Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

68 ra ngày 21/07/2018
Ngày 17/08/2000 về 23068 sau đó ngày 18/08/2000 về 42194
Ngày 27/08/2000 về 32968 sau đó ngày 28/08/2000 về 89078
Ngày 12/02/2001 về 11968 sau đó ngày 13/02/2001 về 86258
Ngày 06/03/2003 về 44568 sau đó ngày 07/03/2003 về 21457
Ngày 11/04/2003 về 42168 sau đó ngày 12/04/2003 về 80630
Ngày 24/06/2003 về 56268 sau đó ngày 25/06/2003 về 37636
Ngày 20/12/2003 về 54468 sau đó ngày 21/12/2003 về 28579
Ngày 06/05/2004 về 91468 sau đó ngày 07/05/2004 về 05155
Ngày 04/06/2004 về 98168 sau đó ngày 05/06/2004 về 41077
Ngày 11/08/2004 về 94668 sau đó ngày 12/08/2004 về 85196
Ngày 31/08/2004 về 39968 sau đó ngày 01/09/2004 về 92273
Ngày 14/11/2004 về 16968 sau đó ngày 15/11/2004 về 01651
Ngày 03/01/2005 về 36268 sau đó ngày 04/01/2005 về 72253
Ngày 26/01/2005 về 97368 sau đó ngày 27/01/2005 về 72697
Ngày 02/04/2005 về 42868 sau đó ngày 03/04/2005 về 59481
Ngày 28/04/2005 về 57568 sau đó ngày 29/04/2005 về 22410
Ngày 21/05/2005 về 28168 sau đó ngày 22/05/2005 về 46837
Ngày 29/12/2005 về 99368 sau đó ngày 30/12/2005 về 48190
Ngày 31/01/2006 về 94868 sau đó ngày 01/02/2006 về 70134
Ngày 01/05/2008 về 38368 sau đó ngày 02/05/2008 về 88698
Ngày 19/05/2008 về 99368 sau đó ngày 20/05/2008 về 18844
Ngày 24/06/2008 về 02968 sau đó ngày 25/06/2008 về 29366
Ngày 23/09/2008 về 96668 sau đó ngày 24/09/2008 về 05110
Ngày 30/01/2009 về 54268 sau đó ngày 31/01/2009 về 04657
Ngày 03/03/2009 về 97068 sau đó ngày 04/03/2009 về 44496
Ngày 19/04/2009 về 52968 sau đó ngày 20/04/2009 về 83437
Ngày 22/10/2009 về 32868 sau đó ngày 23/10/2009 về 54473
Ngày 14/11/2009 về 86668 sau đó ngày 15/11/2009 về 79977
Ngày 22/11/2010 về 88368 sau đó ngày 23/11/2010 về 44808
Ngày 09/06/2011 về 24268 sau đó ngày 10/06/2011 về 89705
Ngày 18/06/2011 về 31868 sau đó ngày 19/06/2011 về 04168
Ngày 19/06/2011 về 04168 sau đó ngày 20/06/2011 về 19936
Ngày 23/10/2011 về 05468 sau đó ngày 24/10/2011 về 67989
Ngày 04/03/2012 về 96968 sau đó ngày 05/03/2012 về 99914
Ngày 31/03/2012 về 10668 sau đó ngày 01/04/2012 về 35970
Ngày 20/09/2012 về 50568 sau đó ngày 21/09/2012 về 88774
Ngày 03/11/2012 về 33068 sau đó ngày 04/11/2012 về 30790
Ngày 27/12/2012 về 88468 sau đó ngày 28/12/2012 về 94686
Ngày 13/08/2013 về 85368 sau đó ngày 14/08/2013 về 40132
Ngày 23/08/2013 về 05768 sau đó ngày 24/08/2013 về 78680
Ngày 07/04/2014 về 41768 sau đó ngày 08/04/2014 về 14312
Ngày 30/04/2014 về 77368 sau đó ngày 01/05/2014 về 89294
Ngày 15/08/2014 về 61468 sau đó ngày 16/08/2014 về 77362
Ngày 20/11/2014 về 94868 sau đó ngày 21/11/2014 về 83532
Ngày 21/04/2015 về 39768 sau đó ngày 22/04/2015 về 19460
Ngày 10/05/2015 về 58268 sau đó ngày 11/05/2015 về 00620
Ngày 22/11/2015 về 23368 sau đó ngày 23/11/2015 về 52781
Ngày 20/12/2015 về 58868 sau đó ngày 21/12/2015 về 07742
Ngày 18/11/2016 về 73368 sau đó ngày 19/11/2016 về 52462
Ngày 23/08/2017 về 18468 sau đó ngày 24/08/2017 về 41949
Ngày 24/11/2017 về 43268 sau đó ngày 25/11/2017 về 72680
Ngày 15/12/2017 về 17168 sau đó ngày 16/12/2017 về 71531
Ngày 20/12/2017 về 94568 sau đó ngày 21/12/2017 về 96758
Ngày 25/01/2018 về 60568 sau đó ngày 26/01/2018 về 82445
Ngày 11/02/2018 về 49568 sau đó ngày 12/02/2018 về 40999
Ngày 29/03/2018 về 46168 sau đó ngày 30/03/2018 về 44900
Ngày 22/04/2018 về 29568 sau đó ngày 23/04/2018 về 32369

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 68 là:

62: 2 lần, 94: 2 lần, 73: 2 lần, 81: 2 lần, 10: 2 lần, 90: 2 lần, 37: 2 lần, 96: 2 lần, 77: 2 lần, 57: 2 lần, 58: 2 lần, 32: 2 lần, 36: 2 lần, 80: 2 lần, 74: 1 lần, 12: 1 lần, 86: 1 lần, 60: 1 lần, 42: 1 lần, 99: 1 lần, 00: 1 lần, 69: 1 lần, 45: 1 lần, 31: 1 lần, 70: 1 lần, 49: 1 lần, 20: 1 lần, 66: 1 lần, 51: 1 lần, 53: 1 lần, 55: 1 lần, 79: 1 lần, 78: 1 lần, 30: 1 lần, 97: 1 lần, 34: 1 lần, 68: 1 lần, 89: 1 lần, 05: 1 lần, 08: 1 lần, 98: 1 lần, 44: 1 lần, 14: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/07 sau khi ra 68 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 68 vào Thứ 7 là:

Ngày 21/12/2003 giải đặc biệt về 28579 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/04/2005 giải đặc biệt về 59481 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/05/2005 giải đặc biệt về 46837 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/11/2009 giải đặc biệt về 79977 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/06/2011 giải đặc biệt về 04168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 01/04/2012 giải đặc biệt về 35970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/11/2012 giải đặc biệt về 30790 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/07 trong các năm trước

Ngày 22/07/2017 giải đặc biệt về 05281 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2016 giải đặc biệt về 46412 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2015 giải đặc biệt về 17590 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2014 giải đặc biệt về 36991 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/07/2013 giải đặc biệt về 63833 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2012 giải đặc biệt về 40669 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2011 giải đặc biệt về 93618 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2010 giải đặc biệt về 02000 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2009 giải đặc biệt về 32399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2008 giải đặc biệt về 66958 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/07/2007 giải đặc biệt về 87834 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/07/2006 giải đặc biệt về 61227 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2005 giải đặc biệt về 52174 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/07/2004 giải đặc biệt về 22119 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/07/2003 giải đặc biệt về 54135 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/07/2002 giải đặc biệt về 11457 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/07/2001 giải đặc biệt về 49371 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/07/2000 giải đặc biệt về 63860 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0