Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

93 ra ngày 22/08/2019
Ngày 25/04/2000 về 21593 sau đó ngày 26/04/2000 về 48744
Ngày 01/05/2000 về 80193 sau đó ngày 02/05/2000 về 28090
Ngày 27/05/2000 về 57793 sau đó ngày 28/05/2000 về 78123
Ngày 06/06/2000 về 37593 sau đó ngày 07/06/2000 về 08700
Ngày 17/06/2000 về 42393 sau đó ngày 18/06/2000 về 64397
Ngày 06/07/2000 về 92193 sau đó ngày 07/07/2000 về 46211
Ngày 03/10/2000 về 56793 sau đó ngày 04/10/2000 về 55956
Ngày 01/03/2001 về 58393 sau đó ngày 02/03/2001 về 98312
Ngày 19/03/2001 về 74093 sau đó ngày 20/03/2001 về 27628
Ngày 07/08/2001 về 50893 sau đó ngày 08/08/2001 về 45573
Ngày 16/12/2003 về 34993 sau đó ngày 17/12/2003 về 04301
Ngày 04/02/2004 về 60893 sau đó ngày 05/02/2004 về 94225
Ngày 14/05/2004 về 88693 sau đó ngày 15/05/2004 về 41090
Ngày 20/06/2004 về 57193 sau đó ngày 21/06/2004 về 18794
Ngày 29/06/2004 về 85093 sau đó ngày 30/06/2004 về 73105
Ngày 05/12/2004 về 64893 sau đó ngày 06/12/2004 về 11041
Ngày 16/12/2004 về 51893 sau đó ngày 17/12/2004 về 85272
Ngày 20/12/2004 về 08393 sau đó ngày 21/12/2004 về 79276
Ngày 19/07/2005 về 78993 sau đó ngày 20/07/2005 về 54407
Ngày 06/09/2005 về 02993 sau đó ngày 07/09/2005 về 84338
Ngày 09/10/2005 về 12393 sau đó ngày 10/10/2005 về 75293
Ngày 10/10/2005 về 75293 sau đó ngày 11/10/2005 về 00966
Ngày 17/11/2005 về 74793 sau đó ngày 18/11/2005 về 94294
Ngày 07/06/2006 về 05593 sau đó ngày 08/06/2006 về 92871
Ngày 04/02/2007 về 68493 sau đó ngày 05/02/2007 về 40131
Ngày 29/04/2007 về 06993 sau đó ngày 30/04/2007 về 46099
Ngày 15/05/2007 về 83693 sau đó ngày 16/05/2007 về 24258
Ngày 30/06/2007 về 06293 sau đó ngày 01/07/2007 về 94817
Ngày 30/08/2007 về 25693 sau đó ngày 31/08/2007 về 42117
Ngày 18/10/2007 về 86293 sau đó ngày 19/10/2007 về 30795
Ngày 12/01/2008 về 41093 sau đó ngày 13/01/2008 về 36566
Ngày 22/01/2008 về 21893 sau đó ngày 23/01/2008 về 62698
Ngày 30/11/2009 về 81793 sau đó ngày 01/12/2009 về 43102
Ngày 30/12/2009 về 47193 sau đó ngày 31/12/2009 về 70849
Ngày 11/06/2010 về 60593 sau đó ngày 12/06/2010 về 87219
Ngày 24/09/2010 về 42793 sau đó ngày 25/09/2010 về 77066
Ngày 23/10/2010 về 89193 sau đó ngày 24/10/2010 về 92355
Ngày 22/12/2010 về 96593 sau đó ngày 23/12/2010 về 26395
Ngày 25/03/2011 về 54393 sau đó ngày 26/03/2011 về 13319
Ngày 08/05/2011 về 08493 sau đó ngày 09/05/2011 về 69349
Ngày 20/08/2011 về 32193 sau đó ngày 21/08/2011 về 86173
Ngày 06/01/2012 về 02193 sau đó ngày 07/01/2012 về 24260
Ngày 06/04/2012 về 28993 sau đó ngày 07/04/2012 về 53823
Ngày 11/05/2012 về 02893 sau đó ngày 12/05/2012 về 33176
Ngày 18/10/2012 về 69893 sau đó ngày 19/10/2012 về 38339
Ngày 21/10/2012 về 35693 sau đó ngày 22/10/2012 về 35772
Ngày 12/01/2013 về 62793 sau đó ngày 13/01/2013 về 26415
Ngày 18/02/2013 về 75593 sau đó ngày 19/02/2013 về 41415
Ngày 05/09/2013 về 31593 sau đó ngày 06/09/2013 về 27101
Ngày 07/10/2013 về 05393 sau đó ngày 08/10/2013 về 81438
Ngày 04/04/2014 về 17893 sau đó ngày 05/04/2014 về 04655
Ngày 25/09/2014 về 49293 sau đó ngày 26/09/2014 về 08111
Ngày 28/02/2015 về 62393 sau đó ngày 01/03/2015 về 58195
Ngày 26/04/2015 về 14493 sau đó ngày 27/04/2015 về 53429
Ngày 23/06/2015 về 19993 sau đó ngày 24/06/2015 về 36770
Ngày 16/03/2016 về 42093 sau đó ngày 17/03/2016 về 98518
Ngày 08/04/2016 về 93793 sau đó ngày 09/04/2016 về 45423
Ngày 13/06/2016 về 49093 sau đó ngày 14/06/2016 về 25602
Ngày 21/11/2016 về 39593 sau đó ngày 22/11/2016 về 89476
Ngày 09/07/2017 về 96993 sau đó ngày 10/07/2017 về 32247
Ngày 10/09/2017 về 37993 sau đó ngày 11/09/2017 về 08819
Ngày 11/11/2017 về 02893 sau đó ngày 12/11/2017 về 99365
Ngày 08/12/2018 về 64793 sau đó ngày 09/12/2018 về 77308
Ngày 23/12/2018 về 47793 sau đó ngày 24/12/2018 về 50522
Ngày 02/04/2019 về 71393 sau đó ngày 03/04/2019 về 18934

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 93 là:

66: 3 lần, 76: 3 lần, 95: 3 lần, 23: 3 lần, 19: 3 lần, 02: 2 lần, 15: 2 lần, 38: 2 lần, 94: 2 lần, 72: 2 lần, 73: 2 lần, 11: 2 lần, 17: 2 lần, 90: 2 lần, 49: 2 lần, 55: 2 lần, 01: 2 lần, 39: 1 lần, 60: 1 lần, 70: 1 lần, 22: 1 lần, 34: 1 lần, 08: 1 lần, 65: 1 lần, 18: 1 lần, 47: 1 lần, 29: 1 lần, 71: 1 lần, 28: 1 lần, 25: 1 lần, 12: 1 lần, 56: 1 lần, 00: 1 lần, 97: 1 lần, 05: 1 lần, 41: 1 lần, 99: 1 lần, 58: 1 lần, 31: 1 lần, 44: 1 lần, 07: 1 lần, 93: 1 lần, 98: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/08 sau khi ra 93 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 93 vào Thứ 5 là:

Ngày 07/07/2000 giải đặc biệt về 46211 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/03/2001 giải đặc biệt về 98312 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 17/12/2004 giải đặc biệt về 85272 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/11/2005 giải đặc biệt về 94294 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 31/08/2007 giải đặc biệt về 42117 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/10/2007 giải đặc biệt về 30795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/10/2012 giải đặc biệt về 38339 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 06/09/2013 giải đặc biệt về 27101 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/09/2014 giải đặc biệt về 08111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/08 trong các năm trước

Ngày 23/08/2018 giải đặc biệt về 48935 - 2 số cuối là 35 - đầu 3 - cuối 5 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2017 giải đặc biệt về 18468 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2016 giải đặc biệt về 14410 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/08/2015 giải đặc biệt về 52880 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2014 giải đặc biệt về 54448 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/08/2013 giải đặc biệt về 05768 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2012 giải đặc biệt về 56584 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/08/2011 giải đặc biệt về 27548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/08/2010 giải đặc biệt về 11083 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2009 giải đặc biệt về 33443 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/08/2008 giải đặc biệt về 09820 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2007 giải đặc biệt về 61299 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/08/2006 giải đặc biệt về 63951 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/08/2005 giải đặc biệt về 22888 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/08/2004 giải đặc biệt về 92800 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/08/2003 giải đặc biệt về 24607 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/08/2002 giải đặc biệt về 04417 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2001 giải đặc biệt về 78762 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/08/2000 giải đặc biệt về 54457 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0