Thống kê 2 số cuối của kết quả xổ số Miền Bắc
Nhập 2 số cuối:
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Thống kê theo:
Đối với GIẢI ĐẶC BIỆT
Ngày về gần nhất03/06/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua2 lần
Từ 21-11-2017 đến 21-11-20182 lần
Đối với Tất cả các giải trong Bảng kết quả
Ngày về gần nhất07/11/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua7 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua24 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua76 lần
Từ 21-11-2017 đến 21-11-201876 lần