Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

05 ra ngày 20/07/2019
Ngày 22/01/2000 về 98605 sau đó ngày 23/01/2000 về 37466
Ngày 19/05/2000 về 57905 sau đó ngày 20/05/2000 về 27983
Ngày 06/11/2000 về 24905 sau đó ngày 07/11/2000 về 46157
Ngày 19/01/2001 về 39505 sau đó ngày 20/01/2001 về 60082
Ngày 18/02/2001 về 34005 sau đó ngày 19/02/2001 về 82155
Ngày 25/03/2001 về 50005 sau đó ngày 26/03/2001 về 64553
Ngày 24/10/2001 về 26305 sau đó ngày 25/10/2001 về 70469
Ngày 21/01/2002 về 34605 sau đó ngày 22/01/2002 về 36123
Ngày 26/10/2002 về 16505 sau đó ngày 27/10/2002 về 84650
Ngày 07/09/2003 về 56705 sau đó ngày 08/09/2003 về 60733
Ngày 14/10/2003 về 09405 sau đó ngày 15/10/2003 về 76534
Ngày 09/11/2003 về 29505 sau đó ngày 10/11/2003 về 26642
Ngày 01/03/2004 về 87705 sau đó ngày 02/03/2004 về 41387
Ngày 18/05/2004 về 87005 sau đó ngày 19/05/2004 về 52605
Ngày 19/05/2004 về 52605 sau đó ngày 20/05/2004 về 84978
Ngày 30/06/2004 về 73105 sau đó ngày 01/07/2004 về 29306
Ngày 24/11/2004 về 21705 sau đó ngày 25/11/2004 về 86280
Ngày 08/03/2005 về 06805 sau đó ngày 09/03/2005 về 84376
Ngày 18/06/2005 về 05005 sau đó ngày 19/06/2005 về 67132
Ngày 10/08/2005 về 14405 sau đó ngày 11/08/2005 về 11055
Ngày 15/12/2005 về 24605 sau đó ngày 16/12/2005 về 28448
Ngày 24/02/2006 về 17805 sau đó ngày 25/02/2006 về 91484
Ngày 01/03/2006 về 12705 sau đó ngày 02/03/2006 về 26526
Ngày 30/05/2006 về 15905 sau đó ngày 31/05/2006 về 73083
Ngày 27/07/2006 về 11405 sau đó ngày 28/07/2006 về 34371
Ngày 21/07/2007 về 81505 sau đó ngày 22/07/2007 về 87834
Ngày 18/08/2007 về 55605 sau đó ngày 19/08/2007 về 51451
Ngày 11/09/2007 về 07605 sau đó ngày 12/09/2007 về 46867
Ngày 21/03/2008 về 40905 sau đó ngày 22/03/2008 về 00913
Ngày 26/05/2008 về 49205 sau đó ngày 27/05/2008 về 29708
Ngày 31/10/2008 về 01405 sau đó ngày 01/11/2008 về 62071
Ngày 11/12/2008 về 53205 sau đó ngày 12/12/2008 về 90532
Ngày 12/03/2009 về 65405 sau đó ngày 13/03/2009 về 88615
Ngày 29/03/2009 về 52205 sau đó ngày 30/03/2009 về 55845
Ngày 02/04/2009 về 02305 sau đó ngày 03/04/2009 về 33394
Ngày 04/06/2009 về 39305 sau đó ngày 05/06/2009 về 33009
Ngày 27/07/2009 về 72205 sau đó ngày 28/07/2009 về 70282
Ngày 05/03/2010 về 69805 sau đó ngày 06/03/2010 về 41632
Ngày 01/07/2010 về 29605 sau đó ngày 02/07/2010 về 12519
Ngày 15/09/2010 về 94005 sau đó ngày 16/09/2010 về 46292
Ngày 16/02/2011 về 53305 sau đó ngày 17/02/2011 về 16076
Ngày 04/04/2011 về 68505 sau đó ngày 05/04/2011 về 24633
Ngày 10/06/2011 về 89705 sau đó ngày 11/06/2011 về 55062
Ngày 16/09/2011 về 21205 sau đó ngày 17/09/2011 về 38972
Ngày 20/10/2011 về 21505 sau đó ngày 21/10/2011 về 18903
Ngày 03/12/2011 về 50005 sau đó ngày 04/12/2011 về 99560
Ngày 07/12/2011 về 22005 sau đó ngày 08/12/2011 về 01256
Ngày 27/05/2012 về 75205 sau đó ngày 28/05/2012 về 27110
Ngày 05/07/2012 về 88705 sau đó ngày 06/07/2012 về 28192
Ngày 14/08/2012 về 63305 sau đó ngày 15/08/2012 về 02597
Ngày 07/11/2012 về 25905 sau đó ngày 08/11/2012 về 98685
Ngày 30/12/2012 về 21505 sau đó ngày 31/12/2012 về 63998
Ngày 18/06/2013 về 03805 sau đó ngày 19/06/2013 về 54077
Ngày 22/06/2013 về 26305 sau đó ngày 23/06/2013 về 53599
Ngày 13/09/2013 về 97705 sau đó ngày 14/09/2013 về 03950
Ngày 05/08/2014 về 24005 sau đó ngày 06/08/2014 về 26004
Ngày 09/11/2014 về 37305 sau đó ngày 10/11/2014 về 77706
Ngày 06/01/2015 về 21705 sau đó ngày 07/01/2015 về 08008
Ngày 05/02/2015 về 48405 sau đó ngày 06/02/2015 về 50971
Ngày 12/08/2015 về 80505 sau đó ngày 13/08/2015 về 15389
Ngày 13/12/2015 về 46605 sau đó ngày 14/12/2015 về 48114
Ngày 26/01/2016 về 76605 sau đó ngày 27/01/2016 về 11201
Ngày 13/02/2016 về 02105 sau đó ngày 14/02/2016 về 14362
Ngày 20/02/2016 về 31805 sau đó ngày 21/02/2016 về 87489
Ngày 17/05/2016 về 32205 sau đó ngày 18/05/2016 về 28192
Ngày 08/09/2016 về 39005 sau đó ngày 09/09/2016 về 32801
Ngày 17/09/2016 về 54005 sau đó ngày 18/09/2016 về 85300
Ngày 21/01/2017 về 64105 sau đó ngày 22/01/2017 về 52911
Ngày 23/04/2017 về 96705 sau đó ngày 24/04/2017 về 80384
Ngày 28/11/2017 về 36205 sau đó ngày 29/11/2017 về 95375
Ngày 28/12/2017 về 59705 sau đó ngày 29/12/2017 về 53773
Ngày 05/01/2018 về 18105 sau đó ngày 06/01/2018 về 15589
Ngày 11/10/2018 về 75705 sau đó ngày 12/10/2018 về 68218
Ngày 19/02/2019 về 86105 sau đó ngày 20/02/2019 về 28716
Ngày 02/03/2019 về 62505 sau đó ngày 03/03/2019 về 58310
Ngày 23/03/2019 về 40005 sau đó ngày 24/03/2019 về 86472
Ngày 31/05/2019 về 79905 sau đó ngày 01/06/2019 về 68191
Ngày 07/07/2019 về 95705 sau đó ngày 08/07/2019 về 01783
Quảng cáo

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 05 là:

92: 3 lần, 89: 3 lần, 71: 3 lần, 32: 3 lần, 83: 3 lần, 84: 2 lần, 06: 2 lần, 10: 2 lần, 72: 2 lần, 62: 2 lần, 01: 2 lần, 08: 2 lần, 76: 2 lần, 33: 2 lần, 50: 2 lần, 55: 2 lần, 34: 2 lần, 82: 2 lần, 97: 1 lần, 85: 1 lần, 16: 1 lần, 91: 1 lần, 18: 1 lần, 60: 1 lần, 56: 1 lần, 99: 1 lần, 14: 1 lần, 75: 1 lần, 11: 1 lần, 03: 1 lần, 04: 1 lần, 77: 1 lần, 00: 1 lần, 73: 1 lần, 98: 1 lần, 15: 1 lần, 87: 1 lần, 05: 1 lần, 78: 1 lần, 42: 1 lần, 23: 1 lần, 57: 1 lần, 53: 1 lần, 69: 1 lần, 80: 1 lần, 48: 1 lần, 45: 1 lần, 94: 1 lần, 09: 1 lần, 66: 1 lần, 13: 1 lần, 26: 1 lần, 51: 1 lần, 67: 1 lần, 19: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/07 sau khi ra 05 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 05 vào Thứ 7 là:

Ngày 23/01/2000 giải đặc biệt về 37466 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/10/2002 giải đặc biệt về 84650 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/06/2005 giải đặc biệt về 67132 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/07/2007 giải đặc biệt về 87834 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/08/2007 giải đặc biệt về 51451 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/12/2011 giải đặc biệt về 99560 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/06/2013 giải đặc biệt về 53599 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 14/02/2016 giải đặc biệt về 14362 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/02/2016 giải đặc biệt về 87489 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/09/2016 giải đặc biệt về 85300 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/01/2017 giải đặc biệt về 52911 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/03/2019 giải đặc biệt về 58310 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/03/2019 giải đặc biệt về 86472 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/07 trong các năm trước

Ngày 21/07/2018 giải đặc biệt về 16268 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/07/2017 giải đặc biệt về 20464 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/07/2016 giải đặc biệt về 98540 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/07/2015 giải đặc biệt về 52414 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/07/2014 giải đặc biệt về 27778 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2013 giải đặc biệt về 59127 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2012 giải đặc biệt về 67703 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2011 giải đặc biệt về 10103 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2010 giải đặc biệt về 65615 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2009 giải đặc biệt về 07396 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2008 giải đặc biệt về 29365 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/07/2007 giải đặc biệt về 81505 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/07/2006 giải đặc biệt về 07210 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/07/2005 giải đặc biệt về 94274 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/07/2004 giải đặc biệt về 55295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/07/2003 giải đặc biệt về 02621 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2002 giải đặc biệt về 10631 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/07/2001 giải đặc biệt về 84024 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/07/2000 giải đặc biệt về 45382 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1