thiết kế web chuyên nghiệp - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
 
 

Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần

Từ năm:

Thống kê Giải ĐB năm 2019 theo tuần

Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
45276
93689
56508
60824
03677
90522
64391
2
32489
62880
89379
30559
09841
73224
38231
3
51545
84265
22086
68116
04289
71892
65208
4
00962
40829
17810
69336
95565
62279
58549
5
85889
56579
10344
77622
08988
93843
61090
6
32999
65826
83208
7
27459
11333
67091
28929
65132
57480
54486
8
15297
86105
28716
89968
34463
63311
55232
9
37168
17948
68716
61214
71310
62505
58310
10
11155
02286
87807
72672
09702
06000
74359
11
97291
37899
55062
75608
40771
26682
96651
12
41334
39473
20824
43185
97477
40005
86472
13
25019
94499
63559
27974
21642
64361
13748
14
83620
71393
18934
70084
91458
61188
98764
15
37110
31765
05284
52236
84308
46181
02867
16
57843
11022
61619
54399
73588
78697
66103
17
78819
95541
61229
44188
41702
66029
61019
18
00417
93006
34641
94761
12050
63371
21900
19
44642
74530
36128
73052
95735
48500
55886
20
75368
38982
22819
23736
10532
92849
20112
21
43464
04934
31635
98583
71563
45433
90064
22
09247
96458
19146
47625
79905
68191
99357
23
31873
90686
85267
35740
43073
81575
53338
24
11797
92614
34298
69759
39101
16509
02777
25
74374
86598
29853
25132
69886
13304
84095
26
82084
53768
90895
51776
98073
97734
73622
27
31284
85978
07188
19120
81937
82297
95705
28
01783
68490
56266
67166
16289
63297
29202
29
77107
68355
75609
85507
15102
17705
50545
30
12598
75074
54161
22382
97420
65694
59008
31
79918
51357
56690
05356
82782
25333
63132
32
60091
32648
28326
09562
25002
14040
86376
33
69859
93981
10584
17474
65374
84598
07111
34
91082
41265
78137
56093
79347
25362
97301
35
58963
59662
41362
89773
52766
70560
61697
36
40725
91254
41784
30051
58517
97616
44868
37
52783
82811
53841
75717
82182
81843
42303
38
03797
86201
10846
80620
02376
71778
03074
39
92329
33024
87259
83657
98278
59416
37124
40
91964
19515
23881
17227
78051
04752
24275
41
94200
77901
65084
44946
16768
31409
75348
42
64511
45930
83641
16461
65897
29598
23749
43
72174
17237
08753
65074
88584
63309
24116
44
96139
42342
40698
88962
23568
93894
40911
45
56043
63990
46181
87024
37892
26502
23310
46
04116
36744
29618
86358
09208
01682
25000
47
93484
19942
72751
15315
75178
89736
31742
48
30468
16031
34257
23232
40803
36896
57187
49
28797
91897
79119
22867
82830
60238
70840
50
55076
99233
45585
02447
30476
46694
20806
51
28068
83022
26849
46081
76684
24148
43242
52
70724
75726
15181
05939
04477
95201
31701
53
18988
94908
Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Thống kê Giải ĐB năm 2019 theo tuần

Thống kê Giải ĐB năm 2020 theo tuần

Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
18988
94908
32905
73604
19143
54949
45721
2
14012
14954
78804
91574
26396
33658
90880
3
41244
32164
26710
72782
97571
34706
70921
4
12850
38897
96449
16875
TẾT
TẾT
TẾT
5
TẾT
50940
80389
75712
49715
72130
79434
6
63107
44410
97615
26275
14973
22191
60347
7
96045
07696
19747
54232
51855
47417
00776
8
99817
06616
90398
22204
36089
37647
36144
9
91609
37376
23146
26422
45982
80805
04635
10
73787
38823
51223
52991
78854
87368
55060
11
95973
83549
29224
74951
73118
18915
18901
12
28322
52267
81489
85074
85736
55521
46024
13
36123
31578
54296
94135
33555
91159
28914
14
42902
98819
--
--
--
--
--
15
--
--
--
--
--
--
--
16
--
--
--
--
--
--
--
17
--
--
--
54503
69550
46625
90667
18
77561
69063
97298
06702
29166
82632
08247
19
36662
56872
03336
83382
67241
71770
32765
20
02419
35009
12795
33963
41795
75146
76380
21
44554
96600
51265
58738
27298
98991
81779
22
67211
29154
06561
09913
97954
59964
83834
23
62323
79222
62500
76278
79913
18932
88039
24
56860
27570
63530
76634
51903
93761
36374
25
75952
94962
02517
38289
04630
18969
25127
26
67617
34062
80610
46982
01316
74236
36351
27
66720
67229
44435
61129
58827
77775
11070
28
25470
73860
83783
78091
77969
03116
28890
29
20508
44789
70102
24511
60814
06586
08834
30
30629
51088
20942
09592
57597
22508
71154
31
38931
91382
63717
45563
14362
86012
57611
32
02836
11617
18296
25375
43614
12958
83138
33
98628
40128
36852
42857
59514
57980
82147
34
30548
72437
95501
30880
57454
81535
47441
35
49316
67659
77882
76496
17448
78305
73783
36
56358
62557
45148
80180
15580
52085
01993
37
13853
22022
88000
81320
16129
51880
28463
38
32489
23030
89582
04170
20290
54004
05042
39
68757
87486
97711
87082
98018
17069
37546
40
96331
59323
64268
03418
99600
49797
80489
41
20823
34965
19665
09726
60541
52248
82094
42
25618
46266
77616
62428
14408
99469
62319
43
18225
90157
07043
48879
06125
43128
32436
44
77946
45538
07707
33136
57483
92610
97059
45
32461
53818
16921
96225
44571
00356
46411
46
20047
37874
56842
44516
88287
28106
76818
47
41130
82093
88630
17017
92780
20561
61596
48
00843
52664
72036
49
50
51
52
53
Tuần\Thứ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
Thống kê Giải ĐB năm 2020 theo tuần
 
Giải ĐB theo tháng Giải ĐB theo tuần 2 số cuối giải ĐB theo tháng 2 số cuối giải ĐB theo tuần

Hướng dẫn sử dụng Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần
Đây là chức năng thống kê kết quả xổ số giải Đặc Biệt: Mỗi tuần là 1 hàng, mỗi cột sẽ một thứ trong tuần của một năm được chọn.
Bước 1: Lựa chọn năm cần xem thống kê.
Bước 2: Xem thống kê, để ý cứ ngày nào chủ nhật thì sẽ có màu nền xanh nhạt.
Bước 3: Bạn có thể thao tác chọn ngày nào cần xem bằng cách click chuột trái 1 lần, bỏ chọn bằng cách nhấp chuột trái 2 lần,
Hình minh họa:
thống kê xổ số giải đặc biệt theo tháng
 
XỔ SỐ MIỀN BẮC - XSMB: Thống kê xổ số giải đặc biệt theo tuần
Lịch mở thưởng Xổ số Miền Bắc:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số)

- Xổ số Miền Bắc là một trong 3 thị trường xổ số kiến thiết Việt Nam (Bắc, Trung, Nam), có rất nhiều cách thống kê, tính toán theo một logic nào đó mà người ta cho là có xác suất cao, có thể kể đến một số phương pháp thông thường:
- Sổ kết quả: Bảng kết quả của 1 tháng, cho người dùng dễ hình dung ra kết quả qua từng ngày
- Soi cầu lô tam giác: Chức năng cho phép người dùng Soi cầu Lotto theo công thức Pascal nhằm đưa ra các cặp số và vị trí gợi ý cho ngày hôm sau, theo số ngày cầu chạy ở từng giải đã chọn.
- Soi Cầu Lotto Bạch Thủ: Chức năng cho phép người dùng kiểm tra các cặp số chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Soi Cầu Lotto Cặp: Chức năng cho phép người dùng Soi cầu Lô theo Cặp với Biên ngày và Số ngày cầu chạy để cho ra kết quả các Số hoặc Cặp số đã chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Tần Số Nhịp: Thống kê tần số nhịp xuất hiện của cặp số ở các thứ từ ngày A đến ngày B và Chi tiết ở các giải.
- Thống kê cho ngày mai: Chức năng đưa ra một số thống kê cho ngày kế tiếp sẽ có những số nào ra trong lịch sử từ trước, sau kết quả hôm nay thì hôm sau số nào đã ra và ra mấy lần, những số nào chưa ra lần nào, cùng ngày hoặc cùng tuần hoặc cùng thứ trong quá khứ về số nào ?
- Thống Kê giải đặc biệt theo tháng: Chức năng thống kê kết quả giải đặc biệt Theo từng Tháng trong năm, cho phép người chơi có thể theo dõi tổng quát và có cách tính riêng.
- Thống kê Tần Suất: Chức năng Thống kê tần suất của 100 cặp số (từ 00 đến 99) trong vòng 100 ngày gần nhất (chiều ngang & dọc)
- Thống Kê Lotto gan: Tính số gan cực đại của tất cả 100 cặp số (từ 00 đến 99) và đưa ra danh sách các cặp số có số gan cực đại lớn hơn số gan người dùng nhập vào
- Thống Kê Đầu Đuôi lotto: Thống kê tần suất các cặp lô tô theo đầu (0 đến 9) và đuôi (0 đến 9) trong 21 ngày so với biên độ ngày nhập vào
- Thống Kê Theo Cặp Số: Chức năng cho phép người dùng Soi cầu Lô theo Cặp với Biên ngày và Số ngày cầu chạy để cho ra kết quả các Số hoặc Cặp số đã chạy được số ngày đã chọn ở tất cả các giải (107 vị trí)
- Thống kê Theo Giải: Thống kê tần suất của 100 cặp số với biên ngày và 7 giải cần soi
- Bảng Đặc Biệt Tuần: Thống kê giải đặc biệt theo tuần (thông thường, 2 số cuối, đầu, đít) từ năm 2000
- Bảng Đặc Biệt Theo Tổng: Thống kê tổng của giải đặc biệt theo tuần tứ 2000
- T.Hợp Chu Kỳ Đặc Biệt: Thống kê chu kỳ Đầu & Đuôi của giải đặc biệt từ 2000 đến ngày chọn
- Đo Dàn Đặc Biệt: Thống kê Gan của các dàn đặc biệt


Cần câu: 26 - 75
Cảnh buồn: 46
Cánh cửa cũ: 44 - 94
Cánh cửa mới đóng: 42 - 43 - 52
Cánh cửa: 28 - 83
Cánh tay lông lá: 42
Cánh tay: 18 - 81
Cào cào: 53
Cạo râu: 83 - 84
Cắt tóc nam: 14 - 54 - 65 - 45
Cắt tóc nữ: 57 - 85
Cắt tóc: 82 - 83 - 85
Cát: 36 - 63
Câu cá ao hồ: 08 - 80 - 85
...