Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

77 ra ngày 19/09/2018
Ngày 03/01/2000 về 27277 sau đó ngày 04/01/2000 về 33585
Ngày 12/01/2000 về 77177 sau đó ngày 13/01/2000 về 38036
Ngày 10/02/2001 về 06777 sau đó ngày 11/02/2001 về 61811
Ngày 06/06/2001 về 28877 sau đó ngày 07/06/2001 về 16465
Ngày 15/10/2001 về 90777 sau đó ngày 16/10/2001 về 79937
Ngày 23/10/2001 về 99577 sau đó ngày 24/10/2001 về 26305
Ngày 06/04/2002 về 84477 sau đó ngày 07/04/2002 về 34192
Ngày 03/10/2002 về 56277 sau đó ngày 04/10/2002 về 73574
Ngày 18/03/2003 về 91777 sau đó ngày 19/03/2003 về 79350
Ngày 11/09/2003 về 62977 sau đó ngày 12/09/2003 về 70122
Ngày 05/06/2004 về 41077 sau đó ngày 06/06/2004 về 83300
Ngày 20/08/2004 về 27577 sau đó ngày 21/08/2004 về 78114
Ngày 08/09/2004 về 59377 sau đó ngày 09/09/2004 về 41130
Ngày 21/10/2004 về 38377 sau đó ngày 22/10/2004 về 68900
Ngày 17/09/2005 về 12477 sau đó ngày 18/09/2005 về 07621
Ngày 19/02/2006 về 61777 sau đó ngày 20/02/2006 về 67700
Ngày 10/04/2006 về 96977 sau đó ngày 11/04/2006 về 89477
Ngày 11/04/2006 về 89477 sau đó ngày 12/04/2006 về 47370
Ngày 20/05/2006 về 04877 sau đó ngày 21/05/2006 về 20802
Ngày 14/06/2006 về 14877 sau đó ngày 15/06/2006 về 83932
Ngày 02/11/2006 về 14977 sau đó ngày 03/11/2006 về 05060
Ngày 22/01/2007 về 82377 sau đó ngày 23/01/2007 về 49963
Ngày 10/04/2008 về 31677 sau đó ngày 11/04/2008 về 54560
Ngày 10/05/2008 về 40177 sau đó ngày 11/05/2008 về 93509
Ngày 17/06/2008 về 49277 sau đó ngày 18/06/2008 về 28318
Ngày 17/10/2008 về 06177 sau đó ngày 18/10/2008 về 75458
Ngày 27/10/2008 về 46577 sau đó ngày 28/10/2008 về 76007
Ngày 20/08/2009 về 69577 sau đó ngày 21/08/2009 về 02566
Ngày 03/11/2009 về 12177 sau đó ngày 04/11/2009 về 51323
Ngày 15/11/2009 về 79977 sau đó ngày 16/11/2009 về 71200
Ngày 07/03/2011 về 43977 sau đó ngày 08/03/2011 về 15941
Ngày 16/07/2011 về 83777 sau đó ngày 17/07/2011 về 73429
Ngày 23/12/2011 về 29377 sau đó ngày 24/12/2011 về 18527
Ngày 28/01/2012 về 68877 sau đó ngày 29/01/2012 về 32455
Ngày 16/03/2012 về 22477 sau đó ngày 17/03/2012 về 18844
Ngày 14/05/2012 về 08377 sau đó ngày 15/05/2012 về 80265
Ngày 24/08/2012 về 38877 sau đó ngày 25/08/2012 về 72850
Ngày 01/10/2012 về 41277 sau đó ngày 02/10/2012 về 70927
Ngày 21/03/2013 về 75377 sau đó ngày 22/03/2013 về 93958
Ngày 09/05/2013 về 24777 sau đó ngày 10/05/2013 về 15497
Ngày 19/06/2013 về 54077 sau đó ngày 20/06/2013 về 67475
Ngày 18/08/2013 về 81577 sau đó ngày 19/08/2013 về 07902
Ngày 13/12/2013 về 65877 sau đó ngày 14/12/2013 về 13456
Ngày 25/04/2014 về 36977 sau đó ngày 26/04/2014 về 02561
Ngày 11/05/2014 về 03377 sau đó ngày 12/05/2014 về 84703
Ngày 09/09/2014 về 24077 sau đó ngày 10/09/2014 về 75090
Ngày 01/11/2014 về 81477 sau đó ngày 02/11/2014 về 23411
Ngày 05/11/2014 về 38477 sau đó ngày 06/11/2014 về 04225
Ngày 07/12/2014 về 16777 sau đó ngày 08/12/2014 về 00396
Ngày 08/12/2015 về 49977 sau đó ngày 09/12/2015 về 32853
Ngày 15/01/2016 về 30777 sau đó ngày 16/01/2016 về 40987
Ngày 25/08/2016 về 53577 sau đó ngày 26/08/2016 về 13061
Ngày 21/12/2016 về 32777 sau đó ngày 22/12/2016 về 94684
Ngày 21/05/2017 về 99377 sau đó ngày 22/05/2017 về 82752
Ngày 27/09/2017 về 62777 sau đó ngày 28/09/2017 về 78296
Ngày 05/12/2017 về 82177 sau đó ngày 06/12/2017 về 02564
Ngày 12/01/2018 về 77077 sau đó ngày 13/01/2018 về 04264
Ngày 12/03/2018 về 17577 sau đó ngày 13/03/2018 về 58507
Ngày 12/08/2018 về 46677 sau đó ngày 13/08/2018 về 62149
Ngày 18/08/2018 về 00177 sau đó ngày 19/08/2018 về 11219
Ngày 15/09/2018 về 59077 sau đó ngày 16/09/2018 về 32963

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 77 là:

00: 4 lần, 63: 2 lần, 60: 2 lần, 02: 2 lần, 07: 2 lần, 27: 2 lần, 64: 2 lần, 96: 2 lần, 61: 2 lần, 58: 2 lần, 65: 2 lần, 11: 2 lần, 50: 2 lần, 90: 1 lần, 03: 1 lần, 56: 1 lần, 44: 1 lần, 97: 1 lần, 75: 1 lần, 25: 1 lần, 53: 1 lần, 49: 1 lần, 19: 1 lần, 36: 1 lần, 52: 1 lần, 87: 1 lần, 84: 1 lần, 55: 1 lần, 29: 1 lần, 70: 1 lần, 32: 1 lần, 74: 1 lần, 77: 1 lần, 21: 1 lần, 14: 1 lần, 30: 1 lần, 92: 1 lần, 09: 1 lần, 23: 1 lần, 41: 1 lần, 22: 1 lần, 66: 1 lần, 05: 1 lần, 18: 1 lần, 85: 1 lần, 37: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/09 sau khi ra 77 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 77 vào Thứ 4 là:

Ngày 13/01/2000 giải đặc biệt về 38036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 07/06/2001 giải đặc biệt về 16465 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/09/2004 giải đặc biệt về 41130 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/06/2006 giải đặc biệt về 83932 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/06/2013 giải đặc biệt về 67475 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 06/11/2014 giải đặc biệt về 04225 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/12/2016 giải đặc biệt về 94684 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 28/09/2017 giải đặc biệt về 78296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/09 trong các năm trước

Ngày 20/09/2017 giải đặc biệt về 07873 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/09/2016 giải đặc biệt về 67317 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2015 giải đặc biệt về 40031 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/09/2014 giải đặc biệt về 23315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/09/2013 giải đặc biệt về 48439 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/09/2012 giải đặc biệt về 50568 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2011 giải đặc biệt về 71463 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/09/2010 giải đặc biệt về 85865 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2009 giải đặc biệt về 64053 - 2 số cuối là 53 - đầu 5 - cuối 3 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2008 giải đặc biệt về 38301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/09/2007 giải đặc biệt về 21815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/09/2006 giải đặc biệt về 00173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/09/2005 giải đặc biệt về 27098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2004 giải đặc biệt về 19491 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/09/2003 giải đặc biệt về 73703 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/09/2002 giải đặc biệt về 83111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2001 giải đặc biệt về 46995 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/09/2000 giải đặc biệt về 68276 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1