thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 70 ra ngày 11/05/2021

Ngày 17/05/2000 về 21170 sau đó ngày 18/05/2000 về 62244
Ngày 09/07/2000 về 44770 sau đó ngày 10/07/2000 về 00918
Ngày 01/08/2000 về 74970 sau đó ngày 02/08/2000 về 30664
Ngày 07/08/2000 về 91670 sau đó ngày 08/08/2000 về 22827
Ngày 02/01/2001 về 74470 sau đó ngày 03/01/2001 về 20725
Ngày 18/04/2001 về 71370 sau đó ngày 19/04/2001 về 63741
Ngày 23/05/2001 về 39270 sau đó ngày 24/05/2001 về 38129
Ngày 05/01/2002 về 15170 sau đó ngày 06/01/2002 về 65651
Ngày 07/01/2002 về 48070 sau đó ngày 08/01/2002 về 47407
Ngày 20/02/2002 về 19170 sau đó ngày 21/02/2002 về 30315
Ngày 30/09/2002 về 12570 sau đó ngày 01/10/2002 về 85082
Ngày 25/05/2003 về 77570 sau đó ngày 26/05/2003 về 32809
Ngày 06/09/2003 về 53170 sau đó ngày 07/09/2003 về 56705
Ngày 22/12/2003 về 62570 sau đó ngày 23/12/2003 về 57026
Ngày 02/06/2004 về 29770 sau đó ngày 03/06/2004 về 09294
Ngày 07/01/2005 về 39270 sau đó ngày 08/01/2005 về 85415
Ngày 31/07/2005 về 84370 sau đó ngày 01/08/2005 về 33422
Ngày 17/03/2006 về 37670 sau đó ngày 18/03/2006 về 75045
Ngày 12/04/2006 về 47370 sau đó ngày 13/04/2006 về 16762
Ngày 11/05/2006 về 44170 sau đó ngày 12/05/2006 về 59782
Ngày 04/10/2006 về 79270 sau đó ngày 05/10/2006 về 96351
Ngày 12/12/2006 về 51970 sau đó ngày 13/12/2006 về 90457
Ngày 01/02/2007 về 72670 sau đó ngày 02/02/2007 về 83419
Ngày 25/04/2007 về 85270 sau đó ngày 26/04/2007 về 52138
Ngày 08/06/2007 về 65370 sau đó ngày 09/06/2007 về 99879
Ngày 12/06/2007 về 11370 sau đó ngày 13/06/2007 về 10494
Ngày 07/09/2007 về 75770 sau đó ngày 08/09/2007 về 51364
Ngày 30/04/2008 về 61670 sau đó ngày 01/05/2008 về 38368
Ngày 15/05/2008 về 38970 sau đó ngày 16/05/2008 về 00352
Ngày 08/07/2008 về 96370 sau đó ngày 09/07/2008 về 71537
Ngày 11/08/2008 về 31070 sau đó ngày 12/08/2008 về 73274
Ngày 13/10/2008 về 52970 sau đó ngày 14/10/2008 về 33865
Ngày 05/04/2009 về 65370 sau đó ngày 06/04/2009 về 24335
Ngày 04/10/2009 về 76770 sau đó ngày 05/10/2009 về 54960
Ngày 29/01/2010 về 22470 sau đó ngày 30/01/2010 về 98330
Ngày 18/02/2010 về 25970 sau đó ngày 19/02/2010 về 57806
Ngày 28/03/2010 về 16170 sau đó ngày 29/03/2010 về 90097
Ngày 26/04/2010 về 65170 sau đó ngày 27/04/2010 về 50884
Ngày 03/05/2010 về 55870 sau đó ngày 04/05/2010 về 27931
Ngày 31/12/2010 về 72070 sau đó ngày 01/01/2011 về 24028
Ngày 14/01/2011 về 63970 sau đó ngày 15/01/2011 về 77030
Ngày 19/02/2011 về 90670 sau đó ngày 20/02/2011 về 75599
Ngày 07/04/2011 về 26570 sau đó ngày 08/04/2011 về 82033
Ngày 09/04/2011 về 18970 sau đó ngày 10/04/2011 về 18520
Ngày 17/04/2011 về 76870 sau đó ngày 18/04/2011 về 13729
Ngày 27/05/2011 về 49870 sau đó ngày 28/05/2011 về 11595
Ngày 23/07/2011 về 35070 sau đó ngày 24/07/2011 về 59635
Ngày 29/08/2011 về 41470 sau đó ngày 30/08/2011 về 07051
Ngày 30/10/2011 về 78170 sau đó ngày 31/10/2011 về 10064
Ngày 10/12/2011 về 82470 sau đó ngày 11/12/2011 về 60324
Ngày 17/12/2011 về 51370 sau đó ngày 18/12/2011 về 81892
Ngày 10/01/2012 về 65170 sau đó ngày 11/01/2012 về 32980
Ngày 01/04/2012 về 35970 sau đó ngày 02/04/2012 về 62760
Ngày 18/05/2012 về 64770 sau đó ngày 19/05/2012 về 08281
Ngày 24/02/2013 về 62370 sau đó ngày 25/02/2013 về 65404
Ngày 03/04/2013 về 87670 sau đó ngày 04/04/2013 về 51222
Ngày 15/01/2014 về 14570 sau đó ngày 16/01/2014 về 90626
Ngày 31/05/2014 về 19070 sau đó ngày 01/06/2014 về 51233
Ngày 30/07/2014 về 86970 sau đó ngày 31/07/2014 về 44282
Ngày 18/08/2014 về 42470 sau đó ngày 19/08/2014 về 05597
Ngày 26/08/2014 về 17870 sau đó ngày 27/08/2014 về 63755
Ngày 24/10/2014 về 41770 sau đó ngày 25/10/2014 về 13256
Ngày 20/12/2014 về 50270 sau đó ngày 21/12/2014 về 79952
Ngày 24/06/2015 về 36770 sau đó ngày 25/06/2015 về 83019
Ngày 24/08/2015 về 34970 sau đó ngày 25/08/2015 về 50519
Ngày 25/10/2015 về 76970 sau đó ngày 26/10/2015 về 16894
Ngày 02/11/2015 về 52970 sau đó ngày 03/11/2015 về 39435
Ngày 15/07/2016 về 49070 sau đó ngày 16/07/2016 về 57878
Ngày 18/07/2016 về 88570 sau đó ngày 19/07/2016 về 61718
Ngày 28/08/2016 về 39470 sau đó ngày 29/08/2016 về 31946
Ngày 30/09/2016 về 06570 sau đó ngày 01/10/2016 về 23398
Ngày 23/11/2016 về 61570 sau đó ngày 24/11/2016 về 44896
Ngày 02/04/2017 về 31270 sau đó ngày 03/04/2017 về 06143
Ngày 17/05/2017 về 89370 sau đó ngày 18/05/2017 về 35236
Ngày 07/06/2017 về 35870 sau đó ngày 08/06/2017 về 29887
Ngày 30/07/2017 về 55570 sau đó ngày 31/07/2017 về 09747
Ngày 21/09/2017 về 89470 sau đó ngày 22/09/2017 về 10587
Ngày 23/09/2017 về 18770 sau đó ngày 24/09/2017 về 26652
Ngày 18/10/2017 về 89570 sau đó ngày 19/10/2017 về 59331
Ngày 29/10/2017 về 31270 sau đó ngày 30/10/2017 về 13687
Ngày 02/12/2017 về 70870 sau đó ngày 03/12/2017 về 95809
Ngày 14/04/2018 về 71370 sau đó ngày 15/04/2018 về 25452
Ngày 16/05/2018 về 71470 sau đó ngày 17/05/2018 về 87623
Ngày 20/05/2018 về 32370 sau đó ngày 21/05/2018 về 06511
Ngày 24/07/2018 về 91570 sau đó ngày 25/07/2018 về 43841
Ngày 12/11/2018 về 20970 sau đó ngày 13/11/2018 về 07459
Ngày 09/05/2020 về 71770 sau đó ngày 10/05/2020 về 32765
Ngày 09/06/2020 về 27570 sau đó ngày 10/06/2020 về 63530
Ngày 05/07/2020 về 11070 sau đó ngày 06/07/2020 về 25470
Ngày 06/07/2020 về 25470 sau đó ngày 07/07/2020 về 73860
Ngày 17/09/2020 về 04170 sau đó ngày 18/09/2020 về 20290
Ngày 19/12/2020 về 20370 sau đó ngày 20/12/2020 về 45188
Ngày 09/04/2021 về 52070 sau đó ngày 10/04/2021 về 85313

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 70 là:

52: 4 lần, 87: 3 lần, 94: 3 lần, 35: 3 lần, 30: 3 lần, 60: 3 lần, 82: 3 lần, 19: 3 lần, 51: 3 lần, 64: 3 lần, 33: 2 lần, 97: 2 lần, 41: 2 lần, 31: 2 lần, 65: 2 lần, 22: 2 lần, 18: 2 lần, 15: 2 lần, 26: 2 lần, 29: 2 lần, 09: 2 lần, 98: 1 lần, 46: 1 lần, 55: 1 lần, 81: 1 lần, 04: 1 lần, 56: 1 lần, 78: 1 lần, 88: 1 lần, 23: 1 lần, 11: 1 lần, 59: 1 lần, 70: 1 lần, 80: 1 lần, 47: 1 lần, 96: 1 lần, 43: 1 lần, 90: 1 lần, 36: 1 lần, 13: 1 lần, 06: 1 lần, 62: 1 lần, 57: 1 lần, 38: 1 lần, 79: 1 lần, 45: 1 lần, 05: 1 lần, 27: 1 lần, 25: 1 lần, 07: 1 lần, 68: 1 lần, 37: 1 lần, 20: 1 lần, 95: 1 lần, 24: 1 lần, 99: 1 lần, 28: 1 lần, 74: 1 lần, 44: 1 lần, 84: 1 lần, 92: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 12/05 sau khi ra 70 là:

Ngày 12/05/2006 giải đặc biệt về 59782 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 70 vào Thứ 3 là:

Ngày 02/08/2000 giải đặc biệt về 30664 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/01/2001 giải đặc biệt về 20725 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 13/12/2006 giải đặc biệt về 90457 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 13/06/2007 giải đặc biệt về 10494 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/07/2008 giải đặc biệt về 71537 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/01/2012 giải đặc biệt về 32980 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/08/2014 giải đặc biệt về 63755 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/07/2018 giải đặc biệt về 43841 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/06/2020 giải đặc biệt về 63530 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 12/05 trong các năm trước

Ngày 12/05/2020 giải đặc biệt về 35009 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2019 giải đặc biệt về 55886 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 12/05/2018 giải đặc biệt về 98581 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2017 giải đặc biệt về 08792 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 12/05/2016 giải đặc biệt về 99739 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2015 giải đặc biệt về 68375 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2014 giải đặc biệt về 84703 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2013 giải đặc biệt về 82671 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 12/05/2012 giải đặc biệt về 33176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2011 giải đặc biệt về 59701 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2010 giải đặc biệt về 95739 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2009 giải đặc biệt về 55263 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2008 giải đặc biệt về 06061 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2007 giải đặc biệt về 71015 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2006 giải đặc biệt về 59782 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2005 giải đặc biệt về 71400 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2004 giải đặc biệt về 52310 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2003 giải đặc biệt về 71036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 12/05/2002 giải đặc biệt về 01779 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2001 giải đặc biệt về 75158 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 12/05/2000 giải đặc biệt về 45982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1