Thống kê tần số nhịp lô kết quả xổ số kiến thiết miền bắc - xo so - kqxs

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Cặp số khảo sát: Theo thứ:

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00


Tổng số lần xuất hiện của cặp số này vào Tất cả các thứ là: 113 lần


Đọc hướng dẫn ở cuối trang
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
16-09-2019 Thứ hai G35 (1 lần) 2
14-09-2019 Thứ bảy G32 (1 lần) 6
08-09-2019 Chủ nhật G72 (1 lần) 3
05-09-2019 Thứ năm G35 (1 lần) 5
31-08-2019 Thứ bảy G34, G52 (2 lần) 5
26-08-2019 Thứ hai G43, G70 (2 lần) 1
25-08-2019 Chủ nhật G34 (1 lần) 4
21-08-2019 Thứ tư G73 (1 lần) 1
20-08-2019 Thứ ba G41 (1 lần) 7
13-08-2019 Thứ ba G70 (1 lần) 5
08-08-2019 Thứ năm G51 (1 lần) 1
07-08-2019 Thứ tư G50, G70 (2 lần) 14
24-07-2019 Thứ tư G21, G42 (2 lần) 2
22-07-2019 Thứ hai G60 (1 lần) 5
17-07-2019 Thứ tư G31, G55 (2 lần) 1
16-07-2019 Thứ ba G54 (1 lần) 2
14-07-2019 Chủ nhật G60 (1 lần) 3
11-07-2019 Thứ năm G52, G53 (2 lần) 5
06-07-2019 Thứ bảy G30, G53, G61 (3 lần) 4
02-07-2019 Thứ ba G60 (1 lần) 3
29-06-2019 Thứ bảy G31 (1 lần) 3
26-06-2019 Thứ tư G34 (1 lần) 3
23-06-2019 Chủ nhật G73 (1 lần) 2
21-06-2019 Thứ sáu G30 (1 lần) 2
19-06-2019 Thứ tư G54 (1 lần) 1
18-06-2019 Thứ ba G42 (1 lần) 1
17-06-2019 Thứ hai G71 (1 lần) 3
14-06-2019 Thứ sáu G73 (1 lần) 5
09-06-2019 Chủ nhật G62 (1 lần) 1
08-06-2019 Thứ bảy G53 (1 lần) 3
05-06-2019 Thứ tư G51 (1 lần) 1
04-06-2019 Thứ ba G10 (1 lần) 3
01-06-2019 Thứ bảy G43 (1 lần) 5
27-05-2019 Thứ hai G30 (1 lần) 5
22-05-2019 Thứ tư G55, G73 (2 lần) 5
17-05-2019 Thứ sáu G70 (1 lần) 6
11-05-2019 Thứ bảy G00 (1 lần) 1
10-05-2019 Thứ sáu G20 (1 lần) 1
09-05-2019 Thứ năm G70 (1 lần) 4
05-05-2019 Chủ nhật G00 (1 lần) 1
04-05-2019 Thứ bảy G52 (1 lần) 1
03-05-2019 Thứ sáu G60 (1 lần) 1
02-05-2019 Thứ năm G55 (1 lần) 2
30-04-2019 Thứ ba G41 (1 lần) 1
29-04-2019 Thứ hai G30 (1 lần) 3
26-04-2019 Thứ sáu G35, G43 (2 lần) 4
22-04-2019 Thứ hai G72 (1 lần) 3
19-04-2019 Thứ sáu G32 (1 lần) 1
18-04-2019 Thứ năm G31 (1 lần) 4
14-04-2019 Chủ nhật G51 (1 lần) 2
12-04-2019 Thứ sáu G73 (1 lần) 4
08-04-2019 Thứ hai G55 (1 lần) 1
07-04-2019 Chủ nhật G71 (1 lần) 3
04-04-2019 Thứ năm G54 (1 lần) 2
02-04-2019 Thứ ba G31 (1 lần) 4
29-03-2019 Thứ sáu G60 (1 lần) 1
28-03-2019 Thứ năm G53, G54 (2 lần) 6
22-03-2019 Thứ sáu G33 (1 lần) 3
19-03-2019 Thứ ba G41 (1 lần) 7
12-03-2019 Thứ ba G61 (1 lần) 3
09-03-2019 Thứ bảy G00 (1 lần) 4
05-03-2019 Thứ ba G21 (1 lần) 5
28-02-2019 Thứ năm G51 (1 lần) 1
27-02-2019 Thứ tư G31 (1 lần) 5
22-02-2019 Thứ sáu G41 (1 lần) 6
16-02-2019 Thứ bảy G70 (1 lần) 1
15-02-2019 Thứ sáu G43 (1 lần) 16
30-01-2019 Thứ tư G21 (1 lần) 18
12-01-2019 Thứ bảy G34, G51 (2 lần) 1
11-01-2019 Thứ sáu G62 (1 lần) 1
10-01-2019 Thứ năm G62 (1 lần) 2
08-01-2019 Thứ ba G72 (1 lần) 1
07-01-2019 Thứ hai G40 (1 lần) 3
04-01-2019 Thứ sáu G73 (1 lần) 3
01-01-2019 Thứ ba G72 (1 lần) 4
28-12-2018 Thứ sáu G33, G73 (2 lần) 5
23-12-2018 Chủ nhật G71 (1 lần) 7
16-12-2018 Chủ nhật G10 (1 lần) 1
15-12-2018 Thứ bảy G52 (1 lần) 2
13-12-2018 Thứ năm G40 (1 lần) 3
10-12-2018 Thứ hai G34 (1 lần) 2
08-12-2018 Thứ bảy G52 (1 lần) 3
05-12-2018 Thứ tư G31 (1 lần) 3
02-12-2018 Chủ nhật G62 (1 lần) 1
01-12-2018 Thứ bảy G21, G40 (2 lần) 6
25-11-2018 Chủ nhật G53 (1 lần) 2
23-11-2018 Thứ sáu G20 (1 lần) 16
07-11-2018 Thứ tư G60 (1 lần) 2
05-11-2018 Thứ hai G71 (1 lần) 2
03-11-2018 Thứ bảy G31 (1 lần) 2
01-11-2018 Thứ năm G72 (1 lần) 6
26-10-2018 Thứ sáu G52 (1 lần) 1
25-10-2018 Thứ năm G35 (1 lần) 2
23-10-2018 Thứ ba G32 (1 lần) 3
20-10-2018 Thứ bảy G10 (1 lần) 7
13-10-2018 Thứ bảy G10 (1 lần) 5
08-10-2018 Thứ hai G35 (1 lần) 9
29-09-2018 Thứ bảy G33 (1 lần) 8
21-09-2018 Thứ sáu G55 (1 lần) 3

Chú giải:

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.


Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.