Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 02 năm 2020
04 05 06 07 14 15 22 31 36 40 42 44 48 49 55 61 67 68 83 89 91 93 94 95 99
Đầu Đuôi
  4  0
  3  6  9  1
  2  4  2
  8  9  3
  0  1  4  9  9  4
  0  1  1  5  9  5
  0  3  6
  0  6  7
  4  6  8
  4  8  9  9
Giải đặc biệt
22204
Giải nhất
15061
Giải nhì
10606 26736
Giải ba
99942 79268 04489
14967 69815 07814
Giải tư
8749 4107
2844 2015
Giải năm
1999 8055 8891
3495 5148 1505
Giải sáu
883 194 394
Giải bảy
93 31 40 22
Đầu Đuôi
0   4  5  6  7 
1   4  5  5 
2   2 
3   1  6 
4   0  2  4  8  9 
5   5 
6   1  7  8 
7  
8   3  9 
9   1  3  4  4  5  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 02 năm 2020
10 11 15 17 33 35 37 39 45 50 52 53 57 59 60 65 69 73 75 76 82 85 93 98 99
Đầu Đuôi
  1  5  5  6  0
  1  1
  5  8  2
  3  5  7  9  3
  4
  1  3  4  6  7  8  5
  7  6
  1  3  5  5  7
  9  8
  3  5  6  9  9
Giải đặc biệt
90398
Giải nhất
38353
Giải nhì
12735 48565
Giải ba
16557 64873 58369
16733 89160 33499
Giải tư
2676 3211
4182 2239
Giải năm
1410 9893 6515
8217 3450 8057
Giải sáu
345 359 475
Giải bảy
85 37 52 50
Đầu Đuôi
0  
1   0  1  5  7 
2  
3   3  5  7  9 
4   5 
5   0  0  2  3  7  7  9 
6   0  5  9 
7   3  5  6 
8   2  5 
9   3  8  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 02 năm 2020
01 02 03 09 12 16 26 33 40 41 42 48 50 53 59 64 70 71 73 75 76 79 87 91 92
Đầu Đuôi
  4  5  7  0
  0  4  7  9  1
  0  1  4  9  2
  0  3  5  7  7  3
  6  4
  7  5
  1  1  2  7  6
  8  7
  4  8
  0  5  7  9
Giải đặc biệt
06616
Giải nhất
32033
Giải nhì
10879 99942
Giải ba
63475 76892 07176
13773 23291 52816
Giải tư
7953 6150
7212 0409
Giải năm
7326 8802 2501
6687 3471 8773
Giải sáu
270 964 103
Giải bảy
48 41 40 59
Đầu Đuôi
0   1  2  3  9 
1   2  6  6 
2   6 
3   3 
4   0  1  2  8 
5   0  3  9 
6   4 
7   0  1  3  3  5  6  9 
8   7 
9   1  2 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 02 năm 2020
04 09 10 12 17 21 23 35 41 42 49 50 53 56 57 65 68 70 77 78 89 90 92
Đầu Đuôi
  1  5  7  7  7  9  0
  2  4  1
  1  4  9  2
  2  5  3
  0  0  4
  3  6  5
  5  6
  1  5  7  7  7
  6  7  8
  0  4  8  9
Giải đặc biệt
99817
Giải nhất
69356
Giải nhì
53268 37870
Giải ba
86212 64009 75190
95157 78289 80249
Giải tư
6853 0621
9077 0265
Giải năm
9850 5104 0004
8241 5178 0210
Giải sáu
377 170 135
Giải bảy
70 42 23 92
Đầu Đuôi
0   4  4  9 
1   0  2  7 
2   1  3 
3   5 
4   1  2  9 
5   0  3  6  7 
6   5  8 
7   0  0  0  7  7  8 
8   9 
9   0  2 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 02 năm 2020
04 05 23 32 33 37 40 49 51 54 56 67 73 75 76 77 78 81 84 89 92 93 94 95
Đầu Đuôi
  4  0
  5  8  1
  3  9  2
  2  2  3  7  9  3
  0  5  8  9  4
  0  7  9  5
  5  7  6
  3  6  7  7
  7  8
  4  4  8  8  9
Giải đặc biệt
00776
Giải nhất
68932
Giải nhì
60349 63294
Giải ba
01367 85984 96456
91023 80589 71089
Giải tư
2223 1433
1393 6940
Giải năm
7978 5073 4795
6977 0954 9081
Giải sáu
205 437 904
Giải bảy
49 92 75 51
Đầu Đuôi
0   4  5 
1  
2   3  3 
3   2  3  7 
4   0  9  9 
5   1  4  6 
6   7 
7   3  5  6  7  8 
8   1  4  9  9 
9   2  3  4  5 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 02 năm 2020
08 17 20 27 30 32 40 41 43 46 48 50 51 57 60 63 76 78 88 96 99
Đầu Đuôi
  2  3  4  4  5  6  0
  4  5  1
  3  3  2
  4  4  6  3
  4
  5
  4  4  7  9  6
  1  2  5  7
  0  4  4  7  8  8  8
  9  9
Giải đặc biệt
47417
Giải nhất
56746
Giải nhì
02208 90927
Giải ba
42888 58732 05678
39250 46376 08543
Giải tư
4057 1320
5051 8760
Giải năm
5996 4963 9132
4440 9148 8146
Giải sáu
948 740 043
Giải bảy
41 30 88 99
Đầu Đuôi
0   8 
1   7 
2   0  7 
3   0  2  2 
4   0  0  1  3  3  6  6  8  8 
5   0  1  7 
6   0  3 
7   6  8 
8   8  8 
9   6  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 02 năm 2020
02 04 05 12 21 25 33 34 41 44 55 62 63 68 69 70 74 83 88 89 90 92 99
Đầu Đuôi
  7  9  0
  2  4  1
  0  1  6  9  2
  3  6  8  8  3
  0  3  4  7  4
  0  0  2  5  5
  6
  7
  6  8  8  8
  6  6  8  9  9
Giải đặc biệt
51855
Giải nhất
08402
Giải nhì
81863 94490
Giải ba
50504 49212 24274
15269 72405 57083
Giải tư
6841 4789
6299 3683
Giải năm
9592 2305 9625
4188 7762 2244
Giải sáu
069 488 621
Giải bảy
34 68 33 70
Đầu Đuôi
0   2  4  5  5 
1   2 
2   1  5 
3   3  4 
4   1  4 
5   5 
6   2  3  8  9  9 
7   0  4 
8   3  3  8  8  9 
9   0  2  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 02 năm 2020
05 06 07 08 13 22 23 24 28 29 30 31 32 34 36 54 56 69 73 76 77 85 89 96
Đầu Đuôi
  3  0
  3  1
  2  3  2
  1  1  2  7  3
  2  3  5  4
  0  8  5
  0  0  3  5  7  9  6
  0  7  7
  0  2  8
  2  6  6  8  9
Giải đặc biệt
54232
Giải nhất
25908
Giải nhì
23623 36836
Giải ba
36173 85434 13354
41469 76130 24489
Giải tư
7613 0931
7469 2485
Giải năm
5822 0856 1896
8077 4113 4624
Giải sáu
828 606 006
Giải bảy
05 29 76 07
Đầu Đuôi
0   5  6  6  7  8 
1   3  3 
2   2  3  4  8  9 
3   0  1  2  4  6 
4  
5   4  6 
6   9  9 
7   3  6  7 
8   5  9 
9   6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 02 năm 2020
19 22 29 38 43 44 47 48 49 54 55 59 61 62 64 65 68 71 77 80 81 96 97
Đầu Đuôi
  8  0
  6  7  8  1
  2  6  2
  4  3
  4  5  6  6  4
  5  6  5
  9  6
  4  4  7  9  9  7
  3  4  6  8
  1  2  4  4  5  9
Giải đặc biệt
19747
Giải nhất
36897
Giải nhì
52338 58777
Giải ba
48048 58519 57844
18354 30165 42681
Giải tư
1696 8880
0159 6349
Giải năm
8361 8029 2755
9397 3422 0364
Giải sáu
368 843 762
Giải bảy
64 71 47 49
Đầu Đuôi
0  
1   9 
2   2  9 
3   8 
4   3  4  7  7  8  9  9 
5   4  5  9 
6   1  2  4  4  5  8 
7   1  7 
8   0  1 
9   6  7  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 02 năm 2020
03 05 11 16 33 36 37 52 54 55 63 64 68 70 84 86 93 94 96 97
Đầu Đuôi
  7  0
  1  1  1
  5  2
  0  3  6  6  9  3
  5  6  8  9  9  9  4
  0  0  5  5
  1  3  3  8  9  9  6
  3  9  7
  6  8
  9
Giải đặc biệt
07696
Giải nhất
05052
Giải nhì
30163 69705
Giải ba
97394 82663 27996
19116 09205 85254
Giải tư
0137 4297
8811 5555
Giải năm
1133 1664 6194
5111 1536 5086
Giải sáu
368 494 493
Giải bảy
70 03 36 84
Đầu Đuôi
0   3  5  5 
1   1  1  6 
2  
3   3  6  6  7 
4  
5   2  4  5 
6   3  3  4  8 
7   0 
8   4  6 
9   3  4  4  4  6  6  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 10 tháng 02 năm 2020
01 02 06 19 21 25 26 41 45 57 59 60 62 64 69 76 77 78 83 84 96 97 98 99
Đầu Đuôi
  6  0
  0  2  4  1
  0  0  6  2
  8  3
  6  8  8  4
  2  4  5
  0  2  7  9  6
  5  7  9  7
  7  7  9  8
  1  5  6  9  9
Giải đặc biệt
96045
Giải nhất
92206
Giải nhì
82719 89221
Giải ba
00378 93384 44460
78077 14462 04857
Giải tư
5402 7559
5196 7398
Giải năm
7441 0578 7326
2101 6102 5076
Giải sáu
784 097 225
Giải bảy
69 99 64 83
Đầu Đuôi
0   1  2  2  6 
1   9 
2   1  5  6 
3  
4   1  5 
5   7  9 
6   0  2  4  9 
7   6  7  8  8 
8   3  4  4 
9   6  7  8  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 09 tháng 02 năm 2020
00 04 08 09 15 17 23 39 43 47 48 51 60 61 66 68 71 73 78 81 87 92 94
Đầu Đuôi
  0  6  0
  5  6  7  8  1
  9  2
  2  4  4  7  3
  0  9  4
  1  5
  6  6
  1  1  4  4  8  7
  0  4  6  7  7  8
  0  3  9
Giải đặc biệt
60347
Giải nhất
72943
Giải nhì
52500 63708
Giải ba
29081 28839 14561
09823 02094 44851
Giải tư
7678 5015
8660 1068
Giải năm
0871 8747 8892
8217 4766 6409
Giải sáu
373 543 017
Giải bảy
04 78 48 87
Đầu Đuôi
0   0  4  8  9 
1   5  7  7 
2   3 
3   9 
4   3  3  7  7  8 
5   1 
6   0  1  6  8 
7   1  3  8  8 
8   1  7 
9   2  4 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 08 tháng 02 năm 2020
00 02 12 15 16 20 25 30 31 39 40 41 42 51 52 54 56 59 64 65 71 78 81 88 91 97
Đầu Đuôi
  0  2  3  4  0
  3  4  5  7  8  9  9  1
  0  1  4  5  2
  3
  5  6  4
  1  2  6  5
  1  5  6
  9  7
  7  8  8
  3  5  9
Giải đặc biệt
22191
Giải nhất
97112
Giải nhì
40888 39940
Giải ba
39500 73056 14865
94839 85281 96191
Giải tư
1620 0731
2825 6430
Giải năm
3602 9578 1397
3671 4851 7642
Giải sáu
954 016 641
Giải bảy
15 59 64 52
Đầu Đuôi
0   0  2 
1   2  5  6 
2   0  5 
3   0  1  9 
4   0  1  2 
5   1  2  4  6  9 
6   4  5 
7   1  8 
8   1  8 
9   1  1  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 07 tháng 02 năm 2020
02 06 07 12 18 19 21 26 28 39 40 43 48 49 53 59 71 72 73 74 79 82 90 95 96
Đầu Đuôi
  4  9  0
  2  7  1
  0  1  7  8  2
  4  4  5  7  3
  7  4
  9  5
  0  2  9  6
  0  7
  1  1  2  4  8
  1  3  4  5  7  9
Giải đặc biệt
14973
Giải nhất
31007
Giải nhì
98439 51996
Giải ba
66382 25328 33295
95453 50326 81590
Giải tư
1506 6872
0979 1102
Giải năm
8774 8759 1943
4848 4121 6643
Giải sáu
418 419 249
Giải bảy
40 71 18 12
Đầu Đuôi
0   2  6  7 
1   2  8  8  9 
2   1  6  8 
3   9 
4   0  3  3  8  9 
5   3  9 
6  
7   1  2  3  4  9 
8   2 
9   0  5  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 06 tháng 02 năm 2020
00 08 09 12 17 25 33 39 46 49 52 56 58 59 63 68 75 76 77 80 86 96
Đầu Đuôi
  0  0  8  0
  1
  1  1  5  2
  3  3  6  3
  4
  2  2  7  5
  4  5  7  8  9  9  6
  1  7  7
  0  5  6  8
  0  3  4  5  9
Giải đặc biệt
26275
Giải nhất
35468
Giải nhì
15859 88339
Giải ba
81900 36763 36696
76233 97346 00817
Giải tư
8776 6377
8509 1558
Giải năm
9296 2986 2325
5333 3052 2149
Giải sáu
525 480 012
Giải bảy
08 12 00 56
Đầu Đuôi
0   0  0  8  9 
1   2  2  7 
2   5  5 
3   3  3  9 
4   6  9 
5   2  6  8  9 
6   3  8 
7   5  6  7 
8   0  6 
9   6  6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 05 tháng 02 năm 2020
00 05 09 10 15 16 18 21 40 42 45 59 62 66 67 68 74 76 84 85 86 93 94 97
Đầu Đuôi
  0  1  4  0
  2  1
  4  6  6  2
  9  9  3
  7  8  9  4
  0  1  4  8  5
  1  6  7  8  6
  6  9  7
  1  6  6  8
  0  5  9
Giải đặc biệt
97615
Giải nhất
16340
Giải nhì
89362 29868
Giải ba
78216 32362 57921
95776 49042 09268
Giải tư
7310 2074
8384 4593
Giải năm
2767 0985 2000
2605 5893 7945
Giải sáu
386 509 866
Giải bảy
94 59 18 97
Đầu Đuôi
0   0  5  9 
1   0  5  6  8 
2   1 
3  
4   0  2  5 
5   9 
6   2  2  6  7  8  8 
7   4  6 
8   4  5  6 
9   3  3  4  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 04 tháng 02 năm 2020
03 07 10 11 13 28 32 33 36 41 54 59 61 64 65 67 73 79 92 95 98 99
Đầu Đuôi
  1  1  1  0
  1  4  4  6  6  1
  3  9  2
  0  1  3  7  7  3
  5  6  4
  6  9  5
  3  6
  0  6  7
  2  9  8
  5  7  9  9
Giải đặc biệt
44410
Giải nhất
80399
Giải nhì
60233 19813
Giải ba
37273 22767 28665
57161 35703 23010
Giải tư
2192 4561
5864 1973
Giải năm
7228 2741 3932
6198 4310 4595
Giải sáu
636 041 459
Giải bảy
07 79 54 11
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   0  0  0  1  3 
2   8 
3   2  3  6 
4   1  1 
5   4  9 
6   1  1  4  5  7 
7   3  3  9 
8  
9   2  5  8  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 03 tháng 02 năm 2020
00 07 09 11 25 30 37 44 49 50 57 68 73 78 79 85 88 91 97 99
Đầu Đuôi
  0  3  5  0
  1  1  1  9  1
  2
  7  3
  4  4
  2  2  8  5
  6
  0  0  3  5  9  7
  6  7  7  8  8
  0  4  4  7  9  9  9
Giải đặc biệt
63107
Giải nhất
48878
Giải nhì
90850 97357
Giải ba
05925 39211 87578
78449 18199 21479
Giải tư
5188 2373
2791 4644
Giải năm
9407 7549 4211
5099 2525 9737
Giải sáu
500 611 009
Giải bảy
85 30 97 68
Đầu Đuôi
0   0  7  7  9 
1   1  1  1 
2   5  5 
3   0  7 
4   4  9  9 
5   0  7 
6   8 
7   3  8  8  9 
8   5  8 
9   1  7  9  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 02 tháng 02 năm 2020
05 10 11 16 18 21 30 34 38 40 50 53 58 63 66 72 73 81 89 92 96
Đầu Đuôi
  1  1  3  4  4  5  0
  1  2  8  1
  7  9  9  9  2
  5  6  7  3
  3  4
  0  5
  1  6  9  6
  7
  1  1  3  3  5  8
  8  9
Giải đặc biệt
79434
Giải nhất
49618
Giải nhì
79266 18958
Giải ba
69538 62473 83553
39118 45763 77596
Giải tư
7410 7416
7192 9310
Giải năm
2805 0521 3692
4072 9192 6230
Giải sáu
581 750 740
Giải bảy
40 89 38 11
Đầu Đuôi
0   5 
1   0  0  1  6  8  8 
2   1 
3   0  4  8  8 
4   0  0 
5   0  3  8 
6   3  6 
7   2  3 
8   1  9 
9   2  2  2  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 01 tháng 02 năm 2020
01 07 15 17 22 25 27 30 32 39 41 46 48 57 62 63 65 68 71 75 82 85 99
Đầu Đuôi
  3  3  0
  0  4  7  1
  2  2  3  6  8  2
  6  3
  4
  1  2  6  7  8  5
  4  6
  0  1  2  5  7
  4  6  8
  3  3  3  9  9
Giải đặc biệt
72130
Giải nhất
80885
Giải nhì
17263 71468
Giải ba
22827 36430 10446
48639 91841 63775
Giải tư
2339 5617
8901 1422
Giải năm
8062 1699 5607
3339 5532 8448
Giải sáu
465 525 415
Giải bảy
22 71 82 57
Đầu Đuôi
0   1  7 
1   5  7 
2   2  2  5  7 
3   0  0  2  9  9  9 
4   1  6  8 
5   7 
6   2  3  5  8 
7   1  5 
8   2  5 
9   9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 31 tháng 01 năm 2020
12 15 22 29 36 38 39 43 49 51 53 54 61 64 66 68 69 75 76 83 84 88 99
Đầu Đuôi
  0
  5  5  6  6  1
  1  2  2
  4  5  8  3
  5  6  8  4
  1  1  7  5
  3  6  7  6
  7
  3  6  8  8
  2  3  4  6  6  9  9
Giải đặc biệt
49715
Giải nhất
85264
Giải nhì
96066 05684
Giải ba
05012 54869 33836
92715 95769 76899
Giải tư
3638 8476
9949 4375
Giải năm
2339 2488 7443
0122 7183 2751
Giải sáu
361 053 051
Giải bảy
68 54 29 61
Đầu Đuôi
0  
1   2  5  5 
2   2  9 
3   6  8  9 
4   3  9 
5   1  1  3  4 
6   1  1  4  6  8  9  9 
7   5  6 
8   3  4  8 
9   9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 01 năm 2020
04 05 11 12 17 21 23 34 38 41 45 51 52 58 60 65 75 79 82 83 85 89 92 97
Đầu Đuôi
  6  0
  1  2  4  4  5  1
  1  5  8  9  2
  2  2  8  3
  0  3  4
  0  4  6  7  8  5
  6
  1  9  7
  3  3  5  8
  7  8  9
Giải đặc biệt
75712
Giải nhất
18292
Giải nhì
96758 11823
Giải ba
40538 22605 79421
43575 28804 22460
Giải tư
7038 2845
2679 3185
Giải năm
7983 2541 7897
5141 2017 1211
Giải sáu
989 352 051
Giải bảy
65 23 82 34
Đầu Đuôi
0   4  5 
1   1  2  7 
2   1  3  3 
3   4  8  8 
4   1  1  5 
5   1  2  8 
6   0  5 
7   5  9 
8   2  3  5  9 
9   2  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 01 năm 2020
02 10 13 15 20 21 25 28 35 63 65 74 77 79 82 83 87 88 89 93 94 95 98 99
Đầu Đuôi
  1  2  0
  2  1
  0  8  2
  1  6  6  8  9  3
  7  9  4
  1  1  2  3  6  9  5
  6
  7  7  8  7
  2  8  9  8
  7  8  9  9
Giải đặc biệt
80389
Giải nhất
25483
Giải nhì
88063 96879
Giải ba
63525 80194 84035
38002 16999 03788
Giải tư
9063 4198
3365 5477
Giải năm
0293 2410 0115
3721 0487 2874
Giải sáu
295 877 420
Giải bảy
13 28 15 82
Đầu Đuôi
0   2 
1   0  3  5  5 
2   0  1  5  8 
3   5 
4  
5  
6   3  3  5 
7   4  7  7  9 
8   2  3  7  8  9 
9   3  4  5  8  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 01 năm 2020
02 04 07 13 17 26 29 33 40 45 46 48 51 59 63 68 73 81 83 84 87 90 95
Đầu Đuôi
  4  4  9  0
  5  8  8  1
  0  2
  1  1  3  3  6  7  8  3
  0  8  4
  4  9  5
  2  4  6
  0  1  8  7
  4  6  8
  2  5  9
Giải đặc biệt
50940
Giải nhất
61595
Giải nhì
62673 20963
Giải ba
64633 38451 18368
88126 51387 30959
Giải tư
7681 8313
1540 2748
Giải năm
3113 4529 5433
7102 5246 7745
Giải sáu
183 207 117
Giải bảy
84 90 81 04
Đầu Đuôi
0   2  4  7 
1   3  3  7 
2   6  9 
3   3  3 
4   0  0  5  6  8 
5   1  9 
6   3  8 
7   3 
8   1  1  3  4  7 
9   0  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 01 năm 2020
Đầu Đuôi
                                                        0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0                                                        
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 01 năm 2020
Đầu Đuôi
                                                        0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0                                                        
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 01 năm 2020
Đầu Đuôi
                                                        0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0                                                        
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 01 năm 2020
Đầu Đuôi
                                                        0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0                                                        
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 01 năm 2020
13 18 20 28 33 36 41 49 56 63 69 70 71 74 75 80 83 84 87 89 90 93 97
Đầu Đuôi
  2  2  7  8  9  0
  4  7  1
  2
  1  3  6  8  9  9  9  3
  7  8  4
  7  7  5
  3  5  6
  8  9  7
  1  2  8
  4  6  8  9
Giải đặc biệt
16875
Giải nhất
50936
Giải nhì
00828 85363
Giải ba
81620 37920 68187
88874 41569 48733
Giải tư
2256 7283
7689 3593
Giải năm
4093 0380 0449
1541 6493 6070
Giải sáu
190 797 813
Giải bảy
84 71 75 18
Đầu Đuôi
0  
1   3  8 
2   0  0  8 
3   3  6 
4   1  9 
5   6 
6   3  9 
7   0  1  4  5  5 
8   0  3  4  7  9 
9   0  3  3  3  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 01 năm 2020
09 11 17 21 29 30 31 36 42 43 48 49 51 55 57 58 62 70 75 76 78 83 92 94 95 98
Đầu Đuôi
  3  7  0
  1  2  3  5  1
  4  6  9  2
  4  8  3
  9  4
  5  7  9  5
  3  7  6
  1  5  7
  4  5  7  9  8
  0  2  4  4  9
Giải đặc biệt
96449
Giải nhất
52583
Giải nhì
93321 98092
Giải ba
17331 26817 85451
69594 06675 87955
Giải tư
5529 4843
2949 7470
Giải năm
6176 6348 0911
8642 4495 6078
Giải sáu
636 657 898
Giải bảy
58 09 30 62
Đầu Đuôi
0   9 
1   1  7 
2   1  9 
3   0  1  6 
4   2  3  8  9  9 
5   1  5  7  8 
6   2 
7   0  5  6  8 
8   3 
9   2  4  5  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 01 năm 2020
01 02 06 07 13 17 19 25 35 40 43 47 48 54 55 58 61 63 65 71 72 85 87 93 95 97
Đầu Đuôi
  4  0
  0  6  7  1
  0  7  7  2
  1  4  6  9  3
  5  4
  2  3  5  6  8  9  5
  0  6
  0  1  4  8  9  7
  4  5  8
  1  9
Giải đặc biệt
38897
Giải nhất
09947
Giải nhì
29502 67025
Giải ba
40848 77158 57065
97513 74163 35801
Giải tư
2195 3772
3854 2571
Giải năm
7240 5872 0635
8119 3443 6493
Giải sáu
217 907 387
Giải bảy
61 06 55 85
Đầu Đuôi
0   1  2  6  7 
1   3  7  9 
2   5 
3   5 
4   0  3  7  8 
5   4  5  8 
6   1  3  5 
7   1  2  2 
8   5  7 
9   3  5  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 01 năm 2020
08 09 11 13 19 20 24 32 33 37 39 41 44 48 50 51 59 63 65 72 76 85 96 97
Đầu Đuôi
  2  5  0
  1  4  5  1
  3  7  7  2
  1  3  6  3
  2  4  4
  6  8  5
  7  9  6
  3  9  9  7
  0  4  8
  0  1  1  3  5  9
Giải đặc biệt
12850
Giải nhất
03659
Giải nhì
26439 17297
Giải ba
27533 78672 59665
65497 54163 38041
Giải tư
9951 0819
5524 9011
Giải năm
6409 2308 9319
9272 0196 2832
Giải sáu
148 820 476
Giải bảy
13 85 37 44
Đầu Đuôi
0   8  9 
1   1  3  9  9 
2   0  4 
3   2  3  7  9 
4   1  4  8 
5   0  1  9 
6   3  5 
7   2  2  6 
8   5 
9   6  7  7 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 01 năm 2020
05 11 16 21 23 24 28 34 36 37 39 46 50 51 62 71 72 74 76 92 95
Đầu Đuôi
  5  0
  1  1  2  2  2  5  7  1
  6  7  9  2
  2  3
  2  2  3  3  7  4
  0  9  5
  1  3  4  7  6
  3  7
  2  8
  3  3  9
Giải đặc biệt
70921
Giải nhất
78137
Giải nhì
52621 09836
Giải ba
49174 25062 29639
72434 50650 72551
Giải tư
2876 1724
2521 0811
Giải năm
2216 4705 1224
5372 5371 6946
Giải sáu
939 228 392
Giải bảy
23 11 34 95
Đầu Đuôi
0   5 
1   1  1  6 
2   1  1  1  3  4  4  8 
3   4  4  6  7  9  9 
4   6 
5   0  1 
6   2 
7   1  2  4  6 
8  
9   2  5 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 01 năm 2020
01 06 09 18 30 35 37 42 45 46 48 49 50 51 55 59 64 71 74 80 81 89 98
Đầu Đuôi
  3  5  8  0
  0  5  7  7  8  1
  4  2
  3
  6  7  4
  3  4  5  5
  0  4  6
  3  3  7
  1  1  4  9  8
  0  4  5  8  8  9
Giải đặc biệt
34706
Giải nhất
91118
Giải nhì
29837 38146
Giải ba
01080 08089 62709
14042 77255 32218
Giải tư
7951 0481
4730 3337
Giải năm
9871 3345 9998
3635 0850 8174
Giải sáu
849 764 801
Giải bảy
89 71 59 48
Đầu Đuôi
0   1  6  9 
1   8  8 
2  
3   0  5  7  7 
4   2  5  6  8  9 
5   0  1  5  9 
6   4 
7   1  1  4 
8   0  1  9  9 
9   8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 01 năm 2020
02 06 10 20 28 31 38 42 44 46 47 49 64 68 70 71 72 74 78 84 92 97
Đầu Đuôi
  1  2  7  0
  3  7  7  7  7  1
  0  4  7  9  2
  3
  4  6  7  8  8  4
  5
  0  4  6
  4  4  9  7
  2  3  6  7  8
  4  9
Giải đặc biệt
97571
Giải nhất
47197
Giải nhì
47647 17744
Giải ba
47592 26520 30084
79871 81710 50342
Giải tư
9731 0247
2568 7406
Giải năm
0171 9849 8978
7302 5438 0464
Giải sáu
646 470 572
Giải bảy
74 71 84 28
Đầu Đuôi
0   2  6 
1   0 
2   0  8 
3   1  8 
4   2  4  6  7  7  9 
5  
6   4  8 
7   0  1  1  1  1  2  4  8 
8   4  4 
9   2  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 01 năm 2020
12 18 19 20 22 29 31 32 37 38 44 50 60 62 64 70 71 81 82 83 89 91 92 93 94 99
Đầu Đuôi
  2  5  6  7  0
  3  7  8  9  1
  1  1  2  3  6  8  9  2
  8  9  3
  4  6  9  4
  5
  6
  3  7
  1  3  8
  1  2  8  9  9
Giải đặc biệt
72782
Giải nhất
22594
Giải nhì
39470 47122
Giải ba
93338 58150 78231
16644 36281 68512
Giải tư
5160 5620
1592 3662
Giải năm
4591 6532 0312
9899 2437 1629
Giải sáu
189 483 518
Giải bảy
93 71 64 19
Đầu Đuôi
0  
1   2  2  8  9 
2   0  2  9 
3   1  2  7  8 
4   4 
5   0 
6   0  2  4 
7   0  1 
8   1  2  3  9 
9   1  2  3  4  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 01 năm 2020
01 05 10 13 20 21 22 24 26 27 33 40 51 54 62 70 74 77 81 84 88 89 91 94
Đầu Đuôi
  1  2  4  7  0
  0  2  5  8  8  9  1
  2  6  2
  1  3  3  3  3
  2  5  7  8  9  4
  0  5
  2  6
  2  7  7
  8  8
  8  9
Giải đặc biệt
26710
Giải nhất
35188
Giải nhì
25581 88005
Giải ba
69977 85413 61620
04874 09021 00033
Giải tư
8791 9127
8770 6440
Giải năm
2126 3362 0322
1381 4294 6889
Giải sáu
151 333 401
Giải bảy
54 24 84 33
Đầu Đuôi
0   1  5 
1   0  3 
2   0  1  2  4  6  7 
3   3  3  3 
4   0 
5   1  4 
6   2 
7   0  4  7 
8   1  1  4  8  9 
9   1  4 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 01 năm 2020
02 07 11 12 17 18 26 28 35 44 48 58 64 65 67 69 70 76 81 83 88 90 91 96 97
Đầu Đuôi
  7  9  0
  1  8  9  1
  0  1  1  2
  8  3
  4  6  4
  3  6  5
  2  7  9  9  6
  0  1  6  9  7
  1  2  4  5  8  8
  6  9
Giải đặc biệt
32164
Giải nhất
40635
Giải nhì
37076 15567
Giải ba
92691 33281 74665
39526 92296 83870
Giải tư
1990 8996
7469 0883
Giải năm
9658 8317 9144
8111 0488 5748
Giải sáu
702 712 628
Giải bảy
12 18 07 97
Đầu Đuôi
0   2  7 
1   1  2  2  7  8 
2   6  8 
3   5 
4   4  8 
5   8 
6   4  5  7  9 
7   0  6 
8   1  3  8 
9   0  1  6  6  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 01 năm 2020
03 04 06 07 11 14 15 20 28 37 42 43 44 46 49 51 56 57 59 64 67 71 74 84 92
Đầu Đuôi
  2  0
  1  5  7  1
  4  9  2
  0  4  3
  0  1  4  6  7  8  4
  1  5
  0  4  5  6
  0  0  3  3  5  6  7
  2  8
  4  5  9
Giải đặc biệt
41244
Giải nhất
61359
Giải nhì
02004 72103
Giải ba
38414 14156 27571
65092 88749 28307
Giải tư
9615 7828
4464 3784
Giải năm
1657 0174 1906
1042 6267 9037
Giải sáu
807 043 637
Giải bảy
11 51 46 20
Đầu Đuôi
0   3  4  6  7  7 
1   1  4  5 
2   0  8 
3   7  7 
4   2  3  4  6  9 
5   1  6  7  9 
6   4  7 
7   1  4 
8   4 
9   2 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 01 năm 2020
08 11 15 20 24 29 31 35 38 40 42 44 46 53 57 58 59 60 65 69 76 80 81 86 90
Đầu Đuôi
  2  4  6  8  9  0
  1  3  8  1
  4  2
  5  3
  2  4  4
  1  3  6  5
  4  7  8  6
  5  7
  0  0  3  5  8
  2  5  6  6  9
Giải đặc biệt
90880
Giải nhất
20246
Giải nhì
07376 98111
Giải ba
60558 01090 36569
00440 41981 11569
Giải tư
2615 3860
1044 4242
Giải năm
5420 9608 5129
4131 3935 2159
Giải sáu
486 938 957
Giải bảy
08 24 53 65
Đầu Đuôi
0   8  8 
1   1  5 
2   0  4  9 
3   1  5  8 
4   0  2  4  6 
5   3  7  8  9 
6   0  5  9  9 
7   6 
8   0  1  6 
9   0