Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 08 năm 2018
00 04 07 08 12 14 24 26 28 38 46 49 53 54 62 67 76 77 79 84 85 91 92 93 98
Đầu Đuôi
  0  0
  9  1
  1  6  9  9  2
  5  9  3
  0  1  2  5  8  4
  8  5
  2  4  7  6
  0  6  7  7
  0  2  3  9  8
  4  4  7  9
Giải đặc biệt
33662
Giải nhất
56108
Giải nhì
01914 79749
Giải ba
77912 18928 89207
74638 28192 04500
Giải tư
7679 8693
1646 5149
Giải năm
9977 1453 9785
0376 8554 2167
Giải sáu
591 904 892
Giải bảy
26 84 98 24
Đầu Đuôi
0   0  4  7  8 
1   2  4 
2   4  6  8 
3   8 
4   6  9  9 
5   3  4 
6   2  7 
7   6  7  9 
8   4  5 
9   1  2  2  3  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 08 năm 2018
07 08 09 10 14 19 22 23 24 25 27 30 41 43 48 51 55 66 73 78 80 81 82 86 98
Đầu Đuôi
  1  3  8  0
  4  5  8  1
  2  8  2
  2  4  7  7  3
  1  2  4
  2  5  5
  6  8  6
  0  2  7
  0  4  7  9  9  8
  0  1  9
Giải đặc biệt
79386
Giải nhất
76807
Giải nhì
37122 24309
Giải ba
70623 15810 83130
02198 93673 74266
Giải tư
1373 5578
4143 7548
Giải năm
3898 4208 3219
6080 3781 0124
Giải sáu
827 982 155
Giải bảy
41 51 25 14
Đầu Đuôi
0   7  8  9 
1   0  4  9 
2   2  3  4  5  7 
3   0 
4   1  3  8 
5   1  5 
6   6 
7   3  3  8 
8   0  1  2  6 
9   8  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 08 năm 2018
00 01 02 06 12 16 24 25 26 29 37 38 42 47 49 54 65 67 81 83 84 86 95 96
Đầu Đuôi
  0  0
  0  0  8  1
  0  0  1  4  2
  8  3
  2  5  8  8  4
  2  6  9  5
  0  1  2  8  9  6
  3  4  6  7
  3  8
  2  4  9
Giải đặc biệt
62149
Giải nhất
81906
Giải nhì
01726 77637
Giải ba
67925 18847 99895
73784 16954 31583
Giải tư
3729 4465
1824 3786
Giải năm
2496 3302 2442
8681 2901 2516
Giải sáu
784 912 501
Giải bảy
00 02 67 38
Đầu Đuôi
0   0  1  1  2  2  6 
1   2  6 
2   4  5  6  9 
3   7  8 
4   2  7  9 
5   4 
6   5  7 
7  
8   1  3  4  4  6 
9   5  6 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 08 năm 2018
00 09 12 16 18 19 22 24 27 28 33 41 42 45 48 67 74 77 78 80 82 93 94 95 96
Đầu Đuôi
  0  8  0
  4  1
  1  2  4  8  2
  3  9  3
  2  7  9  4
  4  9  5
  1  9  6
  2  6  6  7  7  7
  1  2  4  7  8
  0  1  9
Giải đặc biệt
46677
Giải nhất
00916
Giải nhì
78280 66177
Giải ba
35328 85318 64767
33112 20348 51027
Giải tư
9941 3367
1795 4442
Giải năm
3545 2382 1578
2074 0609 1296
Giải sáu
522 993 700
Giải bảy
94 19 24 33
Đầu Đuôi
0   0  9 
1   2  6  8  9 
2   2  4  7  8 
3   3 
4   1  2  5  8 
5  
6   7  7 
7   4  7  7  8 
8   0  2 
9   3  4  5  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 11 tháng 08 năm 2018
04 08 11 17 18 19 21 23 28 45 48 53 55 60 62 64 66 67 68 75 81 82 84 86 93 96 99
Đầu Đuôi
  6  0
  1  2  8  1
  6  8  2
  2  5  9  3
  0  6  8  4
  4  5  7  5
  6  8  9  6
  1  6  7
  0  1  2  4  6  8
  1  9  9
Giải đặc biệt
10460
Giải nhất
50896
Giải nhì
23618 35499
Giải ba
35745 98881 78586
51068 79193 01467
Giải tư
7455 2184
0966 6848
Giải năm
7704 6419 4428
6011 1075 1223
Giải sáu
017 062 208
Giải bảy
64 53 82 21
Đầu Đuôi
0   4  8 
1   1  7  8  9 
2   1  3  8 
3  
4   5  8 
5   3  5 
6   0  2  4  6  7  8 
7   5 
8   1  2  4  6 
9   3  6  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 10 tháng 08 năm 2018
02 04 10 17 23 26 28 31 34 35 39 46 53 69 72 81 86 91 94 97
Đầu Đuôi
  1  0
  3  3  8  8  9  1
  0  7  2
  2  5  3
  0  3  9  4
  3  5
  2  2  4  8  8  8  8  6
  1  9  9  7
  2  8
  3  6  9
Giải đặc biệt
93681
Giải nhất
32897
Giải nhì
26769 73802
Giải ba
85686 97610 80686
43817 86246 91304
Giải tư
9631 6326
5931 9597
Giải năm
8794 0281 7886
4886 7526 0534
Giải sáu
135 028 553
Giải bảy
23 72 91 39
Đầu Đuôi
0   2  4 
1   0  7 
2   3  6  6  8 
3   1  1  4  5  9 
4   6 
5   3 
6   9 
7   2 
8   1  1  6  6  6  6 
9   1  4  7  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 09 tháng 08 năm 2018
01 12 16 17 18 25 29 31 37 44 52 56 57 63 68 69 76 77 82 83 85 86 88 95
Đầu Đuôi
  0
  0  3  1
  1  1  5  8  2
  6  8  3
  4  4
  2  2  8  9  5
  1  5  7  8  6
  1  3  5  7  7
  1  6  8  8
  2  6  6  9
Giải đặc biệt
47717
Giải nhất
74225
Giải nhì
30885 73525
Giải ba
27937 63431 56177
85882 38901 30283
Giải tư
5544 0669
0152 3563
Giải năm
2969 3788 9395
6829 8712 6012
Giải sáu
856 716 057
Giải bảy
76 86 18 68
Đầu Đuôi
0   1 
1   2  2  6  7  8 
2   5  5  9 
3   1  7 
4   4 
5   2  6  7 
6   3  8  9  9 
7   6  7 
8   2  3  5  6  8 
9   5 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 08 tháng 08 năm 2018
00 04 06 16 18 25 28 29 35 36 46 52 56 58 59 61 63 65 74 79 87 89 99
Đầu Đuôi
  0  0
  6  1
  5  2
  6  3
  0  0  7  7  4
  2  3  6  5
  0  1  3  3  3  4  5  6
  8  7
  1  2  5  8
  2  5  7  8  9  9
Giải đặc biệt
90929
Giải nhất
78718
Giải nhì
87900 14335
Giải ba
07058 94552 75765
16456 99799 18328
Giải tư
0187 3063
7874 4661
Giải năm
7306 6904 9459
8336 3336 2074
Giải sáu
279 789 225
Giải bảy
04 46 16 36
Đầu Đuôi
0   0  4  4  6 
1   6  8 
2   5  8  9 
3   5  6  6  6 
4   6 
5   2  6  8  9 
6   1  3  5 
7   4  4  9 
8   7  9 
9   9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 07 tháng 08 năm 2018
02 16 23 25 28 33 43 46 49 58 63 65 67 69 77 79 81 84 86 89 90 92 93 97
Đầu Đuôi
  9  0
  8  1
  0  9  2
  2  3  3  4  6  9  3
  8  4
  2  6  6  5
  1  4  8  6
  6  7  9  7
  2  5  8
  4  4  6  7  8  9
Giải đặc biệt
12723
Giải nhất
66716
Giải nhì
23425 28390
Giải ba
42133 40549 21463
61965 54581 95633
Giải tư
7689 5946
3549 3665
Giải năm
7369 8084 5492
2228 3402 5867
Giải sáu
686 993 643
Giải bảy
79 58 97 77
Đầu Đuôi
0   2 
1   6 
2   3  5  8 
3   3  3 
4   3  6  9  9 
5   8 
6   3  5  5  7  9 
7   7  9 
8   1  4  6  9 
9   0  2  3  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 06 tháng 08 năm 2018
01 14 17 18 19 27 31 32 33 37 40 44 53 57 58 65 72 75 83 88 91 93 94 98 99
Đầu Đuôi
  4  0
  0  3  9  1
  3  7  2
  3  5  8  9  3
  1  1  4  9  4
  6  7  5
  6
  1  2  2  3  5  7
  1  5  8  9  8
  1  9  9
Giải đặc biệt
84214
Giải nhất
48733
Giải nhì
53775 08672
Giải ba
39931 79718 83393
71437 14244 28127
Giải tư
2594 1857
4840 5917
Giải năm
5627 7458 1214
3853 1083 7991
Giải sáu
701 319 399
Giải bảy
65 88 32 98
Đầu Đuôi
0   1 
1   4  4  7  8  9 
2   7  7 
3   1  2  3  7 
4   0  4 
5   3  7  8 
6   5 
7   2  5 
8   3  8 
9   1  3  4  8  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 05 tháng 08 năm 2018
02 10 11 17 20 23 29 30 33 35 38 39 48 49 51 56 58 61 66 67 75 76 78 81
Đầu Đuôi
  1  2  3  0
  1  5  6  8  1
  0  2
  2  3  3
  4
  3  7  5
  5  6  7  6
  1  6  7
  3  4  5  5  7  8
  2  2  3  4  4  9
Giải đặc biệt
92138
Giải nhất
14223
Giải nhì
49049 81078
Giải ba
18158 92848 45781
20775 00776 63761
Giải tư
1466 2529
3858 7033
Giải năm
6830 3567 1402
2556 2535 3929
Giải sáu
649 317 351
Giải bảy
10 11 20 39
Đầu Đuôi
0   2 
1   0  1  7 
2   0  3  9  9 
3   0  3  5  8  9 
4   8  9  9 
5   1  6  8  8 
6   1  6  7 
7   5  6  8 
8   1 
9  

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 04 tháng 08 năm 2018
01 02 08 14 22 23 24 35 39 41 53 62 65 66 72 74 76 79 83 85 86 88 91 92 93 97
Đầu Đuôi
  0
  0  4  9  1
  0  2  6  6  7  9  2
  2  5  8  9  3
  1  2  7  4
  3  6  8  5
  6  7  8  6
  9  7
  0  8  8
  3  7  9
Giải đặc biệt
88624
Giải nhất
96792
Giải nhì
34453 34579
Giải ba
81674 83035 91802
05501 35672 62985
Giải tư
9697 5366
9962 0914
Giải năm
7665 1091 6288
0662 8141 7676
Giải sáu
208 422 183
Giải bảy
93 23 86 39
Đầu Đuôi
0   1  2  8 
1   4 
2   2  3  4 
3   5  9 
4   1 
5   3 
6   2  2  5  6 
7   2  4  6  9 
8   3  5  6  8 
9   1  2  3  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 03 tháng 08 năm 2018
01 07 13 14 15 16 20 33 36 44 45 48 49 50 63 64 66 70 72 79 80 83 86 92
Đầu Đuôi
  2  5  7  8  0
  0  1
  7  9  9  9  9  2
  1  3  6  8  3
  1  4  6  4
  1  4  5
  1  3  6  8  6
  0  7
  4  8
  4  7  9
Giải đặc biệt
49786
Giải nhất
41963
Giải nhì
22436 09007
Giải ba
49449 40401 56566
55192 18920 05414
Giải tư
6813 6192
8050 5544
Giải năm
8183 5279 6416
2292 2970 6392
Giải sáu
215 545 972
Giải bảy
64 33 48 80
Đầu Đuôi
0   1  7 
1   3  4  5  6 
2   0 
3   3  6 
4   4  5  8  9 
5   0 
6   3  4  6 
7   0  2  9 
8   0  3  6 
9   2  2  2  2 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 02 tháng 08 năm 2018
02 08 20 22 34 38 40 44 56 63 67 68 69 73 86 88 89 90 96 97 99
Đầu Đuôi
  2  4  9  0
  1
  0  2  2
  6  7  3
  3  3  4  4  4
  5
  5  8  8  8  9  6
  6  6  9  7
  0  3  6  8  8  8
  6  8  9  9
Giải đặc biệt
25638
Giải nhất
36202
Giải nhì
86786 74188
Giải ba
69163 75122 23688
80399 19096 23834
Giải tư
4173 7897
1656 6186
Giải năm
6267 1090 0769
3468 6508 6544
Giải sáu
644 640 786
Giải bảy
34 67 20 89
Đầu Đuôi
0   2  8 
1  
2   0  2 
3   4  4  8 
4   0  4  4 
5   6 
6   3  7  7  8  9 
7   3 
8   6  6  6  8  8  9 
9   0  6  7  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 01 tháng 08 năm 2018
07 09 10 11 14 15 19 20 21 28 42 45 47 49 50 55 63 64 66 67 69 87 99
Đầu Đuôi
  1  2  5  0
  1  1  2  1
  4  2
  6  3
  1  6  4
  1  4  5  5
  6  6
  0  4  4  6  6  6  8  7
  2  8
  0  1  4  6  9  9
Giải đặc biệt
41128
Giải nhất
84415
Giải nhì
04755 58311
Giải ba
11509 16747 73342
27766 09650 33345
Giải tư
7067 5799
2969 0420
Giải năm
8910 8864 5787
7967 4007 2167
Giải sáu
163 419 221
Giải bảy
47 14 11 49
Đầu Đuôi
0   7  9 
1   0  1  1  4  5  9 
2   0  1  8 
3  
4   2  5  7  7  9 
5   0  5 
6   3  4  6  7  7  7  9 
7  
8   7 
9   9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 31 tháng 07 năm 2018
01 02 03 16 23 26 32 36 37 39 42 44 46 48 51 56 61 66 70 74 76 77 83 86 92 93
Đầu Đuôi
  7  0
  0  5  6  1
  0  3  4  9  2
  0  2  8  9  3
  4  7  4
  5
  1  2  3  4  5  6  7  7  8  6
  3  7  7
  4  8
  3  9
Giải đặc biệt
28236
Giải nhất
77456
Giải nhì
36893 89823
Giải ba
15446 84232 72103
25666 46392 67876
Giải tư
0301 8076
7202 5826
Giải năm
7274 3516 7737
4944 0777 6783
Giải sáu
139 242 061
Giải bảy
70 86 48 51
Đầu Đuôi
0   1  2  3 
1   6 
2   3  6 
3   2  6  7  9 
4   2  4  6  8 
5   1  6 
6   1  6 
7   0  4  6  6  7 
8   3  6 
9   2  3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 30 tháng 07 năm 2018
05 06 22 24 35 38 41 43 44 46 51 54 72 80 81 83 84 85 87 90 92 97 98
Đầu Đuôi
  8  9  0
  4  5  8  1
  2  2  7  9  2
  4  4  8  3
  2  4  5  8  4
  0  3  8  5
  0  0  4  6
  8  9  9  7
  3  9  8
  9
Giải đặc biệt
19672
Giải nhất
28906
Giải nhì
78784 92305
Giải ba
66006 50641 61297
48080 80822 22435
Giải tư
5692 1697
7254 2443
Giải năm
2487 8885 4083
7838 2546 7922
Giải sáu
624 751 598
Giải bảy
81 43 44 90
Đầu Đuôi
0   5  6  6 
1  
2   2  2  4 
3   5  8 
4   1  3  3  4  6 
5   1  4 
6  
7   2 
8   0  1  3  4  5  7 
9   0  2  7  7  8 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 29 tháng 07 năm 2018
01 02 05 17 20 31 33 39 41 47 48 57 59 61 66 80 82 84 86 88 92 93 95
Đầu Đuôi
  2  8  0
  0  3  4  6  1
  0  8  9  9  9  2
  3  9  3
  8  4
  0  9  5
  6  8  6
  1  4  5  7
  4  8  8
  3  3  5  5  9
Giải đặc biệt
69492
Giải nhất
88817
Giải nhì
28702 13720
Giải ba
03588 36484 42466
42433 87586 94282
Giải tư
8495 5161
6192 5157
Giải năm
2139 6041 0231
3959 8693 1839
Giải sáu
680 759 492
Giải bảy
47 01 48 05
Đầu Đuôi
0   1  2  5 
1   7 
2   0 
3   1  3  9  9 
4   1  7  8 
5   7  9  9 
6   1  6 
7  
8   0  2  4  6  8 
9   2  2  2  3  5 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 07 năm 2018
02 05 11 17 23 24 33 41 47 57 59 62 64 66 67 71 72 73 78 81 84 86 94
Đầu Đuôi
  0
  1  4  7  8  1
  0  6  7  2
  2  3  7  3
  2  6  6  8  9  4
  0  5
  6  8  6
  1  4  5  5  6  6  7
  7  7  8
  5  9
Giải đặc biệt
20833
Giải nhất
16272
Giải nhì
12917 65181
Giải ba
15064 81005 25757
89686 78466 84411
Giải tư
5278 7124
6223 2967
Giải năm
6171 8541 1759
0562 8678 6857
Giải sáu
467 973 894
Giải bảy
47 02 84 64
Đầu Đuôi
0   2  5 
1   1  7 
2   3  4 
3   3 
4   1  7 
5   7  7  9 
6   2  4  4  6  7  7 
7   1  2  3  8  8 
8   1  4  6 
9   4 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 07 năm 2018
12 16 19 26 31 37 48 51 54 60 61 64 66 68 70 73 74 76 77 79 80 83 91 93 96
Đầu Đuôi
  6  7  8  0
  3  5  6  9  1
  1  2
  7  8  9  3
  5  6  7  4
  5
  1  2  6  7  9  9  6
  3  7  7  7
  4  6  8
  1  7  9
Giải đặc biệt
69031
Giải nhất
60280
Giải nhì
63676 53151
Giải ba
34496 48477 35248
31316 47068 47937
Giải tư
8891 7012
2254 9796
Giải năm
7474 0193 7260
1277 3761 6266
Giải sáu
326 473 183
Giải bảy
70 64 79 19
Đầu Đuôi
0  
1   2  6  9 
2   6 
3   1  7 
4   8 
5   1  4 
6   0  1  4  6  8 
7   0  3  4  6  7  7  9 
8   0  3 
9   1  3  6  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 07 năm 2018
05 09 11 15 18 19 20 22 26 28 32 49 50 54 56 58 59 60 71 73 78 81 85 95 96
Đầu Đuôi
  2  5  6  6  0
  1  7  8  1
  2  3  3  2
  7  3
  5  4
  0  1  8  9  5
  2  5  9  6
  7
  1  2  5  7  8
  0  1  4  5  9
Giải đặc biệt
59356
Giải nhất
54715
Giải nhì
81111 59595
Giải ba
95632 17719 42858
83473 62660 25918
Giải tư
9526 4178
5671 2054
Giải năm
2632 1060 5359
4249 6596 1922
Giải sáu
305 685 581
Giải bảy
09 20 28 50
Đầu Đuôi
0   5  9 
1   1  5  8  9 
2   0  2  6  8 
3   2  2 
4   9 
5   0  4  6  8  9 
6   0  0 
7   1  3  8 
8   1  5 
9   5  6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 07 năm 2018
04 07 14 18 20 34 35 36 40 41 53 59 62 64 66 68 72 73 77 83 88 90 91 93 99
Đầu Đuôi
  2  4  9  0
  4  9  1
  6  6  7  2
  5  7  8  9  3
  0  1  3  6  4
  3  5
  3  6  6
  0  0  7  7
  1  6  8  8
  5  9  9
Giải đặc biệt
43841
Giải nhất
33562
Giải nhì
27053 38107
Giải ba
19036 08672 07840
37066 04314 76462
Giải tư
4791 6490
3320 8273
Giải năm
2093 8088 5577
0699 3707 0834
Giải sáu
818 983 504
Giải bảy
64 59 68 35
Đầu Đuôi
0   4  7  7 
1   4  8 
2   0 
3   4  5  6 
4   0  1 
5   3  9 
6   2  2  4  6  8 
7   2  3  7 
8   3  8 
9   0  1  3  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 07 năm 2018
08 16 19 21 23 27 32 34 40 41 42 44 62 63 67 69 70 73 75 79 81 82 86 87 91 95 96
Đầu Đuôi
  4  7  0
  2  4  8  9  1
  3  4  6  8  2
  2  6  7  3
  3  4  4
  7  9  5
  1  8  9  6
  2  6  8  7
  0  8
  1  6  7  9
Giải đặc biệt
91570
Giải nhất
97669
Giải nhì
97482 01367
Giải ba
06934 15127 70523
71273 24495 77319
Giải tư
5016 9075
2963 6279
Giải năm
6086 1042 6591
1862 0141 2532
Giải sáu
087 440 144
Giải bảy
21 08 81 96
Đầu Đuôi
0   8 
1   6  9 
2   1  3  7 
3   2  4 
4   0  1  2  4 
5  
6   2  3  7  9 
7   0  3  5  9 
8   1  2  6  7 
9   1  5  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 07 năm 2018
02 03 09 10 14 23 25 27 29 44 49 50 54 56 58 64 68 72 76 83 86 90 95
Đầu Đuôi
  1  5  9  0
  1
  0  7  2
  0  2  8  3
  1  4  5  5  6  4
  2  9  5
  5  7  7  8  6
  2  2  2  7
  5  6  8
  0  2  4  9
Giải đặc biệt
95786
Giải nhất
50864
Giải nhì
62554 03768
Giải ba
81229 58614 15410
81309 85056 22727
Giải tư
3072 9623
8454 1227
Giải năm
0902 1476 0195
8925 1744 2483
Giải sáu
576 903 890
Giải bảy
58 27 49 50
Đầu Đuôi
0   2  3  9 
1   0  4 
2   3  5  7  7  7  9 
3  
4   4  9 
5   0  4  4  6  8 
6   4  8 
7   2  6  6 
8   3  6 
9   0  5 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 07 năm 2018
03 04 07 27 40 43 53 55 57 61 62 64 67 68 69 75 81 85 89 92 93 95 96 99
Đầu Đuôi
  4  0
  6  6  8  1
  6  9  9  2
  0  4  5  9  3
  0  6  4
  5  7  8  9  5
  9  6
  0  2  2  5  6  7
  6  8
  6  8  9  9
Giải đặc biệt
77892
Giải nhất
58381
Giải nhì
22268 51927
Giải ba
78761 83061 40355
97657 67596 41464
Giải tư
4389 2492
8127 2840
Giải năm
7985 8153 9475
2093 1369 6803
Giải sáu
495 104 962
Giải bảy
99 67 43 07
Đầu Đuôi
0   3  4  7 
1  
2   7  7 
3  
4   0  3 
5   3  5  7 
6   1  1  2  4  7  8  9 
7   5 
8   1  5  9 
9   2  2  3  5  6  9 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 07 năm 2018
09 12 13 14 17 26 29 30 31 36 38 40 42 43 47 57 60 68 69 70 71 85 89
Đầu Đuôi
  3  4  4  6  7  7  0
  3  7  1
  1  4  2
  1  4  3
  1  4
  8  8  5
  2  3  6
  1  4  5  7
  3  6  8
  0  2  6  8  8  9
Giải đặc biệt
16268
Giải nhất
70185
Giải nhì
09860 56217
Giải ba
26830 66738 35457
63589 39026 87213
Giải tư
5989 9209
0585 6436
Giải năm
1469 0029 1912
9271 4170 4640
Giải sáu
014 043 347
Giải bảy
40 70 31 42
Đầu Đuôi
0   9 
1   2  3  4  7 
2   6  9 
3   0  1  6  8 
4   0  0  2  3  7 
5   7 
6   0  8  9 
7   0  0  1 
8   5  5  9  9 
9  

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 07 năm 2018
03 04 14 16 17 19 22 23 24 26 27 31 36 39 47 49 53 55 62 78 88 91 92 95 99
Đầu Đuôi
  0
  3  3  9  1
  2  6  9  2
  0  2  5  3
  0  1  1  2  4
  5  9  5
  1  2  3  6
  1  2  4  7
  7  8  8
  1  3  4  9  9
Giải đặc biệt
32749
Giải nhất
15995
Giải nhì
01892 11453
Giải ba
93216 85762 31926
40024 84647 71836
Giải tư
4091 7288
8722 7919
Giải năm
2517 9914 6555
8403 0104 4631
Giải sáu
327 014 578
Giải bảy
99 39 31 23
Đầu Đuôi
0   3  4 
1   4  4  6  7  9 
2   2  3  4  6  7 
3   1  1  6  9 
4   7  9 
5   3  5 
6   2 
7   8 
8   8 
9   1  2  5  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 07 năm 2018
06 07 09 15 17 18 24 28 29 35 41 45 51 62 64 74 76 86 88 89 96 97
Đầu Đuôi
  0
  4  5  1
  6  2
  3
  2  6  7  4
  1  1  3  4  5
  0  7  8  9  6
  0  0  0  0  1  9  7
  1  2  8  8
  0  2  2  8  9
Giải đặc biệt
15817
Giải nhất
47188
Giải nhì
74251 32807
Giải ba
19107 49924 19676
45029 09409 03641
Giải tư
4706 0207
8564 9262
Giải năm
7596 3229 0697
1928 6015 7274
Giải sáu
645 318 335
Giải bảy
07 86 15 89
Đầu Đuôi
0   6  7  7  7  7  9 
1   5  5  7  8 
2   4  8  9  9 
3   5 
4   1  5 
5   1 
6   2  4 
7   4  6 
8   6  8  9 
9   6  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 07 năm 2018
01 03 17 20 22 27 29 30 36 37 45 49 53 56 65 69 76 77 80 83 95 97
Đầu Đuôi
  2  3  8  0
  0  1
  2  2
  0  0  5  5  8  3
  4
  4  4  6  6  9  5
  3  5  7  6
  1  2  3  7  9  9  7
  8
  2  4  6  9
Giải đặc biệt
09669
Giải nhất
89036
Giải nhì
40022 59729
Giải ba
13697 86117 03997
95095 35001 03027
Giải tư
8980 4630
7303 3420
Giải năm
1249 0203 4353
9665 0677 1756
Giải sáu
383 976 145
Giải bảy
45 53 65 37
Đầu Đuôi
0   1  3  3 
1   7 
2   0  2  7  9 
3   0  6  7 
4   5  5  9 
5   3  3  6 
6   5  5  9 
7   6  7 
8   0  3 
9   5  7  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 07 năm 2018
07 09 16 17 19 23 24 31 35 39 50 52 58 59 60 66 72 74 75 87 88 93 96 97
Đầu Đuôi
  5  6  0
  3  1
  5  7  2
  2  9  3
  2  7  7  4
  3  7  5
  1  1  6  9  6
  0  1  8  9  7
  5  8  8
  0  1  3  3  5  9
Giải đặc biệt
88323
Giải nhất
12739
Giải nhì
33074 36293
Giải ba
66566 88487 05131
09596 71509 48275
Giải tư
1516 9035
8650 5997
Giải năm
6839 4460 6258
2707 6424 3259
Giải sáu
052 972 116
Giải bảy
19 74 88 17
Đầu Đuôi
0   7  9 
1   6  6  7  9 
2   3  4 
3   1  5  9  9 
4  
5   0  2  8  9 
6   0  6 
7   2  4  4  5 
8   7  8 
9   3  6  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 07 năm 2018
03 06 07 18 25 26 29 33 34 35 38 40 41 42 57 60 66 70 71 72 84 86 90 96 97
Đầu Đuôi
  4  6  7  9  0
  4  7  7  7  1
  4  7  2
  0  3  3
  3  8  4
  2  3  5
  0  2  6  8  9  6
  0  5  9  7
  1  3  8
  2  9
Giải đặc biệt
44371
Giải nhất
38326
Giải nhì
10518 38657
Giải ba
38697 47666 68942
18825 29296 54572
Giải tư
5586 0171
0290 4334
Giải năm
9029 7133 1571
7084 9038 1203
Giải sáu
060 041 335
Giải bảy
40 70 06 07
Đầu Đuôi
0   3  6  7 
1   8 
2   5  6  9 
3   3  4  5  8 
4   0  1  2 
5   7 
6   0  6 
7   0  1  1  1  2 
8   4  6 
9   0  6  7 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 07 năm 2018
09 14 17 18 20 21 23 36 38 40 41 44 49 54 55 57 58 70 73 81 84 88 90 95 97 98
Đầu Đuôi
  2  4  7  9  0
  2  2  4  8  1
  2
  2  7  3
  1  4  5  8  4
  5  9  5
  3  6
  1  5  9  7
  1  3  5  8  9  8
  0  4  9
Giải đặc biệt
84740
Giải nhất
15088
Giải nhì
83141 38821
Giải ba
48636 37454 64598
99073 35570 04221
Giải tư
8118 0397
9184 3855
Giải năm
8823 9549 6644
5081 1614 2990
Giải sáu
909 620 817
Giải bảy
38 57 95 58
Đầu Đuôi
0   9 
1   4  7  8 
2   0  1  1  3 
3   6  8 
4   0  1  4  9 
5   4  5  7  8 
6  
7   0  3 
8   1  4  8 
9   0  5  7  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 07 năm 2018
09 12 21 23 24 28 30 31 33 35 43 46 48 56 71 75 79 81 82 83 94 96
Đầu Đuôi
  3  0
  2  3  3  7  8  1
  1  8  2
  2  2  2  3  4  8  3
  2  9  4
  3  3  7  5
  4  5  9  6
  7
  2  4  4  8
  0  7  9
Giải đặc biệt
78023
Giải nhất
30328
Giải nhì
86794 35471
Giải ba
35975 91231 66283
48396 47735 62023
Giải tư
7381 0043
8848 2335
Giải năm
1821 3209 2124
2446 4430 7823
Giải sáu
856 312 231
Giải bảy
82 33 48 79
Đầu Đuôi
0   9 
1   2 
2   1  3  3  3  4  8 
3   0  1  1  3  5  5 
4   3  6  8  8 
5   6 
6  
7   1  5  9 
8   1  2  3 
9   4  6 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 07 năm 2018
01 02 06 10 14 16 17 38 46 50 54 55 61 87 89 91 93 95 98
Đầu Đuôi
  1  5  0
  0  6  6  6  9  1
  0  2
  9  3
  1  5  5  5  4
  5  9  9  5
  0  1  1  4  6
  1  8  8  7
  3  9  8
  8  8  9
Giải đặc biệt
48401
Giải nhất
89498
Giải nhì
33695 17361
Giải ba
10254 43317 11287
61554 73093 96016
Giải tư
3591 8838
6814 7689
Giải năm
1606 8554 1155
6995 1061 3702
Giải sáu
261 010 889
Giải bảy
16 87 46 50
Đầu Đuôi
0   1  2  6 
1   0  4  6  6  7 
2  
3   8 
4   6 
5   0  4  4  4  5 
6   1  1  1 
7  
8   7  7  9  9 
9   1  3  5  5  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 07 năm 2018
01 07 08 10 16 19 21 27 33 36 39 42 50 53 60 62 65 74 77 78 82 83 91 93 98
Đầu Đuôi
  1  5  6  0
  0  2  9  1
  4  6  8  2
  3  5  8  9  3
  7  4
  6  5
  1  3  6
  0  2  2  7  7
  0  0  7  9  8
  1  3  9
Giải đặc biệt
09965
Giải nhất
77633
Giải nhì
77574 43142
Giải ba
52150 11721 86093
70908 22577 97607
Giải tư
7953 4278
0301 7208
Giải năm
9262 2683 9619
6127 7616 6598
Giải sáu
839 310 082
Giải bảy
36 27 60 91
Đầu Đuôi
0   1  7  8  8 
1   0  6  9 
2   1  7  7 
3   3  6  9 
4   2 
5   0  3 
6   0  2  5 
7   4  7  8 
8   2  3 
9   1  3  8 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 07 năm 2018
02 05 07 10 26 28 45 46 49 51 54 56 68 71 72 75 85 89 90 93 94 95
Đầu Đuôi
  1  9  0
  5  7  7  1
  0  0  7  2
  9  3
  5  9  4
  0  4  7  7  8  9  5
  2  4  4  5  6
  0  7
  2  6  8
  4  8  8  9
Giải đặc biệt
19854
Giải nhất
89656
Giải nhì
02068 68949
Giải ba
43428 31371 23889
17575 94572 99275
Giải tư
7551 8102
8005 3026
Giải năm
9346 3094 0810
0793 9202 0207
Giải sáu
895 971 485
Giải bảy
90 45 46 89
Đầu Đuôi
0   2  2  5  7 
1   0 
2   6  8 
3  
4   5  6  6  9 
5   1  4  6 
6   8 
7   1  1  2  5  5 
8   5  9  9 
9   0  3  4  5 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 07 năm 2018
00 06 07 10 12 15 21 22 31 35 40 42 48 49 54 56 57 66 69 75 81 82 94 95
Đầu Đuôi
  0  1  4  0
  2  3  8  1
  1  1  2  4  8  2
  3
  5  9  4
  1  3  7  7  9  5
  0  5  5  6  6
  0  5  7
  4  8
  4  6  9
Giải đặc biệt
76157
Giải nhất
85182
Giải nhì
39521 44012
Giải ba
58949 87866 49510
71715 59256 77348
Giải tư
5875 6500
9322 3512
Giải năm
7307 2994 0342
6331 2435 6240
Giải sáu
256 275 169
Giải bảy
54 81 06 95
Đầu Đuôi
0   0  6  7 
1   0  2  2  5 
2   1  2 
3   1  5 
4   0  2  8  9 
5   4  6  6  7 
6   6  9 
7   5  5 
8   1  2 
9   4  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 07 năm 2018
00 04 05 17 23 29 31 34 39 40 45 48 50 57 63 65 67 69 71 72 73 80 93 95
Đầu Đuôi
  0  4  4  5  8  0
  3  7  1
  7  2
  2  6  7  9  3
  0  3  4
  0  4  6  6  9  5
  6
  1  5  6  7
  4  8
  2  3  3  6  9
Giải đặc biệt
14845
Giải nhất
69900
Giải nhì
28840 83539
Giải ba
08931 27123 16980
19967 30417 36739
Giải tư
0265 2172
4034 8695
Giải năm
8604 5540 1373
8129 2469 8205
Giải sáu
050 357 571
Giải bảy
93 65 63 48
Đầu Đuôi
0   0  4  5 
1   7 
2   3  9 
3   1  4  9  9 
4   0  0  5  8 
5   0  7 
6   3  5  5  7  9 
7   1  2  3 
8   0 
9   3  5 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 07 năm 2018
03 12 18 24 26 28 34 36 41 48 53 55 57 58 59 61 65 67 72 73 75 76 78 87 99
Đầu Đuôi
  0
  4  6  1
  1  7  2
  0  5  7  3
  2  3  4
  5  5  6  7  5
  2  3  7  6
  5  6  8  7
  1  2  2  4  5  7  8
  5  9  9
Giải đặc biệt
75299
Giải nhất
77412
Giải nhì
14075 45755
Giải ba
30048 00667 60134
53524 47959 53973
Giải tư
3836 0428
0072 2557
Giải năm
1955 8576 7058
2041 1418 2628
Giải sáu
161 965 326
Giải bảy
78 87 03 53
Đầu Đuôi
0   3 
1   2  8 
2   4  6  8  8 
3   4  6 
4   1  8 
5   3  5  5  7  8  9 
6   1  5  7 
7   2  3  5  6  8 
8   7 
9   9 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 07 năm 2018
02 09 16 23 27 30 31 46 55 56 57 59 60 61 67 69 72 73 82 87 88 90 97
Đầu Đuôi
  3  6  9  0
  3  6  1
  0  7  8  2
  2  7  3
  4
  5  5
  1  4  5  5  6
  2  5  5  6  8  8  9  7
  8  8
  0  5  6  6  9
Giải đặc biệt
41967
Giải nhất
63209
Giải nhì
40959 62787
Giải ba
99672 20330 49456
28688 35969 27857
Giải tư
7227 6461
8587 1790
Giải năm
5456 0269 0673
9302 2246 1582
Giải sáu
716 223 831
Giải bảy
60 97 55 57
Đầu Đuôi
0   2  9 
1   6 
2   3  7 
3   0  1 
4   6 
5   5  6  6  7  7  9 
6   0  1  7  9  9 
7   2  3 
8   2  7  7  8 
9   0  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 07 năm 2018
02 10 14 22 24 28 31 44 49 55 56 57 75 77 81 82 84 86 87 90 94 99
Đầu Đuôi
  1  9  0
  3  3  8  1
  0  2  8  8  2
  3
  1  1  2  4  4  8  9  9  4
  5  7  5
  5  8  6
  5  7  8  7
  2  8
  4  9  9
Giải đặc biệt
93514
Giải nhất
07894
Giải nhì
96887 00582
Giải ba
73628 05590 54402
48531 07555 21756
Giải tư
4549 5277
5910 6582
Giải năm
3781 6557 9684
0786 5644 3931
Giải sáu
394 722 414
Giải bảy
24 44 75 99
Đầu Đuôi
0   2 
1   0  4  4 
2   2  4  8 
3   1  1 
4   4  4  9 
5   5  6  7 
6  
7   5  7 
8   1  2  2  4  6  7 
9   0  4  4  9