Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 05 năm 2019
02 07 08 09 12 14 22 23 25 38 47 54 55 64 68 69 75 77 82 88 90 92 97
Đầu Đuôi
  9  0
  1
  0  1  2  8  9  9  2
  2  3
  1  1  5  6  4
  2  5  7  5
  6
  0  4  7  9  7
  0  3  6  8  8  8
  0  0  6  9
Giải đặc biệt
90064
Giải nhất
85688
Giải nhì
57208 01582
Giải ba
38169 82509 35688
70502 97068 34555
Giải tư
3075 1292
3925 5490
Giải năm
4097 2054 8677
4047 2922 0614
Giải sáu
938 623 809
Giải bảy
92 07 12 14
Đầu Đuôi
0   2  7  8  9  9 
1   2  4  4 
2   2  3  5 
3   8 
4   7 
5   4  5 
6   4  8  9 
7   5  7 
8   2  8  8 
9   0  2  2  7 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 05 năm 2019
10 13 16 18 19 20 25 29 32 33 36 45 53 54 59 60 62 64 70 72 79 87
Đầu Đuôi
  1  2  2  6  6  7  0
  1
  3  6  6  6  7  2
  1  3  5  3
  5  6  4
  2  4  5
  1  3  6
  8  7
  1  1  8
  1  2  5  7  9
Giải đặc biệt
45433
Giải nhất
95029
Giải nhì
06179 40110
Giải ba
51962 34187 61754
85918 79013 88620
Giải tư
8162 8953
1216 6560
Giải năm
4162 5572 8964
2420 1559 5032
Giải sáu
225 818 519
Giải bảy
45 36 70 60
Đầu Đuôi
0  
1   0  3  6  8  8  9 
2   0  0  5  9 
3   2  3  6 
4   5 
5   3  4  9 
6   0  0  2  2  2  4 
7   0  2  9 
8   7 
9  

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 05 năm 2019
02 10 18 26 27 32 33 35 38 42 44 48 51 52 63 65 66 70 71 75 76 93 98
Đầu Đuôi
  1  1  7  0
  5  7  7  1
  0  3  4  5  2
  3  6  9  3
  4  4
  3  6  7  5
  2  6  6  7  6
  2  7
  1  1  3  4  9  8
  9
Giải đặc biệt
71563
Giải nhất
34966
Giải nhì
82444 88918
Giải ba
19442 42175 33393
61638 48266 99851
Giải tư
0670 4018
8498 9732
Giải năm
1710 5371 2326
7835 0402 7765
Giải sáu
271 076 010
Giải bảy
52 27 48 33
Đầu Đuôi
0   2 
1   0  0  8  8 
2   6  7 
3   2  3  5  8 
4   2  4  8 
5   1  2 
6   3  5  6  6 
7   0  1  1  5  6 
8  
9   3  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 05 năm 2019
02 03 08 31 36 37 38 43 44 45 46 52 53 55 56 59 65 69 73 74 79 81 83 86 92 94 96
Đầu Đuôi
  0
  3  8  1
  0  5  9  2
  0  4  5  7  8  3
  4  7  9  4
  4  5  6  5
  3  4  5  8  9  6
  3  7
  0  3  8
  5  6  7  9
Giải đặc biệt
98583
Giải nhất
27637
Giải nhì
48674 08303
Giải ba
38452 65186 63608
41365 83456 22594
Giải tư
0336 7253
7392 4643
Giải năm
7746 8169 3831
8581 2202 5244
Giải sáu
279 973 445
Giải bảy
59 96 38 55
Đầu Đuôi
0   2  3  8 
1  
2  
3   1  6  7  8 
4   3  4  5  6 
5   2  3  5  6  9 
6   5  9 
7   3  4  9 
8   1  3  6 
9   2  4  6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 05 năm 2019
00 02 05 19 35 38 39 44 45 47 57 64 67 73 77 78 81 85 86 88 94 99
Đầu Đuôi
  0  0  0
  8  1
  0  0  0  2
  7  3
  4  6  9  4
  0  3  4  8  5
  8  6
  4  4  5  6  7  7
  3  3  7  8  8
  1  3  9  9
Giải đặc biệt
31635
Giải nhất
94144
Giải nhì
14202 22957
Giải ba
37202 07147 46919
50485 34777 47286
Giải tư
7964 4405
0167 7978
Giải năm
5981 7847 3402
6945 2838 1600
Giải sáu
888 094 338
Giải bảy
39 99 73 00
Đầu Đuôi
0   0  0  2  2  2  5 
1   9 
2  
3   5  8  8  9 
4   4  5  7  7 
5   7 
6   4  7 
7   3  7  8 
8   1  5  6  8 
9   4  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 05 năm 2019
07 19 26 29 34 37 40 46 56 57 59 64 68 69 75 78 87 90 94 95 98
Đầu Đuôi
  4  9  0
  1
  2
  3
  3  6  6  9  9  4
  7  9  5
  2  4  5  6
  0  3  3  5  8  7
  6  7  7  9  9  9  8
  1  2  5  6  9
Giải đặc biệt
04934
Giải nhất
10898
Giải nhì
08895 01278
Giải ba
17137 01068 97069
71807 48890 43994
Giải tư
7046 3826
0119 5064
Giải năm
5464 4498 9375
9087 1398 7094
Giải sáu
378 159 040
Giải bảy
37 57 56 29
Đầu Đuôi
0   7 
1   9 
2   6  9 
3   4  7  7 
4   0  6 
5   6  7  9 
6   4  4  8  9 
7   5  8  8 
8   7 
9   0  4  4  5  8  8  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 05 năm 2019
01 02 07 15 20 21 34 44 45 46 47 51 52 56 60 64 68 72 76 78 80 81 82 83
Đầu Đuôi
  2  6  8  0
  0  2  5  8  8  8  1
  0  5  7  8  8  2
  8  3
  3  4  6  4
  1  4  5
  4  5  7  6
  0  4  7
  6  7  8
  9
Giải đặc biệt
43464
Giải nhất
93972
Giải nhì
68146 13245
Giải ba
63982 99181 35268
27480 59551 49534
Giải tư
2781 1382
9744 8878
Giải năm
2181 7683 5356
0520 3021 9102
Giải sáu
807 376 552
Giải bảy
60 01 47 15
Đầu Đuôi
0   1  2  7 
1   5 
2   0  1 
3   4 
4   4  5  6  7 
5   1  2  6 
6   0  4  8 
7   2  6  8 
8   0  1  1  1  2  2  3 
9  

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 05 năm 2019
03 07 12 13 15 25 41 44 49 50 57 58 68 69 76 77 82 85 86 87 94 95 96
Đầu Đuôi
  5  0
  4  1
  1  8  2
  0  1  3
  4  4  9  4
  1  1  2  8  9  5
  7  8  9  9  6
  0  5  7  8  7
  5  6  6  8
  4  6  9
Giải đặc biệt
20112
Giải nhất
93858
Giải nhì
16996 72107
Giải ba
39550 52015 61595
77482 07613 31996
Giải tư
0225 7577
9976 6368
Giải năm
5144 7703 1841
2886 2487 4869
Giải sáu
557 594 385
Giải bảy
68 49 44 15
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   2  3  5  5 
2   5 
3  
4   1  4  4  9 
5   0  7  8 
6   8  8  9 
7   6  7 
8   2  5  6  7 
9   4  5  6  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 05 năm 2019
05 09 16 19 21 34 36 40 49 51 52 54 57 58 59 61 66 67 69 73 77 82 84 91 99
Đầu Đuôi
  4  0
  2  5  6  9  1
  5  8  2
  7  7  3
  3  5  8  4
  0  5
  1  3  6  6
  5  6  7  7
  5  8
  0  1  4  4  5  6  9  9
Giải đặc biệt
92849
Giải nhất
00559
Giải nhì
29651 34273
Giải ba
13382 58591 11158
15549 92309 28277
Giải tư
7652 6684
6421 5766
Giải năm
6999 3505 5416
5169 3740 7973
Giải sáu
136 761 834
Giải bảy
67 19 57 54
Đầu Đuôi
0   5  9 
1   6  9 
2   1 
3   4  6 
4   0  9  9 
5   1  2  4  7  8  9 
6   1  6  7  9 
7   3  3  7 
8   2  4 
9   1  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 05 năm 2019
00 01 04 05 12 15 32 35 45 46 47 49 50 54 55 57 59 75 80 81 84 86 91
Đầu Đuôi
  0  5  8  0
  0  0  0  8  9  1
  1  3  2
  3
  0  0  5  8  4
  0  1  1  3  4  5  7  5
  4  8  6
  4  5  7
  8
  4  5  9
Giải đặc biệt
10532
Giải nhất
89701
Giải nhì
62850 33857
Giải ba
78704 82581 44059
37501 81191 16255
Giải tư
1515 1612
6947 2886
Giải năm
1775 7604 9546
7980 4601 3484
Giải sáu
035 215 349
Giải bảy
00 05 45 54
Đầu Đuôi
0   0  1  1  1  4  4  5 
1   2  5  5 
2  
3   2  5 
4   5  6  7  9 
5   0  4  5  7  9 
6  
7   5 
8   0  1  4  6 
9   1 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 05 năm 2019
06 07 12 15 21 23 26 27 28 31 32 36 40 42 53 60 67 72 75 85 89 90 96
Đầu Đuôi
  4  6  9  0
  2  3  1
  1  3  4  4  7  2
  2  5  3
  4
  1  7  7  8  5
  0  2  3  3  9  6
  0  2  6  7
  2  8
  8  8  9
Giải đặc biệt
23736
Giải nhất
79828
Giải nhì
03842 06815
Giải ba
21375 62432 01012
10442 60475 47621
Giải tư
2372 8131
1127 6389
Giải năm
0440 6823 0889
6006 2353 0285
Giải sáu
407 967 836
Giải bảy
26 90 60 96
Đầu Đuôi
0   6  7 
1   2  5 
2   1  3  6  7  8 
3   1  2  6  6 
4   0  2  2 
5   3 
6   0  7 
7   2  5  5 
8   5  9  9 
9   0  6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 05 năm 2019
02 08 13 17 18 19 23 26 32 33 35 38 39 41 47 51 53 55 70 73 76 81 87 98
Đầu Đuôi
  7  0
  4  5  8  1
  0  3  2
  1  2  3  3  5  7  3
  4
  3  5  5  5
  2  7  6
  1  4  8  7
  0  0  1  3  9  8
  1  3  9
Giải đặc biệt
22819
Giải nhất
20823
Giải nhì
46041 84326
Giải ba
64735 82655 66476
49302 17047 45587
Giải tư
2938 1239
2553 2370
Giải năm
1355 2398 3873
8551 0408 7133
Giải sáu
432 908 213
Giải bảy
81 18 33 17
Đầu Đuôi
0   2  8  8 
1   3  7  8  9 
2   3  6 
3   2  3  3  5  8  9 
4   1  7 
5   1  3  5  5 
6  
7   0  3  6 
8   1  7 
9   8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 05 năm 2019
05 07 13 17 18 25 26 28 49 50 53 55 59 60 68 74 75 79 80 82 86 92 93 95 98
Đầu Đuôi
  5  6  6  8  0
  1
  8  9  2
  1  5  5  9  3
  7  4
  0  2  5  7  9  5
  2  8  6
  0  1  7
  1  2  6  9  8
  4  5  7  9
Giải đặc biệt
38982
Giải nhất
05375
Giải nhì
60528 32359
Giải ba
66826 37607 39653
09553 41779 03386
Giải tư
4574 6192
7468 3405
Giải năm
5298 9749 1395
4325 4017 1260
Giải sáu
350 418 660
Giải bảy
13 93 80 55
Đầu Đuôi
0   5  7 
1   3  7  8 
2   5  6  8 
3  
4   9 
5   0  3  3  5  9 
6   0  0  8 
7   4  5  9 
8   0  2  6 
9   2  3  5  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 05 năm 2019
07 14 21 22 35 44 46 47 50 55 57 58 59 65 68 69 75 77 90 91 92 93 97 99
Đầu Đuôi
  5  9  0
  2  9  1
  2  9  2
  9  9  3
  1  4  4
  3  5  6  7  5
  4  4  6
  0  4  5  7  9  7
  5  6  8
  5  5  6  9  9
Giải đặc biệt
75368
Giải nhất
37158
Giải nhì
80493 16955
Giải ba
97592 51907 19021
07997 53557 72877
Giải tư
7369 2235
9650 7699
Giải năm
2346 6422 4793
7344 8014 2746
Giải sáu
347 259 591
Giải bảy
59 65 90 75
Đầu Đuôi
0   7 
1   4 
2   1  2 
3   5 
4   4  6  6  7 
5   0  5  7  8  9  9 
6   5  8  9 
7   5  7 
8  
9   0  1  2  3  3  7  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 05 năm 2019
05 07 13 15 16 23 27 30 42 55 56 57 60 61 62 66 67 68 69 74 77 80 86 98
Đầu Đuôi
  3  6  8  8  0
  6  1
  4  6  2
  1  2  3
  7  4
  0  1  5  5
  1  5  6  8  6
  0  2  5  5  6  7  7  7
  6  9  8
  6  9
Giải đặc biệt
55886
Giải nhất
88930
Giải nhì
64361 57913
Giải ba
59974 65877 72267
17766 64757 05955
Giải tư
6416 2257
7256 8077
Giải năm
4068 9923 3342
2980 6080 7315
Giải sáu
662 060 707
Giải bảy
69 27 05 98
Đầu Đuôi
0   5  7 
1   3  5  6 
2   3  7 
3   0 
4   2 
5   5  6  7  7 
6   0  1  2  6  7  8  9 
7   4  7  7 
8   0  0  6 
9   8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 11 tháng 05 năm 2019
00 03 04 10 22 23 26 27 29 31 32 35 47 49 51 52 57 62 63 66 80 91 92 93 97
Đầu Đuôi
  0  1  8  0
  3  5  9  1
  2  3  5  6  9  9  2
  0  2  6  9  3
  0  4
  3  5
  2  6  6
  2  4  5  9  7
  8
  2  4  4  9
Giải đặc biệt
48500
Giải nhất
57392
Giải nhì
76623 40780
Giải ba
87331 77449 80447
51697 25926 73951
Giải tư
2192 8235
3304 0727
Giải năm
9393 1610 4491
1252 6666 0103
Giải sáu
063 932 529
Giải bảy
49 62 57 22
Đầu Đuôi
0   0  3  4 
1   0 
2   2  3  6  7  9 
3   1  2  5 
4   7  9  9 
5   1  2  7 
6   2  3  6 
7  
8   0 
9   1  2  2  3  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 10 tháng 05 năm 2019
00 12 13 17 25 26 28 35 36 39 40 42 55 56 62 63 68 69 70 71 72 79 85 99
Đầu Đuôi
  0  4  7  0
  7  1
  1  4  4  6  7  7  2
  1  6  3
  4
  2  3  5  8  5
  2  3  5  6
  1  7
  2  6  8
  3  6  7  9  9  9
Giải đặc biệt
95735
Giải nhất
32369
Giải nhì
92000 14942
Giải ba
47217 37126 80512
98470 77528 03272
Giải tư
1299 9856
3072 1463
Giải năm
4636 6868 7255
9113 8762 6625
Giải sáu
342 085 940
Giải bảy
71 99 39 79
Đầu Đuôi
0   0 
1   2  3  7 
2   5  6  8 
3   5  6  9 
4   0  2  2 
5   5  6 
6   2  3  8  9 
7   0  1  2  2  9 
8   5 
9   9  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 09 tháng 05 năm 2019
00 01 04 11 27 35 39 43 44 45 47 51 52 54 59 66 67 68 72 74 76 79 81 93
Đầu Đuôi
  0  0
  0  1  5  8  1
  5  7  2
  4  9  3
  0  4  5  7  4
  3  4  5
  6  7  6
  2  4  6  7
  6  6  6  8
  3  3  5  7  9
Giải đặc biệt
73052
Giải nhất
42339
Giải nhì
83545 50151
Giải ba
60411 94981 69304
74427 61572 91268
Giải tư
9868 8439
2376 4968
Giải năm
1143 2644 5479
7574 7254 3959
Giải sáu
001 147 793
Giải bảy
00 35 66 67
Đầu Đuôi
0   0  1  4 
1   1 
2   7 
3   5  9  9 
4   3  4  5  7 
5   1  2  4  9 
6   6  7  8  8  8 
7   2  4  6  9 
8   1 
9   3 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 08 tháng 05 năm 2019
03 10 11 13 15 16 24 25 28 30 36 38 52 59 64 67 68 73 81 87 88 89 90 98
Đầu Đuôi
  1  3  9  0
  1  8  8  1
  5  2
  0  1  7  3
  2  6  4
  1  2  5
  1  3  6
  6  8  7
  2  3  6  6  8  9  8
  5  5  8  9
Giải đặc biệt
36128
Giải nhất
26736
Giải nhì
96881 19959
Giải ba
10025 44711 57752
37464 74913 61368
Giải tư
6273 4768
6316 8559
Giải năm
1138 5803 4730
2198 4767 1587
Giải sáu
810 681 188
Giải bảy
90 89 15 24
Đầu Đuôi
0   3 
1   0  1  3  5  6 
2   4  5  8 
3   0  6  8 
4  
5   2  9  9 
6   4  7  8  8 
7   3 
8   1  1  7  8  9 
9   0  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 07 tháng 05 năm 2019
01 02 05 14 17 23 30 31 32 38 43 44 49 50 53 55 59 66 73 81 84 90 92 96 98
Đầu Đuôi
  3  5  9  0
  0  3  8  1
  0  3  9  2
  2  4  5  7  3
  1  4  8  4
  0  5  5
  6  9  6
  1  1  7
  3  9  8
  4  5  5  9
Giải đặc biệt
74530
Giải nhất
97659
Giải nhì
92731 72498
Giải ba
69084 07844 77881
96914 51017 03073
Giải tư
9896 5550
1053 6390
Giải năm
9959 5205 9723
2701 9917 0792
Giải sáu
838 832 555
Giải bảy
49 43 02 66
Đầu Đuôi
0   1  2  5 
1   4  7  7 
2   3 
3   0  1  2  8 
4   3  4  9 
5   0  3  5  9  9 
6   6 
7   3 
8   1  4 
9   0  2  6  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 06 tháng 05 năm 2019
04 08 10 18 23 26 29 31 33 34 37 39 42 43 45 50 56 60 63 67 71 79 81 89 93
Đầu Đuôi
  1  5  6  0
  3  7  8  1
  4  2
  2  3  4  6  6  9  3
  0  3  4
  4  5
  2  5  6
  3  6  7
  0  1  8
  2  3  7  7  8  9
Giải đặc biệt
44642
Giải nhất
33245
Giải nhì
51731 58918
Giải ba
86510 23429 14671
70334 19863 02608
Giải tư
3563 7723
1189 1960
Giải năm
4567 2004 5356
1643 7779 4850
Giải sáu
639 181 737
Giải bảy
33 79 93 26
Đầu Đuôi
0   4  8 
1   0  8 
2   3  6  9 
3   1  3  4  7  9 
4   2  3  5 
5   0  6 
6   0  3  3  7 
7   1  9  9 
8   1  9 
9   3 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 05 tháng 05 năm 2019
00 02 11 14 15 16 17 19 22 32 33 35 41 51 53 54 63 70 71 74 80 83 85 90 93
Đầu Đuôi
  0  7  8  9  0
  1  4  5  7  1
  0  2  3  2
  3  5  6  8  9  3
  1  5  5  7  4
  1  3  8  5
  1  6
  1  7
  8
  1  1  9
Giải đặc biệt
21900
Giải nhất
21590
Giải nhì
77814 07880
Giải ba
88885 37102 31251
21211 81019 14854
Giải tư
6022 1370
4771 6583
Giải năm
2919 2093 8435
3754 6953 7963
Giải sáu
333 374 515
Giải bảy
41 17 16 32
Đầu Đuôi
0   0  2 
1   1  4  5  6  7  9  9 
2   2 
3   2  3  5 
4   1 
5   1  3  4  4 
6   3 
7   0  1  4 
8   0  3  5 
9   0  3 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 04 tháng 05 năm 2019
00 03 19 21 23 24 25 31 35 43 44 45 48 54 59 60 66 67 71 77 80 89 93 96
Đầu Đuôi
  0  6  8  0
  2  3  7  1
  2
  0  2  2  4  9  9  3
  2  4  5  4
  2  3  4  5
  6  9  6
  6  7  7
  4  4  8
  1  5  8  9
Giải đặc biệt
63371
Giải nhất
61735
Giải nhì
93293 66824
Giải ba
42445 51148 51248
25354 54780 03866
Giải tư
2121 3319
6444 2296
Giải năm
0931 6277 9100
6159 9167 1289
Giải sáu
343 823 593
Giải bảy
25 23 03 60
Đầu Đuôi
0   0  3 
1   9 
2   1  3  3  4  5 
3   1  5 
4   3  4  5  8  8 
5   4  9 
6   0  6  7 
7   1  7 
8   0  9 
9   3  3  6 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 03 tháng 05 năm 2019
00 14 19 22 24 30 37 38 43 44 50 54 61 63 67 70 74 75 76 82 83 85 89 96
Đầu Đuôi
  0  3  5  7  0
  6  1
  2  2  8  2
  4  6  8  3
  1  2  4  5  7  4
  7  8  5
  7  7  9  6
  3  6  7
  3  8
  1  8  8  9
Giải đặc biệt
12050
Giải nhất
74867
Giải nhì
11837 29582
Giải ba
86838 07814 50022
43043 97176 56876
Giải tư
2363 9089
1324 5319
Giải năm
4885 4422 7144
0583 0174 5654
Giải sáu
489 261 200
Giải bảy
30 96 70 75
Đầu Đuôi
0   0 
1   4  9 
2   2  2  4 
3   0  7  8 
4   3  4 
5   0  4 
6   1  3  7 
7   0  4  5  6  6 
8   2  3  5  9  9 
9   6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 02 tháng 05 năm 2019
00 05 06 15 18 22 23 30 33 36 39 40 45 46 49 52 60 61 62 63 66 74 81 89 90 94
Đầu Đuôi
  0  3  4  6  9  0
  6  8  1
  2  5  6  2
  2  3  6  6  3
  7  9  4
  0  1  4  5
  0  3  4  6  6
  7
  1  8
  3  4  8  9
Giải đặc biệt
94761
Giải nhất
27423
Giải nhì
52089 33063
Giải ba
17346 33139 16736
01430 67481 08122
Giải tư
5494 3915
3852 4205
Giải năm
2306 1966 7662
1363 6045 4200
Giải sáu
440 074 418
Giải bảy
33 49 90 60
Đầu Đuôi
0   0  5  6 
1   5  8 
2   2  3 
3   0  3  6  9 
4   0  5  6  9 
5   2 
6   0  1  2  3  3  6 
7   4 
8   1  9 
9   0  4 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 01 tháng 05 năm 2019
05 07 18 20 23 31 32 41 43 52 53 54 59 63 72 74 81 83 85 88 93 94 96 98
Đầu Đuôi
  2  0
  3  4  4  8  1
  3  5  5  7  2
  2  4  5  6  8  9  3
  5  7  9  4
  0  8  8  5
  9  6
  0  7
  1  8  9  8
  5  9
Giải đặc biệt
34641
Giải nhất
56596
Giải nhì
81188 95672
Giải ba
13683 44507 57885
99753 72552 85043
Giải tư
3194 7018
6023 5632
Giải năm
6205 2598 5631
4785 1752 7941
Giải sáu
520 759 474
Giải bảy
93 81 63 54
Đầu Đuôi
0   5  7 
1   8 
2   0  3 
3   1  2 
4   1  1  3 
5   2  2  3  4  9 
6   3 
7   2  4 
8   1  3  5  5  8 
9   3  4  6  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 30 tháng 04 năm 2019
00 03 05 06 14 21 27 30 38 39 41 45 48 50 56 58 69 72 73 74 79 82 85 86 90 98
Đầu Đuôi
  0  3  5  9  0
  2  4  1
  7  8  2
  0  7  3
  1  7  4
  0  4  8  5
  0  5  5  8  6
  2  7
  3  4  5  9  8
  3  6  7  9
Giải đặc biệt
93006
Giải nhất
63474
Giải nhì
19372 89850
Giải ba
15658 14514 98848
56985 95486 62682
Giải tư
2956 7500
1273 1345
Giải năm
0039 6205 3869
6027 5590 4003
Giải sáu
130 456 698
Giải bảy
41 21 38 79
Đầu Đuôi
0   0  3  5  6 
1   4 
2   1  7 
3   0  8  9 
4   1  5  8 
5   0  6  6  8 
6   9 
7   2  3  4  9 
8   2  5  6 
9   0  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 29 tháng 04 năm 2019
00 06 10 12 17 18 24 28 29 30 33 37 42 45 49 54 59 68 75 78 85 86 88 89 97 99
Đầu Đuôi
  0  1  3  0
  1
  1  4  2
  3  3
  2  5  4
  4  7  8  5
  0  8  6
  1  3  9  7
  1  2  6  7  7  8  8
  2  4  5  8  9  9
Giải đặc biệt
00417
Giải nhất
99059
Giải nhì
74233 19149
Giải ba
08786 90237 16254
23175 12778 09000
Giải tư
5418 0878
7429 8988
Giải năm
8242 1528 9730
4112 8010 6689
Giải sáu
306 045 985
Giải bảy
24 99 68 97
Đầu Đuôi
0   0  6 
1   0  2  7  8 
2   4  8  9 
3   0  3  7 
4   2  5  9 
5   4  9 
6   8 
7   5  8  8 
8   5  6  8  9 
9   7  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 28 tháng 04 năm 2019
02 03 13 18 19 21 34 35 36 50 51 54 56 61 68 70 71 72 74 80 81 83 94 99
Đầu Đuôi
  5  7  8  0
  2  5  6  7  8  1
  0  7  2
  0  1  8  3
  3  5  7  7  9  4
  3  3  5
  3  5  6
  7
  1  6  6  8
  1  9  9
Giải đặc biệt
61019
Giải nhất
08071
Giải nhì
36956 43274
Giải ba
19721 97735 34803
78074 14794 62461
Giải tư
0372 7354
8450 3651
Giải năm
0699 1868 8281
7436 7935 2913
Giải sáu
118 668 234
Giải bảy
80 83 70 02
Đầu Đuôi
0   2  3 
1   3  8  9 
2   1 
3   4  5  5  6 
4  
5   0  1  4  6 
6   1  8  8 
7   0  1  2  4  4 
8   0  1  3 
9   4  9 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 27 tháng 04 năm 2019
02 03 12 15 18 26 28 29 31 40 42 45 60 64 65 69 74 78 80 84 86 90 93 98
Đầu Đuôi
  4  6  8  9  0
  3  1
  0  1  4  4  4  2
  0  9  3
  6  7  8  4
  1  4  6  5
  2  8  6
  7
  1  2  7  9  9  8
  2  6  9
Giải đặc biệt
66029
Giải nhất
94740
Giải nhì
58069 60284
Giải ba
42218 15942 90074
98098 66531 88293
Giải tư
4080 7365
4190 9778
Giải năm
3003 0742 9202
3960 5242 3212
Giải sáu
145 115 398
Giải bảy
28 86 26 64
Đầu Đuôi
0   2  3 
1   2  5  8 
2   6  8  9 
3   1 
4   0  2  2  2  5 
5  
6   0  4  5  9 
7   4  8 
8   0  4  6 
9   0  3  8  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 26 tháng 04 năm 2019
00 01 02 07 12 13 16 19 23 27 33 34 41 48 51 57 75 84 88 92 95
Đầu Đuôi
  0  0  0
  0  4  5  1
  0  1  9  9  2
  1  2  2  3  3  3
  3  8  4
  7  9  5
  1  6
  0  2  5  7
  4  8  8  8  8
  1  9
Giải đặc biệt
41702
Giải nhất
18023
Giải nhì
75633 30292
Giải ba
95500 49684 22534
96913 53619 69423
Giải tư
4175 8788
3148 0800
Giải năm
9727 0788 8233
9301 7988 1557
Giải sáu
941 607 895
Giải bảy
92 51 16 12
Đầu Đuôi
0   0  0  1  2  7 
1   2  3  6  9 
2   3  3  7 
3   3  3  4 
4   1  8 
5   1  7 
6  
7   5 
8   4  8  8  8 
9   2  2  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 25 tháng 04 năm 2019
18 21 27 28 32 34 36 42 44 46 52 59 62 64 74 76 79 80 84 86 88 91 92 96 97
Đầu Đuôi
  8  0
  2  9  1
  3  4  5  6  9  2
  3
  3  4  6  7  7  8  8  4
  5
  3  4  7  8  9  6
  2  9  7
  1  2  8  8
  5  7  9
Giải đặc biệt
44188
Giải nhất
53421
Giải nhì
45059 72084
Giải ba
17891 27596 77786
01952 14936 22174
Giải tư
4546 7497
9332 7944
Giải năm
5018 6027 9634
6974 2142 0264
Giải sáu
879 328 792
Giải bảy
76 62 84 80
Đầu Đuôi
0  
1   8 
2   1  7  8 
3   2  4  6 
4   2  4  6 
5   2  9 
6   2  4 
7   4  4  6  9 
8   0  4  4  6  8 
9   1  2  6  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 24 tháng 04 năm 2019
01 05 12 18 19 23 29 30 31 33 40 48 51 52 58 63 66 68 73 75 81 82 90 95 96 97
Đầu Đuôi
  3  4  9  0
  0  3  5  8  1
  1  5  8  2
  2  3  6  7  3
  4
  0  7  7  9  5
  6  9  6
  9  7
  1  4  5  6  8
  1  2  9
Giải đặc biệt
61229
Giải nhất
64831
Giải nhì
00868 27719
Giải ba
81881 44597 54140
81218 08382 42866
Giải tư
1063 1175
0196 0033
Giải năm
6405 2895 6775
0923 8548 5912
Giải sáu
458 651 973
Giải bảy
30 90 52 01
Đầu Đuôi
0   1  5 
1   2  8  9 
2   3  9 
3   0  1  3 
4   0  8 
5   1  2  8 
6   3  6  8 
7   3  5  5 
8   1  2 
9   0  5  6  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 23 tháng 04 năm 2019
02 09 10 14 17 27 28 34 38 39 41 47 48 52 57 58 62 64 71 73 87 89 96 98
Đầu Đuôi
  1  0
  4  7  1
  0  5  6  2
  7  3
  1  3  6  4
  5
  9  6
  1  2  4  5  8  7
  2  3  4  4  5  9  8
  0  0  3  8  8  9
Giải đặc biệt
95541
Giải nhất
87314
Giải nhì
18334 90509
Giải ba
94798 45157 24947
40973 44038 65617
Giải tư
5052 7310
3589 4889
Giải năm
6271 8748 7539
9828 6164 9662
Giải sáu
202 027 809
Giải bảy
58 96 48 87
Đầu Đuôi
0   2  9  9 
1   0  4  7 
2   7  8 
3   4  8  9 
4   1  7  8  8 
5   2  7  8 
6   2  4 
7   1  3 
8   7  9  9 
9   6  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 22 tháng 04 năm 2019
00 03 09 12 18 19 20 34 35 37 39 41 46 58 59 62 69 72 73 74 78
Đầu Đuôi
  0  2  0
  4  1
  1  6  7  2
  0  7  7  3
  3  7  4
  3  5
  4  6
  3  7
  1  5  7  7  7  8
  0  0  1  1  3  5  6  6  9
Giải đặc biệt
78819
Giải nhất
34809
Giải nhì
11946 98103
Giải ba
74969 49134 50035
37112 09272 64420
Giải tư
4978 9239
1574 5773
Giải năm
9962 1437 4658
4769 5078 8509
Giải sáu
141 518 573
Giải bảy
59 19 00 78
Đầu Đuôi
0   0  3  9  9 
1   2  8  9  9 
2   0 
3   4  5  7  9 
4   1  6 
5   8  9 
6   2  9  9 
7   2  3  3  4  8  8  8 
8  
9  

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 21 tháng 04 năm 2019
01 02 03 06 19 23 26 29 30 32 35 38 39 41 60 64 66 69 71 74 82 89 91 93 95
Đầu Đuôi
  3  6  0
  0  4  7  9  1
  0  3  8  2
  0  2  9  3
  6  7  4
  3  9  5
  0  2  6  6
  7
  3  8
  1  2  3  6  6  6  8  9
Giải đặc biệt
66103
Giải nhất
27160
Giải nhì
68035 90974
Giải ba
16919 77595 01238
94869 69102 48123
Giải tư
1026 6369
5971 3693
Giải năm
5829 0982 9569
9232 4006 0339
Giải sáu
741 391 001
Giải bảy
66 64 30 89
Đầu Đuôi
0   1  2  3  6 
1   9 
2   3  6  9 
3   0  2  5  8  9 
4   1 
5  
6   0  4  6  9  9  9 
7   1  4 
8   2  9 
9   1  3  5 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 04 năm 2019
01 02 05 17 18 19 25 30 31 32 36 47 52 54 60 62 63 66 70 83 84 96 97 98
Đầu Đuôi
  3  6  7  0
  0  3  3  1
  0  3  5  6  2
  6  8  3
  5  8  4
  0  2  5
  3  6  9  6
  1  4  9  9  7
  1  9  9  8
  1  9
Giải đặc biệt
78697
Giải nhất
10401
Giải nhì
83798 63698
Giải ba
47363 87370 21831
30084 25454 37997
Giải tư
8330 3147
2983 0002
Giải năm
5818 7125 0452
6360 7132 5017
Giải sáu
836 131 405
Giải bảy
96 66 62 19
Đầu Đuôi
0   1  2  5 
1   7  8  9 
2   5 
3   0  1  1  2  6 
4   7 
5   2  4 
6   0  2  3  6 
7   0 
8   3  4 
9   6  7  7  8  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 04 năm 2019
00 02 04 07 08 14 15 20 23 24 29 30 35 42 51 55 58 68 69 70 74 84 88 92 93 95
Đầu Đuôi
  0  2  3  7  0
  5  5  1
  0  4  9  2
  2  9  3
  0  1  2  7  8  4
  1  3  5  9  5
  6
  0  7
  0  5  6  8  8
  2  6  9
Giải đặc biệt
73588
Giải nhất
12423
Giải nhì
59104 75395
Giải ba
06920 28874 45615
73500 33535 97702
Giải tư
4968 0251
4251 4942
Giải năm
6970 0407 8114
8784 3329 3069
Giải sáu
992 530 558
Giải bảy
08 24 93 55
Đầu Đuôi
0   0  2  4  7  8 
1   4  5 
2   0  3  4  9 
3   0  5 
4   2 
5   1  1  5  8 
6   8  9 
7   0  4 
8   4  8 
9   2  3  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 04 năm 2019
00 03 06 11 12 13 19 20 23 27 36 37 49 51 53 61 63 85 86 90 92 96 99
Đầu Đuôi
  0  2  9  0
  1  5  6  1
  1  9  2
  0  1  2  5  6  3
  4
  8  5
  0  0  3  8  8  8  9  9  6
  2  3  7
  8
  1  4  9  9
Giải đặc biệt
54399
Giải nhất
81519
Giải nhì
40486 17385
Giải ba
43886 92649 78506
89920 91700 35527
Giải tư
8096 7461
0106 7351
Giải năm
4311 1637 9863
1686 1203 9123
Giải sáu
653 013 296
Giải bảy
90 92 12 36
Đầu Đuôi
0   0  3  6  6 
1   1  2  3  9 
2   0  3  7 
3   6  7 
4   9 
5   1  3 
6   1  3 
7  
8   5  6  6  6 
9   0  2  6  6  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 04 năm 2019
01 06 08 12 16 19 23 24 32 33 44 48 49 50 51 56 62 67 73 77 79 82 88 94 98
Đầu Đuôi
  5  0
  0  5  1
  1  3  6  8  2
  2  3  7  3
  2  4  9  4
  5
  0  1  1  5  6
  6  7  7
  0  4  8  9  8
  1  4  7  7  9
Giải đặc biệt
61619
Giải nhất
32144
Giải nhì
77208 66550
Giải ba
91501 98288 21382
00556 70906 63432
Giải tư
3248 7212
9273 2562
Giải năm
0079 1867 5023
4816 8877 2133
Giải sáu
498 524 579
Giải bảy
51 16 49 94
Đầu Đuôi
0   1  6  8 
1   2  6  6  9 
2   3  4 
3   2  3 
4   4  8  9 
5   0  1  6 
6   2  7 
7   3  7  9  9 
8   2  8 
9   4  8