tin tức

Tự động cập nhật svn trên webserver

22/02/2012 - Xem: 998

Mỗi khi các dev commit code lên svn repository , thường phải có động tác ssh lên webserver gõ một câu lệnh buồn tẻ
: svn update :(

Để tránh điều này có thể sử dụng hook script sau :
( hook vào post-commit nhé )

#!/bin/sh
REPOS="$1"
REV="$2"
cd /var/www/youdir/
svn log -vr $REV /var/www/youdir/;
svnlook dirs-changed "$REPOS" -r "$REV" | xargs svn update --non-recursive --username "www-data" --password "") 2>&1) | mail -s "$REPOS@$REV"ngoc_@aiti.com.vn

script sẽ thực hiện update code và gửi email thông báo cho ngoc_@ aiti.com.vn mới cho webserver khi có event commited . Với script này chỉ thực hiện được với các svn hosting nằm cùng server với webserver .

Với trường hợp khác server , sẽ cần một script khác ở remote server viết bằng php hoặc perl .
Cái này bài viết sau mình sẽ viết .


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo