tin tức

Lập trình yahoo messenger bot với php

22/02/2012 - Xem: 1125

Đây là cách viết sử dụng qua officer api của yahoo .

1. Đăng ký yahoo developer :

http://developer.yahoo.com/

2. Create 1 project . (Nhớ là non web project nhé)

https://developer.apps.yahoo.com/projects

Grant quyền access vào YM cho project
Trong phần Permissions , kéo xuống tìm Yahoo! Messenger -> Full Access

3. Download lib , implement sẵn api

https://github.com/yahoo/messenger-sdk-php

4.Sửa code 1 chút :

Sửa file client.php

define('USERNAME', 'ha_bogay'); // your username
define('PASSWORD', 'xxxxxx'); // your password
define('CONSUMER_KEY', 'dj0yJmk9UkhiejdNNHN5VjVhJmQ9cccWVdrOVMyZERUSE5hTm04bWNHbzlOREF6TURJMU5UWXkmcz1jb25zdW1lcnNlY3JldCZ4PTk4');
define('SECRET_KEY', '1a895fdbb3847axxx8dc02cd38bf2b23bb88f2c522d');

Riêng CONSUMER_KEY và SECRET_KEY lấy sau khi tạo project ở bước 2 .

Chạy : php client.php

Tiếp theo là chat với bot .
Có thể sửa chương trình 1 chút để làm bot xịn , có kịch bản , hay là chương trình spam YM ...


(i-php.net)
Tin sưu tầm:

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo