Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

36 ra ngày 25/05/2018
Ngày 13/01/2000 về 38036 sau đó ngày 14/01/2000 về 90869
Ngày 31/08/2000 về 15836 sau đó ngày 01/09/2000 về 71210
Ngày 14/09/2000 về 42936 sau đó ngày 15/09/2000 về 72518
Ngày 09/10/2000 về 30736 sau đó ngày 10/10/2000 về 68384
Ngày 23/12/2000 về 93336 sau đó ngày 24/12/2000 về 09895
Ngày 14/05/2001 về 18636 sau đó ngày 15/05/2001 về 10616
Ngày 04/01/2002 về 17236 sau đó ngày 05/01/2002 về 15170
Ngày 27/05/2002 về 60936 sau đó ngày 28/05/2002 về 59531
Ngày 18/12/2002 về 42536 sau đó ngày 19/12/2002 về 57530
Ngày 12/05/2003 về 71036 sau đó ngày 13/05/2003 về 49267
Ngày 25/06/2003 về 37636 sau đó ngày 26/06/2003 về 03017
Ngày 14/09/2003 về 90836 sau đó ngày 15/09/2003 về 02672
Ngày 24/10/2003 về 60336 sau đó ngày 25/10/2003 về 69454
Ngày 07/01/2004 về 09636 sau đó ngày 08/01/2004 về 24876
Ngày 24/03/2004 về 84236 sau đó ngày 25/03/2004 về 91543
Ngày 04/07/2004 về 87736 sau đó ngày 05/07/2004 về 00423
Ngày 09/07/2004 về 26136 sau đó ngày 10/07/2004 về 05527
Ngày 05/11/2004 về 71136 sau đó ngày 06/11/2004 về 16066
Ngày 30/06/2005 về 20836 sau đó ngày 01/07/2005 về 24722
Ngày 28/09/2006 về 03636 sau đó ngày 29/09/2006 về 05384
Ngày 29/11/2006 về 71436 sau đó ngày 30/11/2006 về 22634
Ngày 08/02/2007 về 18836 sau đó ngày 09/02/2007 về 11610
Ngày 21/02/2007 về 58536 sau đó ngày 22/02/2007 về 92106
Ngày 15/04/2007 về 32336 sau đó ngày 16/04/2007 về 70590
Ngày 04/05/2007 về 73536 sau đó ngày 05/05/2007 về 43134
Ngày 18/06/2007 về 86936 sau đó ngày 19/06/2007 về 68615
Ngày 18/07/2007 về 22036 sau đó ngày 19/07/2007 về 61475
Ngày 09/08/2007 về 94836 sau đó ngày 10/08/2007 về 18202
Ngày 02/09/2007 về 82636 sau đó ngày 03/09/2007 về 42386
Ngày 24/09/2007 về 86136 sau đó ngày 25/09/2007 về 88590
Ngày 03/12/2007 về 75036 sau đó ngày 04/12/2007 về 16867
Ngày 31/03/2008 về 65636 sau đó ngày 01/04/2008 về 56141
Ngày 06/05/2008 về 10436 sau đó ngày 07/05/2008 về 63955
Ngày 09/06/2008 về 83736 sau đó ngày 10/06/2008 về 95197
Ngày 27/11/2008 về 89636 sau đó ngày 28/11/2008 về 43141
Ngày 10/12/2008 về 25036 sau đó ngày 11/12/2008 về 53205
Ngày 19/01/2009 về 76036 sau đó ngày 20/01/2009 về 57566
Ngày 16/04/2009 về 97836 sau đó ngày 17/04/2009 về 56399
Ngày 01/08/2009 về 52236 sau đó ngày 02/08/2009 về 35119
Ngày 12/12/2009 về 82436 sau đó ngày 13/12/2009 về 39415
Ngày 17/12/2009 về 23936 sau đó ngày 18/12/2009 về 88997
Ngày 22/01/2010 về 91336 sau đó ngày 23/01/2010 về 52965
Ngày 28/02/2010 về 11636 sau đó ngày 01/03/2010 về 62514
Ngày 04/07/2010 về 40036 sau đó ngày 05/07/2010 về 03190
Ngày 30/08/2010 về 16336 sau đó ngày 31/08/2010 về 30029
Ngày 06/09/2010 về 47636 sau đó ngày 07/09/2010 về 47799
Ngày 14/11/2010 về 00336 sau đó ngày 15/11/2010 về 44149
Ngày 24/03/2011 về 05436 sau đó ngày 25/03/2011 về 54393
Ngày 22/04/2011 về 59436 sau đó ngày 23/04/2011 về 63208
Ngày 20/06/2011 về 19936 sau đó ngày 21/06/2011 về 54108
Ngày 07/10/2011 về 48236 sau đó ngày 08/10/2011 về 69236
Ngày 08/10/2011 về 69236 sau đó ngày 09/10/2011 về 54589
Ngày 11/10/2011 về 72636 sau đó ngày 12/10/2011 về 00917
Ngày 28/10/2011 về 35536 sau đó ngày 29/10/2011 về 19751
Ngày 19/03/2012 về 54436 sau đó ngày 20/03/2012 về 08236
Ngày 20/03/2012 về 08236 sau đó ngày 21/03/2012 về 30078
Ngày 27/09/2012 về 56836 sau đó ngày 28/09/2012 về 45576
Ngày 09/12/2012 về 48736 sau đó ngày 10/12/2012 về 87258
Ngày 18/05/2013 về 28736 sau đó ngày 19/05/2013 về 81517
Ngày 06/06/2013 về 87636 sau đó ngày 07/06/2013 về 42634
Ngày 15/02/2014 về 99536 sau đó ngày 16/02/2014 về 39212
Ngày 28/02/2014 về 67736 sau đó ngày 01/03/2014 về 51215
Ngày 04/03/2014 về 45436 sau đó ngày 05/03/2014 về 46682
Ngày 16/03/2014 về 46036 sau đó ngày 17/03/2014 về 87385
Ngày 08/07/2014 về 09536 sau đó ngày 09/07/2014 về 42534
Ngày 14/09/2014 về 42136 sau đó ngày 15/09/2014 về 46745
Ngày 22/11/2014 về 21736 sau đó ngày 23/11/2014 về 70173
Ngày 17/12/2014 về 52436 sau đó ngày 18/12/2014 về 05919
Ngày 07/02/2015 về 97236 sau đó ngày 08/02/2015 về 03607
Ngày 20/06/2015 về 93136 sau đó ngày 21/06/2015 về 80763
Ngày 09/08/2015 về 57536 sau đó ngày 10/08/2015 về 04976
Ngày 14/08/2015 về 21836 sau đó ngày 15/08/2015 về 58421
Ngày 16/08/2015 về 26736 sau đó ngày 17/08/2015 về 68631
Ngày 30/08/2015 về 50436 sau đó ngày 31/08/2015 về 92122
Ngày 05/12/2015 về 95736 sau đó ngày 06/12/2015 về 94295
Ngày 10/12/2015 về 97936 sau đó ngày 11/12/2015 về 32825
Ngày 10/04/2016 về 18636 sau đó ngày 11/04/2016 về 28435
Ngày 05/11/2016 về 85236 sau đó ngày 06/11/2016 về 47674
Ngày 22/04/2017 về 59036 sau đó ngày 23/04/2017 về 96705
Ngày 18/05/2017 về 35236 sau đó ngày 19/05/2017 về 34080
Ngày 02/06/2017 về 81736 sau đó ngày 03/06/2017 về 40346
Ngày 17/03/2018 về 81636 sau đó ngày 18/03/2018 về 58038
Ngày 13/05/2018 về 27336 sau đó ngày 14/05/2018 về 41345

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 36 là:

34: 4 lần, 17: 3 lần, 76: 3 lần, 15: 3 lần, 90: 3 lần, 41: 2 lần, 22: 2 lần, 05: 2 lần, 36: 2 lần, 45: 2 lần, 08: 2 lần, 19: 2 lần, 99: 2 lần, 66: 2 lần, 97: 2 lần, 10: 2 lần, 95: 2 lần, 84: 2 lần, 67: 2 lần, 31: 2 lần, 12: 1 lần, 46: 1 lần, 82: 1 lần, 58: 1 lần, 78: 1 lần, 38: 1 lần, 89: 1 lần, 51: 1 lần, 85: 1 lần, 80: 1 lần, 21: 1 lần, 25: 1 lần, 74: 1 lần, 63: 1 lần, 07: 1 lần, 73: 1 lần, 18: 1 lần, 35: 1 lần, 49: 1 lần, 30: 1 lần, 75: 1 lần, 02: 1 lần, 06: 1 lần, 72: 1 lần, 27: 1 lần, 43: 1 lần, 54: 1 lần, 86: 1 lần, 55: 1 lần, 14: 1 lần, 29: 1 lần, 23: 1 lần, 65: 1 lần, 16: 1 lần, 69: 1 lần, 70: 1 lần, 93: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 26/05 sau khi ra 36 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 36 vào Thứ 6 là:

Ngày 05/01/2002 giải đặc biệt về 15170 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/10/2003 giải đặc biệt về 69454 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/07/2004 giải đặc biệt về 05527 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 06/11/2004 giải đặc biệt về 16066 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/05/2007 giải đặc biệt về 43134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/01/2010 giải đặc biệt về 52965 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/04/2011 giải đặc biệt về 63208 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/10/2011 giải đặc biệt về 69236 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 29/10/2011 giải đặc biệt về 19751 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 01/03/2014 giải đặc biệt về 51215 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/08/2015 giải đặc biệt về 58421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/06/2017 giải đặc biệt về 40346 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 26/05 trong các năm trước

Ngày 26/05/2017 giải đặc biệt về 56321 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 26/05/2016 giải đặc biệt về 23854 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 26/05/2015 giải đặc biệt về 16856 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2014 giải đặc biệt về 34345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 26/05/2013 giải đặc biệt về 29086 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2012 giải đặc biệt về 88567 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 26/05/2011 giải đặc biệt về 76823 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2010 giải đặc biệt về 38344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2009 giải đặc biệt về 62222 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 26/05/2008 giải đặc biệt về 49205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2007 giải đặc biệt về 39292 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2006 giải đặc biệt về 29464 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 26/05/2005 giải đặc biệt về 33943 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 26/05/2004 giải đặc biệt về 14447 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2003 giải đặc biệt về 32809 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 0
Ngày 26/05/2002 giải đặc biệt về 63002 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 26/05/2001 giải đặc biệt về 50109 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 0
Ngày 26/05/2000 giải đặc biệt về 72258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1