tin tức

Màu an cho Web - Web-safe colors

14/06/2011 - Xem: 795

 

Độ sâu màu
8-bit color
15/16 bit: Highcolor
24/32 bit: Truecolor
Web-safe color
 

Các tập hợp khác của 216 giá trị màu thường được gọi là bảng màu "web-safe", nó được phát triển tại thời điểm mà nhiều công ty màn hình máy tính chỉ cung cấp card hiển thị 256 màu. Một tập hợp các màu cần thiết để không cần phải có thêm các màu ngoài khoảng 256 màu; số lượng 216 đã dược chọn bởi vì hệ điều hành máy tính thường nhận từ 16 đến 20 màu riêng cho chúng rồi; nó cũng được chọn là bởi vì cho phép chính xác là 6 phần của mỗi màu red, green, và blue (6 × 6 × 6 = 216).

Danh sách các màu thường được đưa ra với các thuộc tính đặc biệt để tạo ảnh. Thực tế, trong việc hiển thị 256 màu ứng dụng có thể đặt bảng màu của bất kì màu nào mà chúng ta chọn. Những màu này sẽ tự động được điều chỉnh đúng với bảng màu sau đó đưa đến cho ứng dụng duyệt xét.

"Web-safe" colors là mô tả điều đó, trên hệ thống như X11 nơi bảng màu là được chia sẽ giữa các ứng dụng, các hình lập phương nhỏ (5x5x5 hay 4x4x4) đã được định vị bởi trình duyệt  — và màu "web safe" sẽ đúng trên hệ thống. Kết quả sẽ tốt hơn nếu cung cấp hình ảnh với giải màu lớn hơn và cho phép trình duyệt hiển thị những khoảng không màu nếu cần.

Với sự phát triển mạnh ở thế kỉ 21, các card màn hình cho game và ảnh số, máy tính cá nhân đã có đến 16-bit màu và thường là 24-bit (truecolor - màu chuẩn). Các thiết bị di động cũng có đến 16-bit màu, các thiết bị kĩ thuật số như camera, điện thoại,.. Từ "web-safe" đã phần nào không còn là ý nghĩa cũ nữa.

"web-safe" colors không chỉ là cái tên mà là được chỉ định bằng các màu bộ ba RGB. Trong bảng màu ở dưới, một số có 3 kí tự sử dụng kí tự ở dạng thập lục phân (hexâdeciml) để mô tả.(Ngôn ngữ Cascading Style Sheets - CSS hỗ trợ cả 2 kiểu ghi là 3 số và 6 số.) Kí tự "3" ở đây có nghĩa là chỉ số hexadecimal "33"; "C" là tương đồng với "CC". Ví dụ, "F63" trong bảng dưới là tương đương với "#FF6633" trong hệ thống trước. Dưới đây là các giá trị của 6 màu với mỗi màu là có 256 vị trí.

6 kí tự của mỗi màu
digit hexadecimal decimal
0 00 0
3 33 51
6 66 102
9 99 153
C or (12) CC 204
F or (15) FF 255

Bảng dưới đây sẽ hiển thị tất cả các màu an toàn cho web "web-safe" colors, dưới đoạn really-safe (đoạn bên dưới). Phần  gamma correction có nghĩa rằng sẽ có 6 mức 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, và 100% được hiển thị thành 0%, 2%, 10%, 28%, 57%, và 100% theo chuẩn 2.5 gamma CRT hoặc LCD, làm cho màu rất tối. Phần dưới đây là từ điểm thấp nhất, cho 0 và 3, cần phải phát triển thêm từ mỗi thành phần của chúng:

Web-Safe Colors - Các màu an toàn cho Web
*000* 300 600 900 C00 *F00* *003* 303 603 903 C03 *F03*
006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C *00F* 30F 60F 90F C0F *F0F*
030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63
066 366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
*0F0* 3F0 *6F0* 9F0 CF0 *FF0* 0F3 *3F3* *6F3* 9F3 CF3 *FF3*
*0F6* *3F6* 6F6 9F6 *CF6* *FF6* 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
*0FC* *3FC* 6FC 9FC CFC FFC *0FF* *3FF* *6FF* 9FF CFF *FFF*

 

Really web safe colors - Màu thật sự an toàn

Các nhà thiết kế thường lấy màu 216 "web-safe" cho website của họ; tuy nhiên, 8-bit màu cũng sẽ hiển thị tốt với hầu hết bảng màu 216-màu theo bảng màu web-safe. Vậy nên chúng ta không cần phải đắn đo về màu sắc với thởi điểm này, và việc hiển thị sẽ chỉ tốt hơn và chuẩn hơn thôi. Mặc dầu vậy chúng ta  vẫn có thể dùng được trên các màn hình 16-bit. Chúng ta gọi 22 màu đã bị dùng trong tổng số 256-216 là màu "readlly safe - thực sự an toàn".


(itgate)

Liên kết

Tin được quan tâm nhất

Quản cáo