tin tức

Giảng giải về Flash

14/06/2011 - Xem: 708

Flash thường được sử dụng để thêm hình ảnh động và âm thanh vào các website, tạo cho chúng có tính động và tương tác.
Một website có thể được xây dựng bằng nguyên Flash hoặc chỉ chứa đựng một số thành phần Flash như banner, menu,...
Nó có thể tạo cho trang web tĩnh về thông tin một sự tinh tế, và giới thiệu một môi trường tạo lên không chỉ thuần html.

Bạn có thể nghĩ rằng một site động khó tưởng tượng có thể hiện lên chậm, tuy nhiên nó sẽ không như bạn nghĩ.
Có một plugin Flash sẽ được tích hợp vào hầu hết các trình duyệt để trình chiếu Flash, vì vậy đa số các trình duyệt Internet đều có thể xem Flash. Mặc dầu việc tạo các file Flash là rất nhỏ và download rất nhanh.

Tùy nhiên nó không tốt cho các bản tin. Có một vấn đề là sử dụng Flash tạo website động, điều này sẽ dẫn đến các bộ máy tìm kiếm sẽ không thể hiểu được các nội dung bên trong nó. Vì vậy html với nội dung Flash vẫn là tốt nhất, bạn có thể tạo các sắc thái riêng ở trang web cá nhân, hoặc có thể trừu tượng hóa giao thông tự nhiên


(itgate)

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo