Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 41 ra ngày 04/08/2021

Ngày 02/07/2000 về 53041 sau đó ngày 03/07/2000 về 62480
Ngày 29/07/2000 về 76141 sau đó ngày 30/07/2000 về 90565
Ngày 24/09/2000 về 54341 sau đó ngày 25/09/2000 về 18488
Ngày 07/02/2001 về 63441 sau đó ngày 08/02/2001 về 50418
Ngày 06/03/2001 về 84141 sau đó ngày 07/03/2001 về 01291
Ngày 19/04/2001 về 63741 sau đó ngày 20/04/2001 về 57491
Ngày 04/05/2001 về 62941 sau đó ngày 05/05/2001 về 71734
Ngày 14/09/2001 về 00741 sau đó ngày 15/09/2001 về 19645
Ngày 08/11/2001 về 60141 sau đó ngày 09/11/2001 về 00066
Ngày 30/01/2002 về 32241 sau đó ngày 31/01/2002 về 91742
Ngày 24/02/2002 về 75141 sau đó ngày 25/02/2002 về 58827
Ngày 27/08/2002 về 32141 sau đó ngày 28/08/2002 về 42857
Ngày 19/09/2002 về 76141 sau đó ngày 20/09/2002 về 83111
Ngày 20/12/2002 về 97141 sau đó ngày 21/12/2002 về 40782
Ngày 20/01/2003 về 32741 sau đó ngày 21/01/2003 về 90902
Ngày 13/03/2003 về 20941 sau đó ngày 14/03/2003 về 87357
Ngày 03/04/2003 về 81341 sau đó ngày 04/04/2003 về 38997
Ngày 24/04/2003 về 30141 sau đó ngày 25/04/2003 về 91699
Ngày 01/06/2003 về 36641 sau đó ngày 02/06/2003 về 85451
Ngày 09/10/2003 về 09441 sau đó ngày 10/10/2003 về 59690
Ngày 17/11/2003 về 29841 sau đó ngày 18/11/2003 về 91529
Ngày 24/04/2004 về 85741 sau đó ngày 25/04/2004 về 31671
Ngày 31/10/2004 về 69341 sau đó ngày 01/11/2004 về 55142
Ngày 06/12/2004 về 11041 sau đó ngày 07/12/2004 về 19290
Ngày 26/09/2005 về 89241 sau đó ngày 27/09/2005 về 47279
Ngày 14/05/2006 về 05441 sau đó ngày 15/05/2006 về 63784
Ngày 23/05/2006 về 01641 sau đó ngày 24/05/2006 về 77563
Ngày 18/07/2006 về 80541 sau đó ngày 19/07/2006 về 83073
Ngày 02/12/2006 về 43841 sau đó ngày 03/12/2006 về 36112
Ngày 01/04/2008 về 56141 sau đó ngày 02/04/2008 về 34202
Ngày 28/11/2008 về 43141 sau đó ngày 29/11/2008 về 54469
Ngày 11/03/2009 về 10341 sau đó ngày 12/03/2009 về 65405
Ngày 21/04/2009 về 98141 sau đó ngày 22/04/2009 về 99309
Ngày 28/11/2009 về 15541 sau đó ngày 29/11/2009 về 29874
Ngày 24/07/2010 về 16141 sau đó ngày 25/07/2010 về 00484
Ngày 29/11/2010 về 13541 sau đó ngày 30/11/2010 về 77297
Ngày 21/12/2010 về 41741 sau đó ngày 22/12/2010 về 96593
Ngày 10/01/2011 về 07641 sau đó ngày 11/01/2011 về 34785
Ngày 08/03/2011 về 15941 sau đó ngày 09/03/2011 về 09502
Ngày 02/06/2011 về 41841 sau đó ngày 03/06/2011 về 55164
Ngày 16/06/2011 về 01641 sau đó ngày 17/06/2011 về 86954
Ngày 27/01/2012 về 98241 sau đó ngày 28/01/2012 về 68877
Ngày 02/03/2012 về 72941 sau đó ngày 03/03/2012 về 72483
Ngày 15/03/2012 về 68441 sau đó ngày 16/03/2012 về 22477
Ngày 12/04/2012 về 13641 sau đó ngày 13/04/2012 về 32203
Ngày 03/06/2012 về 98641 sau đó ngày 04/06/2012 về 36742
Ngày 15/07/2012 về 27641 sau đó ngày 16/07/2012 về 88533
Ngày 07/09/2012 về 27841 sau đó ngày 08/09/2012 về 65632
Ngày 14/04/2013 về 62341 sau đó ngày 15/04/2013 về 53517
Ngày 26/09/2013 về 78741 sau đó ngày 27/09/2013 về 08025
Ngày 20/11/2013 về 15241 sau đó ngày 21/11/2013 về 77572
Ngày 01/04/2014 về 71541 sau đó ngày 02/04/2014 về 00767
Ngày 09/04/2014 về 33041 sau đó ngày 10/04/2014 về 74674
Ngày 06/06/2014 về 08441 sau đó ngày 07/06/2014 về 40639
Ngày 19/07/2014 về 15841 sau đó ngày 20/07/2014 về 31926
Ngày 09/12/2014 về 53241 sau đó ngày 10/12/2014 về 70782
Ngày 20/01/2016 về 39941 sau đó ngày 21/01/2016 về 38001
Ngày 05/04/2016 về 77541 sau đó ngày 06/04/2016 về 56802
Ngày 20/05/2016 về 48441 sau đó ngày 21/05/2016 về 75850
Ngày 24/06/2016 về 76741 sau đó ngày 25/06/2016 về 24409
Ngày 15/03/2017 về 98441 sau đó ngày 16/03/2017 về 33000
Ngày 13/11/2017 về 33541 sau đó ngày 14/11/2017 về 35397
Ngày 25/07/2018 về 43841 sau đó ngày 26/07/2018 về 59356
Ngày 14/11/2018 về 25841 sau đó ngày 15/11/2018 về 33888
Ngày 10/12/2018 về 39341 sau đó ngày 11/12/2018 về 38991
Ngày 28/12/2018 về 66241 sau đó ngày 29/12/2018 về 56675
Ngày 11/01/2019 về 09841 sau đó ngày 12/01/2019 về 73224
Ngày 23/04/2019 về 95541 sau đó ngày 24/04/2019 về 61229
Ngày 01/05/2019 về 34641 sau đó ngày 02/05/2019 về 94761
Ngày 11/09/2019 về 53841 sau đó ngày 12/09/2019 về 75717
Ngày 16/10/2019 về 83641 sau đó ngày 17/10/2019 về 16461
Ngày 08/05/2020 về 67241 sau đó ngày 09/05/2020 về 71770
Ngày 23/08/2020 về 47441 sau đó ngày 24/08/2020 về 49316
Ngày 09/10/2020 về 60541 sau đó ngày 10/10/2020 về 52248
Ngày 09/12/2020 về 92041 sau đó ngày 10/12/2020 về 24835
Ngày 21/06/2021 về 60141 sau đó ngày 22/06/2021 về 34505

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 41 là:

02: 4 lần, 42: 3 lần, 97: 3 lần, 91: 3 lần, 29: 2 lần, 90: 2 lần, 84: 2 lần, 74: 2 lần, 61: 2 lần, 17: 2 lần, 77: 2 lần, 05: 2 lần, 09: 2 lần, 57: 2 lần, 82: 2 lần, 88: 2 lần, 67: 1 lần, 39: 1 lần, 26: 1 lần, 72: 1 lần, 25: 1 lần, 33: 1 lần, 01: 1 lần, 32: 1 lần, 00: 1 lần, 70: 1 lần, 16: 1 lần, 48: 1 lần, 35: 1 lần, 65: 1 lần, 24: 1 lần, 03: 1 lần, 56: 1 lần, 75: 1 lần, 50: 1 lần, 18: 1 lần, 79: 1 lần, 66: 1 lần, 63: 1 lần, 71: 1 lần, 27: 1 lần, 11: 1 lần, 99: 1 lần, 51: 1 lần, 73: 1 lần, 12: 1 lần, 85: 1 lần, 64: 1 lần, 54: 1 lần, 93: 1 lần, 34: 1 lần, 69: 1 lần, 45: 1 lần, 80: 1 lần, 83: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 05/08 sau khi ra 41 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 41 vào Thứ 4 là:

Ngày 08/02/2001 giải đặc biệt về 50418 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 31/01/2002 giải đặc biệt về 91742 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/03/2009 giải đặc biệt về 65405 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/11/2013 giải đặc biệt về 77572 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/04/2014 giải đặc biệt về 74674 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/01/2016 giải đặc biệt về 38001 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/03/2017 giải đặc biệt về 33000 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/07/2018 giải đặc biệt về 59356 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/11/2018 giải đặc biệt về 33888 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/05/2019 giải đặc biệt về 94761 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/09/2019 giải đặc biệt về 75717 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 17/10/2019 giải đặc biệt về 16461 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/12/2020 giải đặc biệt về 24835 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 05/08 trong các năm trước

Ngày 05/08/2020 giải đặc biệt về 18296 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 05/08/2019 giải đặc biệt về 60091 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2018 giải đặc biệt về 92138 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2017 giải đặc biệt về 52783 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2016 giải đặc biệt về 20146 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2015 giải đặc biệt về 54930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 05/08/2014 giải đặc biệt về 24005 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2013 giải đặc biệt về 99951 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 05/08/2012 giải đặc biệt về 93255 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2011 giải đặc biệt về 85608 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2010 giải đặc biệt về 63583 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2009 giải đặc biệt về 03875 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 05/08/2008 giải đặc biệt về 54478 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 05/08/2007 giải đặc biệt về 96374 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2006 giải đặc biệt về 38172 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 05/08/2005 giải đặc biệt về 37046 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2004 giải đặc biệt về 58355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2003 giải đặc biệt về 28647 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 05/08/2002 giải đặc biệt về 06255 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2001 giải đặc biệt về 91819 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 05/08/2000 giải đặc biệt về 52134 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
 
Tags: thiết kế website , thiết kế web giá rẻ , thiết kế web , thiết kế logo , thiết kế ấn tượng , mẫu thiết kế , thiết kế , design website , design web , design logo , design template , design , đồ họa , lập trình , máy tính , hack , hacker , bảo mật , mạng máy tính , công nghệ , thủ thuật , facebook , like , tăng like , fanpage , phần mềm , tin học , thông tin , php , website , web , logo , template , mẫu đẹp , xo so , kqxs , xo so mien bac , ket qua xo so , ket qua xo so mien bac , so xo , xskt , ket qua so xo , xổ số miền bắc , xs , soi cau xoso , ket qua xsmb , soi cau mb , ket qua , so ket qua , kết quả xổ số , du doan xo so , xo so truc tiep , xosomienbac , soi cau mien bac , du doan xsmb , kqxs mb , xo so hom nay , du doan xo so mien bac , xổ số , soi cau lo , soxo , ket qua xo so hom nay , kết quả xổ số , kết quả , xổ số miền bắc , tần số nhịp , soi cầu lotto , lotto gan , đầu đuôi lotto , đo dàn đặc biệt , chu kỳ đặc biệt , xổ số miền trung , xổ số miền nam , vietlott , mega , xổ số điện toán , xo so dien toan , xổ số mega , vietlott power , xổ số power , jackpot power , power