thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 

Soi cầu lo Bạch thủ - kqxs miền bắc hôm nay


Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là ngày

Biên ngày soi cầu (Ngày/Tháng/Năm)
Số ngày cầu chạy

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 2 ngày

Bạn đang xem toàn bộ cầu có số ngày cầu chạy là 2 ngày
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của cầu là thấy.
Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 08 09
Đầu 1 10 12 13 16 17 18
Đầu 2 20 22 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 36 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 67 68 69
Đầu 7 70 74 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 86 87 88 89
Đầu 9 92

Có 72 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 40
[002] Cặp số: 46
[003] Cặp số: 43
[004] Cặp số: 48
[005] Cặp số: 79
[006] Cặp số: 48
[007] Cặp số: 43
[008] Cặp số: 36
[009] Cặp số: 34
[010] Cặp số: 68
[011] Cặp số: 68
[012] Cặp số: 68
[013] Cặp số: 69
[014] Cặp số: 68
[015] Cặp số: 60
[016] Cặp số: 30
[017] Cặp số: 36
[018] Cặp số: 38
[019] Cặp số: 38
[020] Cặp số: 32
[021] Cặp số: 38
[022] Cặp số: 31
[023] Cặp số: 31
[024] Cặp số: 06
[025] Cặp số: 05
[026] Cặp số: 58
[027] Cặp số: 58
[028] Cặp số: 82
[029] Cặp số: 80
[030] Cặp số: 36
[031] Cặp số: 83
[032] Cặp số: 40
[033] Cặp số: 44
[034] Cặp số: 48
[035] Cặp số: 46
[036] Cặp số: 64
[037] Cặp số: 68
[038] Cặp số: 53
[039] Cặp số: 20
[040] Cặp số: 02
[041] Cặp số: 04
[042] Cặp số: 08
[043] Cặp số: 00
[044] Cặp số: 08
[045] Cặp số: 01
[046] Cặp số: 54
[047] Cặp số: 58
[048] Cặp số: 47
[049] Cặp số: 42
[050] Cặp số: 29
[051] Cặp số: 28
[052] Cặp số: 20
[053] Cặp số: 32
[054] Cặp số: 34
[055] Cặp số: 30
[056] Cặp số: 38
[057] Cặp số: 42
[058] Cặp số: 83
[059] Cặp số: 20
[060] Cặp số: 86
[061] Cặp số: 88
[062] Cặp số: 20
[063] Cặp số: 50
[064] Cặp số: 09
[065] Cặp số: 89
[066] Cặp số: 60
[067] Cặp số: 68
[068] Cặp số: 61
[069] Cặp số: 10
[070] Cặp số: 18
[071] Cặp số: 51
[072] Cặp số: 84

Có 177 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[073] Cặp số: 00
[074] Cặp số: 00
[075] Cặp số: 00
[076] Cặp số: 01
[077] Cặp số: 02
[078] Cặp số: 03
[079] Cặp số: 04
[080] Cặp số: 08
[081] Cặp số: 09
[082] Cặp số: 09
[083] Cặp số: 10
[084] Cặp số: 10
[085] Cặp số: 12
[086] Cặp số: 13
[087] Cặp số: 16
[088] Cặp số: 17
[089] Cặp số: 18
[090] Cặp số: 20
[091] Cặp số: 20
[092] Cặp số: 22
[093] Cặp số: 22
[094] Cặp số: 22
[095] Cặp số: 22
[096] Cặp số: 22
[097] Cặp số: 22
[098] Cặp số: 22
[099] Cặp số: 26
[100] Cặp số: 27
[101] Cặp số: 28
[102] Cặp số: 28
[103] Cặp số: 28
[104] Cặp số: 30
[105] Cặp số: 30
[106] Cặp số: 30
[107] Cặp số: 30
[108] Cặp số: 30
[109] Cặp số: 32
[110] Cặp số: 32
[111] Cặp số: 32
[112] Cặp số: 32
[113] Cặp số: 32
[114] Cặp số: 33
[115] Cặp số: 33
[116] Cặp số: 34
[117] Cặp số: 36
[118] Cặp số: 36
[119] Cặp số: 38
[120] Cặp số: 38
[121] Cặp số: 38
[122] Cặp số: 38
[123] Cặp số: 39
[124] Cặp số: 39
[125] Cặp số: 40
[126] Cặp số: 40
[127] Cặp số: 40
[128] Cặp số: 41
[129] Cặp số: 41
[130] Cặp số: 42
[131] Cặp số: 42
[132] Cặp số: 42
[133] Cặp số: 42
[134] Cặp số: 42
[135] Cặp số: 43
[136] Cặp số: 43
[137] Cặp số: 44
[138] Cặp số: 44
[139] Cặp số: 45
[140] Cặp số: 46
[141] Cặp số: 46
[142] Cặp số: 46
[143] Cặp số: 47
[144] Cặp số: 48
[145] Cặp số: 48
[146] Cặp số: 48
[147] Cặp số: 48
[148] Cặp số: 48
[149] Cặp số: 48
[150] Cặp số: 48
[151] Cặp số: 48
[152] Cặp số: 48
[153] Cặp số: 48
[154] Cặp số: 48
[155] Cặp số: 48
[156] Cặp số: 49
[157] Cặp số: 49
[158] Cặp số: 50
[159] Cặp số: 50
[160] Cặp số: 51
[161] Cặp số: 51
[162] Cặp số: 52
[163] Cặp số: 52
[164] Cặp số: 53
[165] Cặp số: 53
[166] Cặp số: 54
[167] Cặp số: 55
[168] Cặp số: 55
[169] Cặp số: 55
[170] Cặp số: 55
[171] Cặp số: 56
[172] Cặp số: 56
[173] Cặp số: 56
[174] Cặp số: 56
[175] Cặp số: 57
[176] Cặp số: 58
[177] Cặp số: 58
[178] Cặp số: 58
[179] Cặp số: 58
[180] Cặp số: 58
[181] Cặp số: 58
[182] Cặp số: 58
[183] Cặp số: 58
[184] Cặp số: 58
[185] Cặp số: 58
[186] Cặp số: 59
[187] Cặp số: 59
[188] Cặp số: 59
[189] Cặp số: 60
[190] Cặp số: 60
[191] Cặp số: 60
[192] Cặp số: 60
[193] Cặp số: 60
[194] Cặp số: 61
[195] Cặp số: 62
[196] Cặp số: 62
[197] Cặp số: 62
[198] Cặp số: 63
[199] Cặp số: 64
[200] Cặp số: 65
[201] Cặp số: 65
[202] Cặp số: 67
[203] Cặp số: 68
[204] Cặp số: 68
[205] Cặp số: 68
[206] Cặp số: 68
[207] Cặp số: 68
[208] Cặp số: 68
[209] Cặp số: 69
[210] Cặp số: 69
[211] Cặp số: 70
[212] Cặp số: 74
[213] Cặp số: 78
[214] Cặp số: 79
[215] Cặp số: 80
[216] Cặp số: 80
[217] Cặp số: 80
[218] Cặp số: 80
[219] Cặp số: 81
[220] Cặp số: 81
[221] Cặp số: 82
[222] Cặp số: 82
[223] Cặp số: 84
[224] Cặp số: 84
[225] Cặp số: 86
[226] Cặp số: 86
[227] Cặp số: 86
[228] Cặp số: 86
[229] Cặp số: 86
[230] Cặp số: 86
[231] Cặp số: 86
[232] Cặp số: 86
[233] Cặp số: 86
[234] Cặp số: 86
[235] Cặp số: 87
[236] Cặp số: 88
[237] Cặp số: 88
[238] Cặp số: 88
[239] Cặp số: 88
[240] Cặp số: 88
[241] Cặp số: 88
[242] Cặp số: 88
[243] Cặp số: 88
[244] Cặp số: 88
[245] Cặp số: 89
[246] Cặp số: 89
[247] Cặp số: 89
[248] Cặp số: 89
[249] Cặp số: 92

Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 00 xuất hiện 4 lần
Cặp số 01 xuất hiện 2 lần
Cặp số 02 xuất hiện 2 lần
Cặp số 03 xuất hiện 1 lần
Cặp số 04 xuất hiện 2 lần
Cặp số 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 06 xuất hiện 1 lần
Cặp số 08 xuất hiện 3 lần
Cặp số 09 xuất hiện 3 lần
Cặp số 10 xuất hiện 3 lần
Cặp số 12 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13 xuất hiện 1 lần
Cặp số 16 xuất hiện 1 lần
Cặp số 17 xuất hiện 1 lần
Cặp số 18 xuất hiện 2 lần
Cặp số 20 xuất hiện 6 lần
Cặp số 22 xuất hiện 7 lần
Cặp số 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 28 xuất hiện 4 lần
Cặp số 29 xuất hiện 1 lần
Cặp số 30 xuất hiện 7 lần
Cặp số 31 xuất hiện 2 lần
Cặp số 32 xuất hiện 7 lần
Cặp số 33 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34 xuất hiện 3 lần
Cặp số 36 xuất hiện 5 lần
Cặp số 38 xuất hiện 8 lần
Cặp số 39 xuất hiện 2 lần
Cặp số 40 xuất hiện 5 lần
Cặp số 41 xuất hiện 2 lần
Cặp số 42 xuất hiện 7 lần
Cặp số 43 xuất hiện 4 lần
Cặp số 44 xuất hiện 3 lần
Cặp số 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46 xuất hiện 5 lần
Cặp số 47 xuất hiện 2 lần
Cặp số 48 xuất hiện 15 lần
Cặp số 49 xuất hiện 2 lần
Cặp số 50 xuất hiện 3 lần
Cặp số 51 xuất hiện 3 lần
Cặp số 52 xuất hiện 2 lần
Cặp số 53 xuất hiện 3 lần
Cặp số 54 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55 xuất hiện 4 lần
Cặp số 56 xuất hiện 4 lần
Cặp số 57 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58 xuất hiện 13 lần
Cặp số 59 xuất hiện 3 lần
Cặp số 60 xuất hiện 7 lần
Cặp số 61 xuất hiện 2 lần
Cặp số 62 xuất hiện 3 lần
Cặp số 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64 xuất hiện 2 lần
Cặp số 65 xuất hiện 2 lần
Cặp số 67 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68 xuất hiện 12 lần
Cặp số 69 xuất hiện 3 lần
Cặp số 70 xuất hiện 1 lần
Cặp số 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 78 xuất hiện 1 lần
Cặp số 79 xuất hiện 2 lần
Cặp số 80 xuất hiện 5 lần
Cặp số 81 xuất hiện 2 lần
Cặp số 82 xuất hiện 3 lần
Cặp số 83 xuất hiện 2 lần
Cặp số 84 xuất hiện 3 lần
Cặp số 86 xuất hiện 11 lần
Cặp số 87 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88 xuất hiện 10 lần
Cặp số 89 xuất hiện 5 lần
Cặp số 92 xuất hiện 1 lần