thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 18 ra ngày 06/03/2021

Ngày 21/03/2000 về 36818 sau đó ngày 22/03/2000 về 29642
Ngày 10/07/2000 về 00918 sau đó ngày 11/07/2000 về 05263
Ngày 15/09/2000 về 72518 sau đó ngày 16/09/2000 về 44659
Ngày 14/11/2000 về 72918 sau đó ngày 15/11/2000 về 67261
Ngày 25/11/2000 về 79718 sau đó ngày 26/11/2000 về 34213
Ngày 08/02/2001 về 50418 sau đó ngày 09/02/2001 về 04416
Ngày 19/08/2001 về 54418 sau đó ngày 20/08/2001 về 10682
Ngày 14/01/2003 về 67818 sau đó ngày 15/01/2003 về 43212
Ngày 20/03/2003 về 21018 sau đó ngày 21/03/2003 về 69852
Ngày 21/10/2003 về 10918 sau đó ngày 22/10/2003 về 18096
Ngày 12/06/2004 về 79018 sau đó ngày 13/06/2004 về 70799
Ngày 06/08/2004 về 26218 sau đó ngày 07/08/2004 về 45076
Ngày 14/09/2004 về 94518 sau đó ngày 15/09/2004 về 99518
Ngày 15/09/2004 về 99518 sau đó ngày 16/09/2004 về 42964
Ngày 24/10/2004 về 45218 sau đó ngày 25/10/2004 về 16150
Ngày 06/06/2005 về 05718 sau đó ngày 07/06/2005 về 18539
Ngày 06/07/2005 về 07718 sau đó ngày 07/07/2005 về 93591
Ngày 26/08/2005 về 33518 sau đó ngày 27/08/2005 về 07288
Ngày 19/09/2005 về 42218 sau đó ngày 20/09/2005 về 27098
Ngày 10/11/2005 về 72718 sau đó ngày 11/11/2005 về 77533
Ngày 12/12/2005 về 55418 sau đó ngày 13/12/2005 về 14938
Ngày 20/01/2006 về 10418 sau đó ngày 21/01/2006 về 99791
Ngày 17/01/2007 về 62218 sau đó ngày 18/01/2007 về 55434
Ngày 08/03/2007 về 31918 sau đó ngày 09/03/2007 về 24623
Ngày 17/03/2007 về 21918 sau đó ngày 18/03/2007 về 76180
Ngày 23/07/2007 về 71718 sau đó ngày 24/07/2007 về 10062
Ngày 15/03/2008 về 61118 sau đó ngày 16/03/2008 về 95017
Ngày 01/06/2008 về 42718 sau đó ngày 02/06/2008 về 90906
Ngày 18/06/2008 về 28318 sau đó ngày 19/06/2008 về 71951
Ngày 20/07/2008 về 79218 sau đó ngày 21/07/2008 về 29365
Ngày 02/08/2008 về 69618 sau đó ngày 03/08/2008 về 53186
Ngày 28/01/2009 về 42218 sau đó ngày 29/01/2009 về 78528
Ngày 10/05/2009 về 10218 sau đó ngày 11/05/2009 về 38110
Ngày 24/05/2009 về 57618 sau đó ngày 25/05/2009 về 91529
Ngày 27/06/2009 về 88118 sau đó ngày 28/06/2009 về 93395
Ngày 13/07/2009 về 17518 sau đó ngày 14/07/2009 về 22474
Ngày 07/08/2009 về 92218 sau đó ngày 08/08/2009 về 04617
Ngày 12/02/2010 về 91818 sau đó ngày 01/01/1970 về
Ngày 14/07/2010 về 63218 sau đó ngày 15/07/2010 về 70673
Ngày 08/11/2010 về 11718 sau đó ngày 09/11/2010 về 76972
Ngày 28/03/2011 về 41718 sau đó ngày 29/03/2011 về 96797
Ngày 22/07/2011 về 93618 sau đó ngày 23/07/2011 về 35070
Ngày 26/07/2011 về 60018 sau đó ngày 27/07/2011 về 53567
Ngày 14/11/2011 về 79218 sau đó ngày 15/11/2011 về 61503
Ngày 29/02/2012 về 93318 sau đó ngày 01/03/2012 về 40908
Ngày 25/07/2012 về 37818 sau đó ngày 26/07/2012 về 69615
Ngày 29/09/2012 về 81518 sau đó ngày 30/09/2012 về 93665
Ngày 07/10/2012 về 68818 sau đó ngày 08/10/2012 về 91692
Ngày 02/06/2014 về 70418 sau đó ngày 03/06/2014 về 14006
Ngày 03/02/2015 về 84018 sau đó ngày 04/02/2015 về 24285
Ngày 11/02/2015 về 27518 sau đó ngày 12/02/2015 về 22545
Ngày 29/05/2015 về 45518 sau đó ngày 30/05/2015 về 18637
Ngày 19/08/2015 về 16718 sau đó ngày 20/08/2015 về 83013
Ngày 08/01/2016 về 45018 sau đó ngày 09/01/2016 về 57584
Ngày 09/03/2016 về 26818 sau đó ngày 10/03/2016 về 31091
Ngày 17/03/2016 về 98518 sau đó ngày 18/03/2016 về 54125
Ngày 19/07/2016 về 61718 sau đó ngày 20/07/2016 về 74248
Ngày 15/10/2016 về 42118 sau đó ngày 16/10/2016 về 87787
Ngày 03/12/2016 về 16718 sau đó ngày 04/12/2016 về 86749
Ngày 20/12/2016 về 66718 sau đó ngày 21/12/2016 về 32777
Ngày 19/12/2017 về 25818 sau đó ngày 20/12/2017 về 94568
Ngày 12/04/2018 về 70118 sau đó ngày 13/04/2018 về 42501
Ngày 12/10/2018 về 68218 sau đó ngày 13/10/2018 về 48145
Ngày 30/10/2018 về 42318 sau đó ngày 31/10/2018 về 59535
Ngày 29/07/2019 về 79918 sau đó ngày 30/07/2019 về 51357
Ngày 13/11/2019 về 29618 sau đó ngày 14/11/2019 về 86358
Ngày 13/03/2020 về 73118 sau đó ngày 14/03/2020 về 18915
Ngày 25/09/2020 về 98018 sau đó ngày 26/09/2020 về 17069
Ngày 01/10/2020 về 03418 sau đó ngày 02/10/2020 về 99600
Ngày 12/10/2020 về 25618 sau đó ngày 13/10/2020 về 46266
Ngày 03/11/2020 về 53818 sau đó ngày 04/11/2020 về 16921
Ngày 15/11/2020 về 76818 sau đó ngày 16/11/2020 về 41130
Ngày 04/02/2021 về 48218 sau đó ngày 05/02/2021 về 48520

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 18 là:

91: 3 lần, 17: 2 lần, 15: 2 lần, 45: 2 lần, 06: 2 lần, 65: 2 lần, 13: 2 lần, 85: 1 lần, 72: 1 lần, 73: 1 lần, 37: 1 lần, 92: 1 lần, 97: 1 lần, 84: 1 lần, 08: 1 lần, 70: 1 lần, 67: 1 lần, 03: 1 lần, 48: 1 lần, 00: 1 lần, 69: 1 lần, 58: 1 lần, 66: 1 lần, 21: 1 lần, 20: 1 lần, 30: 1 lần, 57: 1 lần, 35: 1 lần, 87: 1 lần, : 1 lần, 49: 1 lần, 77: 1 lần, 01: 1 lần, 68: 1 lần, 25: 1 lần, 29: 1 lần, 99: 1 lần, 96: 1 lần, 76: 1 lần, 18: 1 lần, 50: 1 lần, 64: 1 lần, 52: 1 lần, 12: 1 lần, 59: 1 lần, 63: 1 lần, 61: 1 lần, 16: 1 lần, 82: 1 lần, 39: 1 lần, 88: 1 lần, 86: 1 lần, 51: 1 lần, 28: 1 lần, 10: 1 lần, 95: 1 lần, 42: 1 lần, 62: 1 lần, 80: 1 lần, 33: 1 lần, 98: 1 lần, 38: 1 lần, 34: 1 lần, 23: 1 lần, 74: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 07/03 sau khi ra 18 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 18 vào Thứ 7 là:

Ngày 26/11/2000 giải đặc biệt về 34213 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 13/06/2004 giải đặc biệt về 70799 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/03/2007 giải đặc biệt về 76180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/03/2008 giải đặc biệt về 95017 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/08/2008 giải đặc biệt về 53186 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 28/06/2009 giải đặc biệt về 93395 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/09/2012 giải đặc biệt về 93665 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/10/2016 giải đặc biệt về 87787 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/12/2016 giải đặc biệt về 86749 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 07/03 trong các năm trước

Ngày 07/03/2020 giải đặc biệt về 87368 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 07/03/2019 giải đặc biệt về 72672 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2018 giải đặc biệt về 85983 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 07/03/2017 giải đặc biệt về 86735 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 07/03/2016 giải đặc biệt về 82785 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2015 giải đặc biệt về 31288 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2014 giải đặc biệt về 45290 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2013 giải đặc biệt về 29946 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2012 giải đặc biệt về 99806 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2011 giải đặc biệt về 43977 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 07/03/2010 giải đặc biệt về 16764 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2009 giải đặc biệt về 62752 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2008 giải đặc biệt về 92503 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2007 giải đặc biệt về 33057 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2006 giải đặc biệt về 64242 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2005 giải đặc biệt về 14142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2004 giải đặc biệt về 38979 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2003 giải đặc biệt về 21457 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 07/03/2002 giải đặc biệt về 25240 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2001 giải đặc biệt về 01291 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 07/03/2000 giải đặc biệt về 85356 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2