tin tức

So sánh về hiệu năng giữa MongoDB và SQLServer 2008

22/02/2012 - Xem: 1058

MongoDB -> đọc ở đây

Chưa biết về SQLServer 2008 -> đọc ở đây

Kết quả là

  • MongoDB có hiệu năng tốt hơn SQLServer 2008 một trăm (100) lần.
  • MongoDB cần ít tài nguyên & phần cứng máy chủ để triển khai hơn so với cùng yêu cầu truy vấn.
  • Tốc độ query gấp vài chục đến vài trăm lần.
  • Xử lý dữ liệu lớn cũng vẫn ngon hơn.

Tham khảo:

http://www.michaelckennedy.net/blog/2010/04/29/MongoDBVsSQLServer2008PerformanceShowdown.aspx


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo