thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 
 

Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần

Từ năm:

Thống kê Giải ĐB năm 2020 theo tuần

Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
18988
94908
32905
73604
19143
54949
45721
2
14012
14954
78804
91574
26396
33658
90880
3
41244
32164
26710
72782
97571
34706
70921
4
12850
38897
96449
16875
TẾT
TẾT
TẾT
5
TẾT
50940
80389
75712
49715
72130
79434
6
63107
44410
97615
26275
14973
22191
60347
7
96045
07696
19747
54232
51855
47417
00776
8
99817
06616
90398
22204
36089
37647
36144
9
91609
37376
23146
26422
45982
80805
04635
10
73787
38823
51223
52991
78854
87368
55060
11
95973
83549
29224
74951
73118
18915
18901
12
28322
52267
81489
85074
85736
55521
46024
13
36123
31578
54296
94135
33555
91159
28914
14
42902
98819
--
--
--
--
--
15
--
--
--
--
--
--
--
16
--
--
--
--
--
--
--
17
--
--
--
54503
69550
46625
90667
18
77561
69063
97298
06702
29166
82632
08247
19
36662
56872
03336
83382
67241
71770
32765
20
02419
35009
12795
33963
41795
75146
76380
21
44554
96600
51265
58738
27298
98991
81779
22
67211
29154
06561
09913
97954
59964
83834
23
62323
79222
62500
76278
79913
18932
88039
24
56860
27570
63530
76634
51903
93761
36374
25
75952
94962
02517
38289
04630
18969
25127
26
67617
34062
80610
46982
01316
74236
36351
27
66720
67229
44435
61129
58827
77775
11070
28
25470
73860
83783
78091
77969
03116
28890
29
20508
44789
70102
24511
60814
06586
08834
30
30629
51088
20942
09592
57597
22508
71154
31
38931
91382
63717
45563
14362
86012
57611
32
02836
11617
18296
25375
43614
12958
83138
33
98628
40128
36852
42857
59514
57980
82147
34
30548
72437
95501
30880
57454
81535
47441
35
49316
67659
77882
76496
17448
78305
73783
36
56358
62557
45148
80180
15580
52085
01993
37
13853
22022
88000
81320
16129
51880
28463
38
32489
23030
89582
04170
20290
54004
05042
39
68757
87486
97711
87082
98018
17069
37546
40
96331
59323
64268
03418
99600
49797
80489
41
20823
34965
19665
09726
60541
52248
82094
42
25618
46266
77616
62428
14408
99469
62319
43
18225
90157
07043
48879
06125
43128
32436
44
77946
45538
07707
33136
57483
92610
97059
45
32461
53818
16921
96225
44571
00356
46411
46
20047
37874
56842
44516
88287
28106
76818
47
41130
82093
88630
17017
92780
20561
61596
48
00843
52664
72036
23071
23126
10764
83669
49
05104
74507
52117
29911
95549
59405
50553
50
09929
06320
92041
24835
46551
09945
08528
51
45776
61681
16363
12950
27054
20370
45188
52
27693
81613
80188
79993
36287
80287
85971
53
07690
63111
57905
42050
Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Thống kê Giải ĐB năm 2020 theo tuần

Thống kê Giải ĐB năm 2021 theo tuần

Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
07690
63111
57905
42050
78885
20681
43132
2
42988
19376
90402
09854
00726
82064
48146
3
05507
16592
02769
51338
68285
12046
55095
4
92549
23677
60545
21331
09264
57860
45883
5
00157
33079
45756
92020
40169
71209
17386
6
54782
15759
76349
48218
48520
37427
25119
7
42991
38792
04629
TẾT
TẾT
TẾT
TẾT
8
56286
11503
05177
81910
11103
70030
57607
9
77708
17110
93315
35855
55600
26313
30398
10
91577
87462
63410
96100
66992
61918
38433
11
20859
97736
61639
47526
85439
95112
45587
12
61924
60054
72152
37733
55324
97438
68140
13
54315
85639
66438
44219
72042
54601
31295
14
03000
49255
06996
50393
01795
44110
16278
15
06800
94659
97675
63904
52070
85313
29013
16
86039
29405
74295
90982
99789
10780
89500
17
81365
05475
84355
56292
98860
21177
73278
18
16252
49333
91213
21916
96736
05365
76578
19
51925
09580
83866
80359
70447
26493
76369
20
54247
57470
49650
68664
81047
59925
32965
21
67626
10448
83572
55967
75723
94325
13529
22
19685
82871
64904
33003
07076
81687
15553
23
18650
57266
51714
62721
60930
10263
73663
24
26422
82266
81099
92979
15348
02283
35879
25
18146
27483
34622
44367
14761
03472
64799
26
60141
34505
98699
17879
25985
20290
13987
27
52658
66791
82308
01275
87781
02942
96477
28
91701
46868
61289
10346
70060
53594
38294
29
48323
41507
98653
70957
37782
05779
32872
30
47133
23036
47188
23166
46724
77196
82380
31
40891
52371
50098
10326
94715
62914
88081
32
71424
10004
46441
09081
39467
49634
38115
33
44751
29771
53620
19868
17044
55853
73497
34
62041
68162
10443
21544
04793
69157
98711
35
58391
58389
60589
88678
69159
50509
58755
36
83986
49620
74627
77764
11660
29855
17061
37
87728
10765
14938
63724
04529
26654
23349
38
95548
32159
04965
12093
35330
93901
45957
39
74019
16083
53873
11534
51678
92408
21694
40
73011
03234
76477
45811
31220
37377
20681
41
45747
73967
82245
97469
43550
31156
06085
42
72142
05618
49522
04019
64218
66067
24640
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Thống kê Giải ĐB năm 2021 theo tuần
 
Giải ĐB theo tháng Giải ĐB theo tuần 2 số cuối giải ĐB theo tháng 2 số cuối giải ĐB theo tuần

Hướng dẫn sử dụng Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần
Đây là chức năng thống kê kết quả xổ số giải Đặc Biệt: Mỗi tuần là 1 hàng, mỗi cột sẽ một thứ trong tuần của một năm được chọn.
Bước 1: Lựa chọn năm cần xem thống kê.
Bước 2: Xem thống kê, để ý cứ ngày nào chủ nhật thì sẽ có màu nền xanh nhạt.
Bước 3: Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách click chuột trái 1 lần, bỏ chọn bằng cách nhấp chuột trái 2 lần,
Hình minh họa:
thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng
 
XỔ SỐ MIỀN BẮC - XSMB: Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần
Lịch mở thưởng Xổ số Miền Bắc:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số)

- Xổ số Miền Bắc là một trong 3 thị trường xổ số kiến thiết Việt Nam (Bắc, Trung, Nam), có rất nhiều cách thống kê, tính toán theo một logic nào đó mà người ta cho là có xác suất cao, có thể kể đến một số phương pháp thông thường:
- Sổ kết quả: Bảng kết quả của 1 tháng, cho người dùng dễ hình dung ra kết quả qua từng ngày
- Soi cầu lô tam giác: Chức năng cho phép người dùng Soi cầu Lotto theo công thức Pascal nhằm đưa ra các cặp số và vị trí gợi ý cho ngày hôm sau, theo số ngày cầu chạy ở từng giải đã chọn.
- Soi Cầu Lotto Bạch Thủ: Chức năng cho phép người dùng kiểm tra các cặp số chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Soi Cầu Lotto Cặp: Chức năng cho phép người dùng Soi cầu Lô theo Cặp với Biên ngày và Số ngày cầu chạy để cho ra kết quả các Số hoặc Cặp số đã chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Tần Số Nhịp: Thống kê tần số nhịp xuất hiện của cặp số ở các thứ từ ngày A đến ngày B và Chi tiết ở các giải.
- Thống kê cho ngày mai: Chức năng đưa ra một số thống kê cho ngày kế tiếp sẽ có những số nào ra trong lịch sử từ trước, sau kết quả hôm nay thì hôm sau số nào đã ra và ra mấy lần, những số nào chưa ra lần nào, cùng ngày hoặc cùng tuần hoặc cùng thứ trong quá khứ về số nào ?
- Thống Kê giải đặc biệt theo tháng: Chức năng thống kê kết quả giải đặc biệt Theo từng Tháng trong năm, cho phép người chơi có thể theo dõi tổng quát và có cách tính riêng.
- Thống kê Tần Suất: Chức năng Thống kê tần suất của 100 cặp số (từ 00 đến 99) trong vòng 100 ngày gần nhất (chiều ngang & dọc)
- Thống Kê Lotto gan: Tính số gan cực đại của tất cả 100 cặp số (từ 00 đến 99) và đưa ra danh sách các cặp số có số gan cực đại lớn hơn số gan người dùng nhập vào
- Thống Kê Đầu Đuôi lotto: Thống kê tần suất các cặp lô tô theo đầu (0 đến 9) và đuôi (0 đến 9) trong 21 ngày so với biên độ ngày nhập vào
- Thống Kê Theo Cặp Số: Chức năng cho phép người dùng Soi cầu Lô theo Cặp với Biên ngày và Số ngày cầu chạy để cho ra kết quả các Số hoặc Cặp số đã chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Thống kê Theo Giải: Thống kê tần suất của 100 cặp số với biên ngày và 7 giải cần soi
- Bảng Đặc Biệt Tuần: Thống kê giải đặc biệt theo tuần (thông thường, 2 số cuối, đầu, đít) từ năm 2000
- Bảng Đặc Biệt Theo Tổng: Thống kê tổng của giải đặc biệt theo tuần tứ 2000
- T.Hợp Chu Kỳ Đặc Biệt: Thống kê chu kỳ Đầu & Đuôi của giải đặc biệt từ 2000 đến ngày chọn
- Đo Dàn Đặc Biệt: Thống kê Gan của các dàn đặc biệt


Cần câu: 26 - 75
Cảnh buồn: 46
Cánh cửa cũ: 44 - 94
Cánh cửa mới đóng: 42 - 43 - 52
Cánh cửa: 28 - 83
Cánh tay lông lá: 42
Cánh tay: 18 - 81
Cào cào: 53
Cạo râu: 83 - 84
Cắt tóc nam: 14 - 54 - 65 - 45
Cắt tóc nữ: 57 - 85
Cắt tóc: 82 - 83 - 85
Cát: 36 - 63
Câu cá ao hồ: 08 - 80 - 85
...