thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Thống kê tần số nhịp lô kết quả xổ số kiến thiết miền bắc - xo so - kqxs

Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Cặp số khảo sát: Theo thứ:

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00


Tổng số lần xuất hiện của cặp số này vào Tất cả các thứ là: 80 lần


Đọc hướng dẫn ở cuối trang
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
12-10-2021 Thứ ba G43 (1 lần) 5
07-10-2021 Thứ năm G62 (1 lần) 14
23-09-2021 Thứ năm G10 (1 lần) 3
20-09-2021 Thứ hai G43, G72 (2 lần) 1
19-09-2021 Chủ nhật G73 (1 lần) 3
16-09-2021 Thứ năm G54 (1 lần) 2
14-09-2021 Thứ ba G61 (1 lần) 2
12-09-2021 Chủ nhật G70 (1 lần) 11
01-09-2021 Thứ tư G30 (1 lần) 5
27-08-2021 Thứ sáu G20 (1 lần) 6
21-08-2021 Thứ bảy G33 (1 lần) 3
18-08-2021 Thứ tư G34, G41 (2 lần) 4
14-08-2021 Thứ bảy G72 (1 lần) 3
11-08-2021 Thứ tư G51 (1 lần) 4
07-08-2021 Thứ bảy G60, G61 (2 lần) 1
06-08-2021 Thứ sáu G60 (1 lần) 13
24-07-2021 Thứ bảy G60 (1 lần) 2
22-07-2021 Thứ năm G42 (1 lần) 2
20-07-2021 Thứ ba G43 (1 lần) 24
26-06-2021 Thứ bảy G60 (1 lần) 5
21-06-2021 Thứ hai G35 (1 lần) 8
13-06-2021 Chủ nhật G20 (1 lần) 1
12-06-2021 Thứ bảy G73 (1 lần) 3
09-06-2021 Thứ tư G53 (1 lần) 2
07-06-2021 Thứ hai G43 (1 lần) 8
30-05-2021 Chủ nhật G72 (1 lần) 1
29-05-2021 Thứ bảy G33 (1 lần) 4
25-05-2021 Thứ ba G21 (1 lần) 1
24-05-2021 Thứ hai G62 (1 lần) 2
22-05-2021 Thứ bảy G32 (1 lần) 1
21-05-2021 Thứ sáu G50 (1 lần) 13
08-05-2021 Thứ bảy G50 (1 lần) 10
28-04-2021 Thứ tư G52 (1 lần) 9
19-04-2021 Thứ hai G52 (1 lần) 1
18-04-2021 Chủ nhật G00 (1 lần) 1
17-04-2021 Thứ bảy G60 (1 lần) 2
15-04-2021 Thứ năm G34 (1 lần) 2
13-04-2021 Thứ ba G43 (1 lần) 2
11-04-2021 Chủ nhật G40 (1 lần) 4
07-04-2021 Thứ tư G53 (1 lần) 1
06-04-2021 Thứ ba G42 (1 lần) 1
05-04-2021 Thứ hai G00 (1 lần) 7
29-03-2021 Thứ hai G00 (1 lần) 10
19-03-2021 Thứ sáu G51 (1 lần) 2
17-03-2021 Thứ tư G30 (1 lần) 4
13-03-2021 Thứ bảy G43 (1 lần) 6
07-03-2021 Chủ nhật G53 (1 lần) 3
04-03-2021 Thứ năm G00 (1 lần) 6
26-02-2021 Thứ sáu G00 (1 lần) 10
16-02-2021 Thứ ba G71 (1 lần) 6
10-02-2021 Thứ tư G20 (1 lần) 7
03-02-2021 Thứ tư G10 (1 lần) 14
20-01-2021 Thứ tư G41 (1 lần) 3
17-01-2021 Chủ nhật G61 (1 lần) 1
16-01-2021 Thứ bảy G32 (1 lần) 1
15-01-2021 Thứ sáu G60 (1 lần) 6
09-01-2021 Thứ bảy G61 (1 lần) 1
08-01-2021 Thứ sáu G72 (1 lần) 8
31-12-2020 Thứ năm G73 (1 lần) 1
30-12-2020 Thứ tư G54 (1 lần) 1
29-12-2020 Thứ ba G55 (1 lần) 7
22-12-2020 Thứ ba G41 (1 lần) 2
20-12-2020 Chủ nhật G72 (1 lần) 2
18-12-2020 Thứ sáu G41 (1 lần) 1
17-12-2020 Thứ năm G32 (1 lần) 4
13-12-2020 Chủ nhật G33 (1 lần) 4
09-12-2020 Thứ tư G33 (1 lần) 8
01-12-2020 Thứ ba G70 (1 lần) 6
25-11-2020 Thứ tư G72 (1 lần) 2
23-11-2020 Thứ hai G43 (1 lần) 1
22-11-2020 Chủ nhật G61 (1 lần) 19
03-11-2020 Thứ ba G73 (1 lần) 11
23-10-2020 Thứ sáu G61 (1 lần) 1
22-10-2020 Thứ năm G70 (1 lần) 2
20-10-2020 Thứ ba G35 (1 lần) 2
18-10-2020 Chủ nhật G21, G72 (2 lần) 1

Chú giải:

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.


Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.