tin tức

Tính năng Save for Web của Photoshop

14/06/2011 - Xem: 5126

Giống như phiên bản 5 và các phiên bản gần đây, Photoshop có chứa đựng một lệnh rất mạnh mẽ và tuyệt vời. Đặc điểm của nó cho phép tạo ra một bản sao của hình ảnh đã được tối ưu cho việc thiết kế đưa lên Web. Điều này có nghĩa rằng file hình ảnh sẽ có khả năng nhỏ hơn, và hình ảnh sẽ chỉ sử dụng hệ màu an toàn cho web (Web-safe colours) nếu mưới. Save for Web có thể tạo ra các định dạng ảnh GIF, JPEG, hoặc PNG.

Sử dụng Save for Web

Khi bạn chắc chắn muốn đưa ảnh của bạn lên trang web, chọn Save for Web... trong menu File. Hộp hội thoại "Save for Web" sẽ xuất hiện:

Save for Web dialog

Đây là nơi mà bạn sẽ yêu cầu Photoshop tối ưu hình ảnh cho trang Web. Bạn có thể chọn định dạng file cho kết quả tạo ảnh (GIF, JPEG or PNG), bảng size cho phép bạn chọn kích thước bạn muốn, để loại bớt màu bạn chọn phần colours, để tối ưu phần mờ viền chọn dither,... chú ý sao cho chất lượng và kích thước phải hợp lý.

Quan sát hình ảnh

Trong bảng này có 4 trang ở phía trên để cho phép xem trước hình ảnh, so ảnh gốc với các kết quả tối ưu đưa ra, phiên bản gốc (Original), phiên bản tối ưu 2 ảnh ("2-Up"), tối ưu bốn ảnh ("4-Up"). Bạn có thể chọn công cụ Hand tool để di chuyển hình ảnh vòng quanh để quan sát (nếu hình ảnh lớn hơn khung nhìn), công cụ Zoom tool để phóng to thu nhỏ hình ảnh, và công cụ Eyedropper tool để chọn màu từ hình ảnh, để thay đổi tuỳ chọn tối ưu màu, nhìn bảng phía bên phải của hộp thoại.

Tham số cài đặt sẵn

Có rất nhiều tuỳ chọn trong hộp Save for Web, và việc chọn có thể mất thời gian! Đứng quá lo lắng, có một danh sách các cài đặt sẵn cho phép bạn chọn lựa các bộ tham số một cách dễ dàng. Click danh sách Settings: nó sẽ đổ ra các tuỳ chọn (chỉ cần nhấn nút Cancel) để đưa danh sách đó lên lại:

Available presets

Có 3 định dạng ảnh có bản trong các tuỳ chọn - GIF, JPEG và PNG. Như là qui luật thông thường, sử dụng JPEG's cho các hình ảnh chụp và GIF's cho tất cả các hình còn lại. Để nắm rõ hơn về các định dạng ảnh, bạn có thể xem bài Tìm hiểu về các định dạng ảnh.

Tối ưu ảnh GIF

Nếu bạn đã tạo một ảnh GIF, bắt đầu với bộ tuỳ chọn GIF 32 Dithered, điều đó cho phép tạo ảnh GIF dùng cho hầu hết trang Web. Bạn có thể tối ưu hơn nếu cần thiết một số tuỳ chọn tối ưu có thể xem và thảo luận ở phần dưới đây.

Phương pháp giảm bớt màu colour reduction

Đây là hộp danh sách bên dưới hộp Image Format. Các tuỳ chọn thường dùng là:

  • Perceptual: Tạo ra ảnh giảm bớt màu với các bảng màu thông dụng tốt với mắt người.
  • Selective: Như Perceptual, nhưng làm việc tốt hơn trên Web. Tuỳ chọn mặc định (and default).
  • Adaptive: Tạo bằng màu với màu lấy mẫu từ màu hình ảnh quang phổ. Thường là tốt như Selective.
  • Web: Sử dụng nó nếu bạn canà một bảng màu an toàn nhất cho Web (bảng màu Netscape 216-colour). Ngày nay thì điều này không quan trọng lắm vì việc hiển thị đều có thể đến tới 16 triệu màu.

Phương pháp Dithering

Đây là hộp thoại ở dưới hộp "colour reduction method". Dithering có nghĩa rằng thêm các mẫu hoặc bất kì điểm ảnh tạo sự xuất hiện thêm các màu bên ngoài dải màu của bảng hiện tại, cho phép bạn tạo kích thước bảng nhỏ hơn. Các tuỳ chọn là:

  • No Dither: Không áp dụng chế độ dither cho ảnh. Tuỳ chọn này tốt nếu như hiệu ứng dither nhìn không đẹp, nhưng có thể tạo các "dải" màu đơn giản.
  • Diffusion: Sử dụng để che lỗi, tương tự như Noise dithering, tạo ra các mẫu nhìn bất kì để tạo điểm ảnh xung quanh.
  • Pattern: Sử dụng mẫu tạo dithering. Có thể làm việc tốt với một số nhưng nhìn hơi giả.
  • Noise: Tương tự Diffusion, nhưng không tạo các cạnh trong slice củaImageReady.

Transparency

Đây là tuỳ chọn chó có nếu không có Background. Nó cho phép bạn lưu ảnh GIF có độ trong suốt nền. Nếu bạn không chọn, sẽ không trong suốt mà tô nền với màu Matte (màu xỉn hoặc màu trắng nếu không chọn Matte).

Interlaced

Tuỳ chọn này tạo ảnh GIF đan nhau. Nếu đặt thì GIF sẽ xuất hiện dần dần từ từ theo dạng các đường thẳng hình nằm ngang và hiện dần khi tải vào trang Web, hình ảnh có thể xem hiện dần với ảnh lớn. Tất nhiên nó sẽ tăng dung lượng file.

Lossy

Tùy chọn này cho phép loại bỏ bớt một số phần chi tiết. Chỉ sử dụng nếu không giảm được kích thước! Giá trị là 0 thì sẽ không loại bỏ chi tiết; giá trị 100 sẽ loại bỏ với số lượng lớn nhất.

Colors

Tuỳ chọn này cho phép bạn chọn kích thước bảng màu cho ảnh GIF. Một bảng 32 màu thường là lựa chọn tốt cho trang web, nhưng nếu hình ảnh nhiều chi tiết phức tạp thì phải nâng lên 32, 64, 128 hoặc 256. Nếu hình ảnh của bạn không có nhiều màu, thì chọn 16, 8, 4 thậm chí 2! để tạo ảnh GIF nhẹ nhất.

Dither

Nếu bạn chọn tuỳ chọn dithering (xem ở trên), tuỳ chọn cho phép bạn đặt độ dithered - 0 alf không có dither, 100 là rất nhiều dither.

Matte

Tuỳ chọn đặt màu nền background cho ảnh. Nếu tuỳ chon Transparency được họcn (xem ở trên), thì màu hình sẽ tạo các cạnh dải với màu matte. Nếu chọn Matte là None, GIF sẽ có màu "cực trong suốt" không có chuyển; điều này tốt nếu như hình của bạn đặt trên nền.

Nếu bạn không chọn Transparency, phần trong suốt của ảnh sẽ được tô với màu matte.

Web Snap

Nếu bạn muốn sử dụng bảng màu an toàn web-safe colours, tăng giá trị Web Snap. Photoshop sẽ tạo bảng màu tốt nhất cho bạn để cho giá trị Web Snap.

Tối ưu ảnh JPEG

Nếu bạn tạo một ảnh JPEG, hãy chọn chế độ đầu tiên là JPEG Medium, điều đó tốt nhất cho hầu hết ảnh JPEG. Bạn có thể điều chỉnh thêm các thông số theo hướng dẫn dưới đây.

Quality

Có 2 cách để nén chất lượng: danh sách Low/Medium/High/Maximum (để chọn nhanh), và thanh trượt Quality (để điều chỉnh từ từ). Cài đặt chất lượng thấp nhất, thì sẽ nhiều mờ nhất với ảnh JPEG, nhưng kích thước file sẽ nhỏ nhất và ngược lại.

Progressive

Một progressive (luỹ tiến) JPEG tương tự như interlaced GIF (xem ở trên). Hình ảnh sẽ nạp vào trang Web từ từ nếu nặng quá và theo một hình ảnh chất lượng thấp (low resolution) đầu tiên, sau đó mới hiện dần các ảnh đầy đủ, ảnh chất lượng cao (high-resoulution). Hơn nữa việc dùng lại việc xem ảnh vẫn nhìn thấy một số phần của hình ảnh, một số trình duyệt cũ không hỗ trợ JPEGs.

Matte

Nếu ảnh Photoshop có vùng trong suốt, bạn sẽ tô đầy vùng đó với màu matte trong menu xổ xuống.

Tối ưu ảnh PNG

Các tuỳ chọn tối ưu PNG-24 giống như cho một ảnh JPEG. Tương tự tuỳ chọn cho ảnh PNG-8 giống như một ảnh GIF. Xem các phần về GIF và JPEG để biết chi tiết.

Nếu bạn không quá khó tính và buồn bực thì...

...bạn có thể cho Photoshop tối ưu hình ảnh! Chọn mũi tên bên phải của bảng Settings... và chọn Optimize to File Size...:

Optimize to File Size option

Trong hộp thoại, chọn Auto Select GIF/JPEG sau đó nhập kích thước file. Click OK và Photoshop sẽ làm các công đoạn còn lại! Nếu bạn không hài lòng với kết quả thì đặt các tuỳ chọn lại như các phần ở trên.

Lưu lại hình ảnh

Khi bạn đã hài lòng với hình ảnh tối ưu về chất lượng và kích thước, click OK để lưu vào đĩa. File sẽ được lưu thành một bản sao copy của ảnh gốc, trừ khi bạn chỉ định ghi đè lên ảnh gốc.


(itgate)

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo