Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

02 ra ngày 17/11/2018
Ngày 28/02/2000 về 77602 sau đó ngày 29/02/2000 về 51131
Ngày 02/06/2000 về 84202 sau đó ngày 03/06/2000 về 04885
Ngày 18/07/2000 về 21302 sau đó ngày 19/07/2000 về 87054
Ngày 26/09/2000 về 11602 sau đó ngày 27/09/2000 về 30053
Ngày 18/11/2000 về 10502 sau đó ngày 19/11/2000 về 75226
Ngày 14/12/2000 về 33002 sau đó ngày 15/12/2000 về 51069
Ngày 17/02/2001 về 91302 sau đó ngày 18/02/2001 về 34005
Ngày 29/03/2001 về 11002 sau đó ngày 30/03/2001 về 96640
Ngày 23/04/2001 về 11602 sau đó ngày 24/04/2001 về 98481
Ngày 26/08/2001 về 48302 sau đó ngày 27/08/2001 về 85225
Ngày 31/08/2001 về 41102 sau đó ngày 01/09/2001 về 99223
Ngày 08/12/2001 về 69802 sau đó ngày 09/12/2001 về 62386
Ngày 02/04/2002 về 25702 sau đó ngày 03/04/2002 về 61937
Ngày 26/05/2002 về 63002 sau đó ngày 27/05/2002 về 60936
Ngày 01/07/2002 về 46302 sau đó ngày 02/07/2002 về 26550
Ngày 09/09/2002 về 00702 sau đó ngày 10/09/2002 về 97159
Ngày 13/10/2002 về 10602 sau đó ngày 14/10/2002 về 98507
Ngày 04/11/2002 về 04602 sau đó ngày 05/11/2002 về 37700
Ngày 19/11/2002 về 29302 sau đó ngày 20/11/2002 về 73597
Ngày 21/01/2003 về 90902 sau đó ngày 22/01/2003 về 31406
Ngày 28/01/2003 về 89302 sau đó ngày 29/01/2003 về 54238
Ngày 14/06/2003 về 73302 sau đó ngày 15/06/2003 về 20685
Ngày 09/07/2003 về 01302 sau đó ngày 10/07/2003 về 38221
Ngày 20/08/2003 về 64202 sau đó ngày 21/08/2003 về 20733
Ngày 19/09/2003 về 03902 sau đó ngày 20/09/2003 về 73703
Ngày 04/03/2004 về 65502 sau đó ngày 05/03/2004 về 60743
Ngày 14/08/2004 về 84502 sau đó ngày 15/08/2004 về 16560
Ngày 17/10/2004 về 95302 sau đó ngày 18/10/2004 về 39434
Ngày 21/02/2005 về 49502 sau đó ngày 22/02/2005 về 22157
Ngày 12/07/2005 về 99402 sau đó ngày 13/07/2005 về 68065
Ngày 30/07/2005 về 66102 sau đó ngày 31/07/2005 về 84370
Ngày 21/05/2006 về 20802 sau đó ngày 22/05/2006 về 82533
Ngày 13/06/2006 về 33402 sau đó ngày 14/06/2006 về 14877
Ngày 09/07/2006 về 61902 sau đó ngày 10/07/2006 về 18829
Ngày 01/08/2006 về 10502 sau đó ngày 02/08/2006 về 92354
Ngày 02/03/2007 về 46102 sau đó ngày 03/03/2007 về 44847
Ngày 27/04/2007 về 24402 sau đó ngày 28/04/2007 về 24776
Ngày 11/06/2007 về 72502 sau đó ngày 12/06/2007 về 11370
Ngày 10/08/2007 về 18202 sau đó ngày 11/08/2007 về 97796
Ngày 19/11/2007 về 41002 sau đó ngày 20/11/2007 về 85617
Ngày 11/02/2008 về 62202 sau đó ngày 12/02/2008 về 06095
Ngày 02/04/2008 về 34202 sau đó ngày 03/04/2008 về 00272
Ngày 04/04/2008 về 37702 sau đó ngày 05/04/2008 về 83087
Ngày 29/09/2008 về 25102 sau đó ngày 30/09/2008 về 02952
Ngày 10/04/2009 về 89202 sau đó ngày 11/04/2009 về 11857
Ngày 23/05/2009 về 93302 sau đó ngày 24/05/2009 về 57618
Ngày 09/06/2009 về 84202 sau đó ngày 10/06/2009 về 61194
Ngày 19/06/2009 về 59302 sau đó ngày 20/06/2009 về 14325
Ngày 04/09/2009 về 53302 sau đó ngày 05/09/2009 về 33115
Ngày 16/09/2009 về 40002 sau đó ngày 17/09/2009 về 16555
Ngày 01/12/2009 về 43102 sau đó ngày 02/12/2009 về 42737
Ngày 12/01/2010 về 18902 sau đó ngày 13/01/2010 về 34725
Ngày 17/05/2010 về 07002 sau đó ngày 18/05/2010 về 90598
Ngày 04/09/2010 về 33602 sau đó ngày 05/09/2010 về 72060
Ngày 19/12/2010 về 80502 sau đó ngày 20/12/2010 về 84203
Ngày 24/02/2011 về 26002 sau đó ngày 25/02/2011 về 92401
Ngày 09/03/2011 về 09502 sau đó ngày 10/03/2011 về 25665
Ngày 14/12/2011 về 88602 sau đó ngày 15/12/2011 về 88208
Ngày 31/01/2012 về 91802 sau đó ngày 01/02/2012 về 06427
Ngày 13/12/2012 về 44402 sau đó ngày 14/12/2012 về 67147
Ngày 17/08/2013 về 16802 sau đó ngày 18/08/2013 về 81577
Ngày 19/08/2013 về 07902 sau đó ngày 20/08/2013 về 16553
Ngày 23/09/2013 về 82802 sau đó ngày 24/09/2013 về 28251
Ngày 23/01/2014 về 22602 sau đó ngày 24/01/2014 về 14951
Ngày 10/06/2015 về 80802 sau đó ngày 11/06/2015 về 19566
Ngày 13/01/2016 về 71502 sau đó ngày 14/01/2016 về 45552
Ngày 06/04/2016 về 56802 sau đó ngày 07/04/2016 về 26188
Ngày 18/04/2016 về 70502 sau đó ngày 19/04/2016 về 10506
Ngày 02/06/2016 về 66602 sau đó ngày 03/06/2016 về 62998
Ngày 14/06/2016 về 25602 sau đó ngày 15/06/2016 về 13478
Ngày 09/07/2016 về 31202 sau đó ngày 10/07/2016 về 18443
Ngày 24/08/2016 về 40602 sau đó ngày 25/08/2016 về 53577
Ngày 01/09/2016 về 94102 sau đó ngày 02/09/2016 về 76320
Ngày 03/05/2018 về 74902 sau đó ngày 04/05/2018 về 95201
Quảng cáo

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 02 là:

77: 3 lần, 25: 3 lần, 01: 2 lần, 98: 2 lần, 57: 2 lần, 60: 2 lần, 03: 2 lần, 52: 2 lần, 06: 2 lần, 43: 2 lần, 37: 2 lần, 70: 2 lần, 47: 2 lần, 54: 2 lần, 65: 2 lần, 85: 2 lần, 33: 2 lần, 51: 2 lần, 53: 2 lần, 72: 1 lần, 95: 1 lần, 17: 1 lần, 15: 1 lần, 66: 1 lần, 88: 1 lần, 78: 1 lần, 20: 1 lần, 27: 1 lần, 08: 1 lần, 18: 1 lần, 94: 1 lần, 96: 1 lần, 55: 1 lần, 87: 1 lần, 34: 1 lần, 23: 1 lần, 86: 1 lần, 36: 1 lần, 81: 1 lần, 40: 1 lần, 26: 1 lần, 69: 1 lần, 05: 1 lần, 50: 1 lần, 59: 1 lần, 21: 1 lần, 31: 1 lần, 29: 1 lần, 38: 1 lần, 97: 1 lần, 07: 1 lần, 00: 1 lần, 76: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/11 sau khi ra 02 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 02 vào Thứ 7 là:

Ngày 19/11/2000 giải đặc biệt về 75226 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/02/2001 giải đặc biệt về 34005 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/12/2001 giải đặc biệt về 62386 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/06/2003 giải đặc biệt về 20685 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/08/2004 giải đặc biệt về 16560 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 31/07/2005 giải đặc biệt về 84370 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/05/2009 giải đặc biệt về 57618 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/09/2010 giải đặc biệt về 72060 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/08/2013 giải đặc biệt về 81577 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/07/2016 giải đặc biệt về 18443 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/11 trong các năm trước

Ngày 18/11/2017 giải đặc biệt về 01622 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/11/2016 giải đặc biệt về 73368 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2015 giải đặc biệt về 80260 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/11/2014 giải đặc biệt về 96154 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/11/2013 giải đặc biệt về 38275 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/11/2012 giải đặc biệt về 60548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/11/2011 giải đặc biệt về 02023 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2010 giải đặc biệt về 36931 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/11/2009 giải đặc biệt về 99266 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/11/2008 giải đặc biệt về 53362 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2007 giải đặc biệt về 31195 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2006 giải đặc biệt về 58698 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2005 giải đặc biệt về 94294 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/11/2004 giải đặc biệt về 14849 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/11/2003 giải đặc biệt về 91529 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2002 giải đặc biệt về 10851 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/11/2001 giải đặc biệt về 38008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/11/2000 giải đặc biệt về 10502 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2