tin tức

Cài đặt hệ thống tự động gửi tin nhắn qua IRC

22/02/2012 - Xem: 891

Dựa trên một ý tưởng từ last.fm trong việc quản lý dự án .

Ý tưởng có thể tóm tắt như sau :

Các dev của một dự án sẽ tham gia vào một kênh IRC chat http://vi.wikipedia.org/wiki/IRC

Qua kênh này trong đổi các vấn đề liên quan đến quá trình dev và test của dự án .

Khi sử dụng svn , mỗi khi một thành viên thay đổi code , và commit lên thì có một con irc bot sẽ tự động gửi các thông báo liên quan đến sự thay đổi này vào kênh IRC chat để team có thể nhanh chóng cập nhật .

Với cách làm này team có thể kết nối với nhau tốt hơn .

1. Cài IRC server .

trên ubuntu 10.10 ( các bản cũ hơn mình chưa test )

Với các dự án open , thì các bạn có thể dùng một public IRC server (và bỏ qua bước này ).

sudo apt-get install  ircd-hybrid

2.Cài đặt irccat

wget http://static.last.fm/rj/irccat.tar.bz2

tar -xvf  irccat.tar.bz2

cd irccat

build

Yêu cầu phài cài đặt sẵn java và ant nhé ( build mà ).

chạy .

sh irccat.sh

sửa lại svn để hook các update mới nhất

sửa file /svn/ten_du_an/hook/post-commit

để bắt thời điểm dev commit , thì irccat tự gửi vào kênh

REPOS=”$1″
REV=”$2″

#”$REPOS”/hooks/mailer.py commit “$REPOS” $REV “$REPOS”/mailer.conf
LOG=`/usr/bin/svnlook log -r $REV $REPOS`
AUTHOR=`/usr/bin/svnlook author -r $REV $REPOS`
echo “SVN commit by $AUTHOR (r$REV) ‘$LOG’ http://183.91.2.104/trac/bantin.com/changeset/$REV” | netcat -q0 localhost 9999


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo