Thống kê 2 số cuối của kết quả xổ số Miền Bắc
Nhập 2 số cuối:
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Thống kê theo:
Đối với GIẢI ĐẶC BIỆT
Ngày về gần nhất03/06/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua2 lần
Từ 19-01-2018 đến 19-01-20192 lần
Đối với Tất cả các giải trong Bảng kết quả
Ngày về gần nhất12/01/2019
Số lần về trong 10 ngày vừa qua4 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua11 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua33 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua91 lần
Từ 19-01-2018 đến 19-01-201991 lần