tin tức

Vài lệnh dùng trong việc theo dõi hệ thống linux

22/02/2012 - Xem: 993

Thi thoảng con server nó lại đơ , có vài lệnh kiểm tra , khắc phục , sys admin nên biết vài lệnh này .

Lệnh top .

lệnh này đưa ra console các thông số cần quan tâm như : cpu load , load avg , memory , swap ..

Danh sách các active process

Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  2.1%us,  0.5%sy,  0.0%ni, 97.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   3352300k total,  1400284k used,  1952016k free,   135704k buffers
Swap:  2178044k total,        0k used,  2178044k free,   659304k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
2181 ngocbd    20   0  571m 192m  30m S    3  5.9  15:49.59 firefox-bin
2215 ngocbd    20   0  190m  60m  18m S    1  1.8   7:47.10 plugin-containe
1003 root      20   0 89528  36m  13m S    1  1.1   6:13.07 Xorg
3519 ngocbd    20   0  2620 1148  840 R    1  0.0   0:00.03 top
1800 ngocbd    20   0 31320 8772 7100 S    0  0.3   0:05.79 multiload-apple
2117 ngocbd    20   0 43192  20m 4760 S    0  0.6   0:10.16 ubuntuone-syncd
2449 ngocbd    20   0 94040  14m  10m S    0  0.5   0:07.87 gnome-terminal
1 root      20   0  2888 1772 1244 S    0  0.1   0:00.47 init
2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd
3 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
4 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0
5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0
6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/1
7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.11 ksoftirqd/1
8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1

Nguyên về cái lệnh này cung khá phức tạp .

Đang trong màn hình top cũng có vài lệnh .

Bình thường 1s (1 giây) top sẽ cập nhật lại thông số 1 lần . Nhưng nếu bạn cần nó cập nhật luôn và ngay ấn a

Chả biết ấn cái gì thì ấn h (help ấy mà) . Còn nhiều thứ nữa các bạn xem trong help của nó luôn nhé .

Lệnh free

Xem dung lượng memory còn trống .

free -m (qui đổi ra MB dễ nhìn nhất)

free -g (qui đổi ra GB)

Các vùng nhớ cached nhìn chung là vẫn alloc được

free -c số_giây_cập_nhật cho sướng mắt

Lệnh sar ( lệnh này có thể không đi kèm cùng os , trên ubuntu cài bàng lệnh sudo apt-get install sysstat)

Để xem thông số 3 giờ trược (cập nhất 10 phút/lân)

sar 4 5 để xem thông số trực tiếp (live) 4 lần , cập nhật 5s/lần

Lệnh iostat

Để xem thông tin truy xuất vào ổ cứng .

Lệnh pstree

Đển xem process tree , xem process được tạo ra bởi process cha nào ..

lệnh w

Để xem ai login vào hệ thống

Lệnh ps

Lệnh này phức tạp nhất ,

ps -A để xem danh sách các process

ps au để xem thêm tên user và command

thường thì dùng ps aux rồi grep cái mình quan tâm

pkill , kill , killall

để kill các process nếu thấy nó ngứa mắt .

Trên win thì có tasklist và taskill dùng cũng thế .


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo