Thống kê 2 số cuối của kết quả xổ số Miền Bắc
Nhập 2 số cuối:
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Thống kê theo:
Đối với GIẢI ĐẶC BIỆT
Ngày về gần nhất03/06/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua2 lần
Từ 21-07-2017 đến 21-07-20182 lần
Đối với Tất cả các giải trong Bảng kết quả
Ngày về gần nhất10/07/2018
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua7 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua29 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua90 lần
Từ 21-07-2017 đến 21-07-201890 lần