thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 13 ra ngày 27/02/2021

Ngày 05/04/2000 về 14813 sau đó ngày 06/04/2000 về 74762
Ngày 24/08/2000 về 16313 sau đó ngày 25/08/2000 về 24947
Ngày 26/11/2000 về 34213 sau đó ngày 27/11/2000 về 25391
Ngày 01/01/2001 về 84013 sau đó ngày 02/01/2001 về 74470
Ngày 27/03/2001 về 34513 sau đó ngày 28/03/2001 về 38200
Ngày 02/05/2001 về 69613 sau đó ngày 03/05/2001 về 34706
Ngày 08/05/2001 về 57213 sau đó ngày 09/05/2001 về 42811
Ngày 21/09/2001 về 84013 sau đó ngày 22/09/2001 về 78582
Ngày 21/10/2001 về 79013 sau đó ngày 22/10/2001 về 48169
Ngày 10/01/2002 về 87613 sau đó ngày 11/01/2002 về 81899
Ngày 01/05/2002 về 68113 sau đó ngày 02/05/2002 về 94558
Ngày 09/05/2002 về 10713 sau đó ngày 10/05/2002 về 85828
Ngày 11/05/2002 về 72413 sau đó ngày 12/05/2002 về 01779
Ngày 25/10/2002 về 36413 sau đó ngày 26/10/2002 về 16505
Ngày 19/01/2004 về 49513 sau đó ngày 20/01/2004 về 36812
Ngày 28/05/2004 về 65613 sau đó ngày 29/05/2004 về 00957
Ngày 10/06/2004 về 65713 sau đó ngày 11/06/2004 về 42256
Ngày 20/07/2004 về 92513 sau đó ngày 21/07/2004 về 55295
Ngày 30/09/2004 về 72913 sau đó ngày 01/10/2004 về 70257
Ngày 04/02/2006 về 89913 sau đó ngày 05/02/2006 về 58189
Ngày 08/08/2006 về 06813 sau đó ngày 09/08/2006 về 67967
Ngày 02/09/2006 về 68413 sau đó ngày 03/09/2006 về 48979
Ngày 06/09/2006 về 14413 sau đó ngày 07/09/2006 về 47814
Ngày 27/10/2006 về 57013 sau đó ngày 28/10/2006 về 79554
Ngày 26/02/2007 về 72713 sau đó ngày 27/02/2007 về 73059
Ngày 08/12/2007 về 48613 sau đó ngày 09/12/2007 về 30766
Ngày 20/01/2008 về 81713 sau đó ngày 21/01/2008 về 69922
Ngày 22/03/2008 về 00913 sau đó ngày 23/03/2008 về 04384
Ngày 04/06/2008 về 40113 sau đó ngày 05/06/2008 về 23226
Ngày 11/07/2008 về 65113 sau đó ngày 12/07/2008 về 94266
Ngày 18/08/2008 về 39613 sau đó ngày 19/08/2008 về 83438
Ngày 08/03/2009 về 20013 sau đó ngày 09/03/2009 về 39052
Ngày 24/03/2009 về 11713 sau đó ngày 25/03/2009 về 09810
Ngày 27/05/2009 về 06713 sau đó ngày 28/05/2009 về 47348
Ngày 09/08/2009 về 23913 sau đó ngày 10/08/2009 về 25076
Ngày 15/05/2010 về 73913 sau đó ngày 16/05/2010 về 56325
Ngày 12/11/2010 về 15813 sau đó ngày 13/11/2010 về 47262
Ngày 03/12/2010 về 96313 sau đó ngày 04/12/2010 về 95653
Ngày 24/01/2011 về 69613 sau đó ngày 25/01/2011 về 33590
Ngày 13/05/2011 về 95713 sau đó ngày 14/05/2011 về 47224
Ngày 01/06/2011 về 61113 sau đó ngày 02/06/2011 về 41841
Ngày 11/08/2011 về 11013 sau đó ngày 12/08/2011 về 73231
Ngày 25/12/2011 về 63513 sau đó ngày 26/12/2011 về 56788
Ngày 31/05/2013 về 93713 sau đó ngày 01/06/2013 về 48425
Ngày 23/07/2013 về 34713 sau đó ngày 24/07/2013 về 22865
Ngày 01/08/2013 về 92413 sau đó ngày 02/08/2013 về 91085
Ngày 15/05/2014 về 79513 sau đó ngày 16/05/2014 về 35053
Ngày 10/08/2014 về 42313 sau đó ngày 11/08/2014 về 12979
Ngày 12/10/2014 về 38713 sau đó ngày 13/10/2014 về 03839
Ngày 04/01/2015 về 91713 sau đó ngày 05/01/2015 về 65001
Ngày 24/02/2015 về 67313 sau đó ngày 25/02/2015 về 15853
Ngày 13/04/2015 về 49813 sau đó ngày 14/04/2015 về 11164
Ngày 20/08/2015 về 83013 sau đó ngày 21/08/2015 về 20073
Ngày 16/10/2015 về 19413 sau đó ngày 17/10/2015 về 78016
Ngày 04/08/2016 về 39113 sau đó ngày 05/08/2016 về 20146
Ngày 03/02/2017 về 22913 sau đó ngày 04/02/2017 về 74529
Ngày 14/02/2017 về 45613 sau đó ngày 15/02/2017 về 48219
Ngày 03/08/2017 về 54613 sau đó ngày 04/08/2017 về 31308
Ngày 23/03/2018 về 14613 sau đó ngày 24/03/2018 về 05545
Ngày 28/05/2020 về 09913 sau đó ngày 29/05/2020 về 97954
Ngày 05/06/2020 về 79913 sau đó ngày 06/06/2020 về 18932
Ngày 22/12/2020 về 81613 sau đó ngày 23/12/2020 về 80188

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 13 là:

79: 3 lần, 53: 3 lần, 57: 2 lần, 88: 2 lần, 66: 2 lần, 54: 2 lần, 25: 2 lần, 62: 2 lần, 31: 1 lần, 48: 1 lần, 24: 1 lần, 76: 1 lần, 90: 1 lần, 41: 1 lần, 85: 1 lần, 19: 1 lần, 29: 1 lần, 08: 1 lần, 45: 1 lần, 32: 1 lần, 46: 1 lần, 16: 1 lần, 39: 1 lần, 10: 1 lần, 01: 1 lần, 64: 1 lần, 73: 1 lần, 65: 1 lần, 84: 1 lần, 82: 1 lần, 69: 1 lần, 99: 1 lần, 58: 1 lần, 11: 1 lần, 06: 1 lần, 47: 1 lần, 91: 1 lần, 70: 1 lần, 00: 1 lần, 28: 1 lần, 05: 1 lần, 59: 1 lần, 22: 1 lần, 26: 1 lần, 38: 1 lần, 14: 1 lần, 67: 1 lần, 12: 1 lần, 56: 1 lần, 95: 1 lần, 89: 1 lần, 52: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 28/02 sau khi ra 13 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 13 vào Thứ 7 là:

Ngày 12/05/2002 giải đặc biệt về 01779 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/02/2006 giải đặc biệt về 58189 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/09/2006 giải đặc biệt về 48979 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/12/2007 giải đặc biệt về 30766 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/03/2008 giải đặc biệt về 04384 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/05/2010 giải đặc biệt về 56325 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 28/02 trong các năm trước

Ngày 28/02/2020 giải đặc biệt về 45982 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 28/02/2019 giải đặc biệt về 61214 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 28/02/2018 giải đặc biệt về 71657 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2017 giải đặc biệt về 83098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 28/02/2016 giải đặc biệt về 46648 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2015 giải đặc biệt về 62393 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2014 giải đặc biệt về 67736 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2013 giải đặc biệt về 36897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 28/02/2012 giải đặc biệt về 23587 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2011 giải đặc biệt về 48688 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 28/02/2010 giải đặc biệt về 11636 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2009 giải đặc biệt về 41626 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 28/02/2008 giải đặc biệt về 29942 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2007 giải đặc biệt về 44722 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 28/02/2006 giải đặc biệt về 04909 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2005 giải đặc biệt về 64034 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 28/02/2004 giải đặc biệt về 89324 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2003 giải đặc biệt về 75008 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 28/02/2002 giải đặc biệt về 65621 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 28/02/2001 giải đặc biệt về 83217 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 28/02/2000 giải đặc biệt về 77602 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2