Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

92 ra ngày 19/01/2019
Ngày 20/02/2000 về 37192 sau đó ngày 21/02/2000 về 48389
Ngày 24/04/2000 về 12292 sau đó ngày 25/04/2000 về 21593
Ngày 26/06/2000 về 19192 sau đó ngày 27/06/2000 về 50757
Ngày 08/10/2000 về 11992 sau đó ngày 09/10/2000 về 30736
Ngày 06/05/2001 về 52792 sau đó ngày 07/05/2001 về 65582
Ngày 03/10/2001 về 32192 sau đó ngày 04/10/2001 về 50384
Ngày 19/11/2001 về 58892 sau đó ngày 20/11/2001 về 63974
Ngày 18/01/2002 về 26892 sau đó ngày 19/01/2002 về 85114
Ngày 20/01/2002 về 82892 sau đó ngày 21/01/2002 về 34605
Ngày 25/01/2002 về 74392 sau đó ngày 26/01/2002 về 28322
Ngày 07/04/2002 về 34192 sau đó ngày 08/04/2002 về 20998
Ngày 15/02/2003 về 33592 sau đó ngày 16/02/2003 về 74490
Ngày 19/04/2003 về 59592 sau đó ngày 20/04/2003 về 72262
Ngày 16/05/2003 về 58792 sau đó ngày 17/05/2003 về 37866
Ngày 23/06/2003 về 19592 sau đó ngày 24/06/2003 về 56268
Ngày 26/08/2003 về 60692 sau đó ngày 27/08/2003 về 62989
Ngày 22/08/2004 về 06492 sau đó ngày 23/08/2004 về 92800
Ngày 16/01/2005 về 43592 sau đó ngày 17/01/2005 về 22715
Ngày 16/06/2005 về 04692 sau đó ngày 17/06/2005 về 28645
Ngày 15/08/2005 về 99092 sau đó ngày 16/08/2005 về 99656
Ngày 12/09/2005 về 37192 sau đó ngày 13/09/2005 về 69796
Ngày 20/12/2005 về 35292 sau đó ngày 21/12/2005 về 45087
Ngày 31/03/2006 về 77592 sau đó ngày 01/04/2006 về 21042
Ngày 11/06/2006 về 41492 sau đó ngày 12/06/2006 về 52292
Ngày 12/06/2006 về 52292 sau đó ngày 13/06/2006 về 33402
Ngày 10/03/2007 về 95392 sau đó ngày 11/03/2007 về 00100
Ngày 21/03/2007 về 79092 sau đó ngày 22/03/2007 về 66387
Ngày 09/04/2007 về 09692 sau đó ngày 10/04/2007 về 11780
Ngày 26/05/2007 về 39292 sau đó ngày 27/05/2007 về 61412
Ngày 16/09/2007 về 22292 sau đó ngày 17/09/2007 về 11055
Ngày 23/12/2007 về 76092 sau đó ngày 24/12/2007 về 36142
Ngày 23/02/2008 về 93992 sau đó ngày 24/02/2008 về 92131
Ngày 04/12/2008 về 33092 sau đó ngày 05/12/2008 về 61506
Ngày 22/05/2009 về 02092 sau đó ngày 23/05/2009 về 93302
Ngày 11/08/2009 về 12692 sau đó ngày 12/08/2009 về 80814
Ngày 08/04/2010 về 81192 sau đó ngày 09/04/2010 về 45855
Ngày 08/05/2010 về 44892 sau đó ngày 09/05/2010 về 39067
Ngày 23/06/2010 về 54492 sau đó ngày 24/06/2010 về 15091
Ngày 16/09/2010 về 46292 sau đó ngày 17/09/2010 về 73045
Ngày 21/09/2010 về 28192 sau đó ngày 22/09/2010 về 75824
Ngày 29/09/2010 về 37192 sau đó ngày 30/09/2010 về 96964
Ngày 01/09/2011 về 94392 sau đó ngày 02/09/2011 về 26844
Ngày 18/12/2011 về 81892 sau đó ngày 19/12/2011 về 98682
Ngày 12/03/2012 về 81692 sau đó ngày 13/03/2012 về 12912
Ngày 18/06/2012 về 63692 sau đó ngày 19/06/2012 về 80625
Ngày 06/07/2012 về 28192 sau đó ngày 07/07/2012 về 24485
Ngày 08/10/2012 về 91692 sau đó ngày 09/10/2012 về 68128
Ngày 15/03/2013 về 90692 sau đó ngày 16/03/2013 về 06544
Ngày 26/03/2013 về 51492 sau đó ngày 27/03/2013 về 45571
Ngày 28/11/2013 về 61492 sau đó ngày 29/11/2013 về 92748
Ngày 14/08/2014 về 83192 sau đó ngày 15/08/2014 về 61468
Ngày 08/11/2014 về 62292 sau đó ngày 09/11/2014 về 37305
Ngày 05/07/2015 về 21792 sau đó ngày 06/07/2015 về 20484
Ngày 14/09/2015 về 73292 sau đó ngày 15/09/2015 về 36312
Ngày 28/01/2016 về 12792 sau đó ngày 29/01/2016 về 76011
Ngày 30/03/2016 về 61692 sau đó ngày 31/03/2016 về 44978
Ngày 18/05/2016 về 28192 sau đó ngày 19/05/2016 về 59894
Ngày 05/06/2016 về 51092 sau đó ngày 06/06/2016 về 34206
Ngày 06/07/2016 về 18292 sau đó ngày 07/07/2016 về 35917
Ngày 27/11/2016 về 37392 sau đó ngày 28/11/2016 về 78162
Ngày 05/01/2017 về 86192 sau đó ngày 06/01/2017 về 97266
Ngày 11/02/2017 về 78292 sau đó ngày 12/02/2017 về 94247
Ngày 12/05/2017 về 08792 sau đó ngày 13/05/2017 về 58255
Ngày 09/06/2017 về 91192 sau đó ngày 10/06/2017 về 43869
Ngày 01/11/2017 về 83492 sau đó ngày 02/11/2017 về 99761
Ngày 09/12/2017 về 83892 sau đó ngày 10/12/2017 về 99478
Ngày 26/06/2018 về 53992 sau đó ngày 27/06/2018 về 31098
Ngày 22/07/2018 về 77892 sau đó ngày 23/07/2018 về 95786
Ngày 29/07/2018 về 69492 sau đó ngày 30/07/2018 về 19672
Quảng cáo

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 92 là:

55: 3 lần, 12: 3 lần, 87: 2 lần, 45: 2 lần, 00: 2 lần, 68: 2 lần, 42: 2 lần, 89: 2 lần, 06: 2 lần, 78: 2 lần, 66: 2 lần, 44: 2 lần, 02: 2 lần, 62: 2 lần, 84: 2 lần, 05: 2 lần, 98: 2 lần, 82: 2 lần, 14: 2 lần, 11: 1 lần, 71: 1 lần, 85: 1 lần, 28: 1 lần, 48: 1 lần, 17: 1 lần, 61: 1 lần, 86: 1 lần, 72: 1 lần, 69: 1 lần, 47: 1 lần, 94: 1 lần, 25: 1 lần, 93: 1 lần, 91: 1 lần, 96: 1 lần, 92: 1 lần, 56: 1 lần, 22: 1 lần, 90: 1 lần, 15: 1 lần, 74: 1 lần, 80: 1 lần, 24: 1 lần, 64: 1 lần, 67: 1 lần, 36: 1 lần, 31: 1 lần, 57: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/01 sau khi ra 92 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Chủ nhật sau khi ra 92 vào Thứ 7 là:

Ngày 16/02/2003 giải đặc biệt về 74490 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/04/2003 giải đặc biệt về 72262 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/03/2007 giải đặc biệt về 00100 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/05/2007 giải đặc biệt về 61412 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/02/2008 giải đặc biệt về 92131 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/05/2010 giải đặc biệt về 39067 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/11/2014 giải đặc biệt về 37305 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/02/2017 giải đặc biệt về 94247 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/12/2017 giải đặc biệt về 99478 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/01 trong các năm trước

Ngày 20/01/2018 giải đặc biệt về 69463 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/01/2017 giải đặc biệt về 43033 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/01/2016 giải đặc biệt về 39941 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/01/2015 giải đặc biệt về 64256 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/01/2014 giải đặc biệt về 34098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/01/2013 giải đặc biệt về 00611 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/01/2012 giải đặc biệt về 39699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/01/2011 giải đặc biệt về 02685 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/01/2010 giải đặc biệt về 14691 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/01/2009 giải đặc biệt về 57566 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/01/2008 giải đặc biệt về 81713 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/01/2007 giải đặc biệt về 35640 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/01/2006 giải đặc biệt về 10418 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/01/2005 giải đặc biệt về 88619 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/01/2004 giải đặc biệt về 36812 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/01/2003 giải đặc biệt về 32741 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/01/2002 giải đặc biệt về 82892 - 2 số cuối là 92 - đầu 9 - cuối 2 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/01/2001 giải đặc biệt về 60082 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/01/2000 giải đặc biệt về 66824 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0