thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

19 ra ngày 31/03/2020
Ngày 27/03/2000 về 86519 sau đó ngày 28/03/2000 về 41057
Ngày 07/04/2000 về 39319 sau đó ngày 08/04/2000 về 81563
Ngày 10/11/2000 về 98819 sau đó ngày 11/11/2000 về 40552
Ngày 31/05/2001 về 01819 sau đó ngày 01/06/2001 về 27442
Ngày 05/08/2001 về 91819 sau đó ngày 06/08/2001 về 82003
Ngày 28/11/2001 về 69819 sau đó ngày 29/11/2001 về 99009
Ngày 13/04/2002 về 96919 sau đó ngày 14/04/2002 về 35230
Ngày 08/05/2002 về 42319 sau đó ngày 09/05/2002 về 10713
Ngày 07/05/2003 về 57219 sau đó ngày 08/05/2003 về 53514
Ngày 11/10/2003 về 67819 sau đó ngày 12/10/2003 về 89788
Ngày 21/11/2003 về 80619 sau đó ngày 22/11/2003 về 50691
Ngày 02/02/2004 về 22419 sau đó ngày 03/02/2004 về 15729
Ngày 14/06/2004 về 97819 sau đó ngày 15/06/2004 về 82404
Ngày 22/07/2004 về 22119 sau đó ngày 23/07/2004 về 86180
Ngày 13/08/2004 về 33019 sau đó ngày 14/08/2004 về 84502
Ngày 25/12/2004 về 07919 sau đó ngày 26/12/2004 về 02574
Ngày 20/01/2005 về 88619 sau đó ngày 21/01/2005 về 95528
Ngày 02/05/2005 về 67119 sau đó ngày 03/05/2005 về 00717
Ngày 14/08/2005 về 92519 sau đó ngày 15/08/2005 về 99092
Ngày 14/11/2005 về 83519 sau đó ngày 15/11/2005 về 57506
Ngày 24/01/2006 về 46319 sau đó ngày 25/01/2006 về 10303
Ngày 16/03/2006 về 42919 sau đó ngày 17/03/2006 về 37670
Ngày 02/02/2007 về 83419 sau đó ngày 03/02/2007 về 48134
Ngày 06/08/2008 về 01219 sau đó ngày 07/08/2008 về 35256
Ngày 25/11/2008 về 04019 sau đó ngày 26/11/2008 về 35991
Ngày 07/12/2008 về 66419 sau đó ngày 08/12/2008 về 34937
Ngày 02/08/2009 về 35119 sau đó ngày 03/08/2009 về 87332
Ngày 12/06/2010 về 87219 sau đó ngày 13/06/2010 về 45939
Ngày 02/07/2010 về 12519 sau đó ngày 03/07/2010 về 20823
Ngày 26/09/2010 về 41119 sau đó ngày 27/09/2010 về 60640
Ngày 26/03/2011 về 13319 sau đó ngày 27/03/2011 về 46549
Ngày 03/05/2011 về 43819 sau đó ngày 04/05/2011 về 55471
Ngày 12/07/2011 về 09719 sau đó ngày 13/07/2011 về 05730
Ngày 19/09/2011 về 95219 sau đó ngày 20/09/2011 về 71463
Ngày 09/12/2011 về 21119 sau đó ngày 10/12/2011 về 82470
Ngày 13/02/2012 về 67819 sau đó ngày 14/02/2012 về 41384
Ngày 18/03/2012 về 66019 sau đó ngày 19/03/2012 về 54436
Ngày 27/07/2012 về 51819 sau đó ngày 28/07/2012 về 11934
Ngày 25/09/2012 về 93919 sau đó ngày 26/09/2012 về 83176
Ngày 17/02/2013 về 02319 sau đó ngày 18/02/2013 về 75593
Ngày 03/03/2013 về 13019 sau đó ngày 04/03/2013 về 33982
Ngày 02/04/2013 về 23619 sau đó ngày 03/04/2013 về 87670
Ngày 28/07/2013 về 32219 sau đó ngày 29/07/2013 về 08309
Ngày 16/11/2014 về 83219 sau đó ngày 17/11/2014 về 77267
Ngày 28/11/2014 về 36219 sau đó ngày 29/11/2014 về 21759
Ngày 18/12/2014 về 05919 sau đó ngày 19/12/2014 về 98712
Ngày 26/01/2015 về 25419 sau đó ngày 27/01/2015 về 89188
Ngày 29/03/2015 về 20019 sau đó ngày 30/03/2015 về 49471
Ngày 25/06/2015 về 83019 sau đó ngày 26/06/2015 về 39900
Ngày 25/08/2015 về 50519 sau đó ngày 26/08/2015 về 83301
Ngày 01/02/2016 về 47619 sau đó ngày 02/02/2016 về 72537
Ngày 11/06/2016 về 95619 sau đó ngày 12/06/2016 về 92524
Ngày 26/01/2017 về 40519 sau đó ngày 27/01/2017 về
Ngày 15/02/2017 về 48219 sau đó ngày 16/02/2017 về 85543
Ngày 04/04/2017 về 69919 sau đó ngày 05/04/2017 về 66007
Ngày 11/09/2017 về 08819 sau đó ngày 12/09/2017 về 76795
Ngày 19/08/2018 về 11219 sau đó ngày 20/08/2018 về 93757
Ngày 01/09/2018 về 48319 sau đó ngày 02/09/2018 về 19640
Ngày 15/10/2018 về 47019 sau đó ngày 16/10/2018 về 82524
Ngày 25/03/2019 về 25019 sau đó ngày 26/03/2019 về 94499
Ngày 17/04/2019 về 61619 sau đó ngày 18/04/2019 về 54399
Ngày 22/04/2019 về 78819 sau đó ngày 23/04/2019 về 95541
Ngày 28/04/2019 về 61019 sau đó ngày 29/04/2019 về 00417
Ngày 15/05/2019 về 22819 sau đó ngày 16/05/2019 về 23736
Ngày 04/12/2019 về 79119 sau đó ngày 05/12/2019 về 22867

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 19 là:

70: 3 lần, 40: 2 lần, 57: 2 lần, 34: 2 lần, 71: 2 lần, 36: 2 lần, 99: 2 lần, 24: 2 lần, 67: 2 lần, 17: 2 lần, 37: 2 lần, 03: 2 lần, 30: 2 lần, 09: 2 lần, 91: 2 lần, 88: 2 lần, 63: 2 lần, 82: 1 lần, 42: 1 lần, 93: 1 lần, 76: 1 lần, 41: 1 lần, 59: 1 lần, 12: 1 lần, : 1 lần, 07: 1 lần, 52: 1 lần, 95: 1 lần, 00: 1 lần, 01: 1 lần, 43: 1 lần, 49: 1 lần, 28: 1 lần, 92: 1 lần, 74: 1 lần, 02: 1 lần, 04: 1 lần, 80: 1 lần, 06: 1 lần, 14: 1 lần, 23: 1 lần, 29: 1 lần, 39: 1 lần, 32: 1 lần, 56: 1 lần, 13: 1 lần, 84: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 01/04 sau khi ra 19 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 19 vào Thứ 3 là:

Ngày 25/01/2006 giải đặc biệt về 10303 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/11/2008 giải đặc biệt về 35991 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/05/2011 giải đặc biệt về 55471 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 13/07/2011 giải đặc biệt về 05730 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/09/2012 giải đặc biệt về 83176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/04/2013 giải đặc biệt về 87670 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/08/2015 giải đặc biệt về 83301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/04/2017 giải đặc biệt về 66007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 01/04 trong các năm trước

Ngày 01/04/2019 giải đặc biệt về 83620 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2018 giải đặc biệt về 75571 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2017 giải đặc biệt về 03235 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2016 giải đặc biệt về 92332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2015 giải đặc biệt về 35200 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/04/2014 giải đặc biệt về 71541 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2013 giải đặc biệt về 76416 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/04/2012 giải đặc biệt về 35970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/04/2011 giải đặc biệt về 00771 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2010 giải đặc biệt về 50055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/04/2009 giải đặc biệt về 67696 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/04/2008 giải đặc biệt về 56141 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2007 giải đặc biệt về 31059 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2006 giải đặc biệt về 21042 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/04/2005 giải đặc biệt về 64930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/04/2004 giải đặc biệt về 85650 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2003 giải đặc biệt về 77235 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2002 giải đặc biệt về 47133 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/04/2001 giải đặc biệt về 00217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/04/2000 giải đặc biệt về 34731 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1