Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

76 ra ngày 16/02/2020
Ngày 20/09/2000 về 68276 sau đó ngày 21/09/2000 về 84633
Ngày 27/11/2001 về 63476 sau đó ngày 28/11/2001 về 69819
Ngày 11/12/2001 về 82476 sau đó ngày 12/12/2001 về 22659
Ngày 03/05/2002 về 48476 sau đó ngày 04/05/2002 về 68735
Ngày 23/12/2002 về 11476 sau đó ngày 24/12/2002 về 02798
Ngày 31/03/2003 về 25376 sau đó ngày 01/04/2003 về 77235
Ngày 06/08/2003 về 26176 sau đó ngày 07/08/2003 về 73750
Ngày 08/01/2004 về 24876 sau đó ngày 09/01/2004 về 57743
Ngày 01/06/2004 về 93076 sau đó ngày 02/06/2004 về 29770
Ngày 07/08/2004 về 45076 sau đó ngày 08/08/2004 về 24133
Ngày 03/10/2004 về 19676 sau đó ngày 04/10/2004 về 37347
Ngày 21/12/2004 về 79276 sau đó ngày 22/12/2004 về 14984
Ngày 30/12/2004 về 62776 sau đó ngày 31/12/2004 về 72730
Ngày 11/02/2005 về 53776 sau đó ngày 12/02/2005 về 42481
Ngày 09/03/2005 về 84376 sau đó ngày 10/03/2005 về 29043
Ngày 25/05/2005 về 66676 sau đó ngày 26/05/2005 về 33943
Ngày 06/03/2006 về 71676 sau đó ngày 07/03/2006 về 64242
Ngày 18/09/2006 về 81576 sau đó ngày 19/09/2006 về 64130
Ngày 26/09/2006 về 81476 sau đó ngày 27/09/2006 về 80442
Ngày 01/01/2007 về 78376 sau đó ngày 02/01/2007 về 83859
Ngày 06/01/2007 về 46576 sau đó ngày 07/01/2007 về 61516
Ngày 28/04/2007 về 24776 sau đó ngày 29/04/2007 về 06993
Ngày 14/11/2007 về 69576 sau đó ngày 15/11/2007 về 89934
Ngày 26/10/2008 về 64076 sau đó ngày 27/10/2008 về 46577
Ngày 21/11/2008 về 13876 sau đó ngày 22/11/2008 về 28434
Ngày 20/05/2009 về 09276 sau đó ngày 21/05/2009 về 39547
Ngày 10/08/2009 về 25076 sau đó ngày 11/08/2009 về 12692
Ngày 07/12/2009 về 58376 sau đó ngày 08/12/2009 về 42844
Ngày 28/04/2010 về 73376 sau đó ngày 29/04/2010 về 55509
Ngày 17/02/2011 về 16076 sau đó ngày 18/02/2011 về 71683
Ngày 27/03/2012 về 02476 sau đó ngày 28/03/2012 về 45306
Ngày 05/04/2012 về 98976 sau đó ngày 06/04/2012 về 28993
Ngày 12/05/2012 về 33176 sau đó ngày 13/05/2012 về 71190
Ngày 24/07/2012 về 09676 sau đó ngày 25/07/2012 về 37818
Ngày 29/07/2012 về 67776 sau đó ngày 30/07/2012 về 03203
Ngày 26/09/2012 về 83176 sau đó ngày 27/09/2012 về 56836
Ngày 28/09/2012 về 45576 sau đó ngày 29/09/2012 về 81518
Ngày 16/05/2013 về 98376 sau đó ngày 17/05/2013 về 17701
Ngày 02/12/2013 về 71176 sau đó ngày 03/12/2013 về 90676
Ngày 03/12/2013 về 90676 sau đó ngày 04/12/2013 về 90085
Ngày 18/12/2013 về 53676 sau đó ngày 19/12/2013 về 80942
Ngày 03/01/2014 về 42976 sau đó ngày 04/01/2014 về 53329
Ngày 03/04/2014 về 69276 sau đó ngày 04/04/2014 về 17893
Ngày 01/01/2015 về 56276 sau đó ngày 02/01/2015 về 84125
Ngày 12/01/2015 về 02476 sau đó ngày 13/01/2015 về 89091
Ngày 25/04/2015 về 38176 sau đó ngày 26/04/2015 về 14493
Ngày 09/07/2015 về 10176 sau đó ngày 10/07/2015 về 81556
Ngày 10/08/2015 về 04976 sau đó ngày 11/08/2015 về 64908
Ngày 01/11/2015 về 93476 sau đó ngày 02/11/2015 về 52970
Ngày 24/02/2016 về 48676 sau đó ngày 25/02/2016 về 15452
Ngày 22/11/2016 về 89476 sau đó ngày 23/11/2016 về 61570
Ngày 09/01/2017 về 68976 sau đó ngày 10/01/2017 về 42040
Ngày 18/02/2017 về 64476 sau đó ngày 19/02/2017 về 13332
Ngày 30/04/2017 về 13176 sau đó ngày 01/05/2017 về 61365
Ngày 09/05/2017 về 97276 sau đó ngày 10/05/2017 về 56062
Ngày 18/06/2017 về 15276 sau đó ngày 19/06/2017 về 83224
Ngày 08/05/2018 về 35876 sau đó ngày 09/05/2018 về 55560
Ngày 24/05/2018 về 42876 sau đó ngày 25/05/2018 về 89936
Ngày 31/12/2018 về 45276 sau đó ngày 01/01/2019 về 93689
Ngày 27/06/2019 về 51776 sau đó ngày 28/06/2019 về 98073
Ngày 11/08/2019 về 86376 sau đó ngày 12/08/2019 về 69859
Ngày 20/09/2019 về 02376 sau đó ngày 21/09/2019 về 71778
Ngày 09/12/2019 về 55076 sau đó ngày 10/12/2019 về 99233
Ngày 13/12/2019 về 30476 sau đó ngày 14/12/2019 về 46694

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 76 là:

93: 4 lần, 43: 3 lần, 70: 3 lần, 42: 3 lần, 33: 3 lần, 59: 3 lần, 18: 2 lần, 34: 2 lần, 30: 2 lần, 47: 2 lần, 35: 2 lần, 36: 2 lần, 52: 1 lần, 08: 1 lần, 25: 1 lần, 91: 1 lần, 40: 1 lần, 56: 1 lần, 24: 1 lần, 73: 1 lần, 78: 1 lần, 94: 1 lần, 89: 1 lần, 60: 1 lần, 65: 1 lần, 62: 1 lần, 29: 1 lần, 32: 1 lần, 90: 1 lần, 81: 1 lần, 16: 1 lần, 77: 1 lần, 84: 1 lần, 50: 1 lần, 19: 1 lần, 98: 1 lần, 92: 1 lần, 44: 1 lần, 01: 1 lần, 76: 1 lần, 03: 1 lần, 06: 1 lần, 09: 1 lần, 83: 1 lần, 85: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 17/02 sau khi ra 76 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 76 vào Chủ nhật là:

Ngày 04/10/2004 giải đặc biệt về 37347 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/10/2008 giải đặc biệt về 46577 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/07/2012 giải đặc biệt về 03203 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/11/2015 giải đặc biệt về 52970 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 01/05/2017 giải đặc biệt về 61365 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/06/2017 giải đặc biệt về 83224 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/08/2019 giải đặc biệt về 69859 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 17/02 trong các năm trước

Ngày 17/02/2019 giải đặc biệt về 54486 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2017 giải đặc biệt về 77038 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2016 giải đặc biệt về 01788 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2015 giải đặc biệt về 29111 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2014 giải đặc biệt về 18696 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 17/02/2013 giải đặc biệt về 02319 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2012 giải đặc biệt về 61931 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2011 giải đặc biệt về 16076 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2010 giải đặc biệt về 54925 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2009 giải đặc biệt về 25079 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2008 giải đặc biệt về 87223 - 2 số cuối là 23 - đầu 2 - cuối 3 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2006 giải đặc biệt về 18932 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2005 giải đặc biệt về 23506 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 17/02/2004 giải đặc biệt về 66285 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2003 giải đặc biệt về 05664 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 17/02/2002 giải đặc biệt về 26450 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2001 giải đặc biệt về 91302 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 17/02/2000 giải đặc biệt về 25849 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1