Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm

Sổ kết quả xổ số miền bắc

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 07 năm 2018
09 12 13 14 17 26 29 30 31 36 38 40 42 43 47 57 60 68 69 70 71 85 89
Đầu Đuôi
  3  4  4  6  7  7  0
  3  7  1
  1  4  2
  1  4  3
  1  4
  8  8  5
  2  3  6
  1  4  5  7
  3  6  8
  0  2  6  8  8  9
Giải đặc biệt
16268
Giải nhất
70185
Giải nhì
09860 56217
Giải ba
26830 66738 35457
63589 39026 87213
Giải tư
5989 9209
0585 6436
Giải năm
1469 0029 1912
9271 4170 4640
Giải sáu
014 043 347
Giải bảy
40 70 31 42
Đầu Đuôi
0   9 
1   2  3  4  7 
2   6  9 
3   0  1  6  8 
4   0  0  2  3  7 
5   7 
6   0  8  9 
7   0  0  1 
8   5  5  9  9 
9  

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 07 năm 2018
03 04 14 16 17 19 22 23 24 26 27 31 36 39 47 49 53 55 62 78 88 91 92 95 99
Đầu Đuôi
  0
  3  3  9  1
  2  6  9  2
  0  2  5  3
  0  1  1  2  4
  5  9  5
  1  2  3  6
  1  2  4  7
  7  8  8
  1  3  4  9  9
Giải đặc biệt
32749
Giải nhất
15995
Giải nhì
01892 11453
Giải ba
93216 85762 31926
40024 84647 71836
Giải tư
4091 7288
8722 7919
Giải năm
2517 9914 6555
8403 0104 4631
Giải sáu
327 014 578
Giải bảy
99 39 31 23
Đầu Đuôi
0   3  4 
1   4  4  6  7  9 
2   2  3  4  6  7 
3   1  1  6  9 
4   7  9 
5   3  5 
6   2 
7   8 
8   8 
9   1  2  5  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 07 năm 2018
06 07 09 15 17 18 24 28 29 35 41 45 51 62 64 74 76 86 88 89 96 97
Đầu Đuôi
  0
  4  5  1
  6  2
  3
  2  6  7  4
  1  1  3  4  5
  0  7  8  9  6
  0  0  0  0  1  9  7
  1  2  8  8
  0  2  2  8  9
Giải đặc biệt
15817
Giải nhất
47188
Giải nhì
74251 32807
Giải ba
19107 49924 19676
45029 09409 03641
Giải tư
4706 0207
8564 9262
Giải năm
7596 3229 0697
1928 6015 7274
Giải sáu
645 318 335
Giải bảy
07 86 15 89
Đầu Đuôi
0   6  7  7  7  7  9 
1   5  5  7  8 
2   4  8  9  9 
3   5 
4   1  5 
5   1 
6   2  4 
7   4  6 
8   6  8  9 
9   6  7 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 07 năm 2018
01 03 17 20 22 27 29 30 36 37 45 49 53 56 65 69 76 77 80 83 95 97
Đầu Đuôi
  2  3  8  0
  0  1
  2  2
  0  0  5  5  8  3
  4
  4  4  6  6  9  5
  3  5  7  6
  1  2  3  7  9  9  7
  8
  2  4  6  9
Giải đặc biệt
09669
Giải nhất
89036
Giải nhì
40022 59729
Giải ba
13697 86117 03997
95095 35001 03027
Giải tư
8980 4630
7303 3420
Giải năm
1249 0203 4353
9665 0677 1756
Giải sáu
383 976 145
Giải bảy
45 53 65 37
Đầu Đuôi
0   1  3  3 
1   7 
2   0  2  7  9 
3   0  6  7 
4   5  5  9 
5   3  3  6 
6   5  5  9 
7   6  7 
8   0  3 
9   5  7  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 07 năm 2018
07 09 16 17 19 23 24 31 35 39 50 52 58 59 60 66 72 74 75 87 88 93 96 97
Đầu Đuôi
  5  6  0
  3  1
  5  7  2
  2  9  3
  2  7  7  4
  3  7  5
  1  1  6  9  6
  0  1  8  9  7
  5  8  8
  0  1  3  3  5  9
Giải đặc biệt
88323
Giải nhất
12739
Giải nhì
33074 36293
Giải ba
66566 88487 05131
09596 71509 48275
Giải tư
1516 9035
8650 5997
Giải năm
6839 4460 6258
2707 6424 3259
Giải sáu
052 972 116
Giải bảy
19 74 88 17
Đầu Đuôi
0   7  9 
1   6  6  7  9 
2   3  4 
3   1  5  9  9 
4  
5   0  2  8  9 
6   0  6 
7   2  4  4  5 
8   7  8 
9   3  6  7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 07 năm 2018
03 06 07 18 25 26 29 33 34 35 38 40 41 42 57 60 66 70 71 72 84 86 90 96 97
Đầu Đuôi
  4  6  7  9  0
  4  7  7  7  1
  4  7  2
  0  3  3
  3  8  4
  2  3  5
  0  2  6  8  9  6
  0  5  9  7
  1  3  8
  2  9
Giải đặc biệt
44371
Giải nhất
38326
Giải nhì
10518 38657
Giải ba
38697 47666 68942
18825 29296 54572
Giải tư
5586 0171
0290 4334
Giải năm
9029 7133 1571
7084 9038 1203
Giải sáu
060 041 335
Giải bảy
40 70 06 07
Đầu Đuôi
0   3  6  7 
1   8 
2   5  6  9 
3   3  4  5  8 
4   0  1  2 
5   7 
6   0  6 
7   0  1  1  1  2 
8   4  6 
9   0  6  7 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 07 năm 2018
09 14 17 18 20 21 23 36 38 40 41 44 49 54 55 57 58 70 73 81 84 88 90 95 97 98
Đầu Đuôi
  2  4  7  9  0
  2  2  4  8  1
  2
  2  7  3
  1  4  5  8  4
  5  9  5
  3  6
  1  5  9  7
  1  3  5  8  9  8
  0  4  9
Giải đặc biệt
84740
Giải nhất
15088
Giải nhì
83141 38821
Giải ba
48636 37454 64598
99073 35570 04221
Giải tư
8118 0397
9184 3855
Giải năm
8823 9549 6644
5081 1614 2990
Giải sáu
909 620 817
Giải bảy
38 57 95 58
Đầu Đuôi
0   9 
1   4  7  8 
2   0  1  1  3 
3   6  8 
4   0  1  4  9 
5   4  5  7  8 
6  
7   0  3 
8   1  4  8 
9   0  5  7  8 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 07 năm 2018
09 12 21 23 24 28 30 31 33 35 43 46 48 56 71 75 79 81 82 83 94 96
Đầu Đuôi
  3  0
  2  3  3  7  8  1
  1  8  2
  2  2  2  3  4  8  3
  2  9  4
  3  3  7  5
  4  5  9  6
  7
  2  4  4  8
  0  7  9
Giải đặc biệt
78023
Giải nhất
30328
Giải nhì
86794 35471
Giải ba
35975 91231 66283
48396 47735 62023
Giải tư
7381 0043
8848 2335
Giải năm
1821 3209 2124
2446 4430 7823
Giải sáu
856 312 231
Giải bảy
82 33 48 79
Đầu Đuôi
0   9 
1   2 
2   1  3  3  3  4  8 
3   0  1  1  3  5  5 
4   3  6  8  8 
5   6 
6  
7   1  5  9 
8   1  2  3 
9   4  6 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 07 năm 2018
01 02 06 10 14 16 17 38 46 50 54 55 61 87 89 91 93 95 98
Đầu Đuôi
  1  5  0
  0  6  6  6  9  1
  0  2
  9  3
  1  5  5  5  4
  5  9  9  5
  0  1  1  4  6
  1  8  8  7
  3  9  8
  8  8  9
Giải đặc biệt
48401
Giải nhất
89498
Giải nhì
33695 17361
Giải ba
10254 43317 11287
61554 73093 96016
Giải tư
3591 8838
6814 7689
Giải năm
1606 8554 1155
6995 1061 3702
Giải sáu
261 010 889
Giải bảy
16 87 46 50
Đầu Đuôi
0   1  2  6 
1   0  4  6  6  7 
2  
3   8 
4   6 
5   0  4  4  4  5 
6   1  1  1 
7  
8   7  7  9  9 
9   1  3  5  5  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 07 năm 2018
01 07 08 10 16 19 21 27 33 36 39 42 50 53 60 62 65 74 77 78 82 83 91 93 98
Đầu Đuôi
  1  5  6  0
  0  2  9  1
  4  6  8  2
  3  5  8  9  3
  7  4
  6  5
  1  3  6
  0  2  2  7  7
  0  0  7  9  8
  1  3  9
Giải đặc biệt
09965
Giải nhất
77633
Giải nhì
77574 43142
Giải ba
52150 11721 86093
70908 22577 97607
Giải tư
7953 4278
0301 7208
Giải năm
9262 2683 9619
6127 7616 6598
Giải sáu
839 310 082
Giải bảy
36 27 60 91
Đầu Đuôi
0   1  7  8  8 
1   0  6  9 
2   1  7  7 
3   3  6  9 
4   2 
5   0  3 
6   0  2  5 
7   4  7  8 
8   2  3 
9   1  3  8 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 07 năm 2018
02 05 07 10 26 28 45 46 49 51 54 56 68 71 72 75 85 89 90 93 94 95
Đầu Đuôi
  1  9  0
  5  7  7  1
  0  0  7  2
  9  3
  5  9  4
  0  4  7  7  8  9  5
  2  4  4  5  6
  0  7
  2  6  8
  4  8  8  9
Giải đặc biệt
19854
Giải nhất
89656
Giải nhì
02068 68949
Giải ba
43428 31371 23889
17575 94572 99275
Giải tư
7551 8102
8005 3026
Giải năm
9346 3094 0810
0793 9202 0207
Giải sáu
895 971 485
Giải bảy
90 45 46 89
Đầu Đuôi
0   2  2  5  7 
1   0 
2   6  8 
3  
4   5  6  6  9 
5   1  4  6 
6   8 
7   1  1  2  5  5 
8   5  9  9 
9   0  3  4  5 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 07 năm 2018
00 06 07 10 12 15 21 22 31 35 40 42 48 49 54 56 57 66 69 75 81 82 94 95
Đầu Đuôi
  0  1  4  0
  2  3  8  1
  1  1  2  4  8  2
  3
  5  9  4
  1  3  7  7  9  5
  0  5  5  6  6
  0  5  7
  4  8
  4  6  9
Giải đặc biệt
76157
Giải nhất
85182
Giải nhì
39521 44012
Giải ba
58949 87866 49510
71715 59256 77348
Giải tư
5875 6500
9322 3512
Giải năm
7307 2994 0342
6331 2435 6240
Giải sáu
256 275 169
Giải bảy
54 81 06 95
Đầu Đuôi
0   0  6  7 
1   0  2  2  5 
2   1  2 
3   1  5 
4   0  2  8  9 
5   4  6  6  7 
6   6  9 
7   5  5 
8   1  2 
9   4  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 07 năm 2018
00 04 05 17 23 29 31 34 39 40 45 48 50 57 63 65 67 69 71 72 73 80 93 95
Đầu Đuôi
  0  4  4  5  8  0
  3  7  1
  7  2
  2  6  7  9  3
  0  3  4
  0  4  6  6  9  5
  6
  1  5  6  7
  4  8
  2  3  3  6  9
Giải đặc biệt
14845
Giải nhất
69900
Giải nhì
28840 83539
Giải ba
08931 27123 16980
19967 30417 36739
Giải tư
0265 2172
4034 8695
Giải năm
8604 5540 1373
8129 2469 8205
Giải sáu
050 357 571
Giải bảy
93 65 63 48
Đầu Đuôi
0   0  4  5 
1   7 
2   3  9 
3   1  4  9  9 
4   0  0  5  8 
5   0  7 
6   3  5  5  7  9 
7   1  2  3 
8   0 
9   3  5 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 07 năm 2018
03 12 18 24 26 28 34 36 41 48 53 55 57 58 59 61 65 67 72 73 75 76 78 87 99
Đầu Đuôi
  0
  4  6  1
  1  7  2
  0  5  7  3
  2  3  4
  5  5  6  7  5
  2  3  7  6
  5  6  8  7
  1  2  2  4  5  7  8
  5  9  9
Giải đặc biệt
75299
Giải nhất
77412
Giải nhì
14075 45755
Giải ba
30048 00667 60134
53524 47959 53973
Giải tư
3836 0428
0072 2557
Giải năm
1955 8576 7058
2041 1418 2628
Giải sáu
161 965 326
Giải bảy
78 87 03 53
Đầu Đuôi
0   3 
1   2  8 
2   4  6  8  8 
3   4  6 
4   1  8 
5   3  5  5  7  8  9 
6   1  5  7 
7   2  3  5  6  8 
8   7 
9   9 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 07 năm 2018
02 09 16 23 27 30 31 46 55 56 57 59 60 61 67 69 72 73 82 87 88 90 97
Đầu Đuôi
  3  6  9  0
  3  6  1
  0  7  8  2
  2  7  3
  4
  5  5
  1  4  5  5  6
  2  5  5  6  8  8  9  7
  8  8
  0  5  6  6  9
Giải đặc biệt
41967
Giải nhất
63209
Giải nhì
40959 62787
Giải ba
99672 20330 49456
28688 35969 27857
Giải tư
7227 6461
8587 1790
Giải năm
5456 0269 0673
9302 2246 1582
Giải sáu
716 223 831
Giải bảy
60 97 55 57
Đầu Đuôi
0   2  9 
1   6 
2   3  7 
3   0  1 
4   6 
5   5  6  6  7  7  9 
6   0  1  7  9  9 
7   2  3 
8   2  7  7  8 
9   0  7 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 07 năm 2018
02 10 14 22 24 28 31 44 49 55 56 57 75 77 81 82 84 86 87 90 94 99
Đầu Đuôi
  1  9  0
  3  3  8  1
  0  2  8  8  2
  3
  1  1  2  4  4  8  9  9  4
  5  7  5
  5  8  6
  5  7  8  7
  2  8
  4  9  9
Giải đặc biệt
93514
Giải nhất
07894
Giải nhì
96887 00582
Giải ba
73628 05590 54402
48531 07555 21756
Giải tư
4549 5277
5910 6582
Giải năm
3781 6557 9684
0786 5644 3931
Giải sáu
394 722 414
Giải bảy
24 44 75 99
Đầu Đuôi
0   2 
1   0  4  4 
2   2  4  8 
3   1  1 
4   4  4  9 
5   5  6  7 
6  
7   5  7 
8   1  2  2  4  6  7 
9   0  4  4  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 07 năm 2018
02 04 08 14 15 18 21 22 28 29 36 40 44 46 53 58 68 71 80 83 88 95 97 98 99
Đầu Đuôi
  4  8  0
  2  7  1
  0  2  2
  5  8  3
  0  1  4  4
  1  9  5
  3  4  6
  9  7
  0  1  2  2  5  6  6  8  9  8
  2  9  9
Giải đặc biệt
92295
Giải nhất
80208
Giải nhì
26383 03453
Giải ba
09646 16688 17921
04814 21668 23198
Giải tư
1158 7397
8122 6340
Giải năm
0229 0271 6499
0715 9104 9528
Giải sáu
480 802 928
Giải bảy
36 68 44 18
Đầu Đuôi
0   2  4  8 
1   4  5  8 
2   1  2  8  8  9 
3   6 
4   0  4  6 
5   3  8 
6   8  8 
7   1 
8   0  3  8 
9   5  7  8  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 07 năm 2018
02 06 14 16 19 20 35 39 46 47 53 55 59 62 63 71 77 82 92 95 98
Đầu Đuôi
  2  2  0
  7  1
  0  6  6  8  8  9  2
  5  6  3
  1  4
  3  5  5  9  5
  0  0  1  1  4  6
  4  7  7
  9  8
  1  3  5  9
Giải đặc biệt
31995
Giải nhất
02855
Giải nhì
60477 48820
Giải ba
91806 65916 29063
09216 23606 53319
Giải tư
1859 3482
1692 4602
Giải năm
9639 1098 3635
9214 0982 9671
Giải sáu
155 553 962
Giải bảy
62 20 47 46
Đầu Đuôi
0   2  6  6 
1   4  6  6  9 
2   0  0 
3   5  9 
4   6  7 
5   3  5  5  9 
6   2  2  3 
7   1  7 
8   2  2 
9   2  5  8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 07 năm 2018
04 13 14 19 20 26 29 30 34 35 43 44 48 51 58 59 61 63 68 80 83 92 95
Đầu Đuôi
  2  3  8  0
  5  6  1
  9  2
  1  4  6  8  3
  0  1  3  3  4  4  4
  3  9  9  5
  2  6
  7
  4  5  6  8
  1  2  5  5  9
Giải đặc biệt
09530
Giải nhất
32834
Giải nhì
96513 27795
Giải ba
80280 66092 66619
72429 88243 06863
Giải tư
8420 8283
7114 7851
Giải năm
4444 4704 1159
0361 1658 8926
Giải sáu
095 668 559
Giải bảy
34 48 35 44
Đầu Đuôi
0   4 
1   3  4  9 
2   0  6  9 
3   0  4  4  5 
4   3  4  4  8 
5   1  8  9  9 
6   1  3  8 
7  
8   0  3 
9   2  5  5 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 07 năm 2018
02 12 14 18 22 27 32 33 40 41 45 47 52 56 57 63 68 71 73 74 79 84 87 90 94 98
Đầu Đuôi
  4  9  0
  4  7  1
  0  1  2  3  5  2
  3  6  7  3
  1  7  8  9  9  4
  4  5
  5  6
  2  4  5  8  7
  1  6  9  8
  7  9
Giải đặc biệt
23587
Giải nhất
78302
Giải nhì
01894 49918
Giải ba
93998 78527 63833
39241 11863 73179
Giải tư
3832 7552
4747 9894
Giải năm
0690 6514 9771
3340 9445 7222
Giải sáu
556 584 473
Giải bảy
74 12 57 68
Đầu Đuôi
0   2 
1   2  4  8 
2   2  7 
3   2  3 
4   0  1  5  7 
5   2  6  7 
6   3  8 
7   1  3  4  9 
8   4  7 
9   0  4  4  8 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 07 năm 2018
00 01 09 10 12 17 24 29 41 46 48 49 57 58 59 62 64 67 73 78 85 86 92 94 95 96
Đầu Đuôi
  0  0  1  0
  0  4  1
  1  6  9  2
  7  3
  2  6  9  4
  8  9  5
  4  8  9  6
  1  5  6  7
  4  5  7  8
  0  2  4  5  9
Giải đặc biệt
66017
Giải nhất
37700
Giải nhì
42062 57696
Giải ba
48478 28746 44641
00892 29809 45629
Giải tư
5158 5924
7685 4512
Giải năm
8500 9664 5994
6295 8267 0501
Giải sáu
648 773 259
Giải bảy
57 86 49 10
Đầu Đuôi
0   0  0  1  9 
1   0  2  7 
2   4  9 
3  
4   1  6  8  9 
5   7  8  9 
6   2  4  7 
7   3  8 
8   5  6 
9   2  4  5  6 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 30 tháng 06 năm 2018
05 06 16 24 25 26 30 33 42 43 52 53 54 74 75 76 80 88 92 93 95 98 99
Đầu Đuôi
  3  8  8  0
  1
  4  5  9  2
  3  3  4  5  9  3
  2  5  7  4
  0  2  7  7  9  5
  0  1  2  7  6
  7
  8  9  8
  9  9  9
Giải đặc biệt
02442
Giải nhất
04043
Giải nhì
58195 74126
Giải ba
17799 78116 24376
93805 92792 59599
Giải tư
8706 6830
8198 5454
Giải năm
7075 4288 8733
6425 0074 2175
Giải sáu
124 152 880
Giải bảy
33 80 53 93
Đầu Đuôi
0   5  6 
1   6 
2   4  5  6 
3   0  3  3 
4   2  3 
5   2  3  4 
6  
7   4  5  5  6 
8   0  0  8 
9   2  3  5  8  9  9 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 29 tháng 06 năm 2018
01 02 04 05 08 14 15 18 26 29 42 45 49 51 52 57 58 72 77 78 79 80 83 85 89 97
Đầu Đuôi
  8  0
  0  5  1
  0  4  5  7  2
  8  3
  0  1  4
  0  1  1  4  8  5
  2  6
  5  7  9  7
  0  1  5  7  8
  2  4  7  8  9
Giải đặc biệt
66983
Giải nhất
94158
Giải nhì
09557 20514
Giải ba
38801 90908 51189
40845 91704 33997
Giải tư
1585 3642
3449 4572
Giải năm
4980 6126 2677
3818 0152 0715
Giải sáu
678 805 402
Giải bảy
29 51 79 15
Đầu Đuôi
0   1  2  4  5  8 
1   4  5  5  8 
2   6  9 
3  
4   2  5  9 
5   1  2  7  8 
6  
7   2  7  8  9 
8   0  3  5  9 
9   7 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 06 năm 2018
02 03 04 10 11 14 16 17 30 31 34 49 50 53 63 70 72 73 75 80 81 91 94 99
Đầu Đuôi
  1  3  3  3  5  7  8  0
  1  3  3  8  9  1
  0  7  2
  0  5  6  7  3
  0  1  3  9  4
  7  5
  1  6
  1  7
  8
  4  9  9
Giải đặc biệt
51594
Giải nhất
59303
Giải nhì
01017 47499
Giải ba
65604 97330 33816
44270 67372 15714
Giải tư
7930 3330
9480 1750
Giải năm
6163 7431 7991
3249 6973 6511
Giải sáu
702 353 131
Giải bảy
75 34 10 81
Đầu Đuôi
0   2  3  4 
1   0  1  4  6  7 
2  
3   0  0  0  1  1  4 
4   9 
5   0  3 
6   3 
7   0  2  3  5 
8   0  1 
9   1  4  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 27 tháng 06 năm 2018
01 02 10 16 21 33 39 41 42 47 49 58 65 72 74 82 83 84 89 92 96 98 99
Đầu Đuôi
  1  0
  0  0  2  2  4  1
  0  4  7  8  8  9  9  2
  3  8  3
  7  8  4
  6  5
  1  9  6
  4  7
  5  9  8
  3  4  8  9  9
Giải đặc biệt
31098
Giải nhất
46842
Giải nhì
77102 20574
Giải ba
78382 20101 94692
09399 50884 26221
Giải tư
4483 5182
9289 9710
Giải năm
3465 6147 7939
6692 3816 9741
Giải sáu
733 521 672
Giải bảy
58 96 49 01
Đầu Đuôi
0   1  1  2 
1   0  6 
2   1  1 
3   3  9 
4   1  2  7  9 
5   8 
6   5 
7   2  4 
8   2  2  3  4  9 
9   2  2  6  8  9 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 06 năm 2018
04 05 09 16 19 22 32 35 41 46 48 55 56 60 63 65 71 77 82 83 85 92 93
Đầu Đuôi
  6  0
  4  7  7  1
  2  3  8  8  9  9  2
  6  8  9  3
  0  0  4
  0  3  5  6  8  5
  1  4  5  6
  7  7
  4  8
  0  1  9
Giải đặc biệt
53992
Giải nhất
17382
Giải nhì
81293 53582
Giải ba
08963 02304 45971
36809 54160 25046
Giải tư
5116 4604
1583 5222
Giải năm
3055 8905 4377
6385 3971 9632
Giải sáu
565 592 641
Giải bảy
19 56 35 48
Đầu Đuôi
0   4  4  5  9 
1   6  9 
2   2 
3   2  5 
4   1  6  8 
5   5  6 
6   0  3  5 
7   1  1  7 
8   2  2  3  5 
9   2  2  3 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 06 năm 2018
02 04 13 17 25 27 31 34 39 40 43 53 56 59 63 64 66 71 72 79 81 83 88 90 92 93
Đầu Đuôi
  4  9  0
  3  7  8  1
  0  7  9  2
  1  4  5  6  8  9  3
  0  3  6  4
  2  5
  5  6  6
  1  2  7
  8  8
  3  5  5  7  9
Giải đặc biệt
01883
Giải nhất
29234
Giải nhì
29864 58259
Giải ba
75481 58890 99556
40466 80271 02631
Giải tư
4288 5102
2827 0213
Giải năm
9692 8225 2759
5740 5817 3472
Giải sáu
279 863 739
Giải bảy
53 93 04 43
Đầu Đuôi
0   2  4 
1   3  7 
2   5  7 
3   1  4  9 
4   0  3 
5   3  6  9  9 
6   3  4  6 
7   1  2  9 
8   1  3  8 
9   0  2  3 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 06 năm 2018
01 04 05 11 14 15 16 22 27 29 36 37 39 49 59 72 77 78 81 82 87 88 89 91 92 95 97
Đầu Đuôi
  0
  0  1  8  9  1
  2  7  8  9  2
  3
  0  1  4
  0  1  9  5
  1  3  6
  2  3  7  8  9  7
  7  8  8
  2  3  4  5  8  9
Giải đặc biệt
46249
Giải nhất
34611
Giải nhì
86992 07282
Giải ba
97504 30615 31859
91939 75278 38736
Giải tư
8497 8188
1214 4177
Giải năm
1487 2491 2927
4889 0981 7695
Giải sáu
516 472 801
Giải bảy
05 22 37 29
Đầu Đuôi
0   1  4  5 
1   1  4  5  6 
2   2  7  9 
3   6  7  9 
4   9 
5   9 
6  
7   2  7  8 
8   1  2  7  8  9 
9   1  2  5  7 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 06 năm 2018
00 03 22 30 31 32 37 39 42 44 53 60 62 64 67 74 75 76 80 86 89 92 96
Đầu Đuôi
  0  0  3  6  8  0
  3  1
  2  2  3  4  6  9  2
  0  5  3
  4  6  7  4
  7  5
  7  8  9  9  6
  3  6  6  7
  8
  3  8  9
Giải đặc biệt
50296
Giải nhất
57174
Giải nhì
73432 78564
Giải ba
05200 75753 67380
96889 53231 42760
Giải tư
3722 2600
7337 5030
Giải năm
7144 0639 3775
7603 4176 4792
Giải sáu
562 922 867
Giải bảy
42 96 67 86
Đầu Đuôi
0   0  0  3 
1  
2   2  2 
3   0  1  2  7  9 
4   2  4 
5   3 
6   0  2  4  7  7 
7   4  5  6 
8   0  6  9 
9   2  6  6 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 06 năm 2018
00 04 09 17 24 29 30 34 36 39 44 45 51 58 67 68 69 70 77 78 83 84 92 95 98
Đầu Đuôi
  0  3  7  0
  5  1
  9  2
  8  3
  0  2  3  4  8  4
  4  9  5
  3  6
  1  6  7  7
  5  6  7  9  8
  0  2  3  3  3  6  9
Giải đặc biệt
03183
Giải nhất
31658
Giải nhì
19745 36684
Giải ba
99024 08030 94417
12244 78967 17429
Giải tư
8336 8834
2839 6192
Giải năm
5268 7877 3539
5798 6478 3800
Giải sáu
239 804 309
Giải bảy
70 51 95 69
Đầu Đuôi
0   0  4  9 
1   7 
2   4  9 
3   0  4  6  9  9  9 
4   4  5 
5   1  8 
6   7  8  9 
7   0  7  8 
8   3  4 
9   2  5  8 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 06 năm 2018
00 03 07 20 26 36 46 52 56 58 60 61 63 68 72 73 77 78 85 86 96 97 99
Đầu Đuôi
  0  2  6  0
  6  1
  5  7  7  2
  0  6  7  3
  4
  8  5
  2  3  4  5  5  8  8  9  6
  0  7  9  7
  5  6  7  7  8
  9  9
Giải đặc biệt
57997
Giải nhất
17000
Giải nhì
68636 22107
Giải ba
49826 32658 76478
62499 94156 09477
Giải tư
3063 1872
2760 1652
Giải năm
0985 0061 4296
2820 4586 5378
Giải sáu
773 386 403
Giải bảy
72 46 68 56
Đầu Đuôi
0   0  3  7 
1  
2   0  6 
3   6 
4   6 
5   2  6  6  8 
6   0  1  3  8 
7   2  2  3  7  8  8 
8   5  6  6 
9   6  7  9 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 06 năm 2018
07 11 13 15 17 21 39 45 49 50 53 58 61 63 68 69 70 77 78 82 84 98
Đầu Đuôi
  5  5  7  0
  1  2  6  1
  8  8  2
  1  5  6  3
  8  4
  1  4  5
  6
  0  1  1  7  7
  5  6  6  7  7  9  8
  3  4  6  9
Giải đặc biệt
81615
Giải nhất
64598
Giải nhì
77577 15569
Giải ba
42049 65582 12321
81482 87368 25578
Giải tư
5363 4650
7013 1617
Giải năm
5039 2768 7517
1953 5007 9911
Giải sáu
470 150 961
Giải bảy
58 78 45 84
Đầu Đuôi
0   7 
1   1  3  5  7  7 
2   1 
3   9 
4   5  9 
5   0  0  3  8 
6   1  3  8  8  9 
7   0  7  8  8 
8   2  2  4 
9   8 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 06 năm 2018
03 04 05 07 09 27 36 37 39 41 44 47 51 54 55 58 65 66 68 71 80 89 90 95 96 99
Đầu Đuôi
  8  9  9  0
  4  5  7  1
  2
  0  3
  0  4  5  4
  0  5  6  9  5
  3  6  9  6
  0  2  3  4  7
  5  6  8
  0  3  8  9  9
Giải đặc biệt
15489
Giải nhất
86695
Giải nhì
68207 67905
Giải ba
00096 67004 18355
81739 29737 15954
Giải tư
3858 9099
1147 6636
Giải năm
2890 3280 8190
5703 1251 7168
Giải sáu
509 244 565
Giải bảy
71 41 66 27
Đầu Đuôi
0   3  4  5  7  9 
1  
2   7 
3   6  7  9 
4   1  4  7 
5   1  4  5  8 
6   5  6  8 
7   1 
8   0  9 
9   0  0  5  6  9 

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 06 năm 2018
01 04 24 33 34 37 40 47 49 51 53 68 69 70 73 80 81 84 88 91 93 96 97 99
Đầu Đuôi
  4  7  8  0
  0  0  5  8  9  1
  2
  3  5  7  9  3
  0  2  2  3  8  4
  5
  9  6
  3  4  9  7
  6  8  8
  4  4  6  9  9
Giải đặc biệt
86133
Giải nhất
56697
Giải nhì
41104 06349
Giải ba
28749 27284 04137
37947 41001 78224
Giải tư
1780 7596
4593 5824
Giải năm
1391 2673 8181
7399 3851 4870
Giải sáu
501 069 440
Giải bảy
34 88 53 68
Đầu Đuôi
0   1  1  4 
1  
2   4  4 
3   3  4  7 
4   0  7  9  9 
5   1  3 
6   8  9 
7   0  3 
8   0  1  4  8 
9   1  3  6  7  9 

Kết quả xổ số Thái Bình

Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 06 năm 2018
02 04 06 08 16 35 36 38 39 40 47 54 59 61 64 73 78 81 83 87 88 91 97
Đầu Đuôi
  4  4  0
  6  8  9  1
  0  2
  7  8  3
  0  5  6  6  4
  3  5
  0  1  3  6
  4  8  8  9  7
  0  3  7  8  8
  3  3  5  9
Giải đặc biệt
83564
Giải nhất
01838
Giải nhì
44635 90054
Giải ba
95808 31304 68664
87891 15561 80316
Giải tư
5047 9059
6878 1197
Giải năm
0836 7639 6640
3987 4988 0340
Giải sáu
487 673 002
Giải bảy
83 39 06 81
Đầu Đuôi
0   2  4  6  8 
1   6 
2  
3   5  6  8  9  9 
4   0  0  7 
5   4  9 
6   1  4  4 
7   3  8 
8   1  3  7  7  8 
9   1  7 

Kết quả xổ số Nam Định

Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 06 năm 2018
00 02 05 14 16 18 19 20 21 22 24 26 30 40 43 48 66 69 73 74 76 89 92 97 98
Đầu Đuôi
  0  2  3  4  0
  2  1
  0  2  9  2
  4  7  3
  1  2  7  4
  0  5
  1  2  6  7  6
  9  7
  1  4  9  9  8
  1  6  8  8  9
Giải đặc biệt
81948
Giải nhất
16974
Giải nhì
18720 04766
Giải ba
32740 02998 24119
96773 87069 53222
Giải tư
7076 1692
2097 4226
Giải năm
2124 9743 3730
5189 7418 1602
Giải sáu
089 321 098
Giải bảy
16 05 00 14
Đầu Đuôi
0   0  2  5 
1   4  6  8  9 
2   0  1  2  4  6 
3   0 
4   0  3  8 
5  
6   6  9 
7   3  4  6 
8   9  9 
9   2  7  8  8 

Kết quả xổ số Hải Phòng

Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 06 năm 2018
02 10 17 22 26 28 33 35 39 45 47 51 52 53 55 63 66 73 77 80 83 84 88
Đầu Đuôi
  1  1  8  0
  5  1
  0  2  5  2
  3  5  5  6  7  8  8  3
  8  4
  3  4  5  5
  2  6  6
  1  4  4  7  7
  2  8  8
  3  9
Giải đặc biệt
70145
Giải nhất
64580
Giải nhì
94447 20335
Giải ba
36217 74028 14355
71784 51147 15163
Giải tư
7426 4410
7833 8483
Giải năm
2422 7177 7652
9853 0466 2088
Giải sáu
583 153 551
Giải bảy
02 73 39 10
Đầu Đuôi
0   2 
1   0  0  7 
2   2  6  8 
3   3  5  9 
4   5  7  7 
5   1  2  3  3  5 
6   3  6 
7   3  7 
8   0  3  3  4  8 
9  

Kết quả xổ số Hà Nội

Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 06 năm 2018
01 02 04 10 13 15 18 24 25 30 34 43 44 50 56 57 65 66 71 72 76 80 84 90 95
Đầu Đuôi
  1  3  5  8  9  0
  0  7  1
  0  7  2
  1  4  4  3
  0  0  2  3  4  8  4
  1  2  6  9  5
  5  6  7  6
  5  7
  1  8
  9
Giải đặc biệt
54343
Giải nhất
72457
Giải nhì
87110 31630
Giải ba
90243 62895 08534
13384 18724 51904
Giải tư
5601 4125
0044 5704
Giải năm
9218 9272 9215
7165 6071 8780
Giải sáu
266 356 613
Giải bảy
76 90 02 50
Đầu Đuôi
0   1  2  4  4 
1   0  3  5  8 
2   4  5 
3   0  4 
4   3  3  4 
5   0  6  7 
6   5  6 
7   1  2  6 
8   0  4 
9   0  5 

Kết quả xổ số Bắc Ninh

Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 06 năm 2018
00 03 08 10 22 23 27 29 37 43 52 60 62 66 73 76 78 79 81 82 89 90 92 97
Đầu Đuôi
  0  1  6  9  0
  8  8  1
  2  5  6  8  9  9  2
  0  2  4  7  3
  4
  5
  6  7  6
  2  3  9  9  7
  0  7  8
  2  7  8  9
Giải đặc biệt
03937
Giải nhất
30381
Giải nhì
94879 73381
Giải ba
66973 65576 97303
84389 86066 26590
Giải tư
0710 7782
1460 7997
Giải năm
5308 0822 0029
0792 3100 0227
Giải sáu
378 552 543
Giải bảy
97 92 62 23
Đầu Đuôi
0   0  3  8 
1   0 
2   2  3  7  9 
3   7 
4   3 
5   2 
6   0  2  6 
7   3  6  8  9 
8   1  1  2  9 
9   0  2  2  7  7 

Kết quả xổ số Quảng Ninh

Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 06 năm 2018
00 01 06 14 16 25 36 41 50 52 53 54 55 62 67 70 75 78 80 84 87 88 94 99
Đầu Đuôi
  0  5  7  8  0
  0  4  1
  5  6  2
  5  3
  1  5  8  8  9  9  4
  2  5  7  5
  0  0  1  3  6
  6  8  7
  7  8  8
  9  9
Giải đặc biệt
64199
Giải nhất
48878
Giải nhì
45906 36352
Giải ba
32475 20367 15636
43388 92855 67525
Giải tư
6306 3694
9984 0080
Giải năm
6094 4084 8914
8941 1500 6554
Giải sáu
816 787 962
Giải bảy
53 70 01 50
Đầu Đuôi
0   0  1  6  6 
1   4  6 
2   5 
3   6 
4   1 
5   0  2  3  4  5 
6   2  7 
7   0  5  8 
8   0  4  4  7  8 
9   4  4  9