thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 04 ra ngày 30/11/2020

Ngày 10/01/2000 về 15704 sau đó ngày 11/01/2000 về 17145
Ngày 18/04/2000 về 40704 sau đó ngày 19/04/2000 về 82049
Ngày 21/04/2000 về 24804 sau đó ngày 22/04/2000 về 21262
Ngày 22/08/2000 về 95404 sau đó ngày 23/08/2000 về 54457
Ngày 11/12/2000 về 97604 sau đó ngày 12/12/2000 về 23073
Ngày 28/07/2001 về 76004 sau đó ngày 29/07/2001 về 67084
Ngày 10/09/2001 về 55604 sau đó ngày 11/09/2001 về 09853
Ngày 13/10/2001 về 51404 sau đó ngày 14/10/2001 về 76649
Ngày 15/05/2002 về 91904 sau đó ngày 16/05/2002 về 81546
Ngày 03/09/2002 về 50604 sau đó ngày 04/09/2002 về 42991
Ngày 08/10/2002 về 02004 sau đó ngày 09/10/2002 về 03974
Ngày 23/11/2002 về 99704 sau đó ngày 24/11/2002 về 42114
Ngày 06/10/2003 về 72604 sau đó ngày 07/10/2003 về 25088
Ngày 15/06/2004 về 82404 sau đó ngày 16/06/2004 về 01801
Ngày 19/08/2004 về 68304 sau đó ngày 20/08/2004 về 27577
Ngày 14/01/2005 về 74604 sau đó ngày 15/01/2005 về 99024
Ngày 28/08/2005 về 83404 sau đó ngày 29/08/2005 về 13927
Ngày 04/12/2005 về 80004 sau đó ngày 05/12/2005 về 75026
Ngày 04/07/2006 về 99704 sau đó ngày 05/07/2006 về 92067
Ngày 15/07/2006 về 16504 sau đó ngày 16/07/2006 về 25048
Ngày 23/10/2006 về 36004 sau đó ngày 24/10/2006 về 31624
Ngày 09/12/2006 về 84204 sau đó ngày 10/12/2006 về 90771
Ngày 06/04/2008 về 54804 sau đó ngày 07/04/2008 về 18983
Ngày 16/08/2008 về 07304 sau đó ngày 17/08/2008 về 20221
Ngày 21/12/2008 về 97904 sau đó ngày 22/12/2008 về 95330
Ngày 01/10/2009 về 75304 sau đó ngày 02/10/2009 về 80975
Ngày 24/12/2009 về 50804 sau đó ngày 25/12/2009 về 36074
Ngày 14/01/2010 về 80204 sau đó ngày 15/01/2010 về 24011
Ngày 26/01/2010 về 16904 sau đó ngày 27/01/2010 về 83647
Ngày 25/02/2010 về 43504 sau đó ngày 26/02/2010 về 72122
Ngày 11/03/2010 về 02904 sau đó ngày 12/03/2010 về 60467
Ngày 10/06/2010 về 61804 sau đó ngày 11/06/2010 về 60593
Ngày 25/07/2011 về 19804 sau đó ngày 26/07/2011 về 60018
Ngày 06/11/2011 về 32504 sau đó ngày 07/11/2011 về 63169
Ngày 12/11/2011 về 83004 sau đó ngày 13/11/2011 về 69843
Ngày 20/11/2011 về 22704 sau đó ngày 21/11/2011 về 92397
Ngày 12/12/2011 về 95304 sau đó ngày 13/12/2011 về 02023
Ngày 29/12/2011 về 34404 sau đó ngày 30/12/2011 về 38407
Ngày 02/06/2012 về 09704 sau đó ngày 03/06/2012 về 98641
Ngày 02/01/2013 về 10604 sau đó ngày 03/01/2013 về 20781
Ngày 02/02/2013 về 39204 sau đó ngày 03/02/2013 về 48124
Ngày 25/02/2013 về 65404 sau đó ngày 26/02/2013 về 36545
Ngày 05/03/2013 về 91904 sau đó ngày 06/03/2013 về 16998
Ngày 25/07/2013 về 08904 sau đó ngày 26/07/2013 về 82009
Ngày 12/09/2013 về 87404 sau đó ngày 13/09/2013 về 97705
Ngày 04/08/2014 về 53604 sau đó ngày 05/08/2014 về 24005
Ngày 06/08/2014 về 26004 sau đó ngày 07/08/2014 về 98053
Ngày 07/09/2014 về 95004 sau đó ngày 08/09/2014 về 70121
Ngày 19/09/2014 về 60804 sau đó ngày 20/09/2014 về 23315
Ngày 23/02/2015 về 01204 sau đó ngày 24/02/2015 về 67313
Ngày 31/03/2015 về 04704 sau đó ngày 01/04/2015 về 35200
Ngày 21/09/2015 về 08304 sau đó ngày 22/09/2015 về 84120
Ngày 25/01/2016 về 11704 sau đó ngày 26/01/2016 về 76605
Ngày 04/03/2016 về 74704 sau đó ngày 05/03/2016 về 61911
Ngày 25/05/2016 về 49604 sau đó ngày 26/05/2016 về 23854
Ngày 27/07/2016 về 45804 sau đó ngày 28/07/2016 về 03248
Ngày 02/10/2016 về 78904 sau đó ngày 03/10/2016 về 02821
Ngày 25/02/2017 về 87204 sau đó ngày 26/02/2017 về 34623
Ngày 12/10/2017 về 49604 sau đó ngày 13/10/2017 về 47028
Ngày 26/12/2017 về 12404 sau đó ngày 27/12/2017 về 84416
Ngày 11/05/2018 về 37704 sau đó ngày 12/05/2018 về 98581
Ngày 22/06/2019 về 13304 sau đó ngày 23/06/2019 về 84095
Ngày 02/01/2020 về 73604 sau đó ngày 03/01/2020 về 19143
Ngày 08/01/2020 về 78804 sau đó ngày 09/01/2020 về 91574
Ngày 20/02/2020 về 22204 sau đó ngày 21/02/2020 về 36089
Ngày 19/09/2020 về 54004 sau đó ngày 20/09/2020 về 05042

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 04 là:

24: 3 lần, 21: 3 lần, 74: 3 lần, 05: 3 lần, 48: 2 lần, 67: 2 lần, 43: 2 lần, 81: 2 lần, 23: 2 lần, 45: 2 lần, 11: 2 lần, 53: 2 lần, 49: 2 lần, 15: 1 lần, 09: 1 lần, 98: 1 lần, 62: 1 lần, 57: 1 lần, 07: 1 lần, 41: 1 lần, 13: 1 lần, 95: 1 lần, 89: 1 lần, 42: 1 lần, 16: 1 lần, 28: 1 lần, 00: 1 lần, 20: 1 lần, 54: 1 lần, 97: 1 lần, 69: 1 lần, 91: 1 lần, 46: 1 lần, 71: 1 lần, 26: 1 lần, 27: 1 lần, 01: 1 lần, 77: 1 lần, 14: 1 lần, 83: 1 lần, 30: 1 lần, 93: 1 lần, 18: 1 lần, 88: 1 lần, 22: 1 lần, 47: 1 lần, 75: 1 lần, 84: 1 lần, 73: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 01/12 sau khi ra 04 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 04 vào Thứ 2 là:

Ngày 11/01/2000 giải đặc biệt về 17145 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/12/2000 giải đặc biệt về 23073 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/09/2001 giải đặc biệt về 09853 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 07/10/2003 giải đặc biệt về 25088 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/10/2006 giải đặc biệt về 31624 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/07/2011 giải đặc biệt về 60018 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 13/12/2011 giải đặc biệt về 02023 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/02/2013 giải đặc biệt về 36545 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/08/2014 giải đặc biệt về 24005 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/02/2015 giải đặc biệt về 67313 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/09/2015 giải đặc biệt về 84120 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/01/2016 giải đặc biệt về 76605 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 01/12 trong các năm trước

Ngày 01/12/2019 giải đặc biệt về 57187 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2018 giải đặc biệt về 72729 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2017 giải đặc biệt về 35516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/12/2016 giải đặc biệt về 04448 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2015 giải đặc biệt về 83078 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2014 giải đặc biệt về 10556 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2013 giải đặc biệt về 18932 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2012 giải đặc biệt về 57839 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2011 giải đặc biệt về 83962 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2010 giải đặc biệt về 43815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2009 giải đặc biệt về 43102 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2008 giải đặc biệt về 52375 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2007 giải đặc biệt về 09926 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2006 giải đặc biệt về 79762 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2005 giải đặc biệt về 15508 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 01/12/2004 giải đặc biệt về 27115 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 01/12/2003 giải đặc biệt về 90161 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/12/2002 giải đặc biệt về 34488 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/12/2001 giải đặc biệt về 09352 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 01/12/2000 giải đặc biệt về 42399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0