Thống kê tần số nhịp lô kết quả xổ số kiến thiết miền bắc - xo so - kqxs

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Cặp số khảo sát: Theo thứ:

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00


Tổng số lần xuất hiện của cặp số này vào Tất cả các thứ là: 76 lần


Đọc hướng dẫn ở cuối trang
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07-11-2018 Thứ tư G60 (1 lần) 2
05-11-2018 Thứ hai G71 (1 lần) 2
03-11-2018 Thứ bảy G31 (1 lần) 2
01-11-2018 Thứ năm G72 (1 lần) 6
26-10-2018 Thứ sáu G52 (1 lần) 1
25-10-2018 Thứ năm G35 (1 lần) 2
23-10-2018 Thứ ba G32 (1 lần) 3
20-10-2018 Thứ bảy G10 (1 lần) 7
13-10-2018 Thứ bảy G10 (1 lần) 5
08-10-2018 Thứ hai G35 (1 lần) 9
29-09-2018 Thứ bảy G33 (1 lần) 8
21-09-2018 Thứ sáu G55 (1 lần) 3
18-09-2018 Thứ ba G42 (1 lần) 1
17-09-2018 Thứ hai G73 (1 lần) 12
05-09-2018 Thứ tư G70 (1 lần) 7
29-08-2018 Thứ tư G72 (1 lần) 2
27-08-2018 Thứ hai G30 (1 lần) 1
26-08-2018 Chủ nhật G55 (1 lần) 2
24-08-2018 Thứ sáu G30 (1 lần) 8
16-08-2018 Thứ năm G10 (1 lần) 1
15-08-2018 Thứ tư G30 (1 lần) 2
13-08-2018 Thứ hai G70 (1 lần) 1
12-08-2018 Chủ nhật G60 (1 lần) 4
08-08-2018 Thứ tư G20 (1 lần) 29
10-07-2018 Thứ ba G41 (1 lần) 1
09-07-2018 Thứ hai G10 (1 lần) 8
01-07-2018 Chủ nhật G10, G50 (2 lần) 8
23-06-2018 Thứ bảy G35, G41 (2 lần) 1
22-06-2018 Thứ sáu G55 (1 lần) 1
21-06-2018 Thứ năm G10 (1 lần) 5
16-06-2018 Thứ bảy G72 (1 lần) 3
13-06-2018 Thứ tư G54 (1 lần) 1
12-06-2018 Thứ ba G54 (1 lần) 7
05-06-2018 Thứ ba G42 (1 lần) 2
03-06-2018 Chủ nhật G00 (1 lần) 1
02-06-2018 Thứ bảy G55 (1 lần) 16
17-05-2018 Thứ năm G41 (1 lần) 8
09-05-2018 Thứ tư G73 (1 lần) 1
08-05-2018 Thứ ba G35 (1 lần) 1
07-05-2018 Thứ hai G73 (1 lần) 4
03-05-2018 Thứ năm G61 (1 lần) 2
01-05-2018 Thứ ba G20 (1 lần) 3
28-04-2018 Thứ bảy G41 (1 lần) 6
22-04-2018 Chủ nhật G71 (1 lần) 9
13-04-2018 Thứ sáu G51 (1 lần) 2
11-04-2018 Thứ tư G34 (1 lần) 6
05-04-2018 Thứ năm G20, G43 (2 lần) 6
30-03-2018 Thứ sáu G00 (1 lần) 1
29-03-2018 Thứ năm G10, G70 (2 lần) 7
22-03-2018 Thứ năm G34, G35 (2 lần) 5
17-03-2018 Thứ bảy G10, G70 (2 lần) 6
11-03-2018 Chủ nhật G34 (1 lần) 3
08-03-2018 Thứ năm G31 (1 lần) 7
01-03-2018 Thứ năm G10 (1 lần) 1
28-02-2018 Thứ tư G10 (1 lần) 8
20-02-2018 Thứ ba G21 (1 lần) 6
14-02-2018 Thứ tư G43 (1 lần) 2
12-02-2018 Thứ hai G40 (1 lần) 7
05-02-2018 Thứ hai G31 (1 lần) 3
02-02-2018 Thứ sáu G43 (1 lần) 8
25-01-2018 Thứ năm G71 (1 lần) 2
23-01-2018 Thứ ba G71 (1 lần) 3
20-01-2018 Thứ bảy G52 (1 lần) 4
16-01-2018 Thứ ba G51 (1 lần) 6
10-01-2018 Thứ tư G10 (1 lần) 3
07-01-2018 Chủ nhật G42 (1 lần) 8
30-12-2017 Thứ bảy G42 (1 lần) 21
09-12-2017 Thứ bảy G31 (1 lần) 9
30-11-2017 Thứ năm G30, G53 (2 lần) 10

Chú giải:

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.


Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.