Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là

11 ra ngày 14/10/2019
Ngày 07/07/2000 về 46211 sau đó ngày 08/07/2000 về 20178
Ngày 15/07/2000 về 99911 sau đó ngày 16/07/2000 về 24178
Ngày 12/09/2000 về 69011 sau đó ngày 13/09/2000 về 15751
Ngày 21/12/2000 về 42611 sau đó ngày 22/12/2000 về 04310
Ngày 31/01/2001 về 45011 sau đó ngày 01/02/2001 về 99649
Ngày 11/02/2001 về 61811 sau đó ngày 12/02/2001 về 11968
Ngày 21/03/2001 về 86611 sau đó ngày 22/03/2001 về 29344
Ngày 22/04/2001 về 62411 sau đó ngày 23/04/2001 về 11602
Ngày 09/05/2001 về 42811 sau đó ngày 10/05/2001 về 82495
Ngày 07/08/2002 về 73811 sau đó ngày 08/08/2002 về 92040
Ngày 20/09/2002 về 83111 sau đó ngày 21/09/2002 về 12914
Ngày 13/11/2002 về 37511 sau đó ngày 14/11/2002 về 14356
Ngày 08/12/2002 về 04111 sau đó ngày 09/12/2002 về 97465
Ngày 10/12/2002 về 07111 sau đó ngày 11/12/2002 về 48454
Ngày 25/01/2003 về 68611 sau đó ngày 26/01/2003 về 54517
Ngày 11/03/2003 về 84711 sau đó ngày 12/03/2003 về 85015
Ngày 13/09/2003 về 72411 sau đó ngày 14/09/2003 về 90836
Ngày 19/12/2003 về 84311 sau đó ngày 20/12/2003 về 54468
Ngày 31/01/2004 về 07411 sau đó ngày 01/02/2004 về 73233
Ngày 16/08/2004 về 50311 sau đó ngày 17/08/2004 về 55347
Ngày 18/08/2004 về 56111 sau đó ngày 19/08/2004 về 68304
Ngày 20/05/2005 về 66311 sau đó ngày 21/05/2005 về 28168
Ngày 24/07/2005 về 80411 sau đó ngày 25/07/2005 về 90260
Ngày 03/12/2005 về 29411 sau đó ngày 04/12/2005 về 80004
Ngày 29/03/2006 về 17011 sau đó ngày 30/03/2006 về 87530
Ngày 09/06/2006 về 39211 sau đó ngày 10/06/2006 về 05160
Ngày 08/04/2007 về 49311 sau đó ngày 09/04/2007 về 09692
Ngày 08/05/2007 về 29911 sau đó ngày 09/05/2007 về 97775
Ngày 03/06/2007 về 96111 sau đó ngày 04/06/2007 về 92554
Ngày 17/08/2007 về 25511 sau đó ngày 18/08/2007 về 55605
Ngày 05/12/2007 về 90611 sau đó ngày 06/12/2007 về 31917
Ngày 14/07/2008 về 41511 sau đó ngày 15/07/2008 về 67106
Ngày 07/09/2008 về 25511 sau đó ngày 08/09/2008 về 17326
Ngày 30/10/2008 về 88111 sau đó ngày 31/10/2008 về 01405
Ngày 15/10/2009 về 00411 sau đó ngày 16/10/2009 về 02112
Ngày 15/01/2010 về 24011 sau đó ngày 16/01/2010 về 71916
Ngày 21/03/2010 về 43311 sau đó ngày 22/03/2010 về 43156
Ngày 13/04/2010 về 09811 sau đó ngày 14/04/2010 về 87595
Ngày 05/10/2010 về 17711 sau đó ngày 06/10/2010 về 82779
Ngày 27/10/2010 về 61211 sau đó ngày 28/10/2010 về 35931
Ngày 16/12/2010 về 03711 sau đó ngày 17/12/2010 về 16509
Ngày 01/10/2011 về 51611 sau đó ngày 02/10/2011 về 25831
Ngày 27/10/2011 về 33511 sau đó ngày 28/10/2011 về 35536
Ngày 16/10/2012 về 33911 sau đó ngày 17/10/2012 về 37944
Ngày 20/01/2013 về 00611 sau đó ngày 21/01/2013 về 36311
Ngày 21/01/2013 về 36311 sau đó ngày 22/01/2013 về 07088
Ngày 09/04/2013 về 89411 sau đó ngày 10/04/2013 về 00350
Ngày 20/04/2013 về 13411 sau đó ngày 21/04/2013 về 35616
Ngày 25/05/2013 về 60011 sau đó ngày 26/05/2013 về 29086
Ngày 03/10/2013 về 99511 sau đó ngày 04/10/2013 về 43333
Ngày 10/10/2013 về 08711 sau đó ngày 11/10/2013 về 63938
Ngày 08/03/2014 về 48911 sau đó ngày 09/03/2014 về 78825
Ngày 18/03/2014 về 38111 sau đó ngày 19/03/2014 về 89858
Ngày 28/03/2014 về 59111 sau đó ngày 29/03/2014 về 93922
Ngày 14/05/2014 về 61511 sau đó ngày 15/05/2014 về 79513
Ngày 04/06/2014 về 61311 sau đó ngày 05/06/2014 về 98598
Ngày 26/09/2014 về 08111 sau đó ngày 27/09/2014 về 92386
Ngày 02/11/2014 về 23411 sau đó ngày 03/11/2014 về 42354
Ngày 17/02/2015 về 29111 sau đó ngày 01/01/1970 về
Ngày 03/01/2016 về 97311 sau đó ngày 04/01/2016 về 25261
Ngày 29/01/2016 về 76011 sau đó ngày 30/01/2016 về 68158
Ngày 05/03/2016 về 61911 sau đó ngày 06/03/2016 về 23296
Ngày 12/07/2016 về 90511 sau đó ngày 13/07/2016 về 11427
Ngày 24/07/2016 về 69111 sau đó ngày 25/07/2016 về 29835
Ngày 22/01/2017 về 52911 sau đó ngày 23/01/2017 về 00872
Ngày 13/04/2017 về 37311 sau đó ngày 14/04/2017 về 78123
Ngày 27/11/2017 về 19011 sau đó ngày 28/11/2017 về 36205
Ngày 21/05/2018 về 06511 sau đó ngày 22/05/2018 về 81330
Ngày 07/11/2018 về 89911 sau đó ngày 08/11/2018 về 33079
Ngày 23/02/2019 về 63311 sau đó ngày 24/02/2019 về 55232
Ngày 18/08/2019 về 07111 sau đó ngày 19/08/2019 về 91082
Ngày 10/09/2019 về 82811 sau đó ngày 11/09/2019 về 53841

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 11 là:

68: 3 lần, 54: 3 lần, 05: 3 lần, 30: 2 lần, 60: 2 lần, 04: 2 lần, 86: 2 lần, 78: 2 lần, 58: 2 lần, 31: 2 lần, 79: 2 lần, 16: 2 lần, 36: 2 lần, 33: 2 lần, 44: 2 lần, 56: 2 lần, 95: 2 lần, 17: 2 lần, 32: 1 lần, 22: 1 lần, 82: 1 lần, 41: 1 lần, 38: 1 lần, 25: 1 lần, 23: 1 lần, 13: 1 lần, 35: 1 lần, 27: 1 lần, 72: 1 lần, : 1 lần, 96: 1 lần, 98: 1 lần, 61: 1 lần, 26: 1 lần, 40: 1 lần, 14: 1 lần, 65: 1 lần, 02: 1 lần, 49: 1 lần, 51: 1 lần, 10: 1 lần, 15: 1 lần, 47: 1 lần, 09: 1 lần, 11: 1 lần, 88: 1 lần, 12: 1 lần, 06: 1 lần, 92: 1 lần, 75: 1 lần, 50: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 15/10 sau khi ra 11 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 11 vào Thứ 2 là:

Ngày 17/08/2004 giải đặc biệt về 55347 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/07/2008 giải đặc biệt về 67106 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/01/2013 giải đặc biệt về 07088 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 28/11/2017 giải đặc biệt về 36205 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 22/05/2018 giải đặc biệt về 81330 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 15/10 trong các năm trước

Ngày 15/10/2018 giải đặc biệt về 47019 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 15/10/2017 giải đặc biệt về 30185 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 15/10/2016 giải đặc biệt về 42118 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 15/10/2015 giải đặc biệt về 89956 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2014 giải đặc biệt về 28583 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2013 giải đặc biệt về 20538 - 2 số cuối là 38 - đầu 3 - cuối 8 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2012 giải đặc biệt về 26044 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2011 giải đặc biệt về 88803 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 15/10/2010 giải đặc biệt về 23365 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2009 giải đặc biệt về 00411 - 2 số cuối là 11 - đầu 1 - cuối 1 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2008 giải đặc biệt về 46739 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 15/10/2007 giải đặc biệt về 27454 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 15/10/2006 giải đặc biệt về 03712 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 15/10/2005 giải đặc biệt về 58920 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2004 giải đặc biệt về 76482 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 15/10/2003 giải đặc biệt về 76534 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 15/10/2002 giải đặc biệt về 81437 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 15/10/2001 giải đặc biệt về 90777 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 15/10/2000 giải đặc biệt về 27875 - 2 số cuối là 75 - đầu 7 - cuối 5 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 0