tin tức

Tạo MediaHelper trong CakePHP

22/02/2012 - Xem: 1026

Hi, hôm nay mình xin mạn phép post 1 bài để share Helper này cho mọi người.

Thật sự thì công việc này cũng rất dễ dàng nhưng sẽ rất mất thời gian nếu bạn có ý định làm 1 website chia sẻ nhạc, hình ảnh, các clip hay…

- Tại sao lại mất thời gian?

xin trả lời: nếu bạn không tạo 1 function  thì tại mỗi trang bạn muốn hiển thị ảnh, clip nhạc. Công việc phải làm của bạn lúc này là :

  • lấy tên file.
  • kiểm tra file tồn tại không.
  • kiểm tra định dạng file.
  • hiển thị.

Vậy, chỉ có 1 việc mà phải copy, parse ra từng trang 1 làm j` cho khổ. Hãy tạo cho website của bạn 1  file media.php trong helper có nội dung như sau:

';
}
else if ($path_info['extension'] == 'swf' )    {
$obj = '';
}
else if ( $path_info['extension'] == 'mp3' || $path_info['extension'] == 'wma')    {
$obj = '';
}
else    {
$obj = 'Sai định dạng file. ';
}
}
else    {
$obj = 'Không tìm thấy file yêu cầu. ';
}
return $obj;
}
}
?>

Bây giờ, khi muốn hiển thị ảnh, clip nhạc của bạn tại views thì chỉ việc:

create('tenfile.dinhdang','chieu rong','chieu cao'); ?>

// chieu rong va chieu cao co the de trong.

Ở đây tôi chỉ xét các file: jpg, gif, png, swf, mp3, wma. Nếu dự án của bạn cần hiển thị 1 vài định dạng file khác thì hãy thêm các else if, nhiều quá thì chuyển code sang switch- case cho dễ nhìn.


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo