Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

64 ra ngày 26/05/2019
Ngày 31/03/2000 về 07064 sau đó ngày 01/04/2000 về 34731
Ngày 19/06/2000 về 16164 sau đó ngày 20/06/2000 về 93649
Ngày 24/06/2000 về 89164 sau đó ngày 25/06/2000 về 23281
Ngày 28/06/2000 về 21764 sau đó ngày 29/06/2000 về 09986
Ngày 02/08/2000 về 30664 sau đó ngày 03/08/2000 về 14657
Ngày 29/08/2000 về 65264 sau đó ngày 30/08/2000 về 30883
Ngày 03/12/2000 về 13364 sau đó ngày 04/12/2000 về 77500
Ngày 22/02/2001 về 68264 sau đó ngày 23/02/2001 về 83015
Ngày 30/05/2001 về 59764 sau đó ngày 31/05/2001 về 01819
Ngày 30/08/2001 về 29664 sau đó ngày 31/08/2001 về 41102
Ngày 30/12/2001 về 66764 sau đó ngày 31/12/2001 về 66788
Ngày 06/03/2002 về 24464 sau đó ngày 07/03/2002 về 25240
Ngày 30/05/2002 về 08264 sau đó ngày 31/05/2002 về 88712
Ngày 19/07/2002 về 39164 sau đó ngày 20/07/2002 về 63873
Ngày 17/02/2003 về 05664 sau đó ngày 18/02/2003 về 10751
Ngày 23/04/2003 về 07164 sau đó ngày 24/04/2003 về 30141
Ngày 05/05/2003 về 12864 sau đó ngày 06/05/2003 về 94171
Ngày 17/07/2003 về 61964 sau đó ngày 18/07/2003 về 85838
Ngày 20/10/2003 về 16764 sau đó ngày 21/10/2003 về 10918
Ngày 14/01/2004 về 19564 sau đó ngày 15/01/2004 về 99449
Ngày 29/04/2004 về 01964 sau đó ngày 30/04/2004 về 28442
Ngày 16/09/2004 về 42964 sau đó ngày 17/09/2004 về 62329
Ngày 29/11/2004 về 60864 sau đó ngày 30/11/2004 về 45183
Ngày 17/07/2005 về 09464 sau đó ngày 18/07/2005 về 68965
Ngày 29/09/2005 về 95964 sau đó ngày 30/09/2005 về 62571
Ngày 31/10/2005 về 23764 sau đó ngày 01/11/2005 về 09946
Ngày 06/11/2005 về 84464 sau đó ngày 07/11/2005 về 24795
Ngày 25/11/2005 về 03464 sau đó ngày 26/11/2005 về 09008
Ngày 26/05/2006 về 29464 sau đó ngày 27/05/2006 về 29581
Ngày 14/01/2007 về 28564 sau đó ngày 15/01/2007 về 83926
Ngày 20/05/2007 về 85164 sau đó ngày 21/05/2007 về 64759
Ngày 08/09/2007 về 51364 sau đó ngày 09/09/2007 về 67801
Ngày 24/01/2008 về 11664 sau đó ngày 25/01/2008 về 20031
Ngày 10/02/2008 về 74164 sau đó ngày 11/02/2008 về 62202
Ngày 17/03/2008 về 17464 sau đó ngày 18/03/2008 về 06299
Ngày 26/04/2008 về 02964 sau đó ngày 27/04/2008 về 80701
Ngày 19/07/2008 về 26764 sau đó ngày 20/07/2008 về 79218
Ngày 23/10/2008 về 30764 sau đó ngày 24/10/2008 về 58415
Ngày 08/02/2009 về 01864 sau đó ngày 09/02/2009 về 58424
Ngày 11/06/2009 về 45864 sau đó ngày 12/06/2009 về 55085
Ngày 17/06/2009 về 77764 sau đó ngày 18/06/2009 về 64090
Ngày 24/06/2009 về 84164 sau đó ngày 25/06/2009 về 88683
Ngày 25/10/2009 về 20664 sau đó ngày 26/10/2009 về 15386
Ngày 07/03/2010 về 16764 sau đó ngày 08/03/2010 về 44974
Ngày 24/03/2010 về 21664 sau đó ngày 25/03/2010 về 46289
Ngày 26/03/2010 về 04564 sau đó ngày 27/03/2010 về 54438
Ngày 30/09/2010 về 96964 sau đó ngày 01/10/2010 về 44023
Ngày 11/04/2011 về 73964 sau đó ngày 12/04/2011 về 29261
Ngày 03/06/2011 về 55164 sau đó ngày 04/06/2011 về 80053
Ngày 23/09/2011 về 27664 sau đó ngày 24/09/2011 về 92365
Ngày 31/10/2011 về 10064 sau đó ngày 01/11/2011 về 12232
Ngày 08/04/2012 về 45564 sau đó ngày 09/04/2012 về 57148
Ngày 10/10/2012 về 61164 sau đó ngày 11/10/2012 về 65557
Ngày 10/01/2013 về 43764 sau đó ngày 11/01/2013 về 94789
Ngày 25/10/2013 về 87864 sau đó ngày 26/10/2013 về 72845
Ngày 19/02/2014 về 31764 sau đó ngày 20/02/2014 về 76356
Ngày 23/07/2014 về 50864 sau đó ngày 24/07/2014 về 40887
Ngày 20/08/2014 về 21864 sau đó ngày 21/08/2014 về 96929
Ngày 03/01/2015 về 41864 sau đó ngày 04/01/2015 về 91713
Ngày 14/04/2015 về 11164 sau đó ngày 15/04/2015 về 85815
Ngày 27/04/2016 về 90964 sau đó ngày 28/04/2016 về 95627
Ngày 24/05/2016 về 91964 sau đó ngày 25/05/2016 về 49604
Ngày 21/07/2017 về 20464 sau đó ngày 22/07/2017 về 05281
Ngày 25/07/2017 về 97164 sau đó ngày 26/07/2017 về 79967
Ngày 06/12/2017 về 02564 sau đó ngày 07/12/2017 về 08953
Ngày 13/01/2018 về 04264 sau đó ngày 14/01/2018 về 45021
Ngày 17/04/2018 về 83064 sau đó ngày 18/04/2018 về 73822
Ngày 07/05/2018 về 85664 sau đó ngày 08/05/2018 về 35876
Ngày 17/06/2018 về 83564 sau đó ngày 18/06/2018 về 86133
Ngày 06/09/2018 về 00964 sau đó ngày 07/09/2018 về 49197
Ngày 07/04/2019 về 98764 sau đó ngày 08/04/2019 về 37110
Ngày 20/05/2019 về 43464 sau đó ngày 21/05/2019 về 04934
Quảng cáo

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 64 là:

15: 3 lần, 81: 3 lần, 83: 3 lần, 65: 2 lần, 29: 2 lần, 18: 2 lần, 89: 2 lần, 31: 2 lần, 01: 2 lần, 38: 2 lần, 53: 2 lần, 71: 2 lần, 86: 2 lần, 57: 2 lần, 49: 2 lần, 02: 2 lần, 56: 1 lần, 34: 1 lần, 48: 1 lần, 61: 1 lần, 32: 1 lần, 87: 1 lần, 45: 1 lần, 27: 1 lần, 23: 1 lần, 67: 1 lần, 21: 1 lần, 22: 1 lần, 33: 1 lần, 97: 1 lần, 76: 1 lần, 10: 1 lần, 04: 1 lần, 13: 1 lần, 59: 1 lần, 73: 1 lần, 51: 1 lần, 41: 1 lần, 12: 1 lần, 40: 1 lần, 00: 1 lần, 19: 1 lần, 88: 1 lần, 42: 1 lần, 46: 1 lần, 24: 1 lần, 85: 1 lần, 90: 1 lần, 99: 1 lần, 26: 1 lần, 95: 1 lần, 08: 1 lần, 74: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/05 sau khi ra 64 là:

Ngày 27/05/2006 giải đặc biệt về 29581 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 64 vào Chủ nhật là:

Ngày 04/12/2000 giải đặc biệt về 77500 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 31/12/2001 giải đặc biệt về 66788 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/07/2005 giải đặc biệt về 68965 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 07/11/2005 giải đặc biệt về 24795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/01/2007 giải đặc biệt về 83926 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/05/2007 giải đặc biệt về 64759 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/02/2008 giải đặc biệt về 62202 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/02/2009 giải đặc biệt về 58424 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/10/2009 giải đặc biệt về 15386 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/03/2010 giải đặc biệt về 44974 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/04/2012 giải đặc biệt về 57148 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/06/2018 giải đặc biệt về 86133 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/04/2019 giải đặc biệt về 37110 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 27/05 trong các năm trước

Ngày 27/05/2018 giải đặc biệt về 63408 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2017 giải đặc biệt về 15355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2016 giải đặc biệt về 15182 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2015 giải đặc biệt về 83155 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2014 giải đặc biệt về 45566 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2013 giải đặc biệt về 81344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2012 giải đặc biệt về 75205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2011 giải đặc biệt về 49870 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2010 giải đặc biệt về 44930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2009 giải đặc biệt về 06713 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 27/05/2008 giải đặc biệt về 29708 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2007 giải đặc biệt về 61412 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2006 giải đặc biệt về 29581 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2005 giải đặc biệt về 97247 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2004 giải đặc biệt về 28765 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2003 giải đặc biệt về 86115 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2002 giải đặc biệt về 60936 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 27/05/2001 giải đặc biệt về 13295 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 27/05/2000 giải đặc biệt về 57793 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0