tin tức

Giải thử vài câu đề thi tốt nghiệp ptth môn toán

23/02/2012 - Xem: 2177

Xem đề thị tại đây : http://www.thanhnien.com.vn/News/Documents/GiaoDuc/PTTH/2009/Dapan/DeToan_GDTHPT.pdf

Tất nhiên là giải theo cách thông thường thì các bạn xem trong đáp án :P

Ở đây là phương pháp  giải “khác” :D .

Câu 1:
1.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số :
http://www57.wolframalpha.com/input/?i=(2x%2B1)%2Fx-2
Câu 2
2.1.

Giải phương trình :
http://www57.wolframalpha.com/input/?i=25^x-6*5^x%2B5%3D0
2.2.

Tính tích phân :

http://www57.wolframalpha.com/input/?i=integral+[x(1%2Bcos(x))%2C0%2Cpi]
2.3.

Tìm max – min trên một đoạn .
min :

http://www57.wolframalpha.com/input/?i=minimize+x^2-ln(1-2x)+over+[-2%2C0]
max :
http://www57.wolframalpha.com/input/?i=maximize+x^2-ln(1-2x)+over+[-2%2C0]

Câu 4

4.a.1

Tính toạn độ tâm và bán kính của hình cầu

(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2 = 36

http://www61.wolframalpha.com/input/?i=(x-1)^2%2B+(y-2)^2%2B(z-2)^2%3D36

vậy

tâm S(T) : (1,2,2)
bán kính :6

Câu 5
5.a.

Giải phương trình trên tập số phức
http://www57.wolframalpha.com/input/?i=8x^2+-4x+%2B1+%3D0
5.b.
Giải phương trình trên tập số phức

http://www57.wolframalpha.com/input/?i=2x^2+-+i+x+%2B++1+%3D0

Tạm vậy đã các , các câu khác ai có cách  giải thì commnet nhé  !


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo