thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 42 ra ngày 20/09/2020

Ngày 22/03/2000 về 29642 sau đó ngày 23/03/2000 về 49587
Ngày 09/11/2000 về 05542 sau đó ngày 10/11/2000 về 98819
Ngày 01/06/2001 về 27442 sau đó ngày 02/06/2001 về 62073
Ngày 03/07/2001 về 19742 sau đó ngày 04/07/2001 về 40645
Ngày 04/12/2001 về 42342 sau đó ngày 05/12/2001 về 52247
Ngày 31/01/2002 về 91742 sau đó ngày 01/02/2002 về 41809
Ngày 21/05/2003 về 47542 sau đó ngày 22/05/2003 về 93378
Ngày 10/11/2003 về 26642 sau đó ngày 11/11/2003 về 93995
Ngày 30/04/2004 về 28442 sau đó ngày 01/05/2004 về 24307
Ngày 01/11/2004 về 55142 sau đó ngày 02/11/2004 về 39616
Ngày 08/12/2004 về 70642 sau đó ngày 09/12/2004 về 28332
Ngày 07/03/2005 về 14142 sau đó ngày 08/03/2005 về 06805
Ngày 26/03/2005 về 35042 sau đó ngày 27/03/2005 về 90861
Ngày 16/05/2005 về 33242 sau đó ngày 17/05/2005 về 11596
Ngày 21/06/2005 về 52742 sau đó ngày 22/06/2005 về 49842
Ngày 22/06/2005 về 49842 sau đó ngày 23/06/2005 về 15455
Ngày 07/03/2006 về 64242 sau đó ngày 08/03/2006 về 94246
Ngày 01/04/2006 về 21042 sau đó ngày 02/04/2006 về 06163
Ngày 22/04/2006 về 93342 sau đó ngày 23/04/2006 về 71701
Ngày 03/06/2006 về 23542 sau đó ngày 04/06/2006 về 09760
Ngày 06/07/2006 về 93542 sau đó ngày 07/07/2006 về 95196
Ngày 27/09/2006 về 80442 sau đó ngày 28/09/2006 về 03636
Ngày 26/12/2006 về 05542 sau đó ngày 27/12/2006 về 36766
Ngày 08/11/2007 về 08842 sau đó ngày 09/11/2007 về 41751
Ngày 02/12/2007 về 60442 sau đó ngày 03/12/2007 về 75036
Ngày 24/12/2007 về 36142 sau đó ngày 25/12/2007 về 85700
Ngày 28/02/2008 về 29942 sau đó ngày 29/02/2008 về 05108
Ngày 29/06/2008 về 52142 sau đó ngày 30/06/2008 về 24808
Ngày 19/10/2008 về 82142 sau đó ngày 20/10/2008 về 75620
Ngày 24/04/2009 về 61842 sau đó ngày 25/04/2009 về 24856
Ngày 02/09/2009 về 25442 sau đó ngày 03/09/2009 về 95428
Ngày 05/01/2011 về 61942 sau đó ngày 06/01/2011 về 35003
Ngày 15/04/2011 về 29442 sau đó ngày 16/04/2011 về 81055
Ngày 24/04/2011 về 95442 sau đó ngày 25/04/2011 về 65188
Ngày 26/04/2011 về 16142 sau đó ngày 27/04/2011 về 12856
Ngày 06/06/2011 về 93442 sau đó ngày 07/06/2011 về 43838
Ngày 02/07/2011 về 41742 sau đó ngày 03/07/2011 về 24644
Ngày 02/11/2011 về 37842 sau đó ngày 03/11/2011 về 21001
Ngày 04/06/2012 về 36742 sau đó ngày 05/06/2012 về 82009
Ngày 15/05/2013 về 72642 sau đó ngày 16/05/2013 về 98376
Ngày 05/12/2013 về 75842 sau đó ngày 06/12/2013 về 25507
Ngày 19/12/2013 về 80942 sau đó ngày 20/12/2013 về 19578
Ngày 25/02/2014 về 15342 sau đó ngày 26/02/2014 về 06508
Ngày 10/05/2014 về 75042 sau đó ngày 11/05/2014 về 03377
Ngày 23/06/2014 về 79142 sau đó ngày 24/06/2014 về 43285
Ngày 03/09/2014 về 19342 sau đó ngày 04/09/2014 về 86390
Ngày 22/10/2014 về 86342 sau đó ngày 23/10/2014 về 91254
Ngày 14/12/2014 về 76442 sau đó ngày 15/12/2014 về 17338
Ngày 16/09/2015 về 58642 sau đó ngày 17/09/2015 về 80834
Ngày 21/12/2015 về 07742 sau đó ngày 22/12/2015 về 37538
Ngày 02/01/2016 về 13142 sau đó ngày 03/01/2016 về 97311
Ngày 14/03/2016 về 22142 sau đó ngày 15/03/2016 về 90316
Ngày 01/05/2016 về 90242 sau đó ngày 02/05/2016 về 04196
Ngày 21/06/2016 về 93142 sau đó ngày 22/06/2016 về 82537
Ngày 31/07/2016 về 74642 sau đó ngày 01/08/2016 về 14575
Ngày 25/10/2016 về 18942 sau đó ngày 26/10/2016 về 29449
Ngày 03/11/2016 về 31142 sau đó ngày 04/11/2016 về 01381
Ngày 30/06/2018 về 02442 sau đó ngày 01/07/2018 về 66017
Ngày 29/03/2019 về 21642 sau đó ngày 30/03/2019 về 64361
Ngày 06/05/2019 về 44642 sau đó ngày 07/05/2019 về 74530
Ngày 29/10/2019 về 42342 sau đó ngày 30/10/2019 về 40698
Ngày 19/11/2019 về 19942 sau đó ngày 20/11/2019 về 72751
Ngày 24/11/2019 về 31742 sau đó ngày 25/11/2019 về 30468
Ngày 22/12/2019 về 43242 sau đó ngày 23/12/2019 về 70724
Ngày 22/07/2020 về 20942 sau đó ngày 23/07/2020 về 09592

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 42 là:

38: 3 lần, 96: 3 lần, 08: 3 lần, 16: 2 lần, 01: 2 lần, 61: 2 lần, 56: 2 lần, 55: 2 lần, 07: 2 lần, 36: 2 lần, 09: 2 lần, 51: 2 lần, 78: 2 lần, 34: 1 lần, 11: 1 lần, 90: 1 lần, 76: 1 lần, 77: 1 lần, 85: 1 lần, 37: 1 lần, 54: 1 lần, 81: 1 lần, 68: 1 lần, 24: 1 lần, 92: 1 lần, 98: 1 lần, 30: 1 lần, 49: 1 lần, 44: 1 lần, 17: 1 lần, 75: 1 lần, 20: 1 lần, 73: 1 lần, 42: 1 lần, 46: 1 lần, 05: 1 lần, 32: 1 lần, 47: 1 lần, 95: 1 lần, 63: 1 lần, 60: 1 lần, 28: 1 lần, 03: 1 lần, 88: 1 lần, 45: 1 lần, 87: 1 lần, 66: 1 lần, 00: 1 lần, 19: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/09 sau khi ra 42 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 42 vào Chủ nhật là:

Ngày 03/12/2007 giải đặc biệt về 75036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/06/2008 giải đặc biệt về 24808 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/10/2008 giải đặc biệt về 75620 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/04/2011 giải đặc biệt về 65188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/12/2014 giải đặc biệt về 17338 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/05/2016 giải đặc biệt về 04196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 01/08/2016 giải đặc biệt về 14575 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/11/2019 giải đặc biệt về 30468 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/12/2019 giải đặc biệt về 70724 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 21/09 trong các năm trước

Ngày 21/09/2019 giải đặc biệt về 71778 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/09/2018 giải đặc biệt về 31221 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/09/2017 giải đặc biệt về 89470 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2016 giải đặc biệt về 76294 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2015 giải đặc biệt về 08304 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2014 giải đặc biệt về 26443 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2013 giải đặc biệt về 59735 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/09/2012 giải đặc biệt về 88774 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/09/2011 giải đặc biệt về 04644 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/09/2010 giải đặc biệt về 28192 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/09/2009 giải đặc biệt về 87262 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/09/2008 giải đặc biệt về 63727 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/09/2007 giải đặc biệt về 08155 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2006 giải đặc biệt về 62197 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2005 giải đặc biệt về 35710 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2004 giải đặc biệt về 97624 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 21/09/2003 giải đặc biệt về 08725 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2002 giải đặc biệt về 12914 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 21/09/2001 giải đặc biệt về 84013 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 21/09/2000 giải đặc biệt về 84633 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0