thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 40 ra ngày 17/10/2021

Ngày 25/01/2000 về 30340 sau đó ngày 26/01/2000 về 85149
Ngày 24/05/2000 về 64440 sau đó ngày 25/05/2000 về 21616
Ngày 04/08/2000 về 39840 sau đó ngày 05/08/2000 về 52134
Ngày 30/03/2001 về 96640 sau đó ngày 31/03/2001 về 12369
Ngày 13/07/2001 về 40140 sau đó ngày 14/07/2001 về 48294
Ngày 19/09/2001 về 07940 sau đó ngày 20/09/2001 về 46995
Ngày 07/03/2002 về 25240 sau đó ngày 08/03/2002 về 20796
Ngày 07/06/2002 về 97940 sau đó ngày 08/06/2002 về 55066
Ngày 23/07/2002 về 57240 sau đó ngày 24/07/2002 về 61681
Ngày 08/08/2002 về 92040 sau đó ngày 09/08/2002 về 75266
Ngày 28/11/2002 về 95640 sau đó ngày 29/11/2002 về 11115
Ngày 13/02/2003 về 91940 sau đó ngày 14/02/2003 về 06310
Ngày 02/04/2003 về 13940 sau đó ngày 03/04/2003 về 81341
Ngày 30/06/2003 về 83340 sau đó ngày 01/07/2003 về 70699
Ngày 04/09/2004 về 93340 sau đó ngày 05/09/2004 về 67894
Ngày 07/05/2005 về 38340 sau đó ngày 08/05/2005 về 56514
Ngày 22/08/2006 về 10540 sau đó ngày 23/08/2006 về 63951
Ngày 20/01/2007 về 35640 sau đó ngày 21/01/2007 về 14478
Ngày 26/01/2007 về 18540 sau đó ngày 27/01/2007 về 50521
Ngày 28/01/2007 về 98340 sau đó ngày 29/01/2007 về 74382
Ngày 20/04/2008 về 65540 sau đó ngày 21/04/2008 về 06128
Ngày 09/01/2009 về 67140 sau đó ngày 10/01/2009 về 42732
Ngày 25/08/2009 về 68840 sau đó ngày 26/08/2009 về 92594
Ngày 14/10/2009 về 32040 sau đó ngày 15/10/2009 về 00411
Ngày 18/07/2010 về 02640 sau đó ngày 19/07/2010 về 02020
Ngày 27/09/2010 về 60640 sau đó ngày 28/09/2010 về 75197
Ngày 03/10/2010 về 86340 sau đó ngày 04/10/2010 về 42326
Ngày 13/01/2012 về 01940 sau đó ngày 14/01/2012 về 91517
Ngày 25/06/2012 về 67340 sau đó ngày 26/06/2012 về 38860
Ngày 28/03/2013 về 62540 sau đó ngày 29/03/2013 về 44334
Ngày 28/04/2013 về 46640 sau đó ngày 29/04/2013 về 69043
Ngày 03/07/2013 về 91840 sau đó ngày 04/07/2013 về 18981
Ngày 21/04/2014 về 31340 sau đó ngày 22/04/2014 về 55155
Ngày 27/06/2014 về 60240 sau đó ngày 28/06/2014 về 41940
Ngày 28/06/2014 về 41940 sau đó ngày 29/06/2014 về 63731
Ngày 03/06/2015 về 40740 sau đó ngày 04/06/2015 về 41878
Ngày 18/07/2015 về 25540 sau đó ngày 19/07/2015 về 94703
Ngày 02/12/2015 về 90340 sau đó ngày 03/12/2015 về 15390
Ngày 25/12/2015 về 85140 sau đó ngày 26/12/2015 về 23185
Ngày 12/04/2016 về 10140 sau đó ngày 13/04/2016 về 09821
Ngày 04/05/2016 về 09640 sau đó ngày 05/05/2016 về 83220
Ngày 21/07/2016 về 98540 sau đó ngày 22/07/2016 về 46412
Ngày 10/01/2017 về 42040 sau đó ngày 11/01/2017 về 07790
Ngày 14/03/2017 về 81040 sau đó ngày 15/03/2017 về 98441
Ngày 14/09/2017 về 42140 sau đó ngày 15/09/2017 về 66956
Ngày 18/05/2018 về 38740 sau đó ngày 19/05/2018 về 15245
Ngày 15/07/2018 về 84740 sau đó ngày 16/07/2018 về 44371
Ngày 02/09/2018 về 19640 sau đó ngày 03/09/2018 về 52049
Ngày 11/09/2018 về 50040 sau đó ngày 12/09/2018 về 81156
Ngày 12/12/2018 về 63140 sau đó ngày 13/12/2018 về 83517
Ngày 06/06/2019 về 35740 sau đó ngày 07/06/2019 về 43073
Ngày 10/08/2019 về 14040 sau đó ngày 11/08/2019 về 86376
Ngày 08/12/2019 về 70840 sau đó ngày 09/12/2019 về 55076
Ngày 28/01/2020 về 50940 sau đó ngày 29/01/2020 về 80389
Ngày 21/03/2021 về 68140 sau đó ngày 22/03/2021 về 54315

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 40 là:

94: 3 lần, 21: 2 lần, 78: 2 lần, 41: 2 lần, 90: 2 lần, 15: 2 lần, 20: 2 lần, 49: 2 lần, 17: 2 lần, 56: 2 lần, 76: 2 lần, 66: 2 lần, 81: 2 lần, 34: 2 lần, 31: 1 lần, 55: 1 lần, 89: 1 lần, 40: 1 lần, 73: 1 lần, 12: 1 lần, 43: 1 lần, 85: 1 lần, 71: 1 lần, 45: 1 lần, 03: 1 lần, 32: 1 lần, 10: 1 lần, 99: 1 lần, 96: 1 lần, 95: 1 lần, 16: 1 lần, 69: 1 lần, 14: 1 lần, 51: 1 lần, 97: 1 lần, 26: 1 lần, 11: 1 lần, 28: 1 lần, 82: 1 lần, 60: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/10 sau khi ra 40 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 40 vào Chủ nhật là:

Ngày 29/01/2007 giải đặc biệt về 74382 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/04/2008 giải đặc biệt về 06128 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/07/2010 giải đặc biệt về 02020 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/10/2010 giải đặc biệt về 42326 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 29/04/2013 giải đặc biệt về 69043 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/07/2018 giải đặc biệt về 44371 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 03/09/2018 giải đặc biệt về 52049 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/12/2019 giải đặc biệt về 55076 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/03/2021 giải đặc biệt về 54315 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 18/10 trong các năm trước

Ngày 18/10/2020 giải đặc biệt về 62319 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2019 giải đặc biệt về 65897 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2018 giải đặc biệt về 22850 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/10/2017 giải đặc biệt về 89570 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2016 giải đặc biệt về 65206 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2015 giải đặc biệt về 60472 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2014 giải đặc biệt về 84860 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2013 giải đặc biệt về 74506 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2012 giải đặc biệt về 69893 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2011 giải đặc biệt về 70196 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2010 giải đặc biệt về 28683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 18/10/2009 giải đặc biệt về 66421 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2008 giải đặc biệt về 75458 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2007 giải đặc biệt về 86293 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2006 giải đặc biệt về 09584 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2005 giải đặc biệt về 99663 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2004 giải đặc biệt về 39434 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2003 giải đặc biệt về 14007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2002 giải đặc biệt về 18194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 18/10/2001 giải đặc biệt về 87539 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 18/10/2000 giải đặc biệt về 26815 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0