Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 07 năm 2019
01 05 09 11 16 30 32 34 35 38 44 45 51 53 54 56 66 72 77 83 85 87 88 90 99
Đầu Đuôi
  3  9  0
  0  1  5  1
  3  7  2
  5  8  3
  3  4  5  4
  0  3  4  8  5
  1  5  6  6
  7  7  8  7
  3  8  8
  0  9  9  9
Giải đặc biệt
17705
Giải nhất
00144
Giải nhì
09232 26251
Giải ba
53599 26866 23572
68353 09577 52954
Giải tư
4677 1983
6011 0901
Giải năm
6488 3338 1809
5634 5690 1035
Giải sáu
699 685 645
Giải bảy
87 30 16 56
Đầu Đuôi
0   1  5  9 
1   1  6 
2  
3   0  2  4  5  8 
4   4  5 
5   1  3  4  6 
6   6 
7   2  7  7 
8   3  5  7  8 
9   0  9  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 07 năm 2019
02 06 07 10 12 13 21 22 25 28 36 39 45 51 63 67 71 76 79 82 84 87 90 92 94 97 98
Đầu Đuôi
  1  9  0
  2  5  7  1
  0  1  2  8  9  2
  1  6  3
  8  9  4
  2  4  5
  0  3  7  6
  0  6  8  9  7
  2  9  8
  3  7  9
Giải đặc biệt
15102
Giải nhất
84936
Giải nhì
63579 17598
Giải ba
07421 62597 13439
98428 44390 54471
Giải tư
3310 5387
6682 8876
Giải năm
7551 3606 0225
1113 7107 7167
Giải sáu
992 412 445
Giải bảy
63 84 94 22
Đầu Đuôi
0   2  6  7 
1   0  2  3 
2   1  2  5  8 
3   6  9 
4   5 
5   1 
6   3  7 
7   1  6  9 
8   2  4  7 
9   0  2  4  7  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 07 năm 2019
03 07 09 10 11 13 18 27 29 30 32 38 43 44 48 54 60 61 69 70 75 76 80 97
Đầu Đuôi
  1  3  6  7  8  0
  1  6  1
  3  2
  0  1  4  3
  4  5  4
  7  5
  7  6
  0  2  9  7
  1  3  3  4  4  8
  0  0  2  6  9
Giải đặc biệt
85507
Giải nhất
47061
Giải nhì
45630 18275
Giải ba
59029 93544 52148
67976 22338 44580
Giải tư
8227 1232
5070 3169
Giải năm
9048 6197 0654
7003 9418 0310
Giải sáu
313 560 309
Giải bảy
38 09 11 43
Đầu Đuôi
0   3  7  9  9 
1   0  1  3  8 
2   7  9 
3   0  2  8  8 
4   3  4  8  8 
5   4 
6   0  1  9 
7   0  5  6 
8   0 
9   7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 07 năm 2019
00 02 04 08 09 14 20 29 30 32 38 40 51 56 63 72 73 78 83 85 86 88 92 99
Đầu Đuôi
  0  0  2  3  4  4  0
  5  1
  0  3  7  9  2
  6  7  8  3
  0  1  4
  8  5
  5  8  6
  7
  0  0  3  7  8  8
  0  2  9  9
Giải đặc biệt
75609
Giải nhất
41130
Giải nhì
84063 04929
Giải ba
70751 43886 30932
93383 01100 62002
Giải tư
8172 9656
9138 7788
Giải năm
2320 0208 0492
9504 9985 0400
Giải sáu
114 440 299
Giải bảy
78 40 08 73
Đầu Đuôi
0   0  0  2  4  8  8  9 
1   4 
2   0  9 
3   0  2  8 
4   0  0 
5   1  6 
6   3 
7   2  3  8 
8   3  5  6  8 
9   2  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 16 tháng 07 năm 2019
00 15 21 22 26 29 33 35 37 41 43 45 46 49 53 55 56 58 80 81 90 93 96 98 99
Đầu Đuôi
  0  8  9  0
  2  4  8  1
  2  2
  3  4  5  9  3
  4
  1  3  4  5  5
  2  4  5  9  6
  3  7
  5  9  9  9  8
  2  4  9  9
Giải đặc biệt
68355
Giải nhất
53321
Giải nhì
47449 97545
Giải ba
81898 74780 32429
97099 75658 71993
Giải tư
0398 9922
4190 4398
Giải năm
7737 0533 1756
2496 8300 2435
Giải sáu
226 653 341
Giải bảy
81 15 46 43
Đầu Đuôi
0   0 
1   5 
2   1  2  6  9 
3   3  5  7 
4   1  3  5  6  9 
5   3  5  6  8 
6  
7  
8   0  1 
9   0  3  6  8  8  8  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 15 tháng 07 năm 2019
04 06 07 08 11 14 17 20 22 23 30 31 37 40 51 52 53 59 74 75 83 85 87 88
Đầu Đuôi
  2  3  4  0
  1  3  5  5  1
  2  5  2
  2  2  5  8  3
  0  1  7  4
  7  8  5
  0  6
  0  1  3  8  8  7
  0  8  8
  5  9
Giải đặc biệt
77107
Giải nhất
94404
Giải nhì
50088 50440
Giải ba
78387 83252 30459
44722 86383 27087
Giải tư
7230 4175
6723 8206
Giải năm
1551 6637 9931
9951 4708 6074
Giải sáu
620 414 723
Giải bảy
53 85 17 11
Đầu Đuôi
0   4  6  7  8 
1   1  4  7 
2   0  2  3  3 
3   0  1  7 
4   0 
5   1  1  2  3  9 
6  
7   4  5 
8   3  5  7  7  8 
9  

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 14 tháng 07 năm 2019
00 01 02 04 05 08 10 12 14 20 23 25 26 34 37 46 53 55 65 68 70 73 74 76 82
Đầu Đuôi
  0  1  2  7  0
  0  1
  0  1  8  2
  2  5  7  3
  0  1  3  7  4
  0  2  2  5  6  5
  2  2  4  7  6
  3  7
  0  6  8
  9
Giải đặc biệt
29202
Giải nhất
81626
Giải nhì
87665 10101
Giải ba
01770 81655 89053
75546 85276 85825
Giải tư
9220 5604
9123 0537
Giải năm
9382 0525 2210
8912 2474 6468
Giải sáu
114 934 500
Giải bảy
26 05 08 73
Đầu Đuôi
0   0  1  2  4  5  8 
1   0  2  4 
2   0  3  5  5  6  6 
3   4  7 
4   6 
5   3  5 
6   5  8 
7   0  3  4  6 
8   2 
9  

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 13 tháng 07 năm 2019
02 06 11 19 21 23 29 30 37 42 44 45 46 55 63 71 73 79 83 89 93 94 97
Đầu Đuôi
  3  3  3  0
  1  2  7  1
  0  4  4  2
  2  6  7  8  9  3
  4  9  9  4
  4  5  5
  0  4  6
  3  9  7
  8
  1  2  7  8  9
Giải đặc biệt
63297
Giải nhất
65729
Giải nhì
44893 86306
Giải ba
39671 30121 95042
40845 07863 76344
Giải tư
1730 5383
1273 0142
Giải năm
3930 2430 9837
2119 6994 7402
Giải sáu
923 489 194
Giải bảy
55 46 79 11
Đầu Đuôi
0   2  6 
1   1  9 
2   1  3  9 
3   0  0  0  7 
4   2  2  4  5  6 
5   5 
6   3 
7   1  3  9 
8   3  9 
9   3  4  4  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 12 tháng 07 năm 2019
10 11 17 23 28 30 33 36 37 40 43 48 51 57 58 59 61 64 71 73 76 78 82 86 89 97 98
Đầu Đuôi
  1  3  4  0
  1  5  6  7  1
  8  2
  2  3  4  7  3
  6  4
  5
  3  7  8  6
  1  3  5  9  7
  2  4  5  7  9  8
  5  8  9
Giải đặc biệt
16289
Giải nhất
51376
Giải nhì
67661 44043
Giải ba
61978 87451 83773
21171 48198 09837
Giải tư
1211 9430
4182 7364
Giải năm
7497 0233 1859
9736 2928 3840
Giải sáu
517 648 910
Giải bảy
58 23 86 57
Đầu Đuôi
0  
1   0  1  7 
2   3  8 
3   0  3  6  7 
4   0  3  8 
5   1  7  8  9 
6   1  4 
7   1  3  6  8 
8   2  6  9 
9   7  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 11 tháng 07 năm 2019
00 02 08 15 19 22 24 25 32 38 40 46 57 58 65 66 70 71 72 77 83 84 88 91
Đầu Đuôi
  0  0  4  7  0
  7  9  1
  0  2  3  7  2
  8  3
  2  8  4
  1  2  2  6  5
  4  6  6
  5  5  7  7
  0  3  5  8  8
  1  9
Giải đặc biệt
67166
Giải nhất
62015
Giải nhì
19632 96225
Giải ba
42791 84870 27572
06346 25777 39988
Giải tư
1065 8325
4740 5483
Giải năm
6058 7722 8000
6600 5057 7119
Giải sáu
271 857 902
Giải bảy
24 08 38 84
Đầu Đuôi
0   0  0  2  8 
1   5  9 
2   2  4  5  5 
3   2  8 
4   0  6 
5   7  7  8 
6   5  6 
7   0  1  2  7 
8   3  4  8 
9   1 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 10 tháng 07 năm 2019
01 04 19 27 29 30 31 33 38 40 55 57 58 59 65 66 67 69 78 82 88 92
Đầu Đuôi
  3  3  4  0
  0  3  1
  8  9  9  2
  3  3
  0  4
  5  6  5
  6  6
  2  5  6  7
  3  5  5  7  8  8
  1  1  2  5  5  6  9
Giải đặc biệt
56266
Giải nhất
40927
Giải nhì
10988 68258
Giải ba
01367 56330 09769
22259 99819 03458
Giải tư
4533 7778
3730 6331
Giải năm
6538 1865 3401
3055 0792 2704
Giải sáu
892 540 529
Giải bảy
59 57 19 82
Đầu Đuôi
0   1  4 
1   9  9 
2   7  9 
3   0  0  1  3  8 
4   0 
5   5  7  8  8  9  9 
6   5  6  7  9 
7   8 
8   2  8 
9   2  2 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 09 tháng 07 năm 2019
07 09 18 26 30 32 33 38 39 40 52 54 55 56 62 65 67 68 73 79 82 84 89 90
Đầu Đuôi
  3  3  4  9  0
  1
  3  5  6  8  2
  3  7  3
  5  8  4
  5  6  5
  2  5  6
  0  0  6  7
  1  3  6  8
  0  3  7  7  8  9
Giải đặc biệt
68490
Giải nhất
71330
Giải nhì
63573 76967
Giải ba
39455 59430 51209
83932 63784 61407
Giải tư
9779 0068
8738 2333
Giải năm
4765 4139 3089
4654 0418 0379
Giải sáu
182 226 256
Giải bảy
40 07 62 52
Đầu Đuôi
0   7  7  9 
1   8 
2   6 
3   0  0  2  3  8  9 
4   0 
5   2  4  5  6 
6   2  5  7  8 
7   3  9  9 
8   2  4  9 
9   0 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 08 tháng 07 năm 2019
01 02 04 09 13 17 19 21 22 25 36 40 50 51 52 61 65 66 71 75 83 84 93 94 97
Đầu Đuôi
  4  5  0
  0  2  5  6  7  1
  0  2  5  5  5  2
  1  8  9  3
  0  8  9  4
  2  6  7  5
  3  6  6
  1  9  7
  8
  0  1  9
Giải đặc biệt
01783
Giải nhất
53350
Giải nhì
44101 57652
Giải ba
29852 93909 08821
94694 38897 24119
Giải tư
6617 8366
4722 9436
Giải năm
1871 6151 4284
5975 9502 2052
Giải sáu
613 740 725
Giải bảy
04 61 93 65
Đầu Đuôi
0   1  2  4  9 
1   3  7  9 
2   1  2  5 
3   6 
4   0 
5   0  1  2  2  2 
6   1  5  6 
7   1  5 
8   3  4 
9   3  4  7 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 07 tháng 07 năm 2019
05 14 15 23 24 26 29 36 39 41 46 48 50 55 65 70 72 75 76 82 83 87 95
Đầu Đuôi
  5  7  0
  4  1
  7  8  8  2
  2  2  8  3
  1  2  4
  0  1  5  6  6  7  9  5
  2  3  3  4  7  6
  8  7
  4  8
  2  3  9
Giải đặc biệt
95705
Giải nhất
34865
Giải nhì
21976 96895
Giải ba
24155 57126 08515
67229 79646 23483
Giải tư
4936 8775
7723 3182
Giải năm
4948 4487 6624
5882 8314 4323
Giải sáu
236 372 650
Giải bảy
65 41 70 39
Đầu Đuôi
0   5 
1   4  5 
2   3  3  4  6  9 
3   6  6  9 
4   1  6  8 
5   0  5 
6   5  5 
7   0  2  5  6 
8   2  2  3  7 
9   5 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 06 tháng 07 năm 2019
00 02 05 07 11 19 25 30 43 45 49 51 57 58 59 60 61 65 68 80 84 89 90 97
Đầu Đuôi
  0  0  0  3  6  8  9  0
  1  5  6  1
  0  2
  4  3
  8  4
  0  2  4  6  5
  6
  0  5  9  7
  5  6  6  8
  1  4  5  8  9
Giải đặc biệt
82297
Giải nhất
13311
Giải nhì
16443 09405
Giải ba
92084 69660 92161
39657 01268 38300
Giải tư
9558 0725
6745 1259
Giải năm
1030 6207 6390
6200 1202 0819
Giải sáu
451 900 549
Giải bảy
68 89 80 65
Đầu Đuôi
0   0  0  0  2  5  7 
1   1  9 
2   5 
3   0 
4   3  5  9 
5   1  7  8  9 
6   0  1  5  8  8 
7  
8   0  4  9 
9   0  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 05 tháng 07 năm 2019
03 04 09 12 15 19 20 21 25 32 33 34 37 39 44 48 50 67 83 86 95 96
Đầu Đuôi
  2  5  0
  2  2  1
  1  3  2
  0  3  3  8  3
  0  3  4  4
  1  1  2  9  5
  8  9  6
  3  6  7
  4  8
  0  1  1  1  3  9
Giải đặc biệt
81937
Giải nhất
00433
Giải nhì
81286 55350
Giải ba
19483 98948 66315
87012 46315 58704
Giải tư
0909 6903
5444 0134
Giải năm
4221 8132 7896
0419 3319 4167
Giải sáu
525 820 921
Giải bảy
95 19 33 39
Đầu Đuôi
0   3  4  9 
1   2  5  5  9  9  9 
2   0  1  1  5 
3   2  3  3  4  7  9 
4   4  8 
5   0 
6   7 
7  
8   3  6 
9   5  6 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 04 tháng 07 năm 2019
02 07 13 20 25 30 31 41 47 50 51 53 57 58 60 63 65 68 72 82 88 95 96 99
Đầu Đuôi
  2  3  5  6  0
  3  4  5  1
  0  0  7  8  2
  1  5  6  3
  4
  2  6  9  5
  9  9  6
  0  4  5  5  7
  5  6  8  8
  9  9
Giải đặc biệt
19120
Giải nhất
63741
Giải nhì
38353 93296
Giải ba
29158 64899 76760
15050 12602 24702
Giải tư
0525 1282
2047 3072
Giải năm
1351 9763 0857
6857 7965 6430
Giải sáu
968 096 507
Giải bảy
95 31 88 13
Đầu Đuôi
0   2  2  7 
1   3 
2   0  5 
3   0  1 
4   1  7 
5   0  1  3  7  7  8 
6   0  3  5  8 
7   2 
8   2  8 
9   5  6  6  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 03 tháng 07 năm 2019
03 07 10 15 19 26 28 31 46 48 50 56 57 58 64 65 66 76 85 87 88 90 96 97 98
Đầu Đuôi
  1  5  9  0
  3  1
  2
  0  3
  6  4
  1  6  8  5
  2  4  5  6  6  7  9  6
  0  5  8  9  7
  2  4  5  8  9  9  8
  1  9
Giải đặc biệt
07188
Giải nhất
79085
Giải nhì
21703 66598
Giải ba
85756 37276 00066
10446 66310 89907
Giải tư
2496 6798
6950 4415
Giải năm
9787 2019 5766
2997 7065 6028
Giải sáu
290 348 631
Giải bảy
64 58 57 26
Đầu Đuôi
0   3  7 
1   0  5  9 
2   6  8 
3   1 
4   6  8 
5   0  6  7  8 
6   4  5  6  6 
7   6 
8   5  7  8 
9   0  6  7  8  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 02 tháng 07 năm 2019
00 01 04 07 15 16 19 24 30 31 33 38 50 55 56 58 67 72 74 75 77 78 79 84 88 95
Đầu Đuôi
  0  3  5  0
  0  3  1
  7  2
  3  3
  0  2  2  7  8  4
  1  5  7  9  5
  1  5  6
  0  6  7  7
  3  5  7  8  8
  1  7  9
Giải đặc biệt
85978
Giải nhất
66484
Giải nhì
73772 58816
Giải ba
67055 52550 46331
01315 68324 72988
Giải tư
6856 0319
5675 3374
Giải năm
2238 2877 2033
1030 7479 7204
Giải sáu
401 767 900
Giải bảy
24 07 58 95
Đầu Đuôi
0   0  1  4  7 
1   5  6  9 
2   4  4 
3   0  1  3  8 
4  
5   0  5  6  8 
6   7 
7   2  4  5  7  8  9 
8   4  8 
9   5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 01 tháng 07 năm 2019
03 05 09 12 15 24 34 39 40 41 52 64 70 71 72 74 75 76 77 78 84 85 86 92 93
Đầu Đuôi
  4  7  0
  4  7  1
  1  5  7  9  2
  0  9  9  3
  2  3  6  6  7  8  4
  0  1  7  8  5
  7  8  6
  7  7
  7  8
  0  3  9
Giải đặc biệt
31284
Giải nhất
15393
Giải nhì
04274 21312
Giải ba
17715 16852 97575
98176 35770 98405
Giải tư
8064 9941
6085 4292
Giải năm
5564 5078 3024
8840 9686 9003
Giải sáu
771 809 234
Giải bảy
72 93 77 39
Đầu Đuôi
0   3  5  9 
1   2  5 
2   4 
3   4  9 
4   0  1 
5   2 
6   4  4 
7   0  1  2  4  5  6  7  8 
8   4  5  6 
9   2  3  3 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 06 năm 2019
01 04 14 21 22 23 30 31 34 39 42 43 46 48 50 67 74 77 86 89 94 95 97 99
Đầu Đuôi
  3  5  5  0
  0  2  3  1
  2  4  4  2
  2  4  3
  0  1  3  7  9  4
  9  5
  4  8  6
  6  7  7  9  7
  4  8
  3  8  9  9
Giải đặc biệt
73622
Giải nhất
92650
Giải nhì
27142 26723
Giải ba
67021 17143 15334
97804 61489 80839
Giải tư
6146 2348
5577 2831
Giải năm
3067 4230 9699
3414 3374 4650
Giải sáu
586 995 997
Giải bảy
77 01 94 42
Đầu Đuôi
0   1  4 
1   4 
2   1  2  3 
3   0  1  4  9 
4   2  2  3  6  8 
5   0  0 
6   7 
7   4  7  7 
8   6  9 
9   4  5  7  9 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 06 năm 2019
00 01 08 10 11 26 29 34 35 36 37 38 41 48 62 64 65 68 82 85 86 92 93 97 99
Đầu Đuôi
  0  1  0
  0  1  4  1
  6  8  9  9  2
  9  3
  3  6  4
  3  6  8  5
  2  3  8  8  6
  3  9  7
  0  3  4  6  8
  2  9  9
Giải đặc biệt
97734
Giải nhất
58493
Giải nhì
49762 51935
Giải ba
03064 54365 97448
00329 75100 67838
Giải tư
6008 9597
1968 7837
Giải năm
2086 0811 5992
9301 3982 6541
Giải sáu
299 836 526
Giải bảy
10 86 85 92
Đầu Đuôi
0   0  1  8 
1   0  1 
2   6  9 
3   4  5  6  7  8 
4   1  8 
5  
6   2  4  5  8 
7  
8   2  5  6  6 
9   2  2  3  7  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 06 năm 2019
02 09 10 12 13 20 30 37 38 41 51 54 55 59 63 70 73 80 81 83 93 94 97 99
Đầu Đuôi
  1  2  3  7  8  0
  4  5  8  1
  0  1  2
  1  6  7  8  9  9  3
  5  5  9  4
  5  5
  6
  3  9  7
  3  8
  0  5  5  9  9
Giải đặc biệt
98073
Giải nhất
45763
Giải nhì
15351 32341
Giải ba
27799 85413 26094
94620 93354 20309
Giải tư
3402 4770
6880 7930
Giải năm
8681 7759 7037
3897 5259 2412
Giải sáu
483 393 793
Giải bảy
10 38 54 55
Đầu Đuôi
0   2  9 
1   0  2  3 
2   0 
3   0  7  8 
4   1 
5   1  4  4  5  9  9 
6   3 
7   0  3 
8   0  1  3 
9   3  3  4  7  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 06 năm 2019
02 04 07 17 20 23 26 27 31 34 47 49 54 55 56 64 65 66 68 71 75 76 86 88
Đầu Đuôi
  2  2  0
  3  7  1
  0  2
  2  3
  0  3  5  6  6  4
  5  5  6  7  5
  2  5  6  7  8  6
  0  1  2  4  7
  6  8  8
  4  9
Giải đặc biệt
51776
Giải nhất
72323
Giải nhì
34926 74307
Giải ba
98856 49064 54649
90065 27047 58920
Giải tư
3166 9702
5755 7064
Giải năm
6286 3734 7471
7131 4168 1054
Giải sáu
317 955 227
Giải bảy
88 20 75 04
Đầu Đuôi
0   2  4  7 
1   7 
2   0  0  3  6  7 
3   1  4 
4   7  9 
5   4  5  5  6 
6   4  4  5  6  8 
7   1  5  6 
8   6  8 
9  

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 06 năm 2019
00 12 14 17 19 23 25 28 29 37 39 41 42 48 50 54 61 65 66 68 76 87 90 95 99
Đầu Đuôi
  0  5  9  9  0
  4  6  1
  1  4  2
  2  3
  1  5  4
  2  6  9  5
  6  7  6
  1  3  8  7
  2  2  4  6  8
  1  2  3  9  9
Giải đặc biệt
90895
Giải nhất
20729
Giải nhì
36942 27217
Giải ba
59499 35900 74861
04254 91787 53066
Giải tư
0841 5539
1428 5912
Giải năm
4937 2048 5625
7076 6119 7190
Giải sáu
968 223 890
Giải bảy
14 28 65 50
Đầu Đuôi
0   0 
1   2  4  7  9 
2   3  5  8  8  9 
3   7  9 
4   1  2  8 
5   0  4 
6   1  5  6  8 
7   6 
8   7 
9   0  0  5  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 06 năm 2019
04 11 12 18 19 20 22 25 28 30 31 34 35 44 52 56 59 63 65 67 68 73 86 89 90 92
Đầu Đuôi
  2  3  9  0
  1  3  1
  1  2  5  5  9  2
  6  7  3
  0  3  4  4
  2  3  6  5
  5  8  6
  6  7
  1  2  6  8
  1  5  8  9
Giải đặc biệt
53768
Giải nhất
37656
Giải nhì
89892 99859
Giải ba
16273 03052 55789
26128 63211 38163
Giải tư
5531 0922
5225 4330
Giải năm
9865 8867 0718
5086 2804 9634
Giải sáu
920 512 135
Giải bảy
19 90 44 52
Đầu Đuôi
0   4 
1   1  2  8  9 
2   0  2  5  8 
3   0  1  4  5 
4   4 
5   2  2  6  9 
6   3  5  7  8 
7   3 
8   6  9 
9   0  2 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 06 năm 2019
01 05 06 11 13 16 22 24 31 36 39 44 48 50 58 62 64 72 74 84 85 90 96
Đầu Đuôi
  5  9  0
  0  1  3  1
  2  6  7  7  2
  1  3
  2  4  4  6  7  8  4
  0  8  5
  0  0  1  1  3  9  6
  7
  4  5  8
  3  9
Giải đặc biệt
82084
Giải nhất
93974
Giải nhì
85506 07011
Giải ba
11558 56701 54362
00172 97513 55222
Giải tư
7672 9836
6648 6405
Giải năm
7039 0150 5506
0544 5231 8024
Giải sáu
685 596 016
Giải bảy
90 44 16 64
Đầu Đuôi
0   1  5  6  6 
1   1  3  6  6 
2   2  4 
3   1  6  9 
4   4  4  8 
5   0  8 
6   2  4 
7   2  2  4 
8   4  5 
9   0  6 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 06 năm 2019
00 05 07 08 12 15 16 17 19 21 26 33 39 52 53 57 60 79 84 91 92 95 96
Đầu Đuôi
  0  6  0
  2  9  1
  1  5  9  2
  3  3  5  3
  8  4
  0  1  9  5
  1  2  9  6
  0  0  1  5  5  7
  0  8
  1  1  3  7  9
Giải đặc biệt
84095
Giải nhất
36484
Giải nhì
47726 39519
Giải ba
42208 41739 23557
80379 17507 37216
Giải tư
3591 8107
1757 4133
Giải năm
8596 1219 7053
4452 1405 5333
Giải sáu
121 892 015
Giải bảy
60 12 17 00
Đầu Đuôi
0   0  5  7  7  8 
1   2  5  6  7  9  9 
2   1  6 
3   3  3  9 
4  
5   2  3  7  7 
6   0 
7   9 
8   4 
9   1  2  5  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 06 năm 2019
02 04 09 16 27 29 33 34 35 45 54 58 60 62 63 66 84 86 87 95 96 98
Đầu Đuôi
  6  0
  1
  0  6  6  2
  3  6  3
  0  3  5  5  8  4
  3  4  9  9  5
  1  6  8  9  9  6
  2  8  7
  5  9  9  8
  0  2  9
Giải đặc biệt
13304
Giải nhất
33760
Giải nhì
06198 79995
Giải ba
14296 90658 05995
93833 10127 83562
Giải tư
7466 7263
6154 7084
Giải năm
2302 3296 9586
9809 9729 2798
Giải sáu
162 854 616
Giải bảy
34 35 87 45
Đầu Đuôi
0   2  4  9 
1   6 
2   7  9 
3   3  4  5 
4   5 
5   4  4  8 
6   0  2  2  3  6 
7  
8   4  6  7 
9   5  5  6  6  8  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 06 năm 2019
00 04 07 09 11 18 26 28 33 34 37 40 46 47 48 54 57 58 82 86 90 91 93
Đầu Đuôi
  0  4  4  9  0
  1  9  9  1
  8  2
  3  9  3
  0  3  5  4
  5
  2  4  8  6
  0  3  4  5  7
  1  2  2  4  5  5  8
  0  9
Giải đặc biệt
69886
Giải nhất
10248
Giải nhì
33354 45804
Giải ba
57190 30609 17491
64528 39346 99100
Giải tư
1428 5182
0193 8434
Giải năm
6158 5233 6291
8518 3726 6340
Giải sáu
047 658 807
Giải bảy
11 40 37 57
Đầu Đuôi
0   0  4  7  9 
1   1  8 
2   6  8  8 
3   3  4  7 
4   0  0  6  7  8 
5   4  7  8  8 
6  
7  
8   2  6 
9   0  1  1  3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 06 năm 2019
09 13 14 16 20 28 29 32 36 40 48 49 52 53 58 61 79 82 87 97
Đầu Đuôi
  2  2  4  4  0
  6  1
  3  5  8  2
  1  1  5  5  3
  1  4
  5
  1  3  6
  8  8  9  9  7
  2  4  5  8
  0  2  4  7  7  9
Giải đặc biệt
25132
Giải nhất
62479
Giải nhì
76620 28020
Giải ba
77936 73016 41714
84749 40382 53952
Giải tư
0553 9029
7828 8713
Giải năm
6440 7413 1958
6687 6379 3140
Giải sáu
697 548 461
Giải bảy
09 53 87 97
Đầu Đuôi
0   9 
1   3  3  4  6 
2   0  0  8  9 
3   2  6 
4   0  0  8  9 
5   2  3  3  8 
6   1 
7   9  9 
8   2  7  7 
9   7  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 06 năm 2019
00 08 16 21 27 33 42 45 53 55 58 61 66 67 68 75 76 78 79 86 87 89 90 91 93 97
Đầu Đuôi
  0  9  0
  2  6  9  1
  4  2
  3  5  5  9  3
  4
  4  5  7  5
  1  6  7  8  6
  2  6  8  9  7
  0  5  6  7  8
  7  8  9
Giải đặc biệt
29853
Giải nhất
88266
Giải nhì
35116 82733
Giải ba
19208 81297 27993
87142 90686 18990
Giải tư
4661 0076
9153 5327
Giải năm
7791 7167 1968
1478 5800 0175
Giải sáu
787 279 455
Giải bảy
45 21 58 89
Đầu Đuôi
0   0  8 
1   6 
2   1  7 
3   3 
4   2  5 
5   3  3  5  8 
6   1  6  7  8 
7   5  6  8  9 
8   6  7  9 
9   0  1  3  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 06 năm 2019
00 07 19 20 23 27 28 39 40 46 47 53 57 60 62 65 74 78 79 81 83 87 88 94 95 98 99
Đầu Đuôi
  0  2  4  6  0
  8  1
  6  2
  2  5  8  3
  7  9  4
  6  9  5
  4  6
  0  2  4  5  8  7
  2  7  8  9  8
  1  3  7  9  9
Giải đặc biệt
86598
Giải nhất
39828
Giải nhì
79262 02646
Giải ba
41699 13988 10483
70653 23279 54378
Giải tư
8247 3674
4100 4620
Giải năm
4640 9007 6357
2581 3965 3987
Giải sáu
795 727 094
Giải bảy
60 23 39 19
Đầu Đuôi
0   0  7 
1   9 
2   0  3  7  8 
3   9 
4   0  6  7 
5   3  7 
6   0  2  5 
7   4  8  9 
8   1  3  7  8 
9   4  5  8  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 06 năm 2019
00 08 09 11 13 17 19 20 23 28 33 35 41 48 51 54 58 63 65 74 78 81 94 95 97 99
Đầu Đuôi
  0  2  0
  1  4  5  8  1
  2
  1  2  3  6  3
  5  5  7  9  4
  3  6  9  5
  6
  1  9  7
  0  2  4  5  7  8
  0  1  9  9
Giải đặc biệt
74374
Giải nhất
29054
Giải nhì
70519 67354
Giải ba
61528 50548 88635
29078 32013 15011
Giải tư
1263 5208
1909 6923
Giải năm
5020 1965 3394
9295 4617 1851
Giải sáu
097 881 633
Giải bảy
58 00 99 41
Đầu Đuôi
0   0  8  9 
1   1  3  7  9 
2   0  3  8 
3   3  5 
4   1  8 
5   1  4  4  8 
6   3  5 
7   4  8 
8   1 
9   4  5  7  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 06 năm 2019
10 12 21 28 30 37 39 41 43 44 51 61 62 63 64 66 73 77 80 83 98
Đầu Đuôi
  1  3  8  0
  2  2  4  5  5  6  1
  1  6  2
  4  6  7  8  3
  4  4  6  4
  5
  6  6
  3  7  7
  2  2  9  9  8
  3  3  9
Giải đặc biệt
02777
Giải nhất
03098
Giải nhì
57973 47366
Giải ba
23151 81241 87328
39439 72030 95744
Giải tư
0521 2128
4512 6921
Giải năm
9664 2244 1980
8361 5151 3863
Giải sáu
898 410 543
Giải bảy
39 37 62 83
Đầu Đuôi
0  
1   0  2 
2   1  1  8  8 
3   0  7  9  9 
4   1  3  4  4 
5   1  1 
6   1  2  3  4  6 
7   3  7 
8   0  3 
9   8  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 06 năm 2019
04 05 08 09 13 15 27 29 30 31 32 33 39 40 41 42 43 49 51 54 57 66 78 95
Đầu Đuôi
  3  4  0
  3  4  5  5  1
  3  4  2
  1  1  3  3  4  3
  0  5  4
  0  1  9  5
  6  6
  2  5  7
  0  7  8
  0  2  3  4  9
Giải đặc biệt
16509
Giải nhất
12231
Giải nhì
32933 15508
Giải ba
89913 34295 73842
14449 12740 03632
Giải tư
9751 9457
5930 8627
Giải năm
0804 5105 1729
2739 3813 8266
Giải sáu
115 433 641
Giải bảy
43 51 54 78
Đầu Đuôi
0   4  5  8  9 
1   3  3  5 
2   7  9 
3   0  1  2  3  3  9 
4   0  1  2  3  9 
5   1  1  4  7 
6   6 
7   8 
8  
9   5 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 06 năm 2019
00 01 09 11 13 14 15 23 36 40 44 48 49 52 58 59 61 71 72 79 81 82 83 86 93 94
Đầu Đuôi
  0  4  0
  0  1  6  7  8  1
  5  7  8  2
  1  2  8  9  9  3
  1  4  9  4
  1  5
  3  8  6
  7
  4  5  8
  0  4  5  7  9
Giải đặc biệt
39101
Giải nhất
12949
Giải nhì
00483 25293
Giải ba
91252 28436 22493
69686 88572 26361
Giải tư
6840 2548
4814 2494
Giải năm
8458 0809 8344
3982 3415 6171
Giải sáu
723 479 959
Giải bảy
13 11 81 00
Đầu Đuôi
0   0  1  9 
1   1  3  4  5 
2   3 
3   6 
4   0  4  8  9 
5   2  8  9 
6   1 
7   1  2  9 
8   1  2  3  6 
9   3  3  4 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 06 năm 2019
05 08 16 17 18 22 24 29 34 46 50 53 59 63 64 66 78 80 81 82 83 85 90 93 99
Đầu Đuôi
  5  8  9  0
  8  1
  2  8  2
  5  6  8  9  3
  2  3  3  6  4
  0  8  5
  1  4  6  6
  1  7
  0  1  7  8
  2  5  9  9  9
Giải đặc biệt
69759
Giải nhất
56608
Giải nhì
41985 96681
Giải ba
57864 98050 38517
00934 99499 10734
Giải tư
8182 3166
0799 8724
Giải năm
7890 2353 5078
7163 6480 9905
Giải sáu
846 629 583
Giải bảy
22 16 93 18
Đầu Đuôi
0   5  8 
1   6  7  8 
2   2  4  9 
3   4  4 
4   6 
5   0  3  9 
6   3  4  6 
7   8 
8   0  1  2  3  5 
9   0  3  9  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 06 năm 2019
05 07 20 23 28 38 40 49 52 54 56 58 65 67 75 78 81 87 91 94 95 96 98 99
Đầu Đuôi
  2  4  0
  8  9  1
  5  2
  2  3
  5  9  4
  0  6  7  9  5
  5  5  9  6
  0  6  8  7
  2  2  3  5  5  7  9  8
  4  9  9
Giải đặc biệt
34298
Giải nhất
66905
Giải nhì
74396 28987
Giải ba
76495 21191 26675
47023 85720 08707
Giải tư
1638 9267
0278 8854
Giải năm
1652 2828 6028
7394 7156 9381
Giải sáu
749 358 699
Giải bảy
40 56 58 65
Đầu Đuôi
0   5  7 
1  
2   0  3  8  8 
3   8 
4   0  9 
5   2  4  6  6  8  8 
6   5  7 
7   5  8 
8   1  7 
9   1  4  5  6  8  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 06 năm 2019
01 07 14 24 26 33 42 48 52 55 57 58 61 66 71 73 75 76 83 86 94 95 99
Đầu Đuôi
  0
  0  0  6  7  1
  4  4  5  2
  3  7  8  3
  1  2  9  4
  5  7  9  5
  2  6  6  7  8  6
  0  5  7
  4  5  8
  9  9  9
Giải đặc biệt
92614
Giải nhất
78683
Giải nhì
19661 48233
Giải ba
12426 59975 96524
43386 58642 05166
Giải tư
5971 1695
7576 4166
Giải năm
6794 2842 0201
6701 4773 8707
Giải sáu
848 399 699
Giải bảy
57 58 55 52
Đầu Đuôi
0   1  1  7 
1   4 
2   4  6 
3   3 
4   2  2  8 
5   2  5  7  8 
6   1  6  6 
7   1  3  5  6 
8   3  6 
9   4  5  9  9