Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 19 tháng 01 năm 2019
05 14 18 26 31 34 35 36 38 40 43 45 46 48 51 53 57 63 64 66 67 70 73 85 92
Đầu Đuôi
  4  7  0
  3  5  1
  9  2
  4  5  6  7  3
  1  1  3  6  4
  0  3  4  8  5
  2  2  3  4  6  6
  5  6  7
  1  3  4  8
  9
Giải đặc biệt
71892
Giải nhất
00967
Giải nhì
76205 84573
Giải ba
46326 54946 97053
56226 70714 61043
Giải tư
6340 3945
0048 2066
Giải năm
1714 8635 0031
8551 4438 4918
Giải sáu
163 257 436
Giải bảy
34 64 70 85
Đầu Đuôi
0   5 
1   4  4  8 
2   6  6 
3   1  4  5  6  8 
4   0  3  5  6  8 
5   1  3  7 
6   3  4  6  7 
7   0  3 
8   5 
9   2 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 18 tháng 01 năm 2019
02 15 18 23 25 26 27 29 31 39 42 47 48 60 69 70 71 72 73 77 86 88 89 94 98 99
Đầu Đuôi
  6  7  0
  3  7  1
  0  4  7  2
  2  7  3
  9  4
  1  2  5
  2  8  6
  2  4  7  7  7
  1  4  8  9  8
  2  3  6  8  9  9
Giải đặc biệt
04289
Giải nhất
05242
Giải nhì
95071 64877
Giải ba
34673 64527 40670
50986 05702 31069
Giải tư
9439 0223
1726 4099
Giải năm
6377 2525 1347
3788 2872 1798
Giải sáu
548 660 831
Giải bảy
29 18 94 15
Đầu Đuôi
0   2 
1   5  8 
2   3  5  6  7  9 
3   1  9 
4   2  7  8 
5  
6   0  9 
7   0  1  2  3  7  7 
8   6  8  9 
9   4  8  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 17 tháng 01 năm 2019
12 13 14 15 16 21 27 29 33 37 39 40 48 52 55 56 58 62 64 65 71 72 74 84 87 96
Đầu Đuôi
  4  0
  2  7  1
  1  5  6  7  2
  1  3  3
  1  6  6  7  8  4
  1  5  6  5
  1  5  9  6
  2  3  8  7
  4  5  8
  2  3  9
Giải đặc biệt
68116
Giải nhất
26827
Giải nhì
31264 81596
Giải ba
87555 09629 37437
65284 39787 92233
Giải tư
0839 8472
2914 6721
Giải năm
9662 8264 1248
3012 2856 7858
Giải sáu
840 713 571
Giải bảy
74 65 15 52
Đầu Đuôi
0  
1   2  3  4  5  6 
2   1  7  9 
3   3  7  9 
4   0  8 
5   2  5  6  8 
6   2  4  4  5 
7   1  2  4 
8   4  7 
9   6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 16 tháng 01 năm 2019
03 07 12 28 31 37 49 50 57 62 65 70 72 75 76 78 85 86 94 95 97
Đầu Đuôi
  5  7  0
  3  3  3  1
  1  6  7  2
  0  3
  9  9  4
  6  7  8  9  5
  7  8  8  6
  0  3  3  5  5  9  7
  2  7  8
  4  9
Giải đặc biệt
22086
Giải nhất
79312
Giải nhì
90049 54062
Giải ba
72537 10294 62485
99403 26631 73265
Giải tư
3694 2907
6472 2670
Giải năm
1937 7578 4575
5576 4557 3331
Giải sáu
257 886 750
Giải bảy
28 97 31 95
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   2 
2   8 
3   1  1  1  7  7 
4   9 
5   0  7  7 
6   2  5 
7   0  2  5  6  8 
8   5  6  6 
9   4  4  5  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 15 tháng 01 năm 2019
03 09 10 14 16 19 21 22 28 29 31 43 49 50 52 61 65 78 79 86 87 90 98
Đầu Đuôi
  1  5  9  9  0
  2  3  6  1
  2  2  5  2
  0  4  3
  1  4
  6  6  5
  1  8  6
  8  7
  2  7  9  8
  0  0  1  2  4  7  9
Giải đặc biệt
84265
Giải nhất
28287
Giải nhì
12310 52786
Giải ba
68290 96816 97614
71022 17949 68079
Giải tư
9131 7490
2509 3665
Giải năm
5098 8443 2719
4778 4350 1221
Giải sáu
709 861 152
Giải bảy
22 28 03 29
Đầu Đuôi
0   3  9  9 
1   0  4  6  9 
2   1  2  2  8  9 
3   1 
4   3  9 
5   0  2 
6   1  5  5 
7   8  9 
8   6  7 
9   0  0  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 14 tháng 01 năm 2019
02 03 04 16 20 21 25 28 34 39 43 45 49 51 56 59 64 67 73 74 81 84 92 93 95 99
Đầu Đuôi
  2  0
  2  5  8  1
  0  9  2
  0  4  7  9  3
  0  0  3  6  7  8  4
  2  4  9  5
  1  5  6
  6  7
  2  8
  3  4  5  9  9
Giải đặc biệt
51545
Giải nhất
42892
Giải nhì
43403 47804
Giải ba
34204 39267 75895
58649 31151 03816
Giải tư
9799 3002
2439 9543
Giải năm
3525 0656 2473
2559 2720 6574
Giải sáu
684 721 993
Giải bảy
34 81 28 64
Đầu Đuôi
0   2  3  4  4 
1   6 
2   0  1  5  8 
3   4  9 
4   3  5  9 
5   1  6  9 
6   4  7 
7   3  4 
8   1  4 
9   2  3  5  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 01 năm 2019
03 09 11 12 14 15 26 30 31 32 38 46 48 49 50 54 59 62 65 72 81 86 87 94 98
Đầu Đuôi
  3  5  0
  1  3  8  1
  1  3  6  7  2
  0  3
  1  5  9  4
  1  6  5
  2  4  8  6
  8  7
  3  4  9  9  8
  0  4  4  5  9
Giải đặc biệt
38231
Giải nhất
01714
Giải nhì
95126 77765
Giải ba
65609 69311 54686
80998 84730 81787
Giải tư
7438 9859
9194 2950
Giải năm
0349 0849 1015
3146 4148 8354
Giải sáu
332 381 698
Giải bảy
72 62 12 03
Đầu Đuôi
0   3  9 
1   1  2  4  5 
2   6 
3   0  1  2  8 
4   6  8  9  9 
5   0  4  9 
6   2  5 
7   2 
8   1  6  7 
9   4  8  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 12 tháng 01 năm 2019
00 02 04 10 11 15 24 31 33 34 44 48 52 54 64 66 67 73 74 93 99
Đầu Đuôi
  0  0  1  0
  1  3  1
  0  5  2
  3  7  7  7  9  3
  0  2  3  4  5  6  7  4
  1  5
  6  6  6
  6  7
  4  4  4  8
  9  9
Giải đặc biệt
73224
Giải nhất
81011
Giải nhì
00744 72834
Giải ba
02166 10100 33548
60310 45766 35173
Giải tư
6474 8693
8054 2631
Giải năm
9473 8700 4148
2567 0033 4452
Giải sáu
304 673 215
Giải bảy
64 02 99 48
Đầu Đuôi
0   0  0  2  4 
1   0  1  5 
2   4 
3   1  3  4 
4   4  8  8  8 
5   2  4 
6   4  6  6  7 
7   3  3  3  4 
8  
9   3  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 11 tháng 01 năm 2019
00 03 14 16 17 19 34 35 38 40 41 43 49 56 61 65 75 78 79 80 85 99
Đầu Đuôi
  0  4  8  0
  4  4  6  1
  2
  0  4  4  3
  1  3  4
  3  6  7  8  5
  1  5  6
  1  7
  3  7  8
  1  4  7  7  9  9  9  9
Giải đặc biệt
09841
Giải nhất
60943
Giải nhì
54465 28979
Giải ba
35699 73085 33649
76314 38261 93375
Giải tư
5343 6399
6934 9641
Giải năm
6640 6035 1480
3779 7799 5116
Giải sáu
000 856 078
Giải bảy
03 38 17 19
Đầu Đuôi
0   0  3 
1   4  6  7  9 
2  
3   4  5  8 
4   0  1  1  3  3  9 
5   6 
6   1  5 
7   5  8  9  9 
8   0  5 
9   9  9  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 10 tháng 01 năm 2019
00 01 03 04 07 08 13 15 21 34 35 40 49 53 55 56 59 64 71 76 77 78 80 87 88
Đầu Đuôi
  0  4  8  0
  0  2  7  1
  2
  0  1  5  3
  0  3  6  4
  1  3  5  5
  5  7  6
  0  7  8  7
  0  7  8  8  8
  4  5  5  9
Giải đặc biệt
30559
Giải nhất
78713
Giải nhì
84288 17464
Giải ba
98540 14459 45907
55104 62771 61680
Giải tư
2703 7978
0534 7176
Giải năm
9801 8835 2008
9821 1349 0687
Giải sáu
200 788 053
Giải bảy
56 77 55 15
Đầu Đuôi
0   0  1  3  4  7  8 
1   3  5 
2   1 
3   4  5 
4   0  9 
5   3  5  6  9  9 
6   4 
7   1  6  7  8 
8   0  7  8  8 
9  

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 09 tháng 01 năm 2019
05 06 09 10 13 16 17 39 47 59 60 61 70 76 77 78 79 80 82 86 90 93 95 97
Đầu Đuôi
  1  6  6  7  8  9  0
  6  1
  8  2
  1  9  3
  4
  0  9  5
  0  1  1  7  8  6
  1  4  7  9  7
  7  8
  0  3  5  5  7  9
Giải đặc biệt
89379
Giải nhất
51461
Giải nhì
99686 57459
Giải ba
54347 67205 68378
48995 14882 39676
Giải tư
0860 6213
1380 6509
Giải năm
0416 8790 3317
2793 7010 9716
Giải sáu
477 939 370
Giải bảy
06 60 59 97
Đầu Đuôi
0   5  6  9 
1   0  3  6  6  7 
2  
3   9 
4   7 
5   9  9 
6   0  0  1 
7   0  6  7  8  9 
8   0  2  6 
9   0  3  5  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 08 tháng 01 năm 2019
00 02 10 11 12 14 17 23 28 31 35 36 38 43 47 55 56 60 72 76 80 85 95 99
Đầu Đuôi
  0  1  6  8  0
  1  3  1
  0  1  7  7  2
  2  4  3
  1  4
  3  5  8  9  5
  3  5  7  6
  1  4  7
  2  2  3  3  8
  9  9
Giải đặc biệt
62880
Giải nhất
03899
Giải nhì
20314 33936
Giải ba
30417 71143 52738
08185 55338 19928
Giải tư
5628 4510
5156 8572
Giải năm
4602 9676 5223
2731 6212 0247
Giải sáu
172 255 260
Giải bảy
35 11 00 95
Đầu Đuôi
0   0  2 
1   0  1  2  4  7 
2   3  8  8 
3   1  5  6  8  8 
4   3  7 
5   5  6 
6   0 
7   2  2  6 
8   0  5 
9   5  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 07 tháng 01 năm 2019
00 04 09 14 19 23 27 30 37 44 51 56 57 58 62 63 66 68 78 80 82 84 89 94
Đầu Đuôi
  0  3  3  3  8  0
  5  1
  6  8  2
  2  6  3
  0  1  4  4  8  9  4
  5
  5  6  6
  2  3  5  7
  5  6  7  8
  0  1  8  9
Giải đặc biệt
32489
Giải nhất
47814
Giải nhì
67778 64994
Giải ba
02466 38257 71930
82009 29927 16437
Giải tư
8000 8419
5851 1130
Giải năm
8104 4423 3458
2644 1068 3756
Giải sáu
844 880 084
Giải bảy
82 30 62 63
Đầu Đuôi
0   0  4  9 
1   4  9 
2   3  7 
3   0  0  0  7 
4   4  4 
5   1  6  7  8 
6   2  3  6  8 
7   8 
8   0  2  4  9 
9   4 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 06 tháng 01 năm 2019
03 13 14 15 18 27 32 40 47 48 49 53 54 56 61 64 68 72 76 79 89 91 93
Đầu Đuôi
  4  4  0
  6  9  1
  3  7  2
  0  1  5  9  3
  1  5  6  4
  1  5
  5  7  6
  2  4  4  7
  1  4  6  8
  4  7  7  7  8  9
Giải đặc biệt
64391
Giải nhất
54349
Giải nhì
89853 30879
Giải ba
57948 74768 90532
05289 97327 51479
Giải tư
7247 8472
1340 5064
Giải năm
3879 4714 4113
5093 9047 2256
Giải sáu
276 261 803
Giải bảy
40 54 18 15
Đầu Đuôi
0   3 
1   3  4  5  8 
2   7 
3   2 
4   0  0  7  7  8  9 
5   3  4  6 
6   1  4  8 
7   2  6  9  9  9 
8   9 
9   1  3 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 05 tháng 01 năm 2019
09 10 13 15 18 22 24 26 38 43 48 53 55 58 61 66 68 73 76 83 93
Đầu Đuôi
  1  0
  6  1
  2  2
  1  4  5  7  7  8  9  3
  2  2  4
  1  5  5  5
  2  6  7  6
  7
  1  3  3  4  5  5  6  6  8
  0  9
Giải đặc biệt
90522
Giải nhất
22061
Giải nhì
61168 06758
Giải ba
09193 82824 27809
06855 62715 98624
Giải tư
7555 2210
0818 9573
Giải năm
7058 2668 6343
4426 0648 3166
Giải sáu
138 453 183
Giải bảy
76 73 13 38
Đầu Đuôi
0   9 
1   0  3  5  8 
2   2  4  4  6 
3   8  8 
4   3  8 
5   3  5  5  8  8 
6   1  6  8  8 
7   3  3  6 
8   3 
9   3 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 04 tháng 01 năm 2019
00 01 06 09 10 18 25 26 28 32 36 42 47 49 56 57 65 68 69 72 75 77 80
Đầu Đuôi
  0  1  8  0
  0  1
  3  4  4  7  2
  3
  4
  2  6  7  5
  0  2  2  2  3  5  6
  4  5  7  7
  1  1  2  6  8
  0  4  6  9
Giải đặc biệt
03677
Giải nhất
91142
Giải nhì
40042 45926
Giải ba
80118 31106 16375
78701 98326 45736
Giải tư
4172 7625
4380 5932
Giải năm
7969 1947 7928
0710 2809 9726
Giải sáu
656 257 949
Giải bảy
65 18 68 00
Đầu Đuôi
0   0  1  6  9 
1   0  8  8 
2   5  6  6  6  8 
3   2  6 
4   2  2  7  9 
5   6  7 
6   5  8  9 
7   2  5  7 
8   0 
9  

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 03 tháng 01 năm 2019
06 13 15 22 24 28 31 38 40 41 46 52 58 62 66 68 72 73 75 78 83 89 93 94
Đầu Đuôi
  4  0
  3  4  1
  2  5  6  7  2
  1  7  8  9  3
  2  2  9  4
  1  7  5
  0  4  6  6
  7
  2  2  3  5  6  7  8
  8  8  9
Giải đặc biệt
60824
Giải nhất
55041
Giải nhì
15193 66122
Giải ba
84924 07715 80113
77073 98972 54689
Giải tư
9840 3138
3862 2883
Giải năm
3852 9294 8031
4568 8358 9906
Giải sáu
266 328 646
Giải bảy
75 78 28 89
Đầu Đuôi
0   6 
1   3  5 
2   2  4  4  8  8 
3   1  8 
4   0  1  6 
5   2  8 
6   2  6  8 
7   2  3  5  8 
8   3  9  9 
9   3  4 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 02 tháng 01 năm 2019
02 04 08 15 23 30 38 39 43 49 51 55 56 60 63 65 70 75 76 77 79 93 95 96 97
Đầu Đuôi
  3  6  7  0
  5  1
  0  2
  2  4  6  9  3
  0  4
  1  5  6  7  9  5
  5  7  9  6
  7  7  9  7
  0  3  8
  3  4  7  7  9
Giải đặc biệt
56508
Giải nhất
45238
Giải nhì
46349 45470
Giải ba
73256 21504 33565
11360 95475 34876
Giải tư
4495 2277
2579 0193
Giải năm
3597 8096 9602
9523 7715 9239
Giải sáu
051 963 455
Giải bảy
30 77 43 79
Đầu Đuôi
0   2  4  8 
1   5 
2   3 
3   0  8  9 
4   3  9 
5   1  5  6 
6   0  3  5 
7   0  5  6  7  7  9  9 
8  
9   3  5  6  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 01 tháng 01 năm 2019
00 04 07 12 31 33 37 40 41 42 44 49 54 56 62 66 68 72 74 76 83 85 88 89 93 97
Đầu Đuôi
  0  4  0
  3  4  1
  1  4  6  7  2
  3  8  9  3
  0  4  5  7  4
  8  5
  5  6  7  7  6
  0  3  9  7
  6  8  8
  4  8  9
Giải đặc biệt
93689
Giải nhất
75237
Giải nhì
18849 42912
Giải ba
47772 35331 42797
65541 25983 49007
Giải tư
6362 8342
9093 2476
Giải năm
4654 4166 8468
5956 2604 6676
Giải sáu
585 644 388
Giải bảy
74 33 00 40
Đầu Đuôi
0   0  4  7 
1   2 
2  
3   1  3  7 
4   0  1  2  4  9 
5   4  6 
6   2  6  8 
7   2  4  6  6 
8   3  5  8  9 
9   3  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 31 tháng 12 năm 2018
02 06 14 19 29 30 32 35 39 45 51 53 59 61 65 66 70 73 76 80 91 96 97 98
Đầu Đuôi
  3  7  8  0
  5  6  9  1
  0  3  3  2
  5  7  3
  1  4
  3  4  6  5
  0  6  7  7  7  9  6
  9  7
  9  8
  1  2  3  5  9
Giải đặc biệt
45276
Giải nhất
47653
Giải nhì
82065 29276
Giải ba
25396 81597 83276
57151 14066 09935
Giải tư
7280 7973
8102 1845
Giải năm
4819 6414 6791
4206 8832 2861
Giải sáu
470 430 439
Giải bảy
98 59 29 32
Đầu Đuôi
0   2  6 
1   4  9 
2   9 
3   0  2  2  5  9 
4   5 
5   1  3  9 
6   1  5  6 
7   0  3  6  6  6 
8   0 
9   1  6  7  8 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 12 năm 2018
01 05 13 14 15 22 24 29 30 31 32 46 50 53 60 61 63 68 73 74 79 83 84 85 88 96
Đầu Đuôi
  3  5  6  0
  0  3  6  1
  2  3  2
  1  5  5  6  7  8  3
  1  2  7  8  4
  0  1  8  5
  4  9  6
  7
  6  8  8
  2  7  9
Giải đặc biệt
65753
Giải nhất
84468
Giải nhì
51729 50384
Giải ba
32861 23532 72685
55796 49853 96122
Giải tư
0774 2246
6463 4160
Giải năm
7014 3113 6950
0015 1630 7724
Giải sáu
079 101 888
Giải bảy
05 31 73 83
Đầu Đuôi
0   1  5 
1   3  4  5 
2   2  4  9 
3   0  1  2 
4   6 
5   0  3  3 
6   0  1  3  8 
7   3  4  9 
8   3  4  5  8 
9   6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 12 năm 2018
07 09 13 15 17 21 22 24 25 30 31 32 35 39 49 54 55 56 57 59 61 67 75 77 80 91
Đầu Đuôi
  3  8  0
  2  3  6  9  1
  2  3  2
  1  3
  2  5  4
  1  2  3  5  7  5
  5  5  6
  0  1  5  6  7  7
  8
  0  3  4  5  9
Giải đặc biệt
56675
Giải nhất
05257
Giải nhì
35424 53107
Giải ba
04517 58321 24231
86915 49661 51449
Giải tư
8754 7939
1335 6356
Giải năm
6930 6925 4555
6559 0722 0856
Giải sáu
713 567 132
Giải bảy
91 77 80 09
Đầu Đuôi
0   7  9 
1   3  5  7 
2   1  2  4  5 
3   0  1  2  5  9 
4   9 
5   4  5  6  6  7  9 
6   1  7 
7   5  7 
8   0 
9   1 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 12 năm 2018
00 07 11 15 18 20 22 28 33 40 41 43 44 47 51 55 64 68 74 77 84 86 92
Đầu Đuôi
  0  0  2  4  0
  1  4  5  1
  2  9  2
  3  4  3
  4  4  6  7  8  4
  1  1  5  5
  8  8  6
  0  4  7  7
  1  2  6  8
  9
Giải đặc biệt
66241
Giải nhất
74515
Giải nhì
99143 99418
Giải ba
11047 39015 41600
77344 11222 39764
Giải tư
9340 3751
5386 8133
Giải năm
2711 3686 8055
7944 2307 6020
Giải sáu
492 677 628
Giải bảy
84 74 68 00
Đầu Đuôi
0   0  0  7 
1   1  5  5  8 
2   0  2  8 
3   3 
4   0  1  3  4  4  7 
5   1  5 
6   4  8 
7   4  7 
8   4  6  6 
9   2 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 12 năm 2018
05 14 15 19 21 26 27 29 32 33 34 37 42 46 48 49 56 58 68 79 83 86 90 93
Đầu Đuôi
  9  0
  2  1
  3  4  2
  3  8  8  9  3
  1  3  4
  0  1  1  5
  2  4  5  8  6
  2  2  3  7
  4  5  6  8
  1  2  4  7  9
Giải đặc biệt
24529
Giải nhất
55726
Giải nhì
87621 81834
Giải ba
06183 28342 85432
86248 00827 66193
Giải tư
3579 1214
1590 5315
Giải năm
3715 5449 3783
0358 5719 3156
Giải sáu
205 927 937
Giải bảy
46 86 68 33
Đầu Đuôi
0   5 
1   4  5  5  9 
2   1  6  7  7  9 
3   2  3  4  7 
4   2  6  8  9 
5   6  8 
6   8 
7   9 
8   3  3  6 
9   0  3 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 12 năm 2018
02 03 07 20 22 27 29 30 36 37 49 53 56 58 62 71 72 77 79 86 92 94 96
Đầu Đuôi
  2  3  3  0
  7  1
  0  2  2  6  7  9  2
  0  5  3
  9  4
  5
  3  5  8  9  6
  0  2  3  3  7  7
  5  8
  2  4  7  7  9
Giải đặc biệt
73330
Giải nhất
59327
Giải nhì
68202 76003
Giải ba
17122 61486 91537
43872 24520 45662
Giải tư
4077 7149
0129 7792
Giải năm
3822 1736 9356
1879 3479 2096
Giải sáu
094 271 053
Giải bảy
30 07 37 58
Đầu Đuôi
0   2  3  7 
1  
2   0  2  2  7  9 
3   0  0  6  7  7 
4   9 
5   3  6  8 
6   2 
7   1  2  7  9  9 
8   6 
9   2  4  6 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 12 năm 2018
01 04 13 16 18 41 42 54 56 63 67 71 72 73 74 81 87 88 90 91 96 99
Đầu Đuôi
  9  0
  0  4  4  7  7  8  9  1
  4  7  2
  1  1  6  7  3
  0  5  7  4
  5
  1  5  9  6
  6  8  8  7
  1  1  8  8
  9  9
Giải đặc biệt
09956
Giải nhất
75272
Giải nhì
22342 55313
Giải ba
89674 16416 05087
49099 03413 06496
Giải tư
3387 9141
2641 4018
Giải năm
4973 5171 4288
0481 8091 7371
Giải sáu
290 818 604
Giải bảy
63 01 67 54
Đầu Đuôi
0   1  4 
1   3  3  6  8  8 
2  
3  
4   1  1  2 
5   4  6 
6   3  7 
7   1  1  2  3  4 
8   1  7  7  8 
9   0  1  6  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 12 năm 2018
03 05 07 16 20 22 24 30 32 34 37 43 48 49 51 52 61 63 64 66 76 81 82 88 96 99
Đầu Đuôi
  2  3  0
  5  6  8  1
  2  2  3  5  8  2
  0  4  6  3
  2  3  6  4
  0  5
  1  6  7  9  6
  0  3  7
  4  8  8
  4  9  9
Giải đặc biệt
50522
Giải nhất
93807
Giải nhì
60664 34149
Giải ba
41188 75652 28599
11322 09251 24266
Giải tư
4305 8696
9716 0634
Giải năm
1748 1020 6324
4081 6361 9632
Giải sáu
263 343 076
Giải bảy
30 37 03 82
Đầu Đuôi
0   3  5  7 
1   6 
2   0  2  2  4 
3   0  2  4  7 
4   3  8  9 
5   1  2 
6   1  3  4  6 
7   6 
8   1  2  8 
9   6  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 12 năm 2018
00 03 06 10 14 18 22 27 38 40 41 44 48 50 52 59 69 72 88 91 93 98
Đầu Đuôi
  0  1  4  5  0
  4  9  9  1
  2  2  5  7  2
  0  0  9  9  3
  1  4  4
  5
  0  6
  2  7
  1  3  4  8  9  8
  5  6  6  9
Giải đặc biệt
47793
Giải nhất
96106
Giải nhì
03840 71903
Giải ba
65422 59669 19627
31691 77344 34459
Giải tư
2103 0888
0341 8898
Giải năm
2469 2410 8248
5338 4818 0122
Giải sáu
714 693 772
Giải bảy
52 00 50 91
Đầu Đuôi
0   0  3  3  6 
1   0  4  8 
2   2  2  7 
3   8 
4   0  1  4  8 
5   0  2  9 
6   9  9 
7   2 
8   8 
9   1  1  3  3  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 12 năm 2018
08 09 11 18 19 23 34 42 43 44 48 49 52 56 65 69 70 71 81 86 89 90 91 92
Đầu Đuôi
  7  9  0
  1  7  8  9  1
  4  5  9  2
  2  4  3
  3  4  4
  6  5
  5  8  8  6
  7
  0  0  1  4  4  8
  0  1  4  6  8  9
Giải đặc biệt
54691
Giải nhất
17119
Giải nhì
78543 14986
Giải ba
05834 70270 45686
60949 92208 03756
Giải tư
0808 7381
0371 0211
Giải năm
1890 5792 3023
1789 8718 3348
Giải sáu
909 044 648
Giải bảy
42 52 69 65
Đầu Đuôi
0   8  8  9 
1   1  8  9 
2   3 
3   4 
4   2  3  4  8  8  9 
5   2  6 
6   5  9 
7   0  1 
8   1  6  6  9 
9   0  1  2 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 12 năm 2018
04 09 11 12 18 36 41 42 47 49 53 55 60 62 63 66 67 70 73 76 82 84 86 88 90 97 99
Đầu Đuôi
  6  7  9  0
  1  4  1
  1  4  6  8  2
  5  6  7  3
  0  8  4
  5  5
  3  6  7  8  6
  4  6  9  7
  1  8  8
  0  4  9  9
Giải đặc biệt
95367
Giải nhất
63553
Giải nhì
50088 95982
Giải ba
85876 10536 39412
21099 87155 73147
Giải tư
9249 4860
6318 1341
Giải năm
5884 2190 3404
2942 6073 6163
Giải sáu
062 911 509
Giải bảy
97 70 86 66
Đầu Đuôi
0   4  9 
1   1  2  8 
2  
3   6 
4   1  2  7  9 
5   3  5 
6   0  2  3  6  7 
7   0  3  6 
8   2  4  6  8 
9   0  7  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 12 năm 2018
02 04 05 07 08 16 21 22 25 26 35 42 44 45 48 51 54 59 66 70 81 85 88 96
Đầu Đuôi
  7  7  0
  2  5  8  1
  0  2  4  2
  3
  0  4  5  4
  0  2  3  4  8  5
  1  2  6  9  9  6
  0  0  7
  0  4  8  8
  5  9
Giải đặc biệt
41302
Giải nhất
47422
Giải nhì
26270 96796
Giải ba
55635 98159 14745
72681 24705 91107
Giải tư
3725 0654
0685 0444
Giải năm
0726 0804 8807
8196 7351 9516
Giải sáu
388 208 566
Giải bảy
48 42 70 21
Đầu Đuôi
0   2  4  5  7  7  8 
1   6 
2   1  2  5  6 
3   5 
4   2  4  5  8 
5   1  4  9 
6   6 
7   0  0 
8   1  5  8 
9   6  6 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 12 năm 2018
03 05 07 09 20 24 26 28 35 42 45 49 50 56 58 59 71 73 75 77 80 89 99
Đầu Đuôi
  2  5  8  8  0
  7  1
  4  2
  0  7  3
  2  4
  0  3  3  4  4  7  5
  2  5  6
  0  7  7
  2  5  8
  0  0  4  5  8  9  9
Giải đặc biệt
29775
Giải nhất
09989
Giải nhì
10845 48007
Giải ba
04959 17171 79473
66080 81224 86349
Giải tư
0628 7950
2826 1009
Giải năm
4745 3342 0835
4358 1309 1420
Giải sáu
480 956 203
Giải bảy
99 05 35 77
Đầu Đuôi
0   3  5  7  9  9 
1  
2   0  4  6  8 
3   5  5 
4   2  5  5  9 
5   0  6  8  9 
6  
7   1  3  5  7 
8   0  0  9 
9   9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 12 năm 2018
01 09 10 15 16 21 28 32 36 39 42 49 52 57 64 65 74 75 76 77 78 83 92 94
Đầu Đuôi
  1  0
  0  2  1
  3  4  5  9  2
  8  8  3
  6  7  9  4
  1  6  7  5
  1  3  7  6
  5  5  7  7  7
  2  7  8
  0  3  4  9
Giải đặc biệt
84415
Giải nhất
40675
Giải nhì
10232 12365
Giải ba
28201 81242 31878
66321 69183 49209
Giải tư
3164 9310
5574 3257
Giải năm
8177 0092 7116
3076 2652 6349
Giải sáu
939 694 183
Giải bảy
28 57 77 36
Đầu Đuôi
0   1  9 
1   0  5  6 
2   1  8 
3   2  6  9 
4   2  9 
5   2  7  7 
6   4  5 
7   4  5  6  7  7  8 
8   3  3 
9   2  4 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 12 năm 2018
06 17 18 19 20 21 24 28 30 32 37 47 53 59 60 65 66 67 78 79 80 81 82 94 98
Đầu Đuôi
  2  2  3  6  8  0
  2  8  1
  3  3  8  2
  5  3
  2  9  4
  6  5
  0  6  6
  1  3  4  6  7
  1  2  7  9  8
  1  5  7  9
Giải đặc biệt
46365
Giải nhất
59917
Giải nhì
16680 55318
Giải ba
30230 24324 17794
64353 25382 59178
Giải tư
9320 1706
4619 0567
Giải năm
4866 2328 1998
4059 7079 9881
Giải sáu
721 147 132
Giải bảy
37 60 32 20
Đầu Đuôi
0   6 
1   7  8  9 
2   0  0  1  4  8 
3   0  2  2  7 
4   7 
5   3  9 
6   0  5  6  7 
7   8  9 
8   0  1  2 
9   4  8 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 12 năm 2018
00 10 13 17 18 21 30 45 52 53 58 61 63 65 70 71 75 79 90 91 92 93 95 96 98
Đầu Đuôi
  0  1  3  7  9  0
  2  6  7  9  1
  5  5  9  2
  1  1  5  6  9  3
  4
  4  6  7  9  5
  9  6
  1  7
  1  5  9  8
  7  9
Giải đặc biệt
60310
Giải nhất
86200
Giải nhì
21195 01553
Giải ba
84898 88617 99996
84665 01893 19352
Giải tư
0021 3070
6658 4045
Giải năm
0890 3891 1071
4379 2475 9118
Giải sáu
461 430 513
Giải bảy
13 92 63 52
Đầu Đuôi
0   0 
1   0  3  3  7  8 
2   1 
3   0 
4   5 
5   2  2  3  8 
6   1  3  5 
7   0  1  5  9 
8  
9   0  1  2  3  5  6  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 12 năm 2018
00 03 06 09 12 14 20 28 30 31 35 41 48 50 52 54 55 59 71 74 77 78 80 81 83 89 96
Đầu Đuôi
  0  2  3  5  8  0
  3  4  7  8  1
  1  5  2
  0  8  3
  1  5  7  4
  3  5  5
  0  9  6
  7  7
  2  4  7  8
  0  5  8  9
Giải đặc biệt
22750
Giải nhất
77177
Giải nhì
83135 42496
Giải ba
05354 71980 42609
86089 47159 11552
Giải tư
9448 5778
5874 6283
Giải năm
7420 0214 0200
9230 2931 3741
Giải sáu
728 712 281
Giải bảy
71 55 06 03
Đầu Đuôi
0   0  3  6  9 
1   2  4 
2   0  8 
3   0  1  5 
4   1  8 
5   0  2  4  5  9 
6  
7   1  4  7  8 
8   0  1  3  9 
9   6 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 12 năm 2018
02 06 07 15 17 20 21 24 32 41 50 54 73 74 77 83 84 85 87 88 92
Đầu Đuôi
  2  5  0
  2  4  4  1
  0  3  9  2
  7  7  8  8  3
  2  5  5  7  8  4
  1  8  5
  0  0  6
  0  1  7  8  7
  8  8  8
  9
Giải đặc biệt
47788
Giải nhất
90784
Giải nhì
50283 26317
Giải ba
84915 00450 53073
93506 83632 67588
Giải tư
5041 7887
9992 2424
Giải năm
7677 6954 9906
9474 5173 9841
Giải sáu
720 521 185
Giải bảy
02 83 07 54
Đầu Đuôi
0   2  6  6  7 
1   5  7 
2   0  1  4 
3   2 
4   1  1 
5   0  4  4 
6  
7   3  3  4  7 
8   3  3  4  5  7  8  8 
9   2 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 12 năm 2018
00 03 05 16 17 24 26 34 39 44 56 57 58 62 67 68 69 71 75 83 84 85 86 92 94
Đầu Đuôi
  0  0
  7  1
  6  9  9  2
  0  8  8  3
  2  3  4  8  9  4
  0  7  8  5
  1  2  5  8  6
  1  5  6  7
  5  6  8
  3  6  9
Giải đặc biệt
83517
Giải nhất
17884
Giải nhì
57757 80167
Giải ba
80426 90705 61683
41303 54762 01224
Giải tư
7700 1471
9634 2656
Giải năm
7486 2244 1483
8392 2116 8758
Giải sáu
785 792 839
Giải bảy
69 68 94 75
Đầu Đuôi
0   0  3  5 
1   6  7 
2   4  6 
3   4  9 
4   4 
5   6  7  8 
6   2  7  8  9 
7   1  5 
8   3  3  4  5  6 
9   2  2  4 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 12 năm 2018
05 08 10 11 15 22 23 32 34 40 41 43 51 53 55 61 69 79 81 82 85 89 91 96 97 99
Đầu Đuôi
  1  4  0
  1  4  5  6  8  9  1
  2  3  8  2
  2  2  4  5  3
  3  4
  0  1  5  8  5
  9  6
  9  7
  0  8
  6  7  8  9  9
Giải đặc biệt
63140
Giải nhất
12581
Giải nhì
97685 04032
Giải ba
92111 77479 06208
82799 80396 56661
Giải tư
6555 2405
2643 0153
Giải năm
3315 6041 3734
0723 5982 8169
Giải sáu
951 310 389
Giải bảy
22 91 23 97
Đầu Đuôi
0   5  8 
1   0  1  5 
2   2  3  3 
3   2  4 
4   0  1  3 
5   1  3  5 
6   1  9 
7   9 
8   1  2  5  9 
9   1  6  7  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 12 năm 2018
03 07 11 12 14 17 18 21 36 38 43 55 56 62 67 70 72 73 79 80 84 86 91 95 99
Đầu Đuôi
  7  8  0
  1  2  9  1
  1  6  7  2
  0  4  7  3
  1  1  8  4
  5  9  5
  3  5  8  8  6
  0  1  6  7
  1  3  8
  7  9  9
Giải đặc biệt
38991
Giải nhất
70217
Giải nhì
42511 71943
Giải ba
41118 09980 47721
33656 58484 33062
Giải tư
4672 5112
7870 2403
Giải năm
7814 5195 6567
6514 9738 8673
Giải sáu
855 607 086
Giải bảy
79 36 86 99
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   1  2  4  4  7  8 
2   1 
3   6  8 
4   3 
5   5  6 
6   2  7 
7   0  2  3  9 
8   0  4  6  6 
9   1  5  9