tin tức

IE webrender – Công cụ kiểm tra web design trên IE

22/02/2012 - Xem: 1608

http://ipinfo.info/netrenderer/

Với công cụ trên không những kiểm tra đựoc thiết kế , mà còn có thể xem trực tiếp sự sai khác giữa các phiên bản IE (6-7)

Công cụ khủng hơn :D

http://browsershots.org

Demo

http://browsershots.org/http://khuvuc.com/

hay http://www.browsercam.com


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo