Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

65 ra ngày 20/03/2018
Ngày 27/01/2000 về 58265 sau đó ngày 28/01/2000 về 37549
Ngày 13/02/2000 về 09165 sau đó ngày 14/02/2000 về 54222
Ngày 30/07/2000 về 90565 sau đó ngày 31/07/2000 về 36017
Ngày 30/11/2000 về 78565 sau đó ngày 01/12/2000 về 42399
Ngày 13/05/2001 về 63565 sau đó ngày 14/05/2001 về 18636
Ngày 07/06/2001 về 16465 sau đó ngày 08/06/2001 về 90856
Ngày 13/06/2001 về 05565 sau đó ngày 14/06/2001 về 64816
Ngày 10/12/2001 về 59965 sau đó ngày 11/12/2001 về 82476
Ngày 08/02/2002 về 95965 sau đó ngày 09/02/2002 về 39699
Ngày 14/07/2002 về 13865 sau đó ngày 15/07/2002 về 86045
Ngày 09/12/2002 về 97465 sau đó ngày 10/12/2002 về 07111
Ngày 27/01/2003 về 75565 sau đó ngày 28/01/2003 về 89302
Ngày 04/07/2003 về 14165 sau đó ngày 05/07/2003 về 91356
Ngày 01/10/2003 về 49265 sau đó ngày 02/10/2003 về 84587
Ngày 10/02/2004 về 56965 sau đó ngày 11/02/2004 về 39417
Ngày 21/04/2004 về 86865 sau đó ngày 22/04/2004 về 55832
Ngày 27/05/2004 về 28765 sau đó ngày 28/05/2004 về 65613
Ngày 16/07/2004 về 49665 sau đó ngày 17/07/2004 về 73726
Ngày 13/07/2005 về 68065 sau đó ngày 14/07/2005 về 90920
Ngày 18/07/2005 về 68965 sau đó ngày 19/07/2005 về 78993
Ngày 02/01/2006 về 99465 sau đó ngày 03/01/2006 về 66962
Ngày 17/01/2006 về 58265 sau đó ngày 18/01/2006 về 54174
Ngày 22/02/2006 về 24165 sau đó ngày 23/02/2006 về 15758
Ngày 03/08/2006 về 12765 sau đó ngày 04/08/2006 về 91448
Ngày 29/08/2006 về 22965 sau đó ngày 30/08/2006 về 67985
Ngày 16/06/2007 về 28865 sau đó ngày 17/06/2007 về 59409
Ngày 22/10/2007 về 71365 sau đó ngày 23/10/2007 về 50888
Ngày 29/12/2007 về 32565 sau đó ngày 30/12/2007 về 11025
Ngày 19/02/2008 về 16765 sau đó ngày 20/02/2008 về 39127
Ngày 21/07/2008 về 29365 sau đó ngày 22/07/2008 về 66958
Ngày 14/10/2008 về 33865 sau đó ngày 15/10/2008 về 46739
Ngày 02/01/2009 về 66665 sau đó ngày 03/01/2009 về 63582
Ngày 22/01/2009 về 82565 sau đó ngày 23/01/2009 về 46481
Ngày 05/05/2009 về 54165 sau đó ngày 06/05/2009 về 94491
Ngày 29/06/2009 về 47965 sau đó ngày 30/06/2009 về 33096
Ngày 24/11/2009 về 49465 sau đó ngày 25/11/2009 về 16165
Ngày 25/11/2009 về 16165 sau đó ngày 26/11/2009 về 58252
Ngày 23/01/2010 về 52965 sau đó ngày 24/01/2010 về 50863
Ngày 06/02/2010 về 46065 sau đó ngày 07/02/2010 về 79100
Ngày 20/09/2010 về 85865 sau đó ngày 21/09/2010 về 28192
Ngày 15/10/2010 về 23365 sau đó ngày 16/10/2010 về 55458
Ngày 08/01/2011 về 00865 sau đó ngày 09/01/2011 về 51294
Ngày 06/03/2011 về 30065 sau đó ngày 07/03/2011 về 43977
Ngày 10/03/2011 về 25665 sau đó ngày 11/03/2011 về 09485
Ngày 18/07/2011 về 09265 sau đó ngày 19/07/2011 về 78259
Ngày 24/09/2011 về 92365 sau đó ngày 25/09/2011 về 30803
Ngày 04/10/2011 về 01365 sau đó ngày 05/10/2011 về 26053
Ngày 15/05/2012 về 80265 sau đó ngày 16/05/2012 về 64435
Ngày 13/06/2012 về 97665 sau đó ngày 14/06/2012 về 93656
Ngày 03/07/2012 về 14165 sau đó ngày 04/07/2012 về 92296
Ngày 30/09/2012 về 93665 sau đó ngày 01/10/2012 về 41277
Ngày 08/05/2013 về 72965 sau đó ngày 09/05/2013 về 24777
Ngày 24/07/2013 về 22865 sau đó ngày 25/07/2013 về 08904
Ngày 13/01/2014 về 06465 sau đó ngày 14/01/2014 về 63674
Ngày 18/01/2014 về 25665 sau đó ngày 19/01/2014 về 37653
Ngày 15/03/2014 về 90065 sau đó ngày 16/03/2014 về 46036
Ngày 05/10/2014 về 14165 sau đó ngày 06/10/2014 về 86156
Ngày 30/10/2014 về 25765 sau đó ngày 31/10/2014 về 42851
Ngày 04/12/2014 về 66465 sau đó ngày 05/12/2014 về 29380
Ngày 02/04/2015 về 51565 sau đó ngày 03/04/2015 về 59199
Ngày 01/07/2015 về 70165 sau đó ngày 02/07/2015 về 19387
Ngày 08/07/2015 về 34665 sau đó ngày 09/07/2015 về 10176
Ngày 23/02/2016 về 69465 sau đó ngày 24/02/2016 về 48676
Ngày 27/08/2016 về 87565 sau đó ngày 28/08/2016 về 39470
Ngày 28/09/2016 về 10665 sau đó ngày 29/09/2016 về 65071
Ngày 13/12/2016 về 66965 sau đó ngày 14/12/2016 về 35289
Ngày 19/03/2017 về 34365 sau đó ngày 20/03/2017 về 80860
Ngày 01/05/2017 về 61365 sau đó ngày 02/05/2017 về 42808
Ngày 01/08/2017 về 96565 sau đó ngày 02/08/2017 về 60280
Ngày 12/11/2017 về 99365 sau đó ngày 13/11/2017 về 33541
Ngày 22/02/2018 về 69965 sau đó ngày 23/02/2018 về 61444
Ngày 05/03/2018 về 98565 sau đó ngày 06/03/2018 về 93060

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 65 là:

56: 4 lần, 58: 3 lần, 77: 3 lần, 76: 3 lần, 99: 3 lần, 87: 2 lần, 74: 2 lần, 96: 2 lần, 85: 2 lần, 80: 2 lần, 60: 2 lần, 36: 2 lần, 17: 2 lần, 53: 2 lần, 03: 1 lần, 59: 1 lần, 00: 1 lần, 52: 1 lần, 63: 1 lần, 92: 1 lần, 94: 1 lần, 51: 1 lần, 08: 1 lần, 41: 1 lần, 44: 1 lần, 89: 1 lần, 71: 1 lần, 04: 1 lần, 65: 1 lần, 70: 1 lần, 35: 1 lần, 27: 1 lần, 32: 1 lần, 13: 1 lần, 26: 1 lần, 20: 1 lần, 02: 1 lần, 11: 1 lần, 22: 1 lần, 16: 1 lần, 45: 1 lần, 93: 1 lần, 62: 1 lần, 39: 1 lần, 82: 1 lần, 81: 1 lần, 49: 1 lần, 25: 1 lần, 48: 1 lần, 09: 1 lần, 88: 1 lần, 91: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/03 sau khi ra 65 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 65 vào Thứ 3 là:

Ngày 11/02/2004 giải đặc biệt về 39417 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/01/2006 giải đặc biệt về 54174 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/08/2006 giải đặc biệt về 67985 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/02/2008 giải đặc biệt về 39127 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/10/2008 giải đặc biệt về 46739 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 06/05/2009 giải đặc biệt về 94491 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/11/2009 giải đặc biệt về 16165 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/10/2011 giải đặc biệt về 26053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/05/2012 giải đặc biệt về 64435 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/07/2012 giải đặc biệt về 92296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/02/2016 giải đặc biệt về 48676 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 14/12/2016 giải đặc biệt về 35289 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/08/2017 giải đặc biệt về 60280 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/03 trong các năm trước

Ngày 21/03/2017 giải đặc biệt về 15998 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2016 giải đặc biệt về 59430 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2015 giải đặc biệt về 49387 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2014 giải đặc biệt về 75253 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2013 giải đặc biệt về 75377 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2012 giải đặc biệt về 30078 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2011 giải đặc biệt về 11722 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/03/2010 giải đặc biệt về 43311 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2009 giải đặc biệt về 91406 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2008 giải đặc biệt về 40905 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2007 giải đặc biệt về 79092 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2006 giải đặc biệt về 04008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2005 giải đặc biệt về 40375 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2004 giải đặc biệt về 90345 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2003 giải đặc biệt về 69852 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/03/2002 giải đặc biệt về 33845 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/03/2001 giải đặc biệt về 86611 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/03/2000 giải đặc biệt về 36818 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0