Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

21 ra ngày 21/11/2018
Ngày 07/05/2000 về 87121 sau đó ngày 08/05/2000 về 04873
Ngày 22/05/2000 về 31721 sau đó ngày 23/05/2000 về 11123
Ngày 28/09/2000 về 06421 sau đó ngày 29/09/2000 về 38607
Ngày 02/11/2000 về 06421 sau đó ngày 03/11/2000 về 76528
Ngày 17/12/2000 về 91021 sau đó ngày 18/12/2000 về 04003
Ngày 16/05/2001 về 20021 sau đó ngày 17/05/2001 về 02996
Ngày 23/07/2001 về 84821 sau đó ngày 24/07/2001 về 54153
Ngày 02/08/2001 về 11121 sau đó ngày 03/08/2001 về 16961
Ngày 28/02/2002 về 65621 sau đó ngày 01/03/2002 về 04144
Ngày 13/03/2002 về 56921 sau đó ngày 14/03/2002 về 10761
Ngày 22/03/2002 về 23521 sau đó ngày 23/03/2002 về 80139
Ngày 19/06/2002 về 91721 sau đó ngày 20/06/2002 về 96682
Ngày 18/07/2002 về 32321 sau đó ngày 19/07/2002 về 39164
Ngày 11/06/2003 về 15021 sau đó ngày 12/06/2003 về 60687
Ngày 10/07/2003 về 38221 sau đó ngày 11/07/2003 về 63222
Ngày 21/07/2003 về 02621 sau đó ngày 22/07/2003 về 54135
Ngày 08/08/2003 về 60421 sau đó ngày 09/08/2003 về 95443
Ngày 23/09/2003 về 55621 sau đó ngày 24/09/2003 về 20921
Ngày 24/09/2003 về 20921 sau đó ngày 25/09/2003 về 48857
Ngày 28/11/2003 về 05721 sau đó ngày 29/11/2003 về 10161
Ngày 24/07/2004 về 97021 sau đó ngày 25/07/2004 về 24550
Ngày 30/07/2004 về 56121 sau đó ngày 31/07/2004 về 23912
Ngày 29/09/2004 về 92221 sau đó ngày 30/09/2004 về 72913
Ngày 06/10/2004 về 81021 sau đó ngày 07/10/2004 về 83379
Ngày 23/01/2005 về 94121 sau đó ngày 24/01/2005 về 61083
Ngày 27/02/2005 về 22221 sau đó ngày 28/02/2005 về 64034
Ngày 18/09/2005 về 07621 sau đó ngày 19/09/2005 về 42218
Ngày 14/01/2006 về 98421 sau đó ngày 15/01/2006 về 48258
Ngày 08/10/2006 về 89221 sau đó ngày 09/10/2006 về 62953
Ngày 22/10/2006 về 78021 sau đó ngày 23/10/2006 về 36004
Ngày 14/11/2006 về 16421 sau đó ngày 15/11/2006 về 34175
Ngày 20/11/2006 về 35221 sau đó ngày 21/11/2006 về 36231
Ngày 27/01/2007 về 50521 sau đó ngày 28/01/2007 về 98340
Ngày 29/05/2007 về 47321 sau đó ngày 30/05/2007 về 21753
Ngày 25/10/2007 về 84921 sau đó ngày 26/10/2007 về 53010
Ngày 13/12/2007 về 55421 sau đó ngày 14/12/2007 về 85247
Ngày 10/01/2008 về 59221 sau đó ngày 11/01/2008 về 41827
Ngày 17/08/2008 về 20221 sau đó ngày 18/08/2008 về 39613
Ngày 16/03/2009 về 01621 sau đó ngày 17/03/2009 về 28743
Ngày 15/09/2009 về 53621 sau đó ngày 16/09/2009 về 40002
Ngày 18/10/2009 về 66421 sau đó ngày 19/10/2009 về 51328
Ngày 10/10/2010 về 50321 sau đó ngày 11/10/2010 về 32933
Ngày 18/05/2011 về 29621 sau đó ngày 19/05/2011 về 14560
Ngày 08/06/2011 về 47421 sau đó ngày 09/06/2011 về 24268
Ngày 12/09/2011 về 35221 sau đó ngày 13/09/2011 về 56462
Ngày 10/04/2012 về 50321 sau đó ngày 11/04/2012 về 77582
Ngày 06/05/2012 về 71421 sau đó ngày 07/05/2012 về 91229
Ngày 29/05/2012 về 34221 sau đó ngày 30/05/2012 về 69939
Ngày 22/09/2012 về 47921 sau đó ngày 23/09/2012 về 23673
Ngày 06/10/2012 về 66321 sau đó ngày 07/10/2012 về 68818
Ngày 16/12/2013 về 03721 sau đó ngày 17/12/2013 về 07673
Ngày 21/12/2013 về 59421 sau đó ngày 22/12/2013 về 21155
Ngày 04/07/2014 về 77521 sau đó ngày 05/07/2014 về 50815
Ngày 08/09/2014 về 70121 sau đó ngày 09/09/2014 về 24077
Ngày 17/10/2014 về 96621 sau đó ngày 18/10/2014 về 84860
Ngày 15/08/2015 về 58421 sau đó ngày 16/08/2015 về 26736
Ngày 13/04/2016 về 09821 sau đó ngày 14/04/2016 về 09866
Ngày 03/10/2016 về 02821 sau đó ngày 04/10/2016 về 54308
Ngày 20/10/2016 về 39821 sau đó ngày 21/10/2016 về 49878
Ngày 08/12/2016 về 83121 sau đó ngày 09/12/2016 về 06735
Ngày 29/04/2017 về 54621 sau đó ngày 30/04/2017 về 13176
Ngày 26/05/2017 về 56321 sau đó ngày 27/05/2017 về 15355
Ngày 11/06/2017 về 18721 sau đó ngày 12/06/2017 về 83555
Ngày 01/07/2017 về 82721 sau đó ngày 02/07/2017 về 53349
Ngày 22/12/2017 về 59521 sau đó ngày 23/12/2017 về 53369
Ngày 14/01/2018 về 45021 sau đó ngày 15/01/2018 về 85298
Ngày 19/01/2018 về 67721 sau đó ngày 20/01/2018 về 69463
Ngày 21/09/2018 về 31221 sau đó ngày 22/09/2018 về 29578
Quảng cáo

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 21 là:

55: 3 lần, 61: 3 lần, 73: 3 lần, 53: 3 lần, 78: 2 lần, 43: 2 lần, 13: 2 lần, 60: 2 lần, 18: 2 lần, 82: 2 lần, 35: 2 lần, 28: 2 lần, 39: 2 lần, 68: 1 lần, 62: 1 lần, 98: 1 lần, 63: 1 lần, 27: 1 lần, 02: 1 lần, 33: 1 lần, 29: 1 lần, 69: 1 lần, 47: 1 lần, 66: 1 lần, 08: 1 lần, 76: 1 lần, 36: 1 lần, 15: 1 lần, 77: 1 lần, 49: 1 lần, 58: 1 lần, 64: 1 lần, 87: 1 lần, 22: 1 lần, 21: 1 lần, 44: 1 lần, 96: 1 lần, 23: 1 lần, 07: 1 lần, 03: 1 lần, 57: 1 lần, 50: 1 lần, 75: 1 lần, 31: 1 lần, 40: 1 lần, 04: 1 lần, 34: 1 lần, 12: 1 lần, 79: 1 lần, 83: 1 lần, 10: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/11 sau khi ra 21 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 5 sau khi ra 21 vào Thứ 4 là:

Ngày 17/05/2001 giải đặc biệt về 02996 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 14/03/2002 giải đặc biệt về 10761 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/06/2002 giải đặc biệt về 96682 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/06/2003 giải đặc biệt về 60687 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/09/2003 giải đặc biệt về 48857 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/09/2004 giải đặc biệt về 72913 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 07/10/2004 giải đặc biệt về 83379 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/05/2011 giải đặc biệt về 14560 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/06/2011 giải đặc biệt về 24268 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 14/04/2016 giải đặc biệt về 09866 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 22/11 trong các năm trước

Ngày 22/11/2017 giải đặc biệt về 83824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/11/2016 giải đặc biệt về 89476 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2015 giải đặc biệt về 23368 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/11/2014 giải đặc biệt về 21736 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/11/2013 giải đặc biệt về 12080 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/11/2012 giải đặc biệt về 08000 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/11/2011 giải đặc biệt về 27625 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2010 giải đặc biệt về 88368 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/11/2009 giải đặc biệt về 18716 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2008 giải đặc biệt về 28434 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2007 giải đặc biệt về 04583 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/11/2006 giải đặc biệt về 97735 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 22/11/2005 giải đặc biệt về 34300 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/11/2004 giải đặc biệt về 17431 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2003 giải đặc biệt về 50691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2002 giải đặc biệt về 25866 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 22/11/2001 giải đặc biệt về 67146 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 22/11/2000 giải đặc biệt về 23780 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2