Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

50 ra ngày 18/10/2018
Ngày 15/06/2000 về 57050 sau đó ngày 16/06/2000 về 47301
Ngày 23/11/2000 về 83150 sau đó ngày 24/11/2000 về 49158
Ngày 30/07/2001 về 72950 sau đó ngày 31/07/2001 về 61595
Ngày 17/02/2002 về 26450 sau đó ngày 18/02/2002 về 50388
Ngày 02/07/2002 về 26550 sau đó ngày 03/07/2002 về 35710
Ngày 27/10/2002 về 84650 sau đó ngày 28/10/2002 về 35827
Ngày 12/12/2002 về 84450 sau đó ngày 13/12/2002 về 43048
Ngày 14/12/2002 về 12850 sau đó ngày 15/12/2002 về 53972
Ngày 13/01/2003 về 74750 sau đó ngày 14/01/2003 về 67818
Ngày 19/03/2003 về 79350 sau đó ngày 20/03/2003 về 21018
Ngày 09/04/2003 về 51550 sau đó ngày 10/04/2003 về 72450
Ngày 10/04/2003 về 72450 sau đó ngày 11/04/2003 về 42168
Ngày 10/06/2003 về 62150 sau đó ngày 11/06/2003 về 15021
Ngày 24/07/2003 về 31150 sau đó ngày 25/07/2003 về 51616
Ngày 07/08/2003 về 73750 sau đó ngày 08/08/2003 về 60421
Ngày 01/04/2004 về 85650 sau đó ngày 02/04/2004 về 60344
Ngày 18/04/2004 về 02550 sau đó ngày 19/04/2004 về 31788
Ngày 25/07/2004 về 24550 sau đó ngày 26/07/2004 về 25579
Ngày 25/10/2004 về 16150 sau đó ngày 26/10/2004 về 24558
Ngày 17/11/2004 về 02950 sau đó ngày 18/11/2004 về 14849
Ngày 10/12/2004 về 02250 sau đó ngày 11/12/2004 về 21489
Ngày 14/02/2005 về 06450 sau đó ngày 15/02/2005 về 51681
Ngày 01/06/2005 về 44950 sau đó ngày 02/06/2005 về 74443
Ngày 01/01/2006 về 26850 sau đó ngày 02/01/2006 về 99465
Ngày 31/01/2007 về 76850 sau đó ngày 01/02/2007 về 72670
Ngày 25/07/2007 về 22050 sau đó ngày 26/07/2007 về 18728
Ngày 14/03/2008 về 82050 sau đó ngày 15/03/2008 về 61118
Ngày 13/07/2008 về 93450 sau đó ngày 14/07/2008 về 41511
Ngày 29/08/2008 về 57750 sau đó ngày 30/08/2008 về 17629
Ngày 18/02/2009 về 40250 sau đó ngày 19/02/2009 về 52150
Ngày 19/02/2009 về 52150 sau đó ngày 20/02/2009 về 74652
Ngày 26/03/2009 về 92450 sau đó ngày 27/03/2009 về 81606
Ngày 23/04/2009 về 93250 sau đó ngày 24/04/2009 về 61842
Ngày 07/06/2009 về 27150 sau đó ngày 08/06/2009 về 78937
Ngày 01/07/2009 về 92550 sau đó ngày 02/07/2009 về 37386
Ngày 12/07/2009 về 71750 sau đó ngày 13/07/2009 về 17518
Ngày 24/07/2009 về 29050 sau đó ngày 25/07/2009 về 06732
Ngày 09/10/2009 về 39750 sau đó ngày 10/10/2009 về 28801
Ngày 06/01/2010 về 07150 sau đó ngày 07/01/2010 về 86471
Ngày 12/02/2011 về 09850 sau đó ngày 13/02/2011 về 98026
Ngày 21/01/2012 về 25750 sau đó ngày 01/01/1970 về
Ngày 25/08/2012 về 72850 sau đó ngày 26/08/2012 về 32198
Ngày 19/09/2012 về 43850 sau đó ngày 20/09/2012 về 50568
Ngày 10/04/2013 về 00350 sau đó ngày 11/04/2013 về 27626
Ngày 04/05/2013 về 54550 sau đó ngày 05/05/2013 về 27857
Ngày 22/05/2013 về 18450 sau đó ngày 23/05/2013 về 25852
Ngày 14/09/2013 về 03950 sau đó ngày 15/09/2013 về 93385
Ngày 07/07/2014 về 44050 sau đó ngày 08/07/2014 về 09536
Ngày 28/01/2015 về 43550 sau đó ngày 29/01/2015 về 54556
Ngày 10/03/2015 về 91950 sau đó ngày 11/03/2015 về 36017
Ngày 02/08/2015 về 15650 sau đó ngày 03/08/2015 về 60895
Ngày 24/01/2016 về 29150 sau đó ngày 25/01/2016 về 11704
Ngày 22/03/2016 về 66350 sau đó ngày 23/03/2016 về 98752
Ngày 21/05/2016 về 75850 sau đó ngày 22/05/2016 về 06448
Ngày 08/07/2016 về 69450 sau đó ngày 09/07/2016 về 31202
Ngày 16/09/2016 về 13850 sau đó ngày 17/09/2016 về 54005
Ngày 23/03/2017 về 06750 sau đó ngày 24/03/2017 về 80732
Ngày 16/11/2017 về 24750 sau đó ngày 17/11/2017 về 35408
Ngày 30/11/2017 về 51750 sau đó ngày 01/12/2017 về 35516
Ngày 25/04/2018 về 26550 sau đó ngày 26/04/2018 về 92986
Quảng cáo

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 50 là:

18: 4 lần, 52: 3 lần, 68: 2 lần, 21: 2 lần, 16: 2 lần, 01: 2 lần, 26: 2 lần, 58: 2 lần, 50: 2 lần, 95: 2 lần, 88: 2 lần, 86: 2 lần, 48: 2 lần, 32: 2 lần, 98: 1 lần, : 1 lần, 71: 1 lần, 57: 1 lần, 04: 1 lần, 02: 1 lần, 05: 1 lần, 08: 1 lần, 37: 1 lần, 17: 1 lần, 36: 1 lần, 56: 1 lần, 85: 1 lần, 28: 1 lần, 79: 1 lần, 49: 1 lần, 44: 1 lần, 72: 1 lần, 10: 1 lần, 27: 1 lần, 89: 1 lần, 81: 1 lần, 29: 1 lần, 06: 1 lần, 11: 1 lần, 70: 1 lần, 43: 1 lần, 65: 1 lần, 42: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/10 sau khi ra 50 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 50 vào Thứ 5 là:

Ngày 16/06/2000 giải đặc biệt về 47301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/11/2000 giải đặc biệt về 49158 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 13/12/2002 giải đặc biệt về 43048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/04/2003 giải đặc biệt về 42168 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/07/2003 giải đặc biệt về 51616 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/08/2003 giải đặc biệt về 60421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/04/2004 giải đặc biệt về 60344 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/02/2009 giải đặc biệt về 74652 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/03/2009 giải đặc biệt về 81606 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/04/2009 giải đặc biệt về 61842 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/03/2017 giải đặc biệt về 80732 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 17/11/2017 giải đặc biệt về 35408 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 01/12/2017 giải đặc biệt về 35516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/10 trong các năm trước

Ngày 19/10/2017 giải đặc biệt về 59331 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 19/10/2016 giải đặc biệt về 42683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 19/10/2015 giải đặc biệt về 83245 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2014 giải đặc biệt về 81372 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2013 giải đặc biệt về 35399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2012 giải đặc biệt về 38339 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2011 giải đặc biệt về 29760 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2010 giải đặc biệt về 57037 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 19/10/2009 giải đặc biệt về 51328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 19/10/2008 giải đặc biệt về 82142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2007 giải đặc biệt về 30795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 19/10/2006 giải đặc biệt về 76712 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2005 giải đặc biệt về 86332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 19/10/2004 giải đặc biệt về 07060 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2003 giải đặc biệt về 02180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 19/10/2002 giải đặc biệt về 03048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 19/10/2001 giải đặc biệt về 35547 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 19/10/2000 giải đặc biệt về 36055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1