tin tức

Giới thiệu các cú pháp thay thế của PHP

22/02/2012 - Xem: 1077

Giới thiệu các cú pháp thay thế (Alternate-Syntax) sử dụng trong php

Các cú pháp này nhằm đơn giản hoá, rút gọn các cú pháp chuẩn của php . Cũng có thể chúng được tạo ra để nhìn cho giống mộ vài ngôn ngữ động khác như python , perl , ruby . Mà cũng có thể làm cho php có vẻ gì đó mới mẻ không biết chừng :D .

Các Alternate-Syntax thường sử dụng dấu `:` (ternary)

1. if – else


A is equal to 5
——————————————-
if ($a == 5):
echo "a equals 5";
echo "...";
elseif ($a == 6):
echo "a equals 6";
echo "!!!";
else:
echo "a is neither 5 nor 6";
endif;
?>

—————-

print $foo = ($hour < 12) ? "Good morning!" : "Good afternoon!";

?>

2.Switch – case

switch($var):
case 1:
//statements

break;

case 2:
//statements
break;
case 3:
//statements
break;
endswitch;

?>

3.for ( bao gồm cả foreach)

for(exp):
//statements;
endfor;

?>

Nhìn chung nếu php mix với mã HTML thì dùng Alternate-Syntax “khá sướng” . Vì nó dễ phân biết ra các block tạo ra bởi các cấu trúc khác nhau như if else , for , while hơn rất nhiều so với bracket .

Kết luận :

PHP-Alternate-Syntax thích hợp cho làm view , template file

PHP-Alternate-Syntax không nên dùng trong các file thuần php ( vì ko phát huy hiệu quả , và không thân thiện với IDE)

Một số các framework hay các CMS ( ví dụ cái WordPress này chẳng hạn ) bắt đầu dùng Alternate-Syntax nhiều .


(i-php.net)

Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo