tin tức

RIM: Nhà đầu tư tìm cách phân tách vai trò chủ tịch và CEO

21/06/2011 - Xem: 781

Một đề xuất đưa ra bởi Northwest & Ethical Investments, kêu gọi RIM phân chia vai trò và sửa đổi quy chế để đảm bảo Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành là các thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Một nhà đầu tư của RIM đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về việc Mike Lazaridis và Jim Balsillie sẽ chia sẻ vai trò là Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành tại BlackBerry.

Balsillie ra khỏi hội đồng quản trị trong tháng 2 năm 2009 sau một bê bối về cổ phần nhưng đã trở lại, cùng với Lazaridis, là đồng chủ tịch vào tháng 12 năm 2010.

Northern and Ethical Investments cho biết sự chuyển dịch "trái với tuyên bố của chính công ty, thói lệ thường, và sự mong đợi".

Công ty Canada sẽ tổ chức cuộc họp thường niên tại Waterloo, Ontario, ngày 12 tháng 7.

RIM kêu gọi các cổ đông bỏ phiếu chống lại nghị quyết, nói rằng thành viên hội đồng quản trị độc lập John Richardson, trên thực tế, đã hoạt động như nhà lãnh đạo của hội đồng quản trị.

Theo Reuters

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo