thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?

Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai, xo so, kqxs

Biên ngày: (dd/mm/YYYY)

1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 43 ra ngày 23/11/2020

Ngày 20/03/2000 về 40643 sau đó ngày 21/03/2000 về 36818
Ngày 01/10/2000 về 67643 sau đó ngày 02/10/2000 về 82681
Ngày 21/02/2001 về 88343 sau đó ngày 22/02/2001 về 68264
Ngày 01/11/2001 về 42143 sau đó ngày 02/11/2001 về 76057
Ngày 10/11/2001 về 36943 sau đó ngày 11/11/2001 về 04995
Ngày 04/06/2002 về 33643 sau đó ngày 05/06/2002 về 23644
Ngày 06/08/2002 về 41343 sau đó ngày 07/08/2002 về 73811
Ngày 26/08/2002 về 68343 sau đó ngày 27/08/2002 về 32141
Ngày 25/11/2002 về 81843 sau đó ngày 26/11/2002 về 21132
Ngày 26/07/2003 về 29943 sau đó ngày 27/07/2003 về 59885
Ngày 09/08/2003 về 95443 sau đó ngày 10/08/2003 về 11467
Ngày 11/08/2003 về 89843 sau đó ngày 12/08/2003 về 05349
Ngày 22/09/2003 về 43343 sau đó ngày 23/09/2003 về 55621
Ngày 09/01/2004 về 57743 sau đó ngày 10/01/2004 về 10666
Ngày 05/03/2004 về 60743 sau đó ngày 06/03/2004 về 77153
Ngày 25/03/2004 về 91543 sau đó ngày 26/03/2004 về 02026
Ngày 28/01/2005 về 59143 sau đó ngày 29/01/2005 về 15198
Ngày 10/03/2005 về 29043 sau đó ngày 11/03/2005 về 14880
Ngày 26/05/2005 về 33943 sau đó ngày 27/05/2005 về 97247
Ngày 02/06/2005 về 74443 sau đó ngày 03/06/2005 về 76063
Ngày 06/12/2005 về 75343 sau đó ngày 07/12/2005 về 83110
Ngày 14/02/2006 về 04643 sau đó ngày 15/02/2006 về 58730
Ngày 25/03/2006 về 25443 sau đó ngày 26/03/2006 về 16846
Ngày 28/03/2006 về 83043 sau đó ngày 29/03/2006 về 17011
Ngày 17/04/2007 về 51043 sau đó ngày 18/04/2007 về 00474
Ngày 25/11/2007 về 80843 sau đó ngày 26/11/2007 về 22314
Ngày 02/01/2008 về 83743 sau đó ngày 03/01/2008 về 45560
Ngày 03/05/2008 về 86343 sau đó ngày 04/05/2008 về 66552
Ngày 17/03/2009 về 28743 sau đó ngày 18/03/2009 về 34716
Ngày 22/03/2009 về 67043 sau đó ngày 23/03/2009 về 85422
Ngày 17/07/2009 về 35643 sau đó ngày 18/07/2009 về 78046
Ngày 23/07/2009 về 65943 sau đó ngày 24/07/2009 về 29050
Ngày 23/08/2009 về 33443 sau đó ngày 24/08/2009 về 83188
Ngày 09/11/2009 về 36143 sau đó ngày 10/11/2009 về 85563
Ngày 11/01/2010 về 65443 sau đó ngày 12/01/2010 về 18902
Ngày 11/04/2010 về 78143 sau đó ngày 12/04/2010 về 88407
Ngày 31/05/2010 về 80643 sau đó ngày 01/06/2010 về 81063
Ngày 22/10/2010 về 92443 sau đó ngày 23/10/2010 về 89193
Ngày 25/11/2010 về 37043 sau đó ngày 26/11/2010 về 54143
Ngày 26/11/2010 về 54143 sau đó ngày 27/11/2010 về 38551
Ngày 16/01/2011 về 01543 sau đó ngày 17/01/2011 về 52688
Ngày 14/08/2011 về 32343 sau đó ngày 15/08/2011 về 94022
Ngày 13/11/2011 về 69843 sau đó ngày 14/11/2011 về 79218
Ngày 01/06/2012 về 49343 sau đó ngày 02/06/2012 về 09704
Ngày 19/07/2012 về 15943 sau đó ngày 20/07/2012 về 71146
Ngày 04/09/2012 về 73943 sau đó ngày 05/09/2012 về 26558
Ngày 30/01/2013 về 42243 sau đó ngày 31/01/2013 về 98944
Ngày 29/04/2013 về 69043 sau đó ngày 30/04/2013 về 13627
Ngày 12/06/2013 về 18643 sau đó ngày 13/06/2013 về 38053
Ngày 15/04/2014 về 86743 sau đó ngày 16/04/2014 về 23906
Ngày 18/06/2014 về 97343 sau đó ngày 19/06/2014 về 88244
Ngày 26/07/2014 về 32143 sau đó ngày 27/07/2014 về 94263
Ngày 21/09/2014 về 26443 sau đó ngày 22/09/2014 về 03334
Ngày 10/10/2014 về 11443 sau đó ngày 11/10/2014 về 37766
Ngày 11/01/2015 về 89443 sau đó ngày 12/01/2015 về 02476
Ngày 16/05/2015 về 93043 sau đó ngày 17/05/2015 về 08062
Ngày 01/08/2015 về 66443 sau đó ngày 02/08/2015 về 15650
Ngày 08/09/2015 về 47743 sau đó ngày 09/09/2015 về 81894
Ngày 10/09/2015 về 60043 sau đó ngày 11/09/2015 về 39208
Ngày 19/02/2016 về 41543 sau đó ngày 20/02/2016 về 31805
Ngày 10/07/2016 về 18443 sau đó ngày 11/07/2016 về 83690
Ngày 02/11/2016 về 79843 sau đó ngày 03/11/2016 về 31142
Ngày 16/02/2017 về 85543 sau đó ngày 17/02/2017 về 77038
Ngày 03/04/2017 về 06143 sau đó ngày 04/04/2017 về 69919
Ngày 10/04/2017 về 34343 sau đó ngày 11/04/2017 về 20459
Ngày 26/09/2017 về 35043 sau đó ngày 27/09/2017 về 62777
Ngày 31/10/2017 về 48743 sau đó ngày 01/11/2017 về 83492
Ngày 04/02/2018 về 52643 sau đó ngày 05/02/2018 về 36829
Ngày 14/06/2018 về 54343 sau đó ngày 15/06/2018 về 70145
Ngày 17/09/2018 về 93143 sau đó ngày 18/09/2018 về 91720
Ngày 10/10/2018 về 90043 sau đó ngày 11/10/2018 về 75705
Ngày 02/02/2019 về 93843 sau đó ngày 03/02/2019 về 61090
Ngày 15/04/2019 về 57843 sau đó ngày 16/04/2019 về 11022
Ngày 14/09/2019 về 81843 sau đó ngày 15/09/2019 về 42303
Ngày 04/11/2019 về 56043 sau đó ngày 05/11/2019 về 63990
Ngày 03/01/2020 về 19143 sau đó ngày 04/01/2020 về 54949
Ngày 21/10/2020 về 07043 sau đó ngày 22/10/2020 về 48879

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 43 là:

63: 4 lần, 46: 3 lần, 90: 3 lần, 44: 3 lần, 22: 3 lần, 05: 2 lần, 88: 2 lần, 53: 2 lần, 50: 2 lần, 18: 2 lần, 49: 2 lần, 66: 2 lần, 11: 2 lần, 62: 1 lần, 94: 1 lần, 08: 1 lần, 76: 1 lần, 34: 1 lần, 58: 1 lần, 04: 1 lần, 06: 1 lần, 27: 1 lần, 38: 1 lần, 45: 1 lần, 29: 1 lần, 20: 1 lần, 03: 1 lần, 79: 1 lần, 92: 1 lần, 77: 1 lần, 42: 1 lần, 51: 1 lần, 19: 1 lần, 59: 1 lần, 81: 1 lần, 02: 1 lần, 98: 1 lần, 80: 1 lần, 47: 1 lần, 57: 1 lần, 26: 1 lần, 21: 1 lần, 41: 1 lần, 32: 1 lần, 85: 1 lần, 67: 1 lần, 10: 1 lần, 30: 1 lần, 16: 1 lần, 95: 1 lần, 07: 1 lần, 93: 1 lần, 52: 1 lần, 60: 1 lần, 64: 1 lần, 74: 1 lần, 14: 1 lần, 43: 1 lần,

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 24/11 sau khi ra 43 là:

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 43 vào Thứ 2 là:

Ngày 21/03/2000 giải đặc biệt về 36818 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/08/2002 giải đặc biệt về 32141 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/11/2002 giải đặc biệt về 21132 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/08/2003 giải đặc biệt về 05349 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/09/2003 giải đặc biệt về 55621 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 10/11/2009 giải đặc biệt về 85563 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/01/2010 giải đặc biệt về 18902 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 01/06/2010 giải đặc biệt về 81063 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/04/2013 giải đặc biệt về 13627 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/04/2017 giải đặc biệt về 69919 - 2 số cuối là 19 - đầu 1 - cuối 9 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/04/2017 giải đặc biệt về 20459 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 18/09/2018 giải đặc biệt về 91720 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 16/04/2019 giải đặc biệt về 11022 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/11/2019 giải đặc biệt về 63990 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3

2.Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 24/11 trong các năm trước

Ngày 24/11/2019 giải đặc biệt về 31742 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 24/11/2018 giải đặc biệt về 90956 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2017 giải đặc biệt về 43268 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2016 giải đặc biệt về 44896 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 24/11/2015 giải đặc biệt về 56329 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2014 giải đặc biệt về 72851 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 24/11/2013 giải đặc biệt về 69378 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 24/11/2012 giải đặc biệt về 05629 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2011 giải đặc biệt về 77887 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 24/11/2010 giải đặc biệt về 92598 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2009 giải đặc biệt về 49465 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2008 giải đặc biệt về 57531 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 24/11/2007 giải đặc biệt về 77074 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2006 giải đặc biệt về 14425 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 24/11/2005 giải đặc biệt về 74258 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 24/11/2004 giải đặc biệt về 21705 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2003 giải đặc biệt về 08879 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 24/11/2002 giải đặc biệt về 42114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 24/11/2001 giải đặc biệt về 36672 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 24/11/2000 giải đặc biệt về 49158 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1