Thống kê 2 số cuối của kết quả xổ số Miền Bắc
Nhập 2 số cuối:
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Thống kê theo:
Đối với GIẢI ĐẶC BIỆT
Ngày về gần nhất03/06/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua1 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua2 lần
Từ 22-09-2017 đến 22-09-20182 lần
Đối với Tất cả các giải trong Bảng kết quả
Ngày về gần nhất21/09/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua3 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua8 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua27 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua83 lần
Từ 22-09-2017 đến 22-09-201883 lần