Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 25 tháng 05 năm 2018
05 11 21 29 35 36 37 39 44 45 48 52 55 56 59 70 72 75 79 84 94 95 96
Đầu Đuôi
  7  0
  1  2  2  1
  5  7  2
  3
  4  4  4  8  9  4
  0  3  4  5  7  9  5
  3  5  9  6
  3  7
  4  4  8
  2  3  5  7  9
Giải đặc biệt
89936
Giải nhất
92694
Giải nhì
62170 63572
Giải ba
51396 67295 81548
78652 23679 58275
Giải tư
5337 5944
8805 1944
Giải năm
9721 6739 3545
3059 6456 8621
Giải sáu
435 048 344
Giải bảy
55 29 84 11
Đầu Đuôi
0   5 
1   1 
2   1  1  9 
3   5  6  7  9 
4   4  4  4  5  8  8 
5   2  5  6  9 
6  
7   0  2  5  9 
8   4 
9   4  5  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 24 tháng 05 năm 2018
01 09 18 27 31 38 41 42 43 46 48 49 52 53 54 65 74 76 82 83 85 91 92 99
Đầu Đuôi
  0
  0  3  4  9  1
  4  5  5  8  9  2
  4  5  8  3
  5  7  4
  6  8  5
  4  4  7  7  6
  2  7
  1  3  4  8
  0  4  9  9
Giải đặc biệt
42876
Giải nhất
19449
Giải nhì
26883 48018
Giải ba
95699 48052 93001
58938 02285 66341
Giải tư
1565 5482
8448 0774
Giải năm
8791 8042 0992
3709 9431 0546
Giải sáu
327 146 876
Giải bảy
53 43 54 52
Đầu Đuôi
0   1  9 
1   8 
2   7 
3   1  8 
4   1  2  3  6  6  8  9 
5   2  2  3  4 
6   5 
7   4  6  6 
8   2  3  5 
9   1  2  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 23 tháng 05 năm 2018
03 16 17 22 24 33 40 42 44 49 51 61 66 67 71 72 73 76 77 82 83 87 91 94 99
Đầu Đuôi
  4  0
  5  6  7  9  1
  2  4  7  7  8  2
  0  3  7  8  3
  2  2  4  9  4
  5
  1  6  7  6
  1  6  7  8  7
  8
  4  9  9
Giải đặc biệt
37544
Giải nhất
86683
Giải nhì
89324 68549
Giải ba
08603 29724 08391
34033 25487 53176
Giải tư
3567 9251
2471 6977
Giải năm
3916 0472 3873
9966 9940 5142
Giải sáu
672 222 661
Giải bảy
82 17 99 94
Đầu Đuôi
0   3 
1   6  7 
2   2  4  4 
3   3 
4   0  2  4  9 
5   1 
6   1  6  7 
7   1  2  2  3  6  7 
8   2  3  7 
9   1  4  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 22 tháng 05 năm 2018
08 09 11 14 16 24 30 34 36 52 60 64 65 71 72 73 76 79 85 91 93
Đầu Đuôi
  3  3  6  6  0
  1  1  7  9  1
  5  7  7  7  2
  7  9  3
  1  2  2  3  6  4
  6  8  5
  1  3  7  6
  7
  0  8
  0  7  9
Giải đặc biệt
81330
Giải nhất
19024
Giải nhì
18124 78679
Giải ba
43885 06760 25314
51693 25372 87564
Giải tư
6334 8572
7030 7216
Giải năm
3208 2109 9436
5665 7552 7991
Giải sáu
911 773 211
Giải bảy
71 60 76 72
Đầu Đuôi
0   8  9 
1   1  1  4  6 
2   4  4 
3   0  0  4  6 
4  
5   2 
6   0  0  4  5 
7   1  2  2  2  3  6  9 
8   5 
9   1  3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 21 tháng 05 năm 2018
01 10 11 12 16 17 19 20 21 23 24 25 32 41 47 49 58 62 64 69 71 90 95
Đầu Đuôi
  1  2  9  0
  0  1  2  4  7  1
  1  3  3  6  2
  2  3
  2  6  6  6  4
  2  9  5
  1  6
  1  4  7
  5  5  8
  1  4  6  9
Giải đặc biệt
06511
Giải nhất
43116
Giải nhì
05917 85701
Giải ba
30295 66724 14858
75890 97210 39425
Giải tư
0869 0764
7121 9932
Giải năm
6820 4764 4347
7471 5158 4332
Giải sáu
162 164 819
Giải bảy
12 23 49 41
Đầu Đuôi
0   1 
1   0  1  2  6  7  9 
2   0  1  3  4  5 
3   2  2 
4   1  7  9 
5   8  8 
6   2  4  4  4  9 
7   1 
8  
9   0  5 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 20 tháng 05 năm 2018
02 03 04 05 09 15 24 25 26 29 40 49 53 55 62 63 64 68 69 70 73 77 80 88
Đầu Đuôi
  4  4  7  8  0
  1
  0  6  2
  0  5  6  7  3
  0  2  6  4
  0  1  2  5  5
  2  6
  7  7
  6  8  8
  0  2  2  4  4  6  9
Giải đặc biệt
32370
Giải nhất
81373
Giải nhì
36705 53815
Giải ba
36962 33240 54949
61253 56764 03388
Giải tư
0563 3549
1669 6955
Giải năm
0080 5003 4326
5840 1125 2268
Giải sáu
629 602 909
Giải bảy
77 24 29 04
Đầu Đuôi
0   2  3  4  5  9 
1   5 
2   4  5  6  9  9 
3  
4   0  0  9  9 
5   3  5 
6   2  3  4  8  9 
7   0  3  7 
8   0  8 
9  

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 19 tháng 05 năm 2018
01 10 11 14 19 23 26 32 34 40 45 46 54 55 61 64 66 67 73 78 82 84 87 88 90
Đầu Đuôi
  1  4  9  0
  0  1  6  1
  3  8  8  2
  2  7  3
  1  3  5  6  8  8  4
  4  5  5
  2  4  6  6
  6  8  7
  7  8  8
  1  9
Giải đặc biệt
15245
Giải nhất
78955
Giải nhì
03119 26234
Giải ba
25690 03923 79311
12278 50932 09673
Giải tư
1314 9584
0384 2840
Giải năm
2582 3366 7661
9826 8687 7388
Giải sáu
954 867 401
Giải bảy
10 64 46 82
Đầu Đuôi
0   1 
1   0  1  4  9 
2   3  6 
3   2  4 
4   0  5  6 
5   4  5 
6   1  4  6  7 
7   3  8 
8   2  2  4  4  7  8 
9   0 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 18 tháng 05 năm 2018
04 11 12 16 18 22 23 26 27 34 37 40 43 46 50 56 61 64 69 78 84 86 89 92 99
Đầu Đuôi
  4  5  0
  1  6  1
  1  2  9  2
  2  2  4  3
  0  3  6  8  8  4
  5
  1  2  4  5  8  6
  2  3  7
  1  7  8
  6  8  9  9
Giải đặc biệt
38740
Giải nhất
87804
Giải nhì
97669 68599
Giải ba
42323 61234 34678
42826 43764 10284
Giải tư
9446 8850
5222 5011
Giải năm
8516 0892 0661
2556 8284 3423
Giải sáu
443 927 918
Giải bảy
12 37 86 89
Đầu Đuôi
0   4 
1   1  2  6  8 
2   2  3  3  6  7 
3   4  7 
4   0  3  6 
5   0  6 
6   1  4  9 
7   8 
8   4  4  6  9 
9   2  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 17 tháng 05 năm 2018
00 07 11 14 15 18 20 21 23 24 27 30 34 39 41 45 46 48 52 63 74 80 84 92
Đầu Đuôi
  0  2  3  8  0
  1  1  2  4  1
  5  9  2
  2  6  3
  1  2  3  7  7  8  4
  1  4  4  5
  4  6
  0  2  7
  1  4  8
  3  9
Giải đặc biệt
87623
Giải nhất
27274
Giải nhì
73945 99720
Giải ba
85511 64674 03534
20707 59092 11215
Giải tư
1824 6000
2839 4511
Giải năm
4318 5448 6845
6684 3980 9614
Giải sáu
941 427 930
Giải bảy
46 52 21 63
Đầu Đuôi
0   0  7 
1   1  1  4  5  8 
2   0  1  3  4  7 
3   0  4  9 
4   1  5  5  6  8 
5   2 
6   3 
7   4  4 
8   0  4 
9   2 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 16 tháng 05 năm 2018
08 11 12 13 14 27 31 36 38 39 42 44 48 53 54 57 67 70 71 77 82 83 88 91 95
Đầu Đuôi
  7  0
  1  1  3  7  9  1
  1  4  8  2
  1  5  8  3
  1  4  5  4
  9  5
  3  6
  2  5  6  7  7
  0  3  4  8  8  8
  3  9
Giải đặc biệt
71470
Giải nhất
78591
Giải nhì
78911 26654
Giải ba
78882 05427 75548
53914 52471 03612
Giải tư
2208 6595
4544 4188
Giải năm
5353 5831 8111
4542 1083 2357
Giải sáu
388 877 913
Giải bảy
38 67 39 36
Đầu Đuôi
0   8 
1   1  1  2  3  4 
2   7 
3   1  6  8  9 
4   2  4  8 
5   3  4  7 
6   7 
7   0  1  7 
8   2  3  8  8 
9   1  5 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 15 tháng 05 năm 2018
02 05 14 16 18 29 36 39 46 51 54 60 62 65 66 67 70 73 77 88 95 98 99
Đầu Đuôi
  6  7  0
  5  1
  0  6  2
  7  3
  1  5  4
  0  6  9  5
  1  3  4  6  6  6
  6  6  7  7  7
  1  8  8  9  8
  2  3  9  9
Giải đặc biệt
10316
Giải nhất
89439
Giải nhì
72970 44662
Giải ba
50795 10488 46566
37254 47751 41266
Giải tư
2267 6767
0277 1077
Giải năm
3536 1818 2498
0560 5602 6165
Giải sáu
805 129 214
Giải bảy
99 73 88 46
Đầu Đuôi
0   2  5 
1   4  6  8 
2   9 
3   6  9 
4   6 
5   1  4 
6   0  2  5  6  6  7  7 
7   0  3  7  7 
8   8  8 
9   5  8  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 14 tháng 05 năm 2018
01 13 16 22 31 32 39 40 45 55 56 58 61 68 74 75 76 84 85 86 88 93 95 99
Đầu Đuôi
  4  0
  0  3  6  1
  2  3  2
  1  9  3
  7  8  4
  4  5  7  7  8  8  9  5
  1  5  5  7  8  6
  7
  5  6  8  8
  3  9  9
Giải đặc biệt
41345
Giải nhất
19075
Giải nhì
67639 10201
Giải ba
01958 05656 54286
07355 59675 09313
Giải tư
0968 1656
8232 2085
Giải năm
9040 5799 2122
5493 7585 8074
Giải sáu
361 184 488
Giải bảy
16 31 76 95
Đầu Đuôi
0   1 
1   3  6 
2   2 
3   1  2  9 
4   0  5 
5   5  6  6  8 
6   1  8 
7   4  5  5  6 
8   4  5  5  6  8 
9   3  5  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 05 năm 2018
09 14 17 22 26 36 45 49 52 53 59 62 69 70 79 81 82 87 89 92 94
Đầu Đuôi
  7  7  0
  8  8  1
  2  5  6  6  8  9  2
  5  3
  1  9  4
  4  5
  2  3  3  6
  1  8  7
  8
  0  4  5  6  7  7  8  8  9
Giải đặc biệt
27336
Giải nhất
81449
Giải nhì
92626 55989
Giải ba
64379 78970 60194
74579 97562 46022
Giải tư
9787 9652
3589 3662
Giải năm
1382 7014 6681
2392 9581 0345
Giải sáu
059 553 917
Giải bảy
09 70 69 36
Đầu Đuôi
0   9 
1   4  7 
2   2  6 
3   6  6 
4   5  9 
5   2  3  9 
6   2  2  9 
7   0  0  9  9 
8   1  1  2  7  9  9 
9   2  4 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 12 tháng 05 năm 2018
04 08 10 11 23 27 28 29 30 31 40 45 46 48 51 62 69 71 75 79 81 87 92 93 95 98
Đầu Đuôi
  1  3  4  0
  1  3  5  7  8  1
  6  9  2
  2  9  3
  0  4
  4  7  9  5
  4  6
  2  8  7
  0  2  4  9  8
  2  6  7  7  9
Giải đặc biệt
98581
Giải nhất
98210
Giải nhì
38971 41604
Giải ba
68379 44511 34898
86208 07451 69179
Giải tư
6248 1162
7327 6940
Giải năm
5669 5693 1175
7092 1031 9745
Giải sáu
795 846 823
Giải bảy
28 87 30 29
Đầu Đuôi
0   4  8 
1   0  1 
2   3  7  8  9 
3   0  1 
4   0  5  6  8 
5   1 
6   2  9 
7   1  5  9  9 
8   1  7 
9   2  3  5  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 11 tháng 05 năm 2018
04 07 11 30 52 53 54 57 62 66 72 82 84 92 96
Đầu Đuôi
  3  3  0
  1  1
  5  6  7  7  7  8  9  9  9  9  9  2
  5  3
  0  0  0  5  8  8  4
  5
  6  9  6
  0  0  5  5  7
  8
  9
Giải đặc biệt
37704
Giải nhất
72507
Giải nhì
17392 98092
Giải ba
36104 27796 84557
73882 06384 31784
Giải tư
2153 0352
7472 6866
Giải năm
0392 0672 3354
3392 5907 2111
Giải sáu
930 704 172
Giải bảy
62 30 92 57
Đầu Đuôi
0   4  4  4  7  7 
1   1 
2  
3   0  0 
4  
5   2  3  4  7  7 
6   2  6 
7   2  2  2 
8   2  4  4 
9   2  2  2  2  2  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 10 tháng 05 năm 2018
06 10 11 18 21 22 24 28 30 31 33 38 43 44 56 66 68 84 87 89 91 95 99
Đầu Đuôi
  1  3  0
  1  2  3  9  1
  2  2
  3  4  3
  2  4  8  4
  9  5
  0  0  5  6  6
  8  8  7
  1  1  2  3  6  8
  8  9  9  9
Giải đặc biệt
69710
Giải nhất
79168
Giải nhì
67684 91730
Giải ba
43106 78424 89428
75531 32287 50899
Giải tư
5121 4144
8395 7589
Giải năm
9087 5738 2318
6322 6843 3556
Giải sáu
499 191 433
Giải bảy
18 66 11 06
Đầu Đuôi
0   6  6 
1   0  1  8  8 
2   1  2  4  8 
3   0  1  3  8 
4   3  4 
5   6 
6   6  8 
7  
8   4  7  7  9 
9   1  5  9  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 09 tháng 05 năm 2018
00 01 02 06 07 11 12 14 19 38 41 49 52 60 64 67 69 74 81 87 89 96 98
Đầu Đuôi
  0  6  0
  0  0  1  4  8  1
  0  1  1  5  2
  3
  1  6  7  4
  5
  0  9  6
  0  6  8  7
  3  9  9  8
  1  4  6  6  8  9
Giải đặc biệt
55560
Giải nhất
06269
Giải nhì
96219 06098
Giải ba
43974 16301 80187
81569 44081 47011
Giải tư
6064 0512
1552 7749
Giải năm
5541 3301 4014
8606 8502 3207
Giải sáu
896 212 638
Giải bảy
98 89 67 00
Đầu Đuôi
0   0  1  1  2  6  7 
1   1  2  2  4  9 
2  
3   8 
4   1  9 
5   2 
6   0  4  7  9  9 
7   4 
8   1  7  9 
9   6  8  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 08 tháng 05 năm 2018
00 03 04 05 06 12 23 24 28 32 38 40 42 44 46 58 61 76 82 83 86 90 94 96 98
Đầu Đuôi
  0  4  9  9  0
  6  1
  1  3  4  8  2
  0  2  8  3
  0  2  4  9  4
  0  5
  0  4  7  8  9  6
  7
  2  2  3  5  9  8
  9
Giải đặc biệt
35876
Giải nhất
48644
Giải nhì
28603 02198
Giải ba
66200 54324 58990
47390 91261 40404
Giải tư
9696 1006
0282 6905
Giải năm
4928 0112 8423
7728 7546 3058
Giải sáu
040 138 094
Giải bảy
42 32 83 86
Đầu Đuôi
0   0  3  4  5  6 
1   2 
2   3  4  8  8 
3   2  8 
4   0  2  4  6 
5   8 
6   1 
7   6 
8   2  3  6 
9   0  0  4  6  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 07 tháng 05 năm 2018
00 06 14 16 22 25 26 47 53 55 57 60 61 62 63 64 68 77 82 88 91 96
Đầu Đuôi
  0  6  0
  6  6  9  1
  2  6  8  2
  5  5  6  3
  1  1  6  6  4
  2  5  5
  0  1  2  2  9  6
  4  5  7  7
  6  8  8
  9
Giải đặc biệt
85664
Giải nhất
41522
Giải nhì
20463 40688
Giải ba
05782 88253 92514
15596 84926 64660
Giải tư
5855 6014
8906 8057
Giải năm
0962 4653 6361
3368 1747 5325
Giải sáu
191 761 926
Giải bảy
77 64 16 00
Đầu Đuôi
0   0  6 
1   4  4  6 
2   2  5  6  6 
3  
4   7 
5   3  3  5  7 
6   0  1  1  2  3  4  4  8 
7   7 
8   2  8 
9   1  6 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 06 tháng 05 năm 2018
09 11 12 20 22 25 32 38 42 45 52 60 64 67 68 69 74 77 79 81 82 85 87 90 94
Đầu Đuôi
  2  2  6  9  0
  1  8  1
  1  2  3  4  5  8  2
  3
  6  7  9  4
  2  4  8  5
  6
  6  6  7  8  7
  3  6  8
  0  6  7  9
Giải đặc biệt
78238
Giải nhất
33285
Giải nhì
65320 93482
Giải ba
05122 05968 13425
94069 56520 52377
Giải tư
6832 0487
4274 8764
Giải năm
0194 3460 2245
2981 1212 2242
Giải sáu
652 967 790
Giải bảy
67 09 11 79
Đầu Đuôi
0   9 
1   1  2 
2   0  0  2  5 
3   2  8 
4   2  5 
5   2 
6   0  4  7  7  8  9 
7   4  7  9 
8   1  2  5  7 
9   0  4 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 05 tháng 05 năm 2018
01 03 14 19 23 26 29 30 32 36 39 44 49 56 57 59 75 77 79 82 88 89 91 94
Đầu Đuôi
  3  3  0
  0  9  1
  3  8  8  2
  0  2  3
  1  4  9  4
  7  5
  2  3  5  6
  5  7  7  7
  8  8
  1  2  3  4  5  7  8  9
Giải đặc biệt
29482
Giải nhất
91389
Giải nhì
31679 42929
Giải ba
74794 38959 22823
24836 52957 51030
Giải tư
8877 1839
2756 5714
Giải năm
2277 2503 6619
1901 1744 9349
Giải sáu
526 175 730
Giải bảy
82 88 91 32
Đầu Đuôi
0   1  3 
1   4  9 
2   3  6  9 
3   0  0  2  6  9 
4   4  9 
5   6  7  9 
6  
7   5  7  7  9 
8   2  2  8  9 
9   1  4 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 04 tháng 05 năm 2018
01 02 03 04 07 09 10 11 18 22 26 31 33 39 50 51 53 64 65 66 67 73 80 87 88 92
Đầu Đuôi
  1  5  8  0
  0  1  3  3  5  1
  0  2  9  2
  0  3  5  7  3
  0  6  4
  6  5
  2  6  6
  0  6  8  7
  1  8  8
  0  3  9
Giải đặc biệt
95201
Giải nhất
58967
Giải nhì
10010 48653
Giải ba
46003 94707 98880
79004 30602 67764
Giải tư
0931 2250
7111 9618
Giải năm
9192 7687 4709
7866 3273 0533
Giải sáu
831 251 239
Giải bảy
26 88 65 22
Đầu Đuôi
0   1  2  3  4  7  9 
1   0  1  8 
2   2  6 
3   1  1  3  9 
4  
5   0  1  3 
6   4  5  6  7 
7   3 
8   0  7  8 
9   2 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 03 tháng 05 năm 2018
00 02 04 16 22 25 30 31 37 41 42 46 48 60 64 66 67 74 78 79 84 88 89
Đầu Đuôi
  0  3  6  6  0
  3  4  1
  0  0  2  4  2
  3
  0  6  7  8  4
  2  5
  1  1  4  6  6
  3  6  7
  4  7  8  8
  7  8  8  9
Giải đặc biệt
74902
Giải nhất
22464
Giải nhì
06978 84431
Giải ba
29760 07937 17689
88974 29966 44388
Giải tư
7179 8516
2222 8930
Giải năm
4402 8725 0704
5589 6542 1648
Giải sáu
584 700 946
Giải bảy
41 60 16 67
Đầu Đuôi
0   0  2  2  4 
1   6  6 
2   2  5 
3   0  1  7 
4   1  2  6  8 
5  
6   0  0  4  6  7 
7   4  8  9 
8   4  8  9  9 
9  

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 02 tháng 05 năm 2018
10 11 15 16 23 31 33 34 38 39 52 55 69 71 74 76 78 79 81 88 97
Đầu Đuôi
  1  0
  1  3  7  7  8  8  1
  5  2
  2  3  3
  3  3  7  4
  1  5  5  5
  1  7  6
  9  7
  3  7  8  8
  3  3  6  7  7  9
Giải đặc biệt
03379
Giải nhất
38379
Giải nhì
11134 86631
Giải ba
80774 60439 12881
11334 65352 74497
Giải tư
4215 4288
3755 8555
Giải năm
6971 5781 6639
5878 7276 9823
Giải sáu
510 769 911
Giải bảy
33 16 71 38
Đầu Đuôi
0  
1   0  1  5  6 
2   3 
3   1  3  4  4  8  9  9 
4  
5   2  5  5 
6   9 
7   1  1  4  6  8  9  9 
8   1  1  8 
9   7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 01 tháng 05 năm 2018
00 05 14 17 23 24 31 39 40 42 43 49 52 53 56 62 66 78 84 89 93
Đầu Đuôi
  0  4  0
  3  1
  4  5  6  2
  2  4  5  5  9  3
  1  2  8  4
  0  5
  5  6  6  6
  1  1  7
  7  7  8
  3  3  3  4  8  9
Giải đặc biệt
55556
Giải nhất
33384
Giải nhì
99600 90131
Giải ba
62453 90739 20014
91023 69317 93889
Giải tư
3105 3439
1853 6740
Giải năm
0717 8852 3939
1243 6924 8742
Giải sáu
978 466 249
Giải bảy
62 66 78 93
Đầu Đuôi
0   0  5 
1   4  7  7 
2   3  4 
3   1  9  9  9 
4   0  2  3  9 
5   2  3  3  6 
6   2  6  6 
7   8  8 
8   4  9 
9   3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 30 tháng 04 năm 2018
01 04 05 10 14 15 22 27 36 46 49 55 57 67 68 69 70 71 73 74 76 77 78 93
Đầu Đuôi
  1  7  0
  0  7  7  1
  2  2
  7  9  3
  0  1  7  4
  0  1  1  5  5
  3  4  4  7  6
  2  5  6  7  7
  6  7  8
  4  6  9
Giải đặc biệt
45514
Giải nhất
64810
Giải nhì
82078 43271
Giải ba
23236 03468 94171
81467 12857 60215
Giải tư
4570 9222
7755 6177
Giải năm
7701 7949 7705
4769 0293 8246
Giải sáu
676 546 915
Giải bảy
27 73 74 04
Đầu Đuôi
0   1  4  5 
1   0  4  5  5 
2   2  7 
3   6 
4   6  6  9 
5   5  7 
6   7  8  9 
7   0  1  1  3  4  6  7  8 
8  
9   3 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 29 tháng 04 năm 2018
04 07 10 12 18 25 28 33 44 47 48 49 54 57 66 70 81 88 90 94 96 97 98
Đầu Đuôi
  1  7  9  9  0
  8  1
  1  2
  3  3
  0  4  5  9  4
  2  2  5
  6  9  6
  0  0  4  5  9  7
  1  2  4  4  8  9  8
  4  9
Giải đặc biệt
19447
Giải nhất
20512
Giải nhì
61590 00296
Giải ba
45010 23690 99397
92466 78170 30004
Giải tư
8325 0844
3033 7848
Giải năm
3298 9488 6528
3007 4448 2881
Giải sáu
857 294 018
Giải bảy
07 49 54 25
Đầu Đuôi
0   4  7  7 
1   0  2  8 
2   5  5  8 
3   3 
4   4  7  8  8  9 
5   4  7 
6   6 
7   0 
8   1  8 
9   0  0  4  6  7  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 04 năm 2018
00 10 13 27 29 31 33 34 36 47 49 51 54 60 61 63 66 71 75 77 80 86 87 93 98
Đầu Đuôi
  0  1  6  8  0
  3  5  6  7  1
  2
  1  3  6  9  3
  3  5  4
  7  5
  3  3  6  8  8  6
  2  4  7  8  7
  9  8
  2  4  9
Giải đặc biệt
39786
Giải nhất
96360
Giải nhì
88293 50949
Giải ba
64977 68175 37129
58686 40833 71613
Giải tư
3251 4000
0854 6066
Giải năm
2534 3027 7336
3047 7198 8810
Giải sáu
963 380 331
Giải bảy
61 87 71 36
Đầu Đuôi
0   0 
1   0  3 
2   7  9 
3   1  3  4  6  6 
4   7  9 
5   1  4 
6   0  1  3  6 
7   1  5  7 
8   0  6  6  7 
9   3  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 04 năm 2018
02 04 05 10 16 21 22 23 30 32 33 36 37 44 57 62 65 76 83 84 89 91 98 99
Đầu Đuôi
  1  3  0
  2  9  1
  0  2  3  3  6  2
  2  3  8  3
  0  4  8  4
  0  6  5
  1  3  7  6
  3  5  5  7
  9  9  8
  8  9  9
Giải đặc biệt
10230
Giải nhất
38857
Giải nhì
81836 42389
Giải ba
19444 48933 90091
25837 85198 72483
Giải tư
5604 6176
4722 9602
Giải năm
9562 5498 8821
9210 8716 5705
Giải sáu
432 684 357
Giải bảy
65 32 23 99
Đầu Đuôi
0   2  4  5 
1   0  6 
2   1  2  3 
3   0  2  2  3  6  7 
4   4 
5   7  7 
6   2  5 
7   6 
8   3  4  9 
9   1  8  8  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 04 năm 2018
11 12 13 22 23 25 29 32 33 46 51 54 55 57 63 66 67 68 76 86 94 96 99
Đầu Đuôi
  0
  1  5  1
  1  1  2  3  2
  1  2  2  3  6  3
  5  9  4
  2  2  5  5
  4  6  7  8  9  6
  5  6  7
  6  8
  2  2  9  9
Giải đặc biệt
92986
Giải nhất
94699
Giải nhì
99876 61323
Giải ba
70029 24325 27063
12466 22223 96411
Giải tư
9012 8051
3394 4525
Giải năm
8846 3012 2768
2667 6533 7729
Giải sáu
413 854 555
Giải bảy
32 22 57 96
Đầu Đuôi
0  
1   1  2  2  3 
2   2  3  3  5  5  9  9 
3   2  3 
4   6 
5   1  4  5  7 
6   3  6  7  8 
7   6 
8   6 
9   4  6  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 04 năm 2018
08 15 17 19 22 27 29 32 37 40 42 44 50 54 59 62 75 79 87 91 94 97
Đầu Đuôi
  4  5  0
  9  1
  2  3  3  4  6  6  2
  3
  4  5  9  4
  1  1  7  5
  6
  1  2  3  3  8  9  7
  0  8
  1  2  5  7  7  9
Giải đặc biệt
26550
Giải nhất
29832
Giải nhì
77662 58122
Giải ba
25242 48879 52017
72008 10032 96515
Giải tư
8040 0591
5337 1115
Giải năm
5929 0387 1994
6644 6227 6337
Giải sáu
019 154 662
Giải bảy
75 97 59 79
Đầu Đuôi
0   8 
1   5  5  7  9 
2   2  7  9 
3   2  2  7  7 
4   0  2  4 
5   0  4  9 
6   2  2 
7   5  9  9 
8   7 
9   1  4  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 04 năm 2018
11 16 18 20 24 27 31 44 45 46 54 56 59 60 61 63 70 72 79 85 92 94 97
Đầu Đuôi
  2  6  7  0
  1  3  3  3  6  6  1
  7  9  2
  6  3
  2  2  4  5  9  4
  4  8  5
  1  4  5  6
  2  9  7
  1  8
  5  7  9
Giải đặc biệt
28845
Giải nhất
68279
Giải nhì
32624 23831
Giải ba
19531 94046 69770
44263 50954 59694
Giải tư
9085 5097
7692 7760
Giải năm
1127 8924 5561
6016 1559 3072
Giải sáu
356 244 831
Giải bảy
20 11 18 61
Đầu Đuôi
0  
1   1  6  8 
2   0  4  4  7 
3   1  1  1 
4   4  5  6 
5   4  6  9 
6   0  1  1  3 
7   0  2  9 
8   5 
9   2  4  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 04 năm 2018
16 18 20 25 27 28 29 32 40 45 46 48 63 67 69 71 73 74 77 80 81 85 91 99
Đầu Đuôi
  2  4  8  0
  7  8  9  1
  3  2
  6  6  7  7  3
  7  4
  2  4  8  5
  1  4  6
  2  6  7  7  7
  1  2  4  8
  2  6  9  9
Giải đặc biệt
32369
Giải nhất
97691
Giải nhì
89240 07680
Giải ba
06628 05025 94129
65720 45518 75574
Giải tư
2181 4185
4973 9648
Giải năm
5963 0945 9232
8473 9767 7146
Giải sáu
677 816 271
Giải bảy
99 63 27 77
Đầu Đuôi
0  
1   6  8 
2   0  5  7  8  9 
3   2 
4   0  5  6  8 
5  
6   3  3  7  9 
7   1  3  3  4  7  7 
8   0  1  5 
9   1  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 04 năm 2018
00 08 11 15 19 21 22 25 26 31 37 49 51 52 53 54 65 68 72 77 81 92 98
Đầu Đuôi
  0  0
  1  2  3  5  8  1
  2  5  7  9  2
  5  5  3
  5  4
  1  2  6  5
  2  6
  3  7  7
  0  6  6  6  9  8
  1  4  4  9
Giải đặc biệt
29568
Giải nhất
72177
Giải nhì
20992 18154
Giải ba
91108 44422 67881
15419 93331 63137
Giải tư
8049 7265
3568 7849
Giải năm
1498 8072 5921
6753 1552 8851
Giải sáu
915 226 411
Giải bảy
53 00 68 25
Đầu Đuôi
0   0  8 
1   1  5  9 
2   1  2  5  6 
3   1  7 
4   9  9 
5   1  2  3  3  4 
6   5  8  8  8 
7   2  7 
8   1 
9   2  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 04 năm 2018
13 16 27 30 31 33 34 37 38 43 45 52 53 56 64 66 67 75 78 80 82 84 85 86 96 97
Đầu Đuôi
  3  8  0
  3  1
  5  8  2
  1  3  4  5  3
  3  6  8  4
  4  7  8  5
  1  5  6  8  9  6
  2  2  3  6  9  7
  3  7  8
  9
Giải đặc biệt
69966
Giải nhất
77778
Giải nhì
19331 18945
Giải ba
46237 48133 71075
07885 45838 67656
Giải tư
0296 1827
3767 5764
Giải năm
1713 0280 0727
6134 2182 6086
Giải sáu
984 843 753
Giải bảy
52 30 97 16
Đầu Đuôi
0  
1   3  6 
2   7  7 
3   0  1  3  4  7  8 
4   3  5 
5   2  3  6 
6   4  6  7 
7   5  8 
8   0  2  4  5  6 
9   6  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 04 năm 2018
02 06 08 10 12 13 18 21 22 23 28 30 37 38 40 41 43 44 56 61 68 77 94 97
Đầu Đuôi
  1  1  3  4  0
  2  4  6  1
  0  1  2  2
  1  2  4  3
  4  4  9  4
  5
  0  5  6
  3  7  9  7
  0  1  2  3  3  6  8
  9
Giải đặc biệt
23061
Giải nhất
63094
Giải nhì
31238 47613
Giải ba
72144 55643 89018
42097 78121 65008
Giải tư
8768 3210
9740 9906
Giải năm
1222 6702 6256
4610 1028 8138
Giải sáu
612 930 941
Giải bảy
77 23 44 37
Đầu Đuôi
0   2  6  8 
1   0  0  2  3  8 
2   1  2  3  8 
3   0  7  8  8 
4   0  1  3  4  4 
5   6 
6   1  8 
7   7 
8  
9   4  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 04 năm 2018
12 13 23 31 33 34 35 40 41 44 45 54 58 62 63 65 70 76 79 80 83 85 87 90 92 96
Đầu Đuôi
  4  7  8  9  0
  3  4  1
  1  6  9  2
  1  1  2  3  6  8  3
  3  4  5  4
  3  4  6  8  5
  7  9  6
  8  7
  5  8
  7  9
Giải đặc biệt
34580
Giải nhất
02976
Giải nhì
59985 50213
Giải ba
66144 93179 90465
76458 14945 96862
Giải tư
8663 1412
6540 6534
Giải năm
4235 6783 4787
4496 8033 9992
Giải sáu
290 154 813
Giải bảy
70 31 41 23
Đầu Đuôi
0  
1   2  3  3 
2   3 
3   1  3  4  5 
4   0  1  4  5 
5   4  8 
6   2  3  5 
7   0  6  9 
8   0  3  5  7 
9   0  2  6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 04 năm 2018
03 09 14 17 18 21 22 23 32 34 35 36 38 39 43 55 60 72 82 86 94 95 96
Đầu Đuôi
  6  0
  2  2  1
  2  3  7  8  2
  0  2  4  3
  1  3  3  9  4
  3  3  5  9  5
  3  8  8  9  6
  1  7
  1  3  8
  0  3  9
Giải đặc biệt
73822
Giải nhất
51221
Giải nhì
65572 89121
Giải ba
39136 29896 62517
37994 33932 98555
Giải tư
3435 0923
6160 8109
Giải năm
3035 9686 6195
5803 4138 8943
Giải sáu
739 934 618
Giải bảy
34 82 14 86
Đầu Đuôi
0   3  9 
1   4  7  8 
2   1  1  2  3 
3   2  4  4  5  5  6  8  9 
4   3 
5   5 
6   0 
7   2 
8   2  6  6 
9   4  5  6 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 04 năm 2018
01 02 04 07 08 14 16 18 22 24 25 29 30 31 35 38 39 40 49 55 64 65 67 72 81 83 86
Đầu Đuôi
  3  4  0
  0  3  8  1
  0  2  7  2
  8  3
  0  1  2  6  4
  2  3  5  6  5
  1  8  6
  0  6  7
  0  1  3  8
  2  3  4  9
Giải đặc biệt
83064
Giải nhất
63908
Giải nhì
00086 45065
Giải ba
51718 09055 86672
66907 51029 51214
Giải tư
2567 3822
4625 8581
Giải năm
5524 9901 7149
2202 7931 1304
Giải sáu
416 639 040
Giải bảy
83 38 35 30
Đầu Đuôi
0   1  2  4  7  8 
1   4  6  8 
2   2  4  5  9 
3   0  1  5  8  9 
4   0  9 
5   5 
6   4  5  7 
7   2 
8   1  3  6 
9  

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 04 năm 2018
01 02 18 20 21 22 31 38 39 40 41 44 46 53 55 57 58 65 66 76 77 79 85 87 91 92
Đầu Đuôi
  2  4  0
  0  2  3  4  9  1
  0  2  9  2
  5  3
  4  4
  5  6  8  5
  4  6  7  6
  5  5  7  8  7
  1  3  5  8
  3  7  9
Giải đặc biệt
20546
Giải nhất
98458
Giải nhì
67766 78121
Giải ba
15420 71118 58387
05877 09757 46879
Giải tư
6865 9753
6602 2440
Giải năm
3357 9476 9255
6944 9185 3541
Giải sáu
831 638 639
Giải bảy
92 01 91 22
Đầu Đuôi
0   1  2 
1   8 
2   0  1  2 
3   1  8  9 
4   0  1  4  6 
5   3  5  7  7  8 
6   5  6 
7   6  7  9 
8   5  7 
9   1  2