Thống kê 2 số cuối của kết quả xổ số Miền Bắc
Nhập 2 số cuối:
Từ ngày: Ngày-Tháng-Năm
Đến ngày: Ngày-Tháng-Năm
Thống kê theo:
Đối với GIẢI ĐẶC BIỆT
Ngày về gần nhất11/05/2019
Số lần về trong 10 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua 0 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua3 lần
Từ 20-09-2018 đến 20-09-20193 lần
Đối với Tất cả các giải trong Bảng kết quả
Ngày về gần nhất16/09/2019
Số lần về trong 10 ngày vừa qua2 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua9 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua42 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua113 lần
Từ 20-09-2018 đến 20-09-2019113 lần