tin tức

PHP_OPENSSL – gửi mail với SMTP server của google.

22/02/2012 - Xem: 1007

Khi website của bạn hosts trên hosting của Nhân Hòa chẳng hạn. Các bác bên ấy thường quên không hỗ trợ thư viện php_openssl cho PHP, nên khi bạn cần sử dụng một kết nối tới địa chỉ như ssl://smtp.gmail.com:465 để gửi mail (việc này sẽ tránh được việc các mail của bạn bị đưa vào danh sách spam khi sử dụng các smtp server khác).

Đơn giản là nên gọi và yêu cầu hỗ trợ thư viện php_openssl. Em đã từng gọi bên Nhân Hòa nhưng các bác ấy bảo  … vì lý do bảo mật… Uhm, em không hiểu php_openssl thì ảnh hưởng gì đến bảo mật của các bác ấy. Đơn giản là vì thư viện này không mặc định được mở khi cài đặt PHP đúng không các bác.


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo